:

Vad är skillnaden på värdepapper och aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden på värdepapper och aktier?
 2. Vad menas med värdepapper?
 3. Är en fond ett värdepapper?
 4. Vad gör man med värdepapper?
 5. Vad är ett värdepapper Skatteverket?
 6. Vad heter vinst på värdepapper?
 7. Är fonder bättre än aktier?
 8. Är det bra att spara i ISK?
 9. Vad är bäst aktier eller fonder?
 10. Hur beskattas värdepapper?
 11. Vad kallas vinst på värdepapper?
 12. Måste man deklarera värdepapper?
 13. Är ISK värdepapper?
 14. Hur redovisar man värdepapper?
 15. Vilken sparform är bäst?

Vad är skillnaden på värdepapper och aktier?

En aktie är helt enkelt en ägarandel i ett aktiebolag. Ifall du köper aktier i exempelvis AB Volvo så blir du alltså direkt delägare i företaget. Detta ger dig rätt till att rösta på Volvos årliga bolagsstämma och det ger dig också rätt att, ifall bolagsstämman beslutar om sådan, erhålla utdelning på dina aktier. Som aktieägare har du inga skyldigheter men du kan behöva ta ställning i frågor som deltagande i nyemission eller uppköpserbjudande. Värdet på dina aktier avgörs i förlängningen helt utav hur framgångsrikt bolaget är i sin affärsverksamhet. Äger du endast aktier i ett eller ett fåtal börsbolag blir ditt aktiesparande därmed väldigt beroende av hur det går för dessa företag.

För den som önskar en större riskspridning och vill ha ett bekvämare sparande där du inte själv behöver ta beslut kring en nyemission eller uppköpserbjudande så kan sparande i en fond passa bättre. En fond är en konstruktion där många sparare går samman och sätter in pengar. Fondens kapitalförvaltare använder sedan dessa pengar för att göra investeringar i syfte att skapa en god avkastning åt fondspararna. Vilken typ av värdepapper fondens förvaltare kan investera i styrs av fondbestämmelserna som är specifika för varje fond. Vanligt förekommande fondtyper är aktiefonder och räntefonder. Många fonder har också en uttalad inriktning att investera i en viss geografisk region eller bransch.

Vad menas med värdepapper?

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.

Ett värdepapper är ett bevis på att du äger en tillgång som du kan handla med. Det finns olika typer av värdepapper. Fonder, aktier, räntebevis, obligationer, derivat, optioner, terminer, certifikat och warranter är några exempel. Aktier och fonder är den vanligaste formen av värdepapper. En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag som ger aktieägaren rätt till eventuell utdelning och rätt att rösta på företagets bolagsstämma. En fond är en sammansättning av olika värdepapper, till exempel aktier, obligationer och räntebärande värdepapper. Det finns tre typer av fonder: räntefond, aktiefond och blandfond. Det går att investera i värdepapper via olika plattformar och depåer, till exempel aktiemäklare, fondförvaltare, banker och särskilda banker inriktade mot aktiehandel. Du handlar med och bevarar dina värdepapper på ett konto. Det finns flera olika konton att välja mellan och några exempel på konton för handel med värdepapper är värdepappersdepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Som regel ska skatt betalas på vinsten vid försäljning av värdepapper. Investeringssparkonto och kapitalförsäkring schablonbeskattas dock automatiskt, vilket underlättar handeln med värdepapper.

Är en fond ett värdepapper?

Fondbolagen och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad gör man med värdepapper?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Vad är ett värdepapper Skatteverket?

Värdepapper som ägs av juridiska personer och som inte är lagertillgångar är kapitaltillgångar. Beskattningen vid avyttring av kapitaltillgångar i näringsverksamhet följer i huvudsak kapitalreglerna för de olika slagen av värdepapper, men det finns vissa bestämmelser som bara gäller i näringsverksamhet och för juridiska personer.

Vad heter vinst på värdepapper?

Vinst per aktie (EPS), är ett viktigt värde i ett företags resultatrapporter. Det beräknas genom att man delar den totala vinsten för en period, med antalet aktier som företaget har på aktiemarknaden.

Vinst per aktie används för att fastställa värdet på företagets utestående aktier. Ett företags vinst och antalet aktier de har marknadsnoterade kan variera stort. Därför är EPS ett värde som varje företag anger ”per capita". Det är också ett värde som analytiker kan använda för att jämföra företag med varandra och se vilka som har störst intäkter.

Läs mer om hur man handlar aktier, hur du skapar en handelsplan och öppnar en position.

Är fonder bättre än aktier?

 • Introduktion: Vad innebär det att investera / spara i fonder eller aktier?
 • Att spara i fonder och aktier innebär att du investerar en del av dina pengar på börsen. Det vanligaste är att öppna ett konto hos Avanza eller Nordnet, som är de största nätmäklarna i Sverige. Idag är det både snabbt och enkelt att investera i olika aktier och fonder, antingen genom datorn eller mobilen.

  Pengarna som du investerar kan både öka och minska i värde, både vad gäller fonder och aktier. Men tittar man på historisk avkastning på börsen har värdet på pengarna i allmänhet ökat för folk som investerat i aktier och fonder. Investeringarna ger dig därmed chans till högre avkastning än vad du får på till exempel ett vanligt sparkonto med ränta.

  Man brukar räkna med att börsen stiger i genomsnitt cirka 7 till 8 procent per år. Med ett smart urval av aktier, fonder, eller båda, så finns därmed potential att tjäna mycket på ditt sparande!

  Är det bra att spara i ISK?

  Investeringssparkontot, ISK, infördes i Sverige den 1 januari 2012. Sparformen erbjöds till privatpersoner och skulle stimulera sparande i aktier och fonder. Med ett ISK sköts deklarationen automatiskt, och framför allt har skatten på investeringssparkontot varit väsentligt lägre än för en traditionell aktiedepå.

  Sedan införandet av ISK har sparformen seglat upp i popularitet bland spararna. Hela hälften av alla svenskar sparar på ISK, och framför allt är det för det långsiktiga pensionssparandet.

  Under ISKs tioåriga liv har flertalet förändringar gjort att beräkningsunderlaget för skattenivån ändrats. Det har resulterat i att trots att statslåneräntan inte är på en rekordnivå landar ändock ISK-skattenivån för 2023 rekordhögt.

  En enkel tumregel är att ISK är bäst om årsavkastningen är högre än statslåneräntan plus en procentenhet. Med dagens statslåneränta på 1,94% innebär detta att avkastningen behöver vara högre än 2,94%.

  Alternativet är att ha sina värdepapper på ett vanligt depåkonto där skatt på 30% utgår på vinster och utdelningar samtidigt som vinster kan kvittas mot förluster. Skillnaden är att vid ett ISK tas skatten ut år efter år, oavsett om marknaden går upp eller ned, medan skatten på en depå regleras först vid försäljning. De senaste åren har detta inte påverkat ISK-sparare, men med årens rekordräntehöjningar och urusla börs får vi helt plötsligt skatta på våra innehav trots att de inte genererat någon avkastning.

  Men med detta sagt är majoriteten av sparandet i ett ISK långsiktigt, och det är även så vi måste tänka när vi illustrerar kontoformens för- och nackdelar. Att börsen kommer gå både upp och ned med åren är säkert.

  Räkneexemplet gör det tydligt att vid en genomsnittlig avkastning på 10% så är ISK fortfarande lönsamt under en sparperiod på 20 år med en skatt på 1%, jämfört med en fonddepå.

  Detta innebär att så länge den genomsnittliga avkastningen på dina investeringar håller sig hög behöver du troligtvis inte oroa dig alltför mycket över vilken kontoform som är fortsatt lönsam för dig att använda (det är skillnad om du är en kortsiktig investerare som köper och säljer ofta, då kan du å ena sidan kvitta vinster och förluster i en fonddepå, å andra sidan kan du parera tidpunkter av dålig utveckling genom att styra om i portföljen).

  Ja. Som jag nämnde ovan är en bra tumregel att årsavkastningen bör vara högre än statslåneräntan plus 1 procentenhet. Därför gör vi samma räkneexempel med en genomsnittlig årlig avkastning om 3%.

  Nu är det tydligt att en skatt på 1% slår mot ISK. För den som har en genomsnittlig avkastning om 3% per år under 20 år kommer behöva betala 117.000 kronor i skatt via sitt ISK, medan en fonddepå resulterar i 113.000 kronor i skatt. Summan som du får kvar i handen är även nästan 40.000 mer i en fonddepå än i ett ISK utifrån dessa förutsättningar.

  Den genomsnittliga avkastningen för Morningstar Sweden indexet de senaste 20 åren är 11%. För Morningstar Global landar samma avkastning på 9,2% i kronor. Under dessa 20 år har vi gått igenom flera kriser och börsfall. Om du investerar i aktier eller aktiefonder är det således rätt låg sannolikhet att din genomsnittliga avkastning under en längre period kommer vara så pass låg att ISK inte lönar sig (utifrån dagens skatteregler). Men självfallet kan detta visa sig vara fel vid investeringar i mer nischade branscher/länder som av någon anledning leder till betydligt lägre avkastning, eller om du investerar i lågavkastande räntefonder.

  Så länge du väljer att placera rätt produkter på ditt ISK och är långsiktig bör du därmed inte oroa dig alltför mycket över den höjda skatten. Nu får vi bara hoppas att politikerna ser på kontoformen lika långsiktigt som du och jag gör med vår sparhorisont. Stabilitet och förutsägbarhet för ISK är minst lika viktigt som avkastning för en långsiktig sparare.

  Vad är bäst aktier eller fonder?

  Fonder och aktier är båda två sparformer som har visat sig ge bra avkastning över tid. Men vad är egentligen skillnaden? Det kan jämföras med att köpa en tårta eller köpa ingredienser och baka tårtan själv.

  Den färdiga tårtan i det här exemplet är en fond. När du investerar i en fond får du ett paket med flera olika aktier hopsatt av ett fondbolag. Det är en bekväm lösning för dig som inte vill lägga ner så mycket tid, utan låta andra göra jobbet.

  En aktie är en ägarandel i ett enskilt bolag. Investerar du i aktier behöver du sätta ihop ditt eget paket, eller portfölj som det kallas, för att sprida dina risker. Det kräver alltså lite mer kunskap, engagemang och intresse från din sida.

  Hur beskattas värdepapper?

  Kapitalvinstberäkning i samband med försäljning av värdepapper ska göras på särskilda blanketter och i de flesta fall på blanketten K4. Den som haft aktier och liknande värdepapper och sålt dessa med vinst (kapitalvinst) måste betala skatt för vinsten. Skatten i inkomstslaget Kapital är i dag 30 procent, oavsett hur länge värdepapperna ägts och hur stora övriga inkomster är.

  Vad kallas vinst på värdepapper?

  När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

  För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

  Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

  Måste man deklarera värdepapper?

  I aktieguiden får du svar på hur du deklarerar dina marknadsnoterade aktier. Det gäller både dig som har sålt aktier, löst in aktier och dig som har ägt aktier i ett bolag som gått i konkurs.

  Är ISK värdepapper?

  • Vid bolagshändelser (emissioner och dylikt) skickar vi ett brev till dig. Om du inte svarar försöker banken i normalfallet sälja rätterna, förutsatt att det är möjligt.
  • Vid nyemissioner kan du svara via Teckna-knapp i internetbanken.
  • Dina värdepapper är registrerade på en depå i banken (vilket innebär att värdepapperen är förvaltarregistrerade). Så om du vill delta på årsstämmor eller omröstningar måste aktierna omregistreras, kontakta då banken så hjälper vi dig. Därefter ska du anmäla dig till bolaget.

  Hur redovisar man värdepapper?

  Krav för yrkesmässig värdepappershandel enligt SKV:s arbetsgrupp

  Omsättning – minst 6 miljoner kronorAntal transaktioner – fler än 50Omsättningshastighet – minst 3 gånger

  Vilken sparform är bäst?

  Det är lätt att lägga allt sitt sparande i en och samma pott, men ofta sparar man ju till flera olika saker samtidigt. Pengar vi behöver om något oförutsett händer, kan vara klokt att spara på ett annat sätt än pengar vi planerar att ta ut om flera år. Ett bra sätt att tänka kring sparandet är att dela upp summan du sparar varje månad i olika sparformer för de olika målen.

  Ett buffertsparande är pengar du kan ta av om något oförutsett händer, och du till exempel behöver göra ett tandläkarbesök, byta ut ett kylskåp eller skaffa nya glasögon. Det här är det första sparandet du ska satsa på att få på plats. En sparbuffert kan göra att du inte behöver låna pengar eller köpa på avbetalning – du slipper helt enkelt bli skyldig pengar för mindre utgifter.