:

Hur deklarera arv från utlandet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarera arv från utlandet?
 2. Hur deklarera inkomst från utlandet?
 3. Hur beskattas arv?
 4. Är det skatt på arv i Sverige?
 5. Måste man betala skatt på arv från utlandet?
 6. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?
 7. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 8. Måste man skatta för ärvda pengar?
 9. Hur mycket pengar kan man överföra från utlandet till Sverige?
 10. Hur mycket pengar kan man få från utlandet?
 11. Får man ge bort hur mycket pengar som helst?
 12. Hur mycket pengar får man ta emot som gåva?
 13. Hur mycket pengar får man ge bort utan att skatta?
 14. Får man ta emot pengar från utlandet?
 15. Hur mycket pengar kan man få från utlandet utan att behöva betala skatt?

Hur deklarera arv från utlandet?

Juridik vid dödsfall

Hej! Behöver man skatta på ett arv från föräldrar som bott och sedan avlidigt utomlands? Min mamma flyttade till Sverige från Indien i början av 80-talet. Hennes pappa (min morfar) hade redan gått bort vid den tiden och några år därefter avled hennes mamma (min mormor). Som jag förstår det lämnade de mina morföräldrar efter sig en fastighet, som min mamma och hennes bröder samt systrar fått ärva. Hennes syskon har bott i huset fram till idag och nu ska de sälja huset och efteråt skulle vi vilja föra över pengarna till Sverige. Det vi undrar är, kommer man att behöva skatta på dessa arvspengar från försäljningen? Min moster skulle även vilja ge min mamma pengar från sin andel av försäljningen som gåva. Behöver man skatta på denna gåva? Vilka dokument behöver man eventuellt få med sig från Indien som underlag till överföringen av pengarna från arvet efter försäljningen för att kunna redovisa allt?

Hur deklarera inkomst från utlandet?

Har du fått betala ett mindre årsbelopp med hänsyn till din inkomst? Vi kontrollerar dina inkomster i Sverige och utomlands i efterhand för att se om du har betalat rätt årsbelopp.

Hur beskattas arv?

Med arvskatteräknaren kan du preliminärt beräkna hur mycket arvsskatt du ska betala. Resultatet som räknaren ger grundar sig på det belopp som du anger. Räknaren beaktar inte alla eventuella avdrag, såsom avdrag för besittningsrätt. Med räknaren går det inte heller att beräkna eventuella dröjsmålspåföljder för arvsskatt.

Om din andel av arvet är mindre än 20 000 euro behöver du inte betala skatt.

Bouppteckningshandlingen och ett eventuellt testamente avgör på en hur stor arvsandel var och en ska betala skatt.

Är det skatt på arv i Sverige?

1. Arvs- och gåvoskatten – en enig riksdag; från vänster till höger, avskaffade dem i december 2004.

2. Förmögenhetsskatten – infördes 1947 och avskaffades 2007. När den tillkom, var den ett effektivt verktyg för att jämna ut inkomstskillnader i Sverige.

3. Fastighetsskatten – länge ett irritationsmoment för många villaägare, främst i storstäderna. Den ersattes med en kommunal fastighetsavgift den 1 januari 2008.

Måste man betala skatt på arv från utlandet?

Hu­vud­re­geln är att reg­ler­na för arv beror på var arv­lå­ta­ren bor. Arv­lå­ta­ren är den som går bort och lämnar arv efter sig. Det land där arv­lå­ta­ren bodde vid döds­fal­let be­stäm­mer också vilken lag som ska gälla.

Det in­ne­bär att varje en­skilt land själv kan be­stäm­ma om det ska vara skatt på arv och i sådana fall hur mycket. Arvs­för­ord­ning­en be­stäm­mer där­e­mot vilken lag som ska gälla. 

Inom EU har två tred­je­de­lar av med­lems­län­der­na fort­fa­ran­de skatt på arv. Ex­em­pel på några sådana  länder är:

Om du är delvis bosatt ut­om­lands och till ex­em­pel till­bring­ar vin­ter­halv­å­ret i annat land, beror frågan på var du är folk­bok­förd. Är du folk­bok­förd i Sve­ri­ge gäller fort­fa­ran­de svens­ka regler och med andra ord ingen arvs­skatt.

Om du där­e­mot bor mer än halva tiden i till ex­em­pel Spa­ni­en och är folk­bok­förd där gäller spansk lag vid arv.  

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

Bestämmelserna om kontrolluppgifter för betalningar till och från utlandet finns i 23 kap. 1 § SFL. Uppgifterna lämnas i första hand för Skatteverkets kontrolländamål. Regeringen anser att uppgifterna är ett bra hjälpmedel i Skatteverkets granskningsverksamhet (prop. 2008/09:44 s. 20). Uppgifterna som uppgiftslämnarna ska lämna skiljer sig åt vad det gäller betalningar till och från utlandet. Skillnaderna beror på att uppgiftslämnandet ska bli mindre betungande.

Den som förmedlar en betalning är kontrolluppgiftsskyldig och ska lämna en kontrolluppgift. Någon egentlig definition vad förmedla innebär finns inte. Regeringen anger att den som har varit mellanhand i en valutatransaktion får anses ha förmedlat en betalning (prop. 1992/93:65 s. 31). Det här innebär att det är den som, faktiskt genomför själva betalning till ett annat land eller tar emot pengar från ett annat land som är uppgiftsskyldig. I många fall innebär detta en bank eller annat betaltjänstföretag.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Måste man skatta för ärvda pengar?

Som vi alla vet är livet oförutsägbart och kommer ofta med överraskningar. Både positiva och negativa. En sådan kan vara en större summa pengar, så som ett arv. Men hur ska man tänka när man får ett arv? När jag själv fick ett litet arv för 12 år sedan köpte jag ett par riktigt fina högtalare. Hade jag istället valt att sätta dem i ett aktie- eller fondsparande med en förväntad genomsnittlig avkastning på sju procent per år hade jag idag istället kunnat köpa två par riktigt fina högtalare. Lätt att vara efterklok alltså. Jag hoppas att du efter att ha läst detta tar med dig några tips på hur du själv kan agera om du får ett arv för att pengarna ska göra mest nytta för dig.

Ett arv kan bestå av både fonder och/eller aktier och det kan vara svårt att veta om det är läge att behålla eller sälja av delar av, eller hela, innehavet. Det första du bör undersöka är om pengarna är placerade i en aktie- och fonddepå (där det utgår en skatt på vinsten först när du säljer) eller om de är placerade på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring där det istället dras en årlig schablonskatt. Om pengarna bara ska stå still kanske det inte är lönt att flytta dem till ett ISK – men om du ser framför dig att så inte är fallet kan det vara värt att bita i det sura äpplet och betala skatten.

Hur mycket pengar kan man överföra från utlandet till Sverige?

För betalningar inom EU och EES gäller i stort sett samma regler som för betalningar inom Sverige. 

En gränsöverskridande betalning kan till exempel vara en överföring mellan konton, ett kortköp eller ett kontantuttag i en bankautomat när du är utomlands.

Hur mycket pengar kan man få från utlandet?

För betalningar inom EU och EES gäller i stort sett samma regler som för betalningar inom Sverige. 

En gränsöverskridande betalning kan till exempel vara en överföring mellan konton, ett kortköp eller ett kontantuttag i en bankautomat när du är utomlands.

Får man ge bort hur mycket pengar som helst?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige är det ingen skatt på gåvor, utan förvärv/givande av gåvor är skattefritt, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.

Hur mycket pengar får man ta emot som gåva?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Hur mycket pengar får man ge bort utan att skatta?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer vi kika i inkomstskattelagen (IL).

Får man ta emot pengar från utlandet?

Tjänsten Betalningar från utlandet innebär en enkel och snabb behandling av dina inbetalningar från utlandet.

Du kan välja mellan att få dina inbetalningar på följande sätt:

Hur mycket pengar kan man få från utlandet utan att behöva betala skatt?

Juridik vid dödsfall

Hej! Behöver man skatta på ett arv från föräldrar som bott och sedan avlidigt utomlands? Min mamma flyttade till Sverige från Indien i början av 80-talet. Hennes pappa (min morfar) hade redan gått bort vid den tiden och några år därefter avled hennes mamma (min mormor). Som jag förstår det lämnade de mina morföräldrar efter sig en fastighet, som min mamma och hennes bröder samt systrar fått ärva. Hennes syskon har bott i huset fram till idag och nu ska de sälja huset och efteråt skulle vi vilja föra över pengarna till Sverige. Det vi undrar är, kommer man att behöva skatta på dessa arvspengar från försäljningen? Min moster skulle även vilja ge min mamma pengar från sin andel av försäljningen som gåva. Behöver man skatta på denna gåva? Vilka dokument behöver man eventuellt få med sig från Indien som underlag till överföringen av pengarna från arvet efter försäljningen för att kunna redovisa allt?