:

Hur mycket är skatten på elpriset?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är skatten på elpriset?
 2. Hur stor är energiskatten på el?
 3. Vad blir energiskatten 2023?
 4. Hur mycket höjs energiskatten 2023?
 5. Hur mycket har staten tjänat på elpriset?
 6. Vem tjänar på det höga elpriset?
 7. Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?
 8. Hur räknar man ut skatten på el?
 9. Hur stor blir elräkningen i januari 2023?
 10. Vad blir elpriset i januari 2023?
 11. Vilka skatter sänks 2023?
 12. Vem tjänar på att elen är dyr?
 13. Vilka företag gynnas av höga elpriser?
 14. Vilka gynnas av timpris på el?
 15. Vilket land har högst elpris?

Hur mycket är skatten på elpriset?

Kostnad för energiskatt beräknat på 2023 års skattesats kan du se i tabellen. Kostnaden avser energiskatten inklusive moms.

De tre värdena för årlig energianvändning motsvarar ungefärlig energianvändning för en mindre lägenhet (2 000 kWh per år), större lägenhet eller mindre villa (5 000 kWh per år) samt för en villa med elvärme (20 000 kWh per år). Din egen egen energianvändning hittar du exempelvis på elnätsfakturan.

Hur stor är energiskatten på el?

Skatteuttaget från elsektorn 2019 uppgick till ca 33 750 miljoner kronor (exklusive moms), fördelat på följande poster:

 • Fastighetsskatt vattenkraft, 3 075
 • Fastighetsskatt kärnkraft, 300
 • Fastighetsskatt kraftvärme, 150
 • Fastighetsskatt vindkraft, 60
 • Kärnavfallsavgifter, 3 600
 • Avgifter för myndigheters finansiering, kärnkraftsproducenter, 300
 • Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, 330
 • Skatt på fossila bränslen, 50
 • Energiskatt på el, 25 850

Vad blir energiskatten 2023?

Från 1 januari 2023 höjs energiskatten på el med 3,2 öre/kWh. Från 36 öre/kWh till 39,2 öre/kWh exklusive moms.Skattesatsen på el blir därmed 49 öre/kWh inklusive moms för dig som bor i Sörmland.

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels på var i landet elen förbrukas.

Hur mycket höjs energiskatten 2023?

Kostnad för energiskatt beräknat på 2023 års skattesats kan du se i tabellen. Kostnaden avser energiskatten inklusive moms.

De tre värdena för årlig energianvändning motsvarar ungefärlig energianvändning för en mindre lägenhet (2 000 kWh per år), större lägenhet eller mindre villa (5 000 kWh per år) samt för en villa med elvärme (20 000 kWh per år). Din egen egen energianvändning hittar du exempelvis på elnätsfakturan.

Hur mycket har staten tjänat på elpriset?

Undrar du vart pengarna tar vägen för dina rekorddyra elräkningar? Hemnytt kan avslöja vilka som profiterar på att du betalar rekordmycket. Staten drar totalt in 100 miljarder kronor extra  – över 100 miljarder kronor går till elproducenterna och finanshajar som köpt elkontrakt. 

De rekordhöga elpriserna var en av de hetaste frågorna i valet och är det hetaste debattämnet i Sverige just nu. I södra och mellersta Sverige betalar vi flera gånger högre elpriser än normalt. Elen till en normal villa kan i vinter kosta 85000-95000 kronor, enligt Stockholms Handelskammare. 

Vem tjänar på det höga elpriset?

Prisökningarna på elen påverkar de flesta hushåll, men slår extra hårt mot de med små marginaler. Det finns oroande prognoser för framför allt villaägare i södra Sverige. Och det är inte alla hushåll som har 50000 i buffert för ett vinterhalvår. Men att ha koll på vilka faktorer som kommer att påverka din plånbok är ett smart sätt att undvika ekonomiska överraskningar.

För bara ett par år sedan låg elpriset på runt 20 öre per kilowattimme i snitt. Enligt Stockholms handelskammare ser priset nu ut att rusa upp mot 7 kronor och 40 öre i elområde 4 i början av 2023.

Din boendeform gör stor skillnad för din elförbrukning och din elräkning. Om du bor i lägenhet kanske du knappt märker någon skillnad om elpriset går upp, medan elkostnaden för villaägare kan bli betydligt mer kännbar.

Något som också påverkar elräkningen är din uppvärmningsform. Värmer du huset med el, luftvärmepump eller fjärrvärme? Har du möjlighet att byta eller komplettera det med någonting? Även husets isolering spelar en roll för storleken på din elräkning.

Har du en elbil? Då kan det vara en god idé att ladda bilen på natten, då elpriset är som lägst. Det blir fördelaktigt för dig som kan styra din laddning och har ett timprisavtal

Elförbrukningen (eller snarare elanvändningen) i en villa skiljer sig kraftigt från en lägenhet. En genomsnittlig villa med eluppvärmning förbrukar i snitt 20000-25000 kWh per år.

Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?

Det totala elpriset en konsument behöver betala består av tre olika delar: energiskatt, elnät och elhandel. I denna artikel går vi igenom dessa kostnader och vad som är viktigt att tänka om man vill beräkna sitt eget elpris per kWh. Vi har även sammanställt den senaste statistiken från SCB som visar den genomsnittliga elkostnaden för svenska hushållskunder.

 • Elhandelskostnad. Avser elhandelsavtalet som ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion. 
 • Elnätsavgift. Avser elnätsavtalet som ersätter din lokala nätägare för att transportera elen från kraftproducenterna till din elmätare. Avgiften ger nätägarna möjligheten att underhålla det svenska elnätet. 
 • Hur räknar man ut skatten på el?

  Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

  De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

  Hur stor blir elräkningen i januari 2023?

  För Sveriges hushåll och företag väntar en kall och dyr vinter med skyhöga elräkningar. Det visar den analys som Stockholms Handelskammare har gjort över nya terminspriser.   – Det utlovade elstödet till hushållen kommer inte att täcka vinterns elkostnader på långa vägar och behovet av ett elstöd till hårt pressade företag är stort, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. 

  En stockholmsfamilj som bor i småhus kan få en elräkning på 45 000 kronor för de tre vintermånaderna: december 2022, januari 2023 och februari 2023. “Det är nu viktigt att ta höjd för ett antal extremt tuffa vintermånader och det är rimligt att man har en buffert på ungefär en månadslön så att man kan få ihop kalkylen om prognoserna besannas”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.  Foto: Pressbild, Stockholms Handelskammare/Erik Nygren, Mostphotos

  Vad blir elpriset i januari 2023?

  Precis som på aktiemarknaden så kan man kika på terminspriserna för el och få ett hum om förväntningarna hos allmänheten om framtida elpriser. De ger därmed en indikation på hur elpriset kommer att vara på kort sikt och lång sikt. Mest tillförlitliga är de på kort sikt. Terminshandeln av el sker på Nasdaq OMX och baserar sig på spotmarknaden som är mycket volatil.

  Elpriserna i öre/kwh har sedan 1996 varit oreglerade vilket har gjort att priserna nu kan fluktuera fritt, vilket i sin tur innebär att elpriset är baserat på utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool.

  Senaste tiden har öre kwh elpriset gått upp snabbt om du har rörligt elavtal och det kulminerade i december 2022 med de högsta elpriserna som hittils har funnits i Sverige med elområde 4 (SE4-Malmö), dvs. södra Sverige som sticker ut med de absolut höga priserna.

  Ett enkelt sätt för privatpersoner att följa utvecklingen är att kolla morgondagens elpriser som släpps varje eftermidag för kommande dag.

  Vilka skatter sänks 2023?

  En höjning av reseavdraget och skattesänkning för personer över 65 år som arbetar. Det är några av de skatteregler som börjar gälla under 2023, skriver Skatteverket.

  Publicerad: 7 jan 2023, 09:45

  Vem tjänar på att elen är dyr?

  Två fakturor, skatter, påslag, nät och kilowattimmar. Tycker du också att det är svårt att förstå elräkningen och vad det är du betalar? Och vem är det som faktiskt tjänar pengar på höga elpriser? För att försöka visa dig har vi slagit ihop kostnaderna för elhandel och elnät – som egentligen är två helt olika saker.

  I grund och botten skiljer vi nämligen på kostnader för elnät respektive elhandel.

  • Elnätsbolag kan du inte välja, det sköts automatiskt beroende på var du bor. Enkelt förklarat är det elnätsbolagen som äger de lokala elledningarna i din region och fram till ditt hus.
  • Elhandelsbolaget däremot väljer du själv fritt, och Dalakraft är ett av alternativen. Vi ser sedan till att du får ström i dina uttag därhemma och till oss betalar du för din förbrukning.

  Vilka företag gynnas av höga elpriser?

  Elproducenterna är elkrisens klara vinnare. Det är inte konstig när timpriset på elbörsen Nordpool var sju gånger högre i december 2021 än samma månad året innan. Under hela 2021 steg det så kallade systempriset med 550 procent jämfört med året innan.

  – Generellt skulle jag säga att det är elproducenterna som är de största vinnarna på det höga elpriset. Sedan har de ju en del av sin elproduktion prissäkrad, så vinsten blir inte lika stor som om de kunnat sälja all sin el till rörligt pris, säger elanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis.

  Elproducenterna är elkrisens klara vinnare. Det är inte konstig när timpriset på elbörsen Nordpool var sju gånger högre i december 2021 än samma månad året innan. Under hela 2021 steg det så kallade systempriset med 550 procent jämfört med året innan.

  – Generellt skulle jag säga att det är elproducenterna som är de största vinnarna på det höga elpriset. Sedan har de ju en del av sin elproduktion prissäkrad, så vinsten blir inte lika stor som om de kunnat sälja all sin el till rörligt pris, säger elanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis.

  Alla tjänar dock inte lika mycket på de skenande priserna. Kraftbolagens ersättning varierar beroende på var i landet kraftverket finns samt tid på dygnet och när på året de producerar.

  Vilka gynnas av timpris på el?

  En analys från elhandelsbolaget Tibber visar att kunder med timprisavtal kan undvika de högsta pristopparna bättre än kunder med vanliga rörliga eller fasta avtal.

  Elbolaget Tibber har analyserat de högsta prispeakarna under två dagar i december när elpriset var rekordhögt. Analysen visade att konsumenter med timprisavtal kunde undvika de högsta elpriserna och anpassa sin förbrukning till de timmar då elpriset var som lägst, vilket innebar att de i snitt kunde sänka sin totala elkostnad med mellan 7 och 10 procent jämfört med om de inte gjort någon anpassning alls.

  Vilket land har högst elpris?

  Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 81 öre/kWh i oktober till 244 öre/kWh i december. Det högsta timpriset under året var 752 öre/kWh och inträffade den 30 augusti klockan 19–20, medan det lägsta timpriset var 0,0 öre/kWh två gånger; den 6 oktober och 12 november, båda gångerna klockan 02–03.

  De genomsnittliga priserna i de fyra svenska elområdena – Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö – varierade mellan 63 och 162 öre/kWh. Priset var detsamma i alla svenska elområden under 41 procent av årets timmar. I genomsnitt var elpriset i Malmö 24 öre/kWh högre än i Stockholm, 96 öre/kWh högre än i Sundsvall och 99 öre/kWh högre än i Luleå.

  I Stockholm och Malmö noterades det högsta timpriset till 851 öre/kWh den 30 augusti klockan 19–20. I Luleå och Sundsvall uppgick årets högsta timpris till 643 öre/kWh den 14 december klockan 17–18. Lägst timpris i alla svenska elområden noterades den 12 november timmarna 03–05 och uppgick till minus 2,3 öre/kWh.