:

Vad kostar det att begära skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att begära skilsmässa?
 2. Vad händer med mina pengar om jag skiljer mig?
 3. Hur betalar man skilsmässa?
 4. Hur lång tid tar en skilsmässa utan betänketid?
 5. Vilka papper behöver man för att skilja sig?
 6. Kan man skilja sig utan advokat?
 7. Vem får huset när man skiljer sig?
 8. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 9. Kan man bli nekad skilsmässa?
 10. Vad kostar en skilsmässa om man är oense?
 11. Måste man sälja huset vid skilsmässa?
 12. Vem betalar vad vid skilsmässa?
 13. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 14. Vad delas inte vid skilsmässa?
 15. Vem ska flytta vid skilsmässa?

Vad kostar det att begära skilsmässa?

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Vad händer med mina pengar om jag skiljer mig?

– Det bästa är att se till att det finns ett äktenskapsförord klart innan ni gifter er eller att ni skriver det direkt när du startar ditt bolag. Det blir så mycket lättare att göra det då, när en eventuell skilsmässa känns avlägsen, säger Josefine Ullberg, som är jurist på Lexly.

Tyvärr har det tåget gått för många företagare. Enligt en undersökning Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Swedbank och sparbankerna hösten 2019, saknar var tredje företagare viktiga juridiska dokument som till exempel kompanjonsavtal, testamente och äktenskapsförord.

Hur betalar man skilsmässa?

 • Ni måste vara överens om att skilja er för att kunna använda e-tjänsten.
 • Om ni har gemensamma barn under 18 år behöver ni även vara överens om vårdnaden och barnens boende eller umgänge.
 • Använd inte e-tjänsten om någon av er har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd.

Hur lång tid tar en skilsmässa utan betänketid?

Skils­mäs­sa börjar med en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. Detta kan du enkelt göra genom Aatos online tjänst eller via tings­rät­tens blan­kett eller webb­si­da. Du ska också bifoga per­son­be­vis.

Dom­sto­len tar sedan beslut om huruvi­da ni får be­tän­ke­tid eller skils­mäs­sa direkt. Om det blir be­tän­ke­tid ska den vara minst 6 må­na­der, men kan vara upp till ett år.

När be­tän­ke­ti­den går ut så be­hö­ver ni sedan be­kräf­ta eller full­gö­ra skils­mäs­san genom att skicka in en andra skils­mäs­so­an­sö­kan. För att skynda på skils­mäs­san kan ni göra detta så snart dom sex må­na­der­na har pas­se­rat.  

Vilka papper behöver man för att skilja sig?

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Kan man skilja sig utan advokat?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Vem får huset när man skiljer sig?

För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag och min man ska skiljas. Vi äger ett hus tillsammans som han ev ska köpa ut. Vi har tillgångar på varsina bankkonton och i fonder. Jag har studieskulder. När vi gör en bodelning, kan vi gemensamt komma överens i godo om hur våra tillgångar och skulder ska fördelas, eller måste vi dela allt lika?

Kan man bli nekad skilsmässa?

Skilsmässans vara och icke vara i samhället har varit olika genom i historien. På Island hade kvinnan under den tidiga medeltiden rätt att skilja sig från sin man. Detta var förmodligen en kvarleva från vikingatiden och det förkristna samhället: redan på 900-talet berättar den handelsresande Al-Tartusi om hur kvinnorna i Hedeby hade rätt att skilja sig från sin män.

Ett berömt historisk skilsmässofall är Henrik VIII av England och hans skilsmässa från Katarina av Aragonien. Då påven nekade skilsmässan blev det en av anledningarna till att Henrik skilde den engelska kyrkan från den romersk-katolska och gjorde sig själv till överhuvud för kyrkan i England.

Under Franska revolutionen infördes 1792 Frankrikes första skilsmässolag, Loi autorisant le divorce en France. Den avskaffades snart igen, men utgjorde en tydlig skillnad mot den tidigare lagstiftningen om separation av person, som inte tillät skilsmässa utan enbart att makarna separerade från varandra utan att gifta om sig.

Vad kostar en skilsmässa om man är oense?

Att skiljas innebär att de juridiska banden mellan er makar i ett äktenskap eller registrerade partners upplöses och att du är därefter inte längre är gift. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap. Du ansöker om skilsmässa och tingsrätten tar därefter beslut om att upplösa äktenskapet. Ditt och din före detta makes/makas civilstånd ändras då till skild hos Skatteverket och äktenskapet avregistreras.

Måste man sälja huset vid skilsmässa?

Artikeln är framtagen av Livspusslet för Familjens Jurist. Kontakta dem gärna för att få fler råd.

När ett äktenskap upplöses ska (förutom i undantagsfall) makarnas egendom delas upp mellan dem genom bodelning. Genom bodelningen upphör alla ekonomiska samband mellan makarna.

Det som beskrivs nedan är hur en bodelning är tänkt att gå till enligt lagens regler. Om ni är överens kan ni dock komma överens om en annan uppdelning av tillgångarna eftersom reglerna inte är tvingande.

Vem betalar vad vid skilsmässa?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur många ångrar sin skilsmässa?

Någon annan som gör det här inne? Har inte skrivit i det här snacket förut. Har ett 18 år långt förhållande bakom mig, varav 11 år som gift. Har två barn i mellanstadieålder.

Det jag känner nu är att jag lämnade honom i affekt. Den jag är nu är en människa som har tänkt och gråtit i veckor när insikten slagit mig att jag var en idiot. Nästan så att jag behövde regrediera och bli tonåring för att kunna bli vuxen. Men det är så dags nu kanske? Jag har kastat bort det betänketiden var till för och nu när jag verkligen_tänker_har skilsmässan gått igenom.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Bodelningen går annorlunda till om du och din partner är gifta eller om ni har ett samboförhållande. Läs nedan i avsnittet om bodelning vid äktenskap eller samboförhållande.

ATT BODELA OM DU ÄR GIFT Skilsmässa – hur gör man? När två personer som är gifta inte längre vill vara det kan en eller båda makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, man behöver aldrig ange varför man vill skilja sig. Finns det barn under 16 år som bor hemma får makarna automatiskt en betänketid på minst 6 månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas.

Vem ska flytta vid skilsmässa?

En bodelning är ett privat avtal mellan er, som inte registreras eller godkänns av vare sig domstol eller myndighet. Däremot anger lagen att bodelningsavtalet ska vara skriftligt. Många banker, Lantmäteriet och fordringsägare ställer också krav på att bodelningen utförts och dokumenterats på ett korrekt sätt.  

Bodelningsavtalet utgår från vad ni äger och vilka skulder ni har. I avtalet delar ni upp egendomen mellan er och båda ska underteckna avtalet.  För det fall att någon ska ”köpa ut den andre” ur till exempel ett hus, reglerar ni i avtalet hur mycket som ska betalas i så kallad bodelningslikvid.  Genom bodelningsavtalet är det också möjligt att bestämma att svensk lag ligger till grund för bodelningen. Detta är inte alltid självklart i bodelningstvister som har kopplingar till flera länder. I sådana situationer är det bra att söka juridisk hjälp innan bodelningsavtalet undertecknas. Våra experter i internationella frågor kan hjälpa er med detta.

Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2.250 kronor per timme inklusive moms. Du har i vissa fall möjlighet att få hjälp med ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.