:

Vad är ett kalenderkvartal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett kalenderkvartal?
 2. Vad är q1 q2 q3 q4?
 3. När är q1 2023?
 4. Hur räknar man kvartal?
 5. Hur många kvartal år det på ett år?
 6. När ska man göra en periodisk sammanställning?
 7. Vad år en Q3 rapport?
 8. Vad menas med Q1 och Q2?
 9. Hur många år år ett kvartal?
 10. Hur många månader år det i ett kvartal?
 11. Hur många kvartal finns det?
 12. Hur många kvartal går det på 2 år?
 13. Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?
 14. Måste man nolla periodisk sammanställning?
 15. Var hittar man kvartalsrapporter?

Vad är ett kalenderkvartal?

Redovisning av moms ska göras i en särskild momsdeklaration. För den som har kalenderår som redovisningsperiod och som fram till 2 maj 2013 redovisade momsen i inkomstdeklarationen skall nu också redovisa i en särskild momsdeklaration.

Alternativen får tillämpas efter ansökan hos Skatteverket.

Vad är q1 q2 q3 q4?

A quarter is a three-month period on a company's financial calendar that acts as a basis for periodic financial reports and the paying of dividends. A quarter refers to one-fourth of a year and is typically expressed as Q1 for the first quarter, Q2 for the second quarter, and so forth. For example, a quarter is often shown with its relevant year, as in Q1 2022 or Q1'22, which represents the first quarter of the year 2022.

Subscribe to 'Term of the Day' and learn a new financial term every day. Stay informed and make smart financial decisions. Sign up now.

Most financial reporting and dividend payments are done quarterly. Not all companies will have fiscal quarters that correspond to calendar quarters and it is common for a company to close its fourth quarter after its busiest time of year. Dividends are also often paid quarterly although many companies outside the U.S. may not pay dividends evenly.

Companies have two main accounting periods—the fiscal quarter and the fiscal year (FY). The fiscal year for most companies runs from Jan. 1 to Dec. 31 (although it doesn't have to). The standard calendar quarters that make up the year are as follows:

 • January, February, and March (Q1)
 • April, May, and June (Q2)
 • July, August, and September (Q3)
 • October, November, and December (Q4)

Companies, investors, and analysts use data from different quarters to make comparisons and evaluate trends. For example, it is common for a company’s quarterly report to be compared to the same quarter of the previous year. Many companies are seasonal which would make a comparison over sequential quarters misleading.

A retail company could earn half its annual profits in the fourth quarter while a construction company does most of its business in the first three quarters. In this situation, comparing the first quarter results for a department store to its performance during the fourth quarter would indicate an alarming drop in sales.

Evaluating a seasonal company during its slow quarters can be enlightening. It is reasonable to assume that if sales and profits are growing in the off-quarters when compared to the same quarter in prior years, the intrinsic strength of the company is also improving.

När är q1 2023?

For the fifth time running, Henkel dx Ventures is hosting the Xathon - this year as an open innovation challenge under the motto “Women in AI”. Applications are open until October 13th.

Learn more about our challenges and apply to have the chance to win a Proof of Concept with Henkel worth 25.000 EUR.

Hur räknar man kvartal?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur många kvartal år det på ett år?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

När ska man göra en periodisk sammanställning?

Förutom redovisning i en skattedeklaration finns krav på att specificera försäljningar av varor och tjänster till företag inom EU i en särskild rapport, den periodiska sammanställningen.

Det finns sedan 2020 två olika blanketter. Blankett SKV 5740 används vid EU-försäljning av varor och tjänster och blankett SKV 5739 tillkom 2020 för ändrade regler för avropslager.

Vad år en Q3 rapport?

Förutom redovisning i en skattedeklaration finns krav på att specificera försäljningar av varor och tjänster till företag inom EU i en särskild rapport, den periodiska sammanställningen.

Det finns sedan 2020 två olika blanketter. Blankett SKV 5740 används vid EU-försäljning av varor och tjänster och blankett SKV 5739 tillkom 2020 för ändrade regler för avropslager.

Vad menas med Q1 och Q2?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Hur många år år ett kvartal?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur många månader år det i ett kvartal?

  År =   Månader

Konvertera från År till Månader. Skriv in det belopp du vill konvertera och tryck på knappen konvertera (↻).

Hur många kvartal finns det?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Hur många kvartal går det på 2 år?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?

Momsdeklarationen är det som ligger till grund för beräkningar om du ska betala in eller få tillbaka moms. I momsdeklarationen ska du lämna in uppgifter som handlar om din försäljning, moms på det du har sålt (utgående moms) och moms på det du har köpt till företaget (ingående moms). Det är skillnaden mellan ingående och utgående moms som avgör om du ska få tillbaka pengar eller betala in mer moms. 

Om det är så att du har ett företag som har sålt och köpt varor eller tjänster av företag inom EU ska du oftast inte ta ut någon moms. Men, du måste ändå redovisa verksamheten. Det gör du i en periodisk sammanställning. Det går att lämna in den periodiska sammanställningen digitalt. De uppgifter som anges i den periodiska sammanställningen måste stämma överens med de uppgifter du anger i momsdeklarationen.

Måste man nolla periodisk sammanställning?

Att lämna in en periodisk sammanställning är obligatoriskt för företag som säljer varor och/eller tjänster utan moms till köpare i andra EU-länder. Den periodiska sammanställningen används för att Skatteverket ska få uppgifter om värdet av de varor och tjänster som företaget har sålt momsfritt till köpare inom EU. Den periodiska sammanställningen visar samtliga fakturor som du har skickat till kunder, dess belopp och mottagare.

Det är viktigt att få med rätt uppgifter i den periodiska sammanställningen. Den ska ange alla företags momsregistreringsnummer samt beloppet företaget sålt för om företaget är baserat inom EU. Försäljning till Norge räknas alltså inte med i rapporten. Det räcker med att summera den momsfria summan för varje kund. För att den periodiska sammanställningen ska ske korrekt måste köparen lämna sitt VAT-nummer, vilket ska anges på fakturan till köparen.

Skatteverket skickar den periodiska sammanställningen som företaget lämnar till respektive lands skattemyndighet för att säkerställa att köparen betalat in moms på det som denne köpt från det svenska företaget.

Var hittar man kvartalsrapporter?

På Börsdata samlar vi själva in alla rapporter för Nordiska bolag. Det innebär att vi bevakar när ett bolag släpper sin rapport. Vi laddar ner rapporten från bolagets webbsida och matar in rapportvärden i vårt system. Datan måste sedan bearbetas och konverteras till vårt standardiserade rapportformat innan vi kan beräkna nyckeltal.

 • Läs mer om våra olika beräkningar
 • Våra vanligaste nyckeltal

Under intensiva rapportperioder så hinner vi inte alltid läsa in alla rapporter och kan få en eftersläpning på mindre bolag under några dagar. Då prioriterar vi större bolag med högt intresse och du är alltid välkommen att efterfråga rapporter som du saknar.

De flesta börsnoterade bolag släpper fem rapporter varje år. En helårsrapport och fyra kvartalsrapporter. (Många bolag har nu halvårsrapportering och då släpper de tre rapporter, helår + två delårsrapporter).

Med ca 2 000 bolag på nordiska börsen så laddar vi ner och bearbetar ca 10 000 rapporter per år. Vi har nu över 50 000 rapporter i vårt system.