:

Hur ska jag deklarera enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska jag deklarera enskild firma?
 2. Hur räknar man ut skatten på enskild firma?
 3. När deklarerar man om man har enskild firma?
 4. Hur gör man ett bokslut enskild firma?
 5. Vad behöver man redovisa enskild firma?
 6. Hur fyller jag i NE blankett?
 7. Hur räknar man ut årsinkomst enskild firma?
 8. Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?
 9. Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?
 10. Måste man ha bokföringsprogram enskild firma?
 11. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 12. Måste man ha bokföring i enskild firma?
 13. Måste man göra bokslut enskild firma?
 14. Hur fyller man i enskild näringsverksamhet?
 15. När betala egenavgifter enskild firma?

Hur ska jag deklarera enskild firma?

För att du inte ska få betala all skatt i en klumpsumma i samband med inlämning av din inkomstdeklaration ska du som driver enskild firma inför varje beskattningsår lämna in blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 för fysiska personer. På denna gör du en uppskattning av det kommande årets vinst. Utifrån den gör Skatteverket sedan en preliminär beräkning av hur mycket skatt du ska betala det kommande året – din preliminära skatt. Denna preliminära skatt betalar du till Skatteverket varje månad med lika stora delar. 

När året är slut och du lämnar in din slutliga inkomstdeklaration vet du om du har betalat för lite eller för mycket preliminär skatt under året, och får då antingen betala in eller tillbaka mellanskillnaden.

Hur räknar man ut skatten på enskild firma?

Att veta vad som blir kvar efter skatt och vad du faktiskt kan ta ut i lön (eller eget uttag som det kallas i enskild firma) är inte det lättaste. Vi reder ut alla krångliga termer och hjälper dig med beräkningarna. Ta reda på din lön med vår kalkylator!

När deklarerar man om man har enskild firma?

Webbseminarier om att deklarera enskild näringsverksamhet

Du får veta hur du avslutar din bokföring och hur du deklarerar. Webbseminarierna är kostnadsfria och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.

Hur gör man ett bokslut enskild firma?

Alla företag ska varje år göra ett bokslut. Men vad innebär det egentligen? Vi reder ut begreppet och ger dig svar på tre vanliga och viktiga frågor. 

Alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag, ska efter ett räkenskapsår göra ett bokslut. Det är en sammanställning av bokföringen, det vill säga de affärshändelser som bokförts under året, det som berättar hur det gått för företaget och hur ekonomin ser ut vid räkenskapsårets slut. Det är sedan bokslutet som ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. 

Vad behöver man redovisa enskild firma?

Webbseminarier om att deklarera enskild näringsverksamhet

Du får veta hur du avslutar din bokföring och hur du deklarerar. Webbseminarierna är kostnadsfria och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.

Hur fyller jag i NE blankett?

Enskilda näringsidkare brukar nästan alltid använda kalenderår som räkenskapsår. Alltså omfattar räkenskapsåret för majoriteten av alla näringsidkare 12 månader från 1 januari till den 31 december. I vissa fall, exempelvis om verksamheten påbörjas under slutet av det första verksamhetsåret, får räkenskapsåret förlängas till högst 18 månader.

Hur räknar man ut årsinkomst enskild firma?

Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!

Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?

Om du är bosatt i Sverige och bedriver näringsverksamhet i Norge måste du själv betala din skatt i Sverige för verksamheten. För att bestämma storleken på din skatt ska du lämna in blanketten Skatte- och avgiftsanmälan, SKV 4620, till Skatteverket. Skatteanmälan innebär också en ansökan om F-skatt och efter behov även ansökan om registrering till moms och arbetsgivarregistrering.

Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?

Att deklarera när man har en enskild firma är svårt och det är lätt hänt att man glömmer något eller råkar göra fel. Så länge som det finns tid så kan du helt enkelt göra om din deklaration och skicka in en ny version som stämmer.

Det snabbaste är att deklarerar på internet. Skulle det vara så att tiden för att lämna in sin deklaration tagit slut så behöver skattemyndigheten göra en omprövning av din deklaration. Man kan begära omprövning och göra ändringar sex år efter att man lämnat in deklarationen. Det är alltid bättre att vara ärlig och komplettera med rätta uppgifter än att strunta att göra rätt.

Måste man ha bokföringsprogram enskild firma?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

0

Bokföringskostnaden beror rätt mycket på omfattningen, dvs hur mycket du har att bokföra och inte minst hur bra ordning det är. Är det mycket strul (saknade underlag, diffande dagskassor etc) kan det dra iväg en del.

Måste man ha bokföring i enskild firma?

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Bokföringsskyldigheten innebär att en enskild näringsidkare ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Måste man göra bokslut enskild firma?

Då var det dags igen. Dags för julklappar. Nytt år. Och för många som är egenföretagare: bokföringsstress. Stressen över att du inte hunnit göra det tidigare, och att du egentligen inte har tid för att göra det nu heller, när det är jul och allt.

Men ta det lugnt! Bokslutet behöver inte vara klart 1 januari. Är ditt räkenskapsår likadant som ett vanligt år, det vill säga tar slut 31/12, behöver ditt bokslut inte vara klart den 1 januari utan du kan med gott samvete ta sovmorgon på nyårsdagen.

När bokslutet skall vara klart beror på vilken bolagsform du har, men för en enskild firma är det i samband med deklarationen som gäller. Har du ett aktiebolag brukar du behöva lämna in det till bolagsverket först 7 månader efter årsskiftet. Vilka viktiga datum som gäller för just dig kan du se i skatteverkets kalender för företag.

När räkenskapsåret är slut behöver årets bokföring sammanställas för att ge en rättvisande bild över hur det har gått för företaget. Detta kallas bokslut. Ditt bokslut blir ett underlag för beslut om hur du ska ta ditt företag vidare. Det mynnar också ut i rapporter som måste skickas in till berörda myndigheter, till exempel Skatteverket och bolagsverket.

Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande och skickas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling. Läs mer nedan om vad som gäller för din bolagsform.

Hur fyller man i enskild näringsverksamhet?

Webbseminarier om att deklarera enskild näringsverksamhet

Du får veta hur du avslutar din bokföring och hur du deklarerar. Webbseminarierna är kostnadsfria och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.

När betala egenavgifter enskild firma?

Den som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag räknas som egenföretagare och är godkända för F-skatt eller FA-skatt. Det innebär också att företagaren inte tar ut lön på samma sätt som en anställd får ut lön i ett aktiebolag. Ett godkännande för F-skatt eller FA-skatt innebär att dessa bolagsformer själva är skyldiga att betala in sin egen skatt och egenavgifter till skatteverket. 

I de fall en egenföretagare har FA-skatt (det vill säga både driver eget men även har anställning hos ett företag) är egenföretagaren skyldig att betala in företagets skatt, medan företaget personen är anställd hos betalar in skatt och arbetsgivaravgifter för anställningen. 

Om du har en passiv näringsverksamhet betalar du istället särskild löneskatt. 

Enskilda firmor beskattas inte på samma sätt som till exempel aktiebolag. Istället för personalskatt betalar en enskilda firma skatt och egenavgifter på det resultat som företaget gör. All “lön” som tas ut ur en enskild firma kallas för eget uttag och beskattas inte direkt som i ett aktiebolag, utan du beskattas alltså på företagets resultat när året är slut. . För att undvika att betala in stora summor på en och samma gång brukar du som företagare betala in det som kallas för preliminärskatt. I den inbetalningen brukar både preliminärskatt och egenavgift betalas in. Läs gärna mer om preliminärskatt här.

Avgifterna utgörs av många olika avgifter som grupperas. I dem ingår: 

 • Sjukförsäkringsavgift,
 • Föräldraförsäkringsavgift,
 • Ålderspensionsavgift,
 • Efterlevandepensionsavgift,
 • Arbetsmarknadsavgift,
 • Arbetsskadeavgift,
 • Allmän löneavgift.

Totalt uppgår dessa till 28,97%. Egenavgifter räknas som en privat kostnad och inte som en kostnad i företaget. Därför skall de heller inte bokföras. Eftersom du heller inte vet hur stora dina egenavgifter kommer bli när du gör din deklaration görs ett schablonmässigt avdrag på egenavgifterna i deklarationen. Det kan också vara svårt att räkna ut hur mycket som skall sparas från resultatet för att täcka egenavgifter och skatt. Därför brukar man rekommendera att spara ungefär 50% av företagets resultat går till skatter och egenavgifter. Tänk också på att det är det bokförda resultatet, alltså inte pengarna som finns på kontot. Det är därför bra att se till att du tar ut pengar som egna uttag på en nivå att du också kan täcka inbetalningen för skatt och egenavgifter.