:

Hur mycket kostar en lantmäteriförrättning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar en lantmäteriförrättning?
 2. Vad kostar det att få sin tomt uppmätt?
 3. Vad kostar det att dela av en tomt?
 4. Vad kostar en avstyckning Lantmäteriet?
 5. Vem betalar en förrättning?
 6. Vem betalar Förrättningskostnader?
 7. Hur vet jag vart min tomtgräns går?
 8. Hur får jag reda på var tomtgränsen går?
 9. Kan man köpa en tomt som inte är avstyckad?
 10. Hur stor måste en avstyckad tomt vara?
 11. Kan en avstyckning nekas?
 12. Vem betalar för avstyckning?
 13. Hur lång tid tar en lantmäteriförrättning?
 14. Vem betalar avstyckning av tomt?
 15. Hur mycket ska man betala i lagfart?

Hur mycket kostar en lantmäteriförrättning?

Ger du webbplatsen tillstånd att använda kakor som mäter antalet besökare och analyserar användningen av webbplatsen? Du kan när som helst återkalla tillståndet på sidan Information om kakor, som du kommer till via länken nere på sidan.

Vad kostar det att få sin tomt uppmätt?

En lantmäteriförrättning innebär en hel del arbete för att vi ska kunna trygga ägandet och säkra vem som äger vad, både idag och i framtiden.

Det skapar värde för dig som till exempel vill bygga ett hus, sälja av en bit mark, få visshet om var gränsen går eller använda din fastighet som säkerhet för att låna pengar.

I ett vanligt ärende blir kostnaden ofta 50 000 till 100 000 kronor, ibland betydligt mer. I kostnaden ingår ett grundbelopp för alla ansökningar som lämnas in, och i vissa fall ett tilläggsbelopp, samt en kostnad per timme:

 • Grundbeloppet är 6 500 kronor. Men det kostar mer om det är sex eller fler fastigheter inblandade – då lägger vi på ett tilläggsbelopp. Grund- och tilläggsbeloppet blir tillsammans mellan 6 500 och 18 500 kronor.
 • En kostnad per timme för allt vårt arbete med din ansökan. Kostnaden är 800–1 600 kronor i timmen.

Alla förrättningstjänster är momsfria. Våra kostnader styrs av instruktionen för Lantmäteriet och av förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Läs mer om hur vi tar betalt i Lantmäteriets föreskrift LMFS 2022:5 (pdf, nytt fönster)

Vad kostar det att dela av en tomt?

Exemplen ska inte betraktas som bindande för en liknande ansökan.

Tänk också på att kostnader för ytterligare åtgärder kan tillkomma. Till exempel för fastighetsbestämning, då behov av att klargöra fastighetens gränser kan uppkomma. När det gäller fastighetsbestämning, jämför även särskild gränsutmärkning nedan, är det svårt att på förhand uppskatta kostnaden, man behöver då ha kunskap om den specifika situationen.

Lisa och Pär har köpt ett område på cirka 4 500 kvm för nybyggnation på landsbygden. Eftersom det finns bygglov för husen, tillstånd för avlopp och att tomten har ordnad utfart så behövs inte något samråd med kommunens byggnadsnämnd. Avstyckningen berör inte strandskydd, detaljplan eller fornminne så lantmätaren behöver inte samråda med länsstyrelsen.

I samband med mätningen så konstateras att den planerade avloppsanläggningen delvis kommer att ligga utanför den avstyckade tomten så ett servitut bildas för det område på stamfastigheten som berörs. Även rätten till utfartsväg via befintlig väg på stamfastigheten fram till allmän väg säkras med servitut. För att avstyckningen inte ska belastas av stamfastighetens pantbrev görs den inteckningsfri.

Vad kostar en avstyckning Lantmäteriet?

Vid köp ska du förutom expeditionsavgiften betala stämpelskatt. När vi beviljar ditt ärende jämförs köpeskillingen mot taxeringsvärdet från föregående år. Stämpelskatten beräknas sedan på det högre av beloppen. För exempelvis privatpersoner, bostadsrättsföreningar och kommuner är stämpelskatten 1,5 procent. För juridiska personer som exempelvis aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är stämpelskatten 4,25 procent och beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt.

Exempel:Du köper en fastighet av en släkting och betalar en symbolisk summa på 1 000 kronor i köpeskilling. Fastighetens taxeringsvärde är 288 000 kronor. Eftersom det är ett köp kommer stämpelskatten att beräknas på det högsta av de två beloppen, vilket i det här fallet är taxeringsvärdet. Du kommer att få betala 1,5 procent av 288 000 kr i stämpelskatt = 4 320 kronor.Tänk på att om du har köpt en tomträtt jämförs den summa du betalar för tomträtten mot det taxerade byggnadsvärdet. Stämpelskatten beräknas på det högsta av de två beloppen.

Vid arv och bodelning behöver du inte betala någon stämpelskatt, utan bara expeditionsavgiften. När det gäller gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller betalar något för gåvan. Vid handläggning jämförs då taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är en ersättning för gåvan. Om summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp.

Exempel: Du får en fastighet i gåva av en släkting och betalar en symbolisk summa på 1000 kr i ersättning. Fastighetens taxeringsvärde är 288 000 kronor. Eftersom det är en gåva och ersättningen understiger 85 procent av taxeringsvärdet, ska du inte betala någon stämpelskatt.

Vem betalar en förrättning?

Det kostar att pengar att göra en lantmäteriförrättning. Hur mycket kostnaden blir beror på hur mycket tid vi behöver arbeta med ärendet. Tidsåtgången påverkas bland annat av typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter.

Vem betalar Förrättningskostnader?

Vid köp ska du förutom expeditionsavgiften betala stämpelskatt. När vi beviljar ditt ärende jämförs köpeskillingen mot taxeringsvärdet från föregående år. Stämpelskatten beräknas sedan på det högre av beloppen. För exempelvis privatpersoner, bostadsrättsföreningar och kommuner är stämpelskatten 1,5 procent. För juridiska personer som exempelvis aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är stämpelskatten 4,25 procent och beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt.

Exempel:Du köper en fastighet av en släkting och betalar en symbolisk summa på 1 000 kronor i köpeskilling. Fastighetens taxeringsvärde är 288 000 kronor. Eftersom det är ett köp kommer stämpelskatten att beräknas på det högsta av de två beloppen, vilket i det här fallet är taxeringsvärdet. Du kommer att få betala 1,5 procent av 288 000 kr i stämpelskatt = 4 320 kronor.Tänk på att om du har köpt en tomträtt jämförs den summa du betalar för tomträtten mot det taxerade byggnadsvärdet. Stämpelskatten beräknas på det högsta av de två beloppen.

Vid arv och bodelning behöver du inte betala någon stämpelskatt, utan bara expeditionsavgiften. När det gäller gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller betalar något för gåvan. Vid handläggning jämförs då taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är en ersättning för gåvan. Om summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp.

Exempel: Du får en fastighet i gåva av en släkting och betalar en symbolisk summa på 1000 kr i ersättning. Fastighetens taxeringsvärde är 288 000 kronor. Eftersom det är en gåva och ersättningen understiger 85 procent av taxeringsvärdet, ska du inte betala någon stämpelskatt.

Hur vet jag vart min tomtgräns går?

Under ”Min fastighet”, på Lantmäteriets hemsida, hittar du till exempel en tomtkarta över just din tomt, hur stor din tomt är, var dina tomtgränser går och tomtens taxeringsvärde. Det kan även finnas mer specifika uppgifter, som information om detaljplanen och hur du får använda och bebygga fastigheten. 

Det är också Lantmäteriet som mäter och delar in all mark i fastigheter. Deras uppgifter sparas sedan i Fastighetsregistret. Lantmäteriet sköter informationen i registret, kompletterar den med lagfarter och uppgifter från Skatteverket och kommuner.

Kort sagt: En fastighetsbeteckning används för att hålla ordning och reda på landets alla markbitar. Svensk byråkrati i sin prydno.

Att ha den här information samlad underlättar förstås vid fastighetsförsäljningar. Kanske finns det en detaljplan för området, eller förbehåll vid försäljning av fastigheten? Är det rätt ägare som säljer? Det kan till och med hända att fastigheten är utmätt, det vill säga utlagd till försäljning av Kronofogden för att lösa in ägarens skulder. Allt detta går att hitta hos Lantmäteriet.

Annan vanlig information som det går att ta fram med hjälp av fastighetsbeteckningen är om det finns servitut knutna till fastigheten, om den ingår i en samfällighet, hur högt det tidigare försäljningspriset var, och hur många och hur stora inteckningar är uttagna.

Hur får jag reda på var tomtgränsen går?

Hej!

Vi köpte en tomt i höstas som vi övertar nu i slutet av januari. Två veckor efter att vi skrivit på köpeavtalet i höstas så sätter närmaste grannen upp ett staket, ett stängsel. Detta förvånande både oss och säljaren av tomten, då hon tidigare bett grannen att om han skulle sätta upp ett staket, att placera det en bit in på hans egen tomt. Staketet sitter av vad vi kan bedöma mitt på tomtgränsen, eller vi vet egentligen inte helt precist vad tomtgränsen går. Staketet består av staketstolpar, som är högre än 110 cm, samt ett glest metallnät, rådjursnät. Staketstolparna sitter fastgjutna i marken. Hur ska vi tänka och agera här? Vi och säljaren tycker ju att grannen har satt upp detta staket "i smyg", utan att fråga någon, och det sitter som sagt på tomtgränsen.

Kan man köpa en tomt som inte är avstyckad?

För att hjälpa dig med en avstyckning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Hur stor måste en avstyckad tomt vara?

När en förändring önskas genomföras av en fastighet behöver en ansökan om lantmäteriförrättning ske till Lantmäteriet. Detta exempelvis om:

 • Två eller fler fastigheter ska slås samman till en
 • En fastighet önskas delas till flera (avstyckning)
 • Mark ska överföras mellan olika fastigheter

Lantmäteriförrättning sker alltså oavsett förändring medan avstyckning enbart är en av dessa åtgärder.  

Om en fastighet ägs av flera personer kan klyvning genomföras. Det innebär i korthet att ursprungliga fastigheten delas upp i lika många, och lika stora, delar som ägare. Därmed skapas nya fastigheter med enskilda ägare. Vid klyvning tillkommer inte några nya ägare. 

Ett exempel är om en fastighet ärvs och det finns flera efterlevande som ska dela på arvet. I stället för att sälja fastigheten, och dela på intäkten, delas i stället fastigheten upp via klyvning, se bild nedan.  

Kan en avstyckning nekas?

Målet gäller avstyckning för befintliga fritidshus och huruvida fri passage ska lämnas mellan avstyckningslotterna och vattnet.

Vem betalar för avstyckning?

Tomter som går att stycka innebär möjlighet till ytterligare förtjänst. Men att stycka av tomt och sälja kan vara komplicerat, reglerna och lagarna svårtolkade – momenten och frågorna många… går tomten att stycka? Hur får man stycka? Och vad blir bäst?

Hur lång tid tar en lantmäteriförrättning?

En fastighet kan ändras på olika sätt. Du kan dela eller lägga ihop fastigheter, eller överföra mark mellan fastigheter.

Lantmäteriet hjälper dig när en fastighet ska ändras och det sker oftast genom en lantmäteriförrättning. Här beskriver vi några av de vanligaste önskemålen för att ändra en fastighet.

Vem betalar avstyckning av tomt?

Äger du en fastighet som du funderar på att stycka av? I denna artikel går vi igenom vad det innebär att stycka av en fastighet och saker som kan vara bra att tänka på i samband med avstyckning.

När vi i dagligt tal pratar om fastigheter menar vi vanligtvis hus. Men en fastighet är i själva verket den mark som huset står på. All mark som finns i Sverige är indelad i fastigheter. Avstyckning innebär att en fastighet (ofta obebyggd mark) delas upp så att det bildas en ny fastighet.

Hur mycket ska man betala i lagfart?

Lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Lagfarten innehåller uppgifter om vem som äger fastigheten, köpeskilling och hur köpet har gått till.  Lantmäteriet kontrollerar att handlingar är korrekt ifyllda, exempelvis att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Ansökan om lagfart ska enligt lag ske inom tre månader från köpet. Vi hjälper dig som är bolånekund hos oss med det.

När Lantmäteriet har kontrollerat och beviljat din ansökan, skriver de in dig som ägare av fastigheten i fastighetsregistret och du får ett lagfartsbevis.