:

Kan man få både rot och grön teknik?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få både rot och grön teknik?
 2. Vad krävs för att få grönt avdrag?
 3. Hur mycket får man i grönt avdrag?
 4. Vem har rätt till grönt bidrag?
 5. När betalas grön teknik ut?
 6. Hur länge varar grön teknik?
 7. Vem har rätt till ROT avdrag?
 8. Vad krävs för att få ROT avdrag?
 9. Hur mycket ROT får man dra av?
 10. Hur fungerar grön el avdrag?
 11. Får man Bidrag för solceller 2023?
 12. Hur fungerar grön teknik avdrag?
 13. Får man bidrag för Laddbox?
 14. När gäller inte ROT-avdrag?
 15. När gäller inte rotavdrag?

Kan man få både rot och grön teknik?

ROT-avdrag för grön teknik är högst aktuell att söka för dig som vill investera i en solcellsanläggning, installation av system för lagring av egenproducerad energi eller installation av laddbox till elfordon. Vi går nedan igenom vad som gäller.

ROT-avdrag för grön teknik kan göras med maximalt 50 000 kr per fastighetsägare och år och gäller endast privatpersoner. ROT-avdrag för grön teknik påverkar inte det vanliga rot- och rutavdraget gällande hantverkstjänster.

Vad krävs för att få grönt avdrag?

Det nya gröna avdraget som börjar gälla från och med den 1 januari år 2023 kan användas vid köp av följande grön teknik:

Hur mycket får man i grönt avdrag?

Det nya gröna avdraget som börjar gälla från och med den 1 januari år 2023 kan användas vid köp av följande grön teknik:

Vem har rätt till grönt bidrag?

Stöd för solceller, batterier och laddboxar 

Du kan nu få skattereduktion för arbetskostnad och material om du ska installera grön teknik. Skattereduktionen för grön teknik fungerar likt ROT- och RUT-avdraget och dras direkt på fakturan. På så sätt blir processen enklare för den sökande som inte längre behöver ligga ute med pengar och söka bidrag i efterhand. 

När betalas grön teknik ut?

Den här instruktionen gäller BL Fakturering.

Om du säljer tjänster till privatpersoner som ger rätt till skattereduktion för så kallade ROT- och RUT-tjänster (byggtjänster resp. hushållsnära tjänster) finns det funktioner i programmet som underlättar hanteringen av redovisningen till Skatteverket. 

Hur länge varar grön teknik?

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Vem har rätt till ROT avdrag?

Regel nummer ett är enkel - du måste helt eller delvis äga den fastighet (bostadsrätt, villa, radhus, fritidshus) som du köper hantverkartjänster till, för att få göra ROT-avdrag enligt konstens alla regler. det göra att du alltså inte kan göra skatteavdraget om du bor i hyresrätt, i andrahand eller liknande.

Är ni två personer som äger en bostad tillsammans kan ni om ni vill dela upp ROT-avdraget mellan er eller låta den ena parten stå för hela avdraget. Om den ena t.ex. saknar inkomst är det klokt att låta den som har inkomst göra hela avdraget. Rent praktiskt innebär detta att ni pratar ihop er med företaget ni anlitar och ber de ställa fakturan till antingen en av er på hela beloppet, eller att de delar upp det i två fakturor, en till var och en av er.

Tips! Ställ egna frågor och få hjälp från proffs på vårt ROT-forum.

Vad krävs för att få ROT avdrag?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Hur mycket ROT får man dra av?

Arturo Arques är privatekonom på Swedbank och sparbankerna. Vi låter honom svara på de vanligaste frågorna om rut och rot.

Det pratas om rot och rut i lite olika sammanhang – men vad står de för egentligen? – Rot är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Rut stod en gång i tiden för "rengöring, underhåll och tvätt". Idag omfattar ju avdraget betydligt mer än så, men de är båda skatteavdrag som man kan få göra för tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet.

Hur fungerar grön el avdrag?

Intresset för solceller är just nu rekordstort, men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill stimulera efterfrågan ytterligare. Ett lägre pris ska göra det möjligt för fler att investera i solceller. 

Får man Bidrag för solceller 2023?

Funderar du på att börja producera din egen solenergi? Du vet väl att du i så fall kan minska kostnaden för att installera solceller rejält med hjälp av bidraget skattereduktion för grön teknik? I denna guide berättar vi hur skattereduktionen för solceller fungerar och hur du som installerar solceller hemma kan ta del av bidraget. 

Fram till år 2020 fick man ansöka om statligt bidrag för installation av solceller. 2021 ersattes det gamla bidragssystemet med en skattereduktion för grön teknik, vilket innefattar både solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon. 

Det nya regelverket medger en skattereduktion när man installerar ett nätanslutet solcellssystem. Skattereduktionen omfattar till skillnad från ROT-avdraget både arbets- och materialkostnader. 

Hur fungerar grön teknik avdrag?

Det gröna skatteavdraget gäller för dig som anlitar ett företag för att installera solceller, en laddplats eller ett system för energilagring. Avdraget gäller bara kostnader för arbete och material.

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller. Då höjs ditt skatteavdrag på fakturan från 15 till 20 procent – om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

För laddpunkter – till exempel en laddningspunkt till elfordon – kan du få upp till 50 procent i avdrag. Det gäller även lagring av egenproducerad elenergi – med till exempel ett solcellsbatteri.

Kom ihåg: Du är berättigad till det nya avdraget även om du har beställt solcellsanläggningen under 2022 – så länge installationen sker 2023.

Får man bidrag för Laddbox?

Bidraget riktar sig till privatpersoner som äger sin fastighet. För att ansöka behöver du ha köpt och installerat laddboxen vid din egen fastighet.

Laddboxbidraget täcker hela 50 procent av kostnaderna för laddbox, material och arbetskostnaden för installation. Maxbeloppet som kan återbetalas är 10 000 kronor.

Exempel: Köper du en laddbox med tillhörande installation för 20 000 kronor kan du alltså få Ladda-hemma-stöd på 10 000 kronor. Kom ihåg att spara alla kvitton!

När gäller inte ROT-avdrag?

Som bostadsrättshavare kan du få skattereduktion för husarbete. Däremot kan inte bostadsrätts­föreningen få skattereduktion eftersom endast fysiska personer omfattas av dessa bestämmelser.

Följande räknas som husarbete:

När gäller inte rotavdrag?

Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Du, eller dina föräldrar, måste även helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs.

För att räknas som bostad ska fastigheten vara inredd och utrustad för boende. Du kan få rotavdrag för arbeten i din permanentbostad, ditt fritidshus och bostäder där du bara bor ibland, om du äger bostaden. Även den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller dina föräldrar kan bo i bostaden. Bor någon annan på adressen, till exempel om du hyr ut hela eller delar av bostaden, kan du inte få skattereduktion för den del av bostaden som hen nyttjar. Skatteverket anser att du inte kan ha din fritidsbostad där någon annan har sin permanentbostad.