:

När upphör autogiro vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. När upphör autogiro vid dödsfall?
 2. Vad avslutas automatiskt vid dödsfall?
 3. Vilka räkningar ska betalas vid dödsfall?
 4. Hur säger man upp abonnemang vid dödsfall?
 5. Måste man ta bort autogiro?
 6. Hur länge kan man betala räkningar dödsbo?
 7. När spärrade konton vid dödsfall?
 8. Vad händer med bankkonton när man dör?
 9. Hur betalar man räkningar i ett dödsbo?
 10. Hur länge ska dödsbo betala räkningar?
 11. Hur lång uppsägningstid vid dödsfall?
 12. Måste man anmäla dödsfall?
 13. När försvinner autogiro?
 14. Hur löser man autogiro?
 15. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

När upphör autogiro vid dödsfall?

När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. 

När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid.

Vad avslutas automatiskt vid dödsfall?

 • bank- och kreditkort (automatiska betalningar till exempel Netflix, Spotify, kollektivtrafik med mera upphör när vi avslutar korten)
 • internetbanken
 • digipass (säkerhetsdosa för identifiering)
 • e-faktura
 • betalservice via kuvert
 • bank via telefon.

Vilka räkningar ska betalas vid dödsfall?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Hur säger man upp abonnemang vid dödsfall?

Ett dödsfall kommer oftast överrumplande och det är inte lätt att då tänka klart på vilka avtal och tjänster som behöver sägas upp efter den avlidne. Här är några av de vanligaste avtalen man bör kontrollera:

Skatteverket meddelas dödsfallet genom dödsbeviset från läkare/sjukhus. Genom folkbokföringen meddelas dödsfallet övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Måste man ta bort autogiro?

Om du vill börja betala dina räkningar via autogiro så behöver du lämna en fullmakt till företaget som du ska betala till. Fullmakten ger företaget rätt att dra pengar från ditt bankkonto och kallas ofta för ett autogiromedgivande.

Autogiromedgivandet anger inte vilket belopp företaget får dra, utan det ska framgå av avtalet mellan dig och företaget. Du kan alltid återkalla ett autogiromedgivande om du inte längre vill att betalningarna ska ske automatiskt.

Hur länge kan man betala räkningar dödsbo?

Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

När spärrade konton vid dödsfall?

Om jag avlider, vilka möjligheter har då min hustru att betala löpande kostnader därefter, innan dess att arvet är skiftat? Jag har hört att såväl den avlidnes, som dennes maka/make, får sina konton spärrade i avvaktan på bouppteckning och/eller arvsskifte? Kan ni på ett enkelt sätt förklara vad som händer med konton, kredit/kontokort som den avlidne resp makan har, och vad som gäller för eventuellt gemensamt konto?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer med bankkonton när man dör?

Om jag avlider, vilka möjligheter har då min hustru att betala löpande kostnader därefter, innan dess att arvet är skiftat? Jag har hört att såväl den avlidnes, som dennes maka/make, får sina konton spärrade i avvaktan på bouppteckning och/eller arvsskifte? Kan ni på ett enkelt sätt förklara vad som händer med konton, kredit/kontokort som den avlidne resp makan har, och vad som gäller för eventuellt gemensamt konto?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur betalar man räkningar i ett dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Hur länge ska dödsbo betala räkningar?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

Hur lång uppsägningstid vid dödsfall?

Bostad & Fastighet

Hej, Har en fråga angående lösöre vid dödsfall, som kan vara bra att få svar på innan det blir aktuellt. Om den avlidne bor i hyresrätt och som jag förstår det, har man vid dödsfall 1 månads uppsägningstid. Hur hanterar man då lösöret när hyrestiden gått ut innan bouppteckningen är slutförd? Det är ju mycket att ta hand om på kort tid.

Måste man anmäla dödsfall?

Det är ett krav i arbetsmiljölagen. Vårt uppdrag är att arbeta för att ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av jobbet. Vi behöver få reda på vad som har hänt så fort som möjligt för att kunna bedöma om vi behöver göra en inspektion eller på något annat sätt komma i kontakt med arbetsgivaren.

När försvinner autogiro?

Du kan se genomförda autogirobetalningar via internetbanken under historiska betalningar/överföringar. 

Din betalningsmottagare meddelar dig alltid i god tid om det sker några beloppsändringar.

Det finns två alternativ. Kontrollera med betalningsmottagaren vad som gäller vid aviseringen.

Hur löser man autogiro?

Du kan se genomförda autogirobetalningar via internetbanken under historiska betalningar/överföringar. 

Din betalningsmottagare meddelar dig alltid i god tid om det sker några beloppsändringar.

Det finns två alternativ. Kontrollera med betalningsmottagaren vad som gäller vid aviseringen.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hejsan får dödsboet röras av 2 arvingar utan att den 3e vet något? 3dagar efter vår fars bortgång har 2systrar gått igenom allt i bostaden och även tagit saker ,,utan att meddela mig att han va död .Ingen bouppteckning gjord. Ingen meddelade mig heller från att han avled . ?Vad ska jag göra?/ hur ska det gå till lagligt ?