:

Kan man ta ut en förseningsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta ut en förseningsavgift?
 2. Hur sent kan ett företag fakturera?
 3. Vad händer om ett företag inte betalar sina fakturor?
 4. Hur räknar man ut förseningsränta?
 5. Hur mycket får man ta ut i förseningsavgift?
 6. Hur mycket är förseningsavgift?
 7. Hur länge får man vänta att fakturera?
 8. Vad händer om man är sen med en faktura?
 9. Hur mycket kan man ta ut i förseningsavgift?
 10. Vad gör man om en kund inte betalar fakturan?
 11. Hur beräknas förseningsavgift?
 12. När kan man fakturera dröjsmålsränta?
 13. Hur mycket kan man ta ut i påminnelseavgift?
 14. Hur bokföra förseningsavgift?
 15. Hur mycket är en betalningspåminnelse?

Kan man ta ut en förseningsavgift?

Lämnar du din deklaration efter den 2 maj (ordinarie deklarationstidpunkt) utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd och lämnar deklarationen efter beviljat anståndsdatum, riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Så här stor kan avgiften bli:

Hur sent kan ett företag fakturera?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

Vad händer om ett företag inte betalar sina fakturor?

24 oktober, 2022

En vanlig fråga som inkommer just nu är hur man ska agera om en kund inte betalar. Det kan röra sig om stora summor som många företag är beroende av att få in för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Oavsett om era kunder är privatpersoner, företag eller organisationer så finns flera åtgärder att vidta. – Till att börja med är det viktigt att ge er själva så bra förutsättningar som möjligt för att inte hamna i en situation där kunder inte betalar, säger Maria Bengtson, chefsjurist på Allt om Juridik. Det kan till exempel vara en god idé att göra kreditkontroller på nya kunder och se över historiken av era befintliga kunders tidigare inbetalningar. Fakturan ska vara tydlig och skickas så fort ert jobb är utfört eller produkt levererad.

Hur räknar man ut förseningsränta?

Du bör ta ut dröjsmålsränta av två skäl:

Sist i artikeln läser du om dina möjligheter att ta ut förseningsersättning när din kund inte betalar sin fordran i tid. Förseningsersättning får du ta ut utöver dröjsmålsräntan. 

Hur mycket får man ta ut i förseningsavgift?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Hur mycket är förseningsavgift?

Om du deklarerar efter den 2 maj utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd till den 16 maj och deklarerar efter det datumet riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift får du ett "Förslag till beslut om förseningsavgift" skickat till dig. Om du tycker att det är fel av Skatteverket att ta ut förseningsavgift av dig, kan du svara på förslaget och förklara varför.

Hur länge får man vänta att fakturera?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

Vad händer om man är sen med en faktura?

Alla vet att det inte är bra att få en betalningsanmärkning. Men vad är egentligen stegen från en obetald räkning till en betalningsanmärkning? Betyder ett brev från ett inkassoföretag eller Kronofogden automatiskt att du hamnat på svarta listan? Vi benar ut.

En betalningsanmärkning kan få stora konsekvenser för ditt liv. I värsta fall kan det leda till att du inte får låna pengar, kan hyra en lägenhet eller teckna ett telefonabonnemang. Men hur blir en obetald räkning till en betalningsanmärkning?

Hur mycket kan man ta ut i förseningsavgift?

Följande behöver du göra i programmet om du vill använda dig av förseningsavgift.

Om du alltid vill använda dig av förseningsavgift till en viss kund, gör du inställningen direkt på kunden. I annat fall kan du göra inställningen på respektive faktura.

Vad gör man om en kund inte betalar fakturan?

Många lämnar sina fakturor till en professionell aktör för att slippa hantera dem, och på så sätt kan man ägna sig åt den positiva delen i kundrelationen – i de fall kunden inte skulle betala. Du kan lägga ut hela din fakturering på en partner, eller du kan göra det vid de tillfällen när fakturan inte betalas. Om du har en långsiktig relation med det företag som sköter dina fakturor kan du sätta upp ett individuellt avtal med dem.

Om du anlitar exempelvis ett factoringföretag enbart när du inte får betalt kommer de att ta en procent av fakturan, betala ut resterande del till dig och sedan ta hand om indrivningen. Oftast i dessa avtal står du ändå för risken ifall fakturan inte betalas. Det är mycket sällan som ett factoringföretag är beredda att även ta över risken, och om de mot förmodan skulle göra det blir det mycket dyrare.

Hur beräknas förseningsavgift?

Dröjsmålsränta är den ränta som företag kan ta ut när kunderna inte betalar i tid. Tanken med denna ränta är att säkerställa att betalning sker enligt avtal samt att företaget kompenseras för det inkomstbortfall och extraarbete som sker när betalning inte sker i tid.

När kan man fakturera dröjsmålsränta?

Du bör ta ut dröjsmålsränta av två skäl:

Sist i artikeln läser du om dina möjligheter att ta ut förseningsersättning när din kund inte betalar sin fordran i tid. Förseningsersättning får du ta ut utöver dröjsmålsräntan. 

Hur mycket kan man ta ut i påminnelseavgift?

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att det inte är något fel med dem. Om något inte stämmer, hör omedelbart av dig till företaget så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsanmärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

Hur bokföra förseningsavgift?

Prenumerera

Hej,jag har fått en förseningavgift förra året från skatteverkett som betalade från mitt privata konto istället för företagets konto. Hur ska jag boka den nu? Bolaget är nystartat och i princip har inte haft någon transaktioner under förra året. 

Hur mycket är en betalningspåminnelse?

Om en faktura inte är betald på förfallodatumet har företaget rätten att skicka ut en betalningspåminnelse samt ta ut extra avgifter för detta. Samtliga avgifter regleras av ”Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m”