:

Vad räknas som servicebil?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som servicebil?
 2. Vad gäller för servicebil?
 3. Får man köra Arbetsbil privat?
 4. Får man köra privat med företagsbil?
 5. Hur många mil kan man köra över service?
 6. Vad händer om man missar en service på bilen?
 7. Får man köra hem med firmabil?
 8. Får min sambo köra min tjänstebil?
 9. Kan arbetsgivare kräva att man använder sin egen bil?
 10. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 11. Måste man föra körjournal på företagsbil?
 12. Vad händer om man gör service på bilen för sent?
 13. Hur länge kan man vänta med att serva bilen?
 14. Är det olagligt att inte serva bilen?
 15. Hur länge kan man vänta med service på bilen?

Vad räknas som servicebil?

Om arbetsgivarens servicebil enligt avtal endast får användas för tjänstekörning, eller om föraren inte använder servicebilen privat, uppstår inte någon bilförmån. Det säkraste sättet att garantera att så är fallet är att parkera bilen på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och lämna nycklarna på företaget.

Men vad gör Sven, som jobbar inom byggbranschen, och ibland är tvungen att ta med sig servicebilen hem? I arbetet använder han en fullt utrustad servicebil laddad med olika verktyg, och han måste ha möjlighet att åka direkt hemifrån till olika byggarbetsplatser.

Enligt Skatteverket kan den anställda peka på omständigheter som visar att bilen inte har använts för privata resor i mer än ringa omfattning. På Skatteverkets hemsida presenteras dessa fyra exempel på hur man kan slippa betala förmånsskatt vid en sammanvägd bedömning:

Vad gäller för servicebil?

Att som anställd ha tillgång till tjänstebil eller förmånsbil är oftast en stor förmån oavsett. Men självklart finns det en skillnad mellan tjänstebil och förmånsbil.

Får man köra Arbetsbil privat?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Får man köra privat med företagsbil?

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

Hur många mil kan man köra över service?

Har bara haft en ny mc och då sa de att det var inte så noga om den gått lite mer när man kom in med den . Det var iofs Suzuki men tror det är samma hos alla.

100 mils servicen borde vara inräknad i inköpspriset enligt mitt tycke.

Vad händer om man missar en service på bilen?

Det finns fler anledningar till varför bilen ska lämnas in på service. Det kostar förvisso en del att serva bilen, men i det långa loppet spar du ändå pengar på att göra regelbunden service.

Bränsleförbrukningen kan påverkas positivt av att serva bilen. Även mindre åtgärder som oljebyte kan ha inverkan på hur mycket bensin bilen drar.

Servicen är till för att bilen ska fungera bra och vara så säker som möjligt. Eventuella fel på bilen upptäcks i tid och kan åtgärdas innan det är för sent. Ett motorhaveri är aldrig roligt att råka ut för och det kan dessutom skapa en trafikfarlig situation.

Får man köra hem med firmabil?

Om arbetsgivarens servicebil enligt avtal endast får användas för tjänstekörning, eller om föraren inte använder servicebilen privat, uppstår inte någon bilförmån. Det säkraste sättet att garantera att så är fallet är att parkera bilen på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och lämna nycklarna på företaget.

Men vad gör Sven, som jobbar inom byggbranschen, och ibland är tvungen att ta med sig servicebilen hem? I arbetet använder han en fullt utrustad servicebil laddad med olika verktyg, och han måste ha möjlighet att åka direkt hemifrån till olika byggarbetsplatser.

Enligt Skatteverket kan den anställda peka på omständigheter som visar att bilen inte har använts för privata resor i mer än ringa omfattning. På Skatteverkets hemsida presenteras dessa fyra exempel på hur man kan slippa betala förmånsskatt vid en sammanvägd bedömning:

Får min sambo köra min tjänstebil?

-  lör 27 jul 2013, 10:47 #773453

Detta styrs helt av arbetsgivaren och står i det avtal du skrivit på. I princip omöjligt för oss att ge dig några råd annat än hur "det brukar" vara. Min erfarenhet är att det är inga problem att låna ut bilen enstaka tillfällen till i princip vem som helst, och regelbundet till familjen.

Kan arbetsgivare kräva att man använder sin egen bil?

Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för dina resekostnader behöver du inte deklarera ersättningen om den gäller resor med allmänna kommunikationer, taxi eller hyrbil. Du får då inte heller göra avdrag för dessa kostnader.

Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning enligt schablon. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.

Måste man föra körjournal på företagsbil?

Eftersom milersättning är skattefritt måste Skatteverket, din revisor eller arbetsgivare få en överblick över dina resor i form av en körjournal. Det finns vissa krav på hur journalen ska se ut och vad den ska innehålla som du måste vara uppmärksam på i denna process, beroende på om du använder en firmabil/förmånsbil eller din egen privata bil i jobbet. Om du har en förmånsbil kan det finnas fler uppgifter som du måste notera jämfört med om du använder din privata bil.

Skatteverket säger att de inte behöver se en körjournal såvida det inte är för att avgöra hur en firmabil har använts. Med det sagt uppmuntrar de dig ändå att ha en körjournal för att hålla koll på hur mycket du kört i företagets namn ifall arbetsgivaren granskas.

Härunder hittar du en lista på de saker du troligen kommer att bli ombedd att skriva ner och registrera för att visa användningen av en firmabil eller privat bil i jobbet

Vad händer om man gör service på bilen för sent?

Det finns fler anledningar till varför bilen ska lämnas in på service. Det kostar förvisso en del att serva bilen, men i det långa loppet spar du ändå pengar på att göra regelbunden service.

Bränsleförbrukningen kan påverkas positivt av att serva bilen. Även mindre åtgärder som oljebyte kan ha inverkan på hur mycket bensin bilen drar.

Servicen är till för att bilen ska fungera bra och vara så säker som möjligt. Eventuella fel på bilen upptäcks i tid och kan åtgärdas innan det är för sent. Ett motorhaveri är aldrig roligt att råka ut för och det kan dessutom skapa en trafikfarlig situation.

Hur länge kan man vänta med att serva bilen?

Oljefiltret på vår Passat sitter aningen svåråtkomligt. Men med upprullade skjortärmar går allt. Foto: Glenn Lindberg

Publicerad: 12 sep 2014, kl 16:21Uppdaterad: 18 aug 2020, kl 11:16

Är det olagligt att inte serva bilen?

Är det förbjudet att tvätta bilen på garageuppfarten och kan man få böter för att tvätta bilen på gatan? Två frågor många ställer på Google. Vi tänkte därför att vi skulle reda ut saken så att du kan känna dig påläst nästa gång diskussionen om hur man bäst tvättar sin bil kommer upp. Svaret på båda frågorna är nämligen ’nja’.

Denna artikel tar cirka 5 minuter att läsa. Vill du hoppa direkt till sammanfattningen, med risk för att inte verka riktigt lika påläst nästa gång saken diskuteras, klicka här.

En bil som används dagligen bör tvättas minst en gång i månaden. Detta eftersom smutsen är skadlig mot lacken. Dessutom fastnar smuts lättare på en skitig bil och olycksrisken ökar eftersom en smutsig bil syns sämre än en ren. Du kan till och med få böter om din bil är så smutsig att registreringsplåten är oläslig.

Att det är viktigt att tvätta bilen är alltså tydligt, men hur gör man det då bäst? Ja, vi är såklart partiska och föreslår att du ska tvätta den i någon av Tvättas biltvättar, men även andra automattvättar eller gör det själv-hallar går såklart bra.

’Än på gatan då’, tänker du kanske nu. Nej nej nej kompis, på gatan, uppfarten eller garageinfarten ska du inte tvätta bilen. Varför? Det är skadligt mot såväl miljö som djur och människor. Låt oss berätta hur det ligger till.

Hur länge kan man vänta med service på bilen?

Om reparationen av din bil fördröjs ska verkstaden meddela detta. I allmänhet måste man ge verkstaden skälig tilläggstid vid en fördröjning. Arbetet behöver inte betalas förrän det har utförts.

 • För­dröj­ning av en re­pa­ra­tion