:

Måste jag betala skatt om jag blir utköpt?

Innehållsförteckning:

 1. Måste jag betala skatt om jag blir utköpt?
 2. Hur mycket skatt ska jag betala när jag säljer mitt hus?
 3. Hur beskattas reavinst på fastighet?
 4. Hur undviker man vinstskatt?
 5. Hur mycket får man om man blir utköpt?
 6. Vad kostar det att köpa ut någon från ett hus?
 7. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 8. När behöver man inte betala vinstskatt?
 9. Hur kommer man undan vinstskatt?
 10. Hur länge kan man skjuta upp skatten vid husförsäljning?
 11. Hur mycket skatt betalar man på avgångsvederlag?
 12. Hur går det till att köpa ut någon från ett hus?
 13. Hur löser man ut någon från ett hus?
 14. När ska man betala skatt på vinst?
 15. Vad är avdragsgillt vid försäljning av fastighet?

Måste jag betala skatt om jag blir utköpt?

Jag ska bli utköpt ur våran bostadsrätt i samband med bodelning. Hur fungerar det rent pengamässigt? Hur mycket ska han ge mig, måste jag skatta på de pengarna – eller gör han ett avdrag på det han ska ge mig för framtida vinstskatt för den dagen han säljer lägenheten? Kan jag räkna med några förbättringar vi har gjort på lägenheten som i så fall minskar skatten för mig?

Hur mycket skatt ska jag betala när jag säljer mitt hus?

Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.

Hur beskattas reavinst på fastighet?

I Sverige beskattas inte gåvor, men när det kommer till fastigheter är det inte glasklart vad som ska räknas som gåva eller köp. En ren gåva är en gåva som gåvotagaren får helt gratis, men fastigheter kan faktiskt ges i gåva mot viss betalning. 

Ibland kan en fastighet säljas till ett pris under marknadsvärdet. I andra fall kan fastigheten ges bort gratis eller säljas till ett underpris, i utbyte mot att gåvotagaren tar över betalningsansvaret för fastighetens lån. Både köp till underpris och övertagande av lån är en typ av betalning, men ändå kan fastigheten betraktas som en gåva. Hur kommer det sig?

För att avgöra om överlåtelsen av en fastighet är en gåva eller ett köp används huvudsaklighetsprincipen: Om priset som den nya ägaren betalar för fastigheten är mindre än fastighetens taxeringsvärde, behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Om priset motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp. 

Hur undviker man vinstskatt?

Tips 1 – Betala mindre skatt - undvik onödigt höga skatteuttag

De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Arbetsgivare får ge skattefria julgåvor till sina anställda, och under 2022 är denna gåva begränsad till 500 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar eller något som är utbytbart mot pengar. Som anställd räknas också en ensam fåmansföretagare i ett aktiebolag, men däremot inte en enskild näringsidkare eller ägare av ett handelsbolag. Anställda i den enskilda firman och handelsbolaget kan dock få julgåvan.

Skattefria julgåvor kan även ges till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

(Obs: Den skattefria extragåvan, coronagåvan, på 2 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2021 gäller inte längre.)

Skattereduktioner är något som vi haft i svensk skattelagstiftning i över 30 år. Till en början fanns bara en enda, nämligen den som ger en minskning av skatten på grund av exempelvis höga räntekostnader, kapitalförluster och liknande.

Skattereduktionens fördel för lagstiftaren är att den är skattemässigt neutral marginalskattemässigt. Den ger alltså inte en höginkomsttagare relativt sett en mindre skatt än vad en låginkomsttagare får som har haft en förlust vid försäljning av aktier eller räntekostnader på ett boende.

Skattereduktion för ROT- och RUT-arbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Du som fåmansföretagare som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2022, har rätt till att beräkna gränsbeloppet, den lågbeskattade utdelningen, för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunkten. Det räcker med att aktiebolaget är stiftat.

För dig som har planer på att starta ett nytt aktiebolag ska således göra det före årsskiftet. För då får du ett extra år med lågbeskattad utdelning än om du väntar till efter årsskiftet. Eftersom förenklingsregeln (en schablonregel) finns, ger det ett gränsbelopp, en möjlig utdelning, på 195 2500 kr år 2023, om du startar bolaget före 2022 års utgång. I handen betyder det ett nettobelopp på drygt 156 000 kr.

Eftersom ett gränsbelopp kan sparas till ett kommande år, så är detta ett lönsamt råd.

Hur mycket får man om man blir utköpt?

Det är inte ovanligt att anställda erbjuds att "träffa en överenskommelse" om att anställningen ska upphöra, ibland för att företagen vill kringgå turordningsreglerna i Las och behålla mer nyanställd personal vid en nedskärning. Ibland av andra skäl. 

Det hände i alla fall Connie, som själv varit med och rekryterat in flera kollegor till sitt team. Nu var det hon som erbjöds att "träffa en överenskommelse om anställningens upphörande". Hon var osäker på hur hon borde hantera det, och ringde sina rådgivare på Unionen. Den första frågan var: 

Vad kostar det att köpa ut någon från ett hus?

Att gå igenom en skilsmässa kan vara en utmanande och känslomässig process, och det är viktigt att fatta välgrundade beslut, särskilt när det gäller era gemensamma tillgångar. En av de största tillgångarna par delar är ofta familjehemmet. Att köpa ut huset vid skilsmässa kan vara ett alternativ, och det är viktigt att förstå hur detta fungerar.

För att köpa ut huset vid skilsmässa innebär att en av er tar över hela ägandet av huset och betalar den andra parten sin andel av det. Det innebär också att ta över ansvaret för eventuella befintliga bolån och förhandla fram ett nytt avtal med banken. Processen kan vara komplicerad, men med rätt information och rådgivning kan det vara genomförbart för dig att komma överens med din före detta partner om vad som är bäst för er båda och era eventuella barn. Läs om: Bostaden ett problem vid skilsmässa.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

Om du under din boendetid bygger om och/eller lägger till något som tidigare inte fanns i bostaden så är detta avdragsgillt oavsett ålder så länge kostnaderna för åtgärderna totalt uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma kalenderår. Dvs om du bygger en altan och det inte fanns någon altan där tidigare så får du dra av denna kostnad oavsett om altanen är 5, 10 eller 15 år gammal.

För att få göra avdrag i denna kategori krävs det att åtgärden är en grundförbättring för bostaden. Det kan vara ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare i bostaden.

Många gör en ”fuling” och drar av sådant som egentligen borde ligga under renoveringar/förbättringar som ny- till- och ombyggnad. Om man exempelvis köpt en ny tvättmaskin som vid försäljningen är över 5 år gammal så kan man ju egentligen inte dra av den kostnaden. Då kan man ju dock köra en ”fuling” och hävda att det inte fanns någon tvättmaskin i bostaden när man köpte den. Då räknas ju tvättmaskinen som ett tillägg till bostaden.

När behöver man inte betala vinstskatt?

Den 1 januari i år slopades uppskovsräntan på uppskjuten vinstskatt vilket innebär att man nu kan skjuta upp att betala vinstskatten utan att behöva betala någonting. De nya reglerna gäller även retroaktivt, eftersom man har rätt att begära uppskov upp till 6 år efter försäljningen som gav vinsten. Så vad betyder det här för dig om du har sålt din bostad med vinst? Och kan det löna sig att begära retroaktivt uppskov om du valde att betala in vinstskatten direkt? 

Vi börjar med att backa tillbaka bandet lite och gå igenom grunderna och hur det funkar med vinstskatt och uppskov. 

Hur kommer man undan vinstskatt?

Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.

Hur länge kan man skjuta upp skatten vid husförsäljning?

När du säljer en bostad med vinst ska du betala 22 procent av vinsten i vinstskatt. Men nu kan du alltså göra uppskov, det vill säga skjuta fram vinsten utan att betala ränta. Du har fortfarande kvar skatteskulden men den kostar dig inget. När man beslutar sig för att göra ett uppskov är det bra att tänka långsiktigt och fundera över vad man kommer att använda pengarna till. Finns det andra lån med hög ränta kan det vara klokt att betala av dem eller få ner amorteringen på sitt bolån.

En fördel med att begära uppskov är förstås att du behöver låna mindre pengar till nästa boende. Du får en mindre belåningsgrad och en bättre privat bostadskalkyl. Man får dock inte glömma att skulden finns kvar och ska betalas tillbaka den dag du checkar ut från bostadsmarknaden.

Hur mycket skatt betalar man på avgångsvederlag?

Om du betalar ersättning till en arbetstagare och det inte är en regelbunden betalning och inte heller en ersättning som avser en särskild tidsperiod räknas det som en engångsutbetalning. Till sådana utbetalningar räknas retroaktiv lön, semesterersättning, vissa ackordsersättningar, retroaktiv livränta, avgångsvederlag, tantiem samt vissa provisioner och arvoden.

Med årslön menas den anställdes beräknade totala bruttoinkomst inklusive engångsbeloppet. Förmåner och sjukpenning ska också räknas med.

Hur går det till att köpa ut någon från ett hus?

Om du och din sambo äger bo­sta­den till­sam­mans och inte har skri­vit ett sam­bo­av­tal är den sam­bo­e­gen­dom. Det be­ty­der att ni kommer att dela lika på den om ni skulle se­pa­re­ra.

Även om bara en av er äger bo­sta­den kan den i vissa fall fort­fa­ran­de räknas som sam­bo­e­gen­dom. Så är fallet om bo­sta­den köptes för att an­vän­das av er båda, till ex­em­pel i sam­band med att ni flyt­ta­de ihop.

Även om bo­sta­den inte köptes för ge­men­sam an­vänd­ning kan den sambo som inte äger bo­sta­den få ta över den om hen be­hö­ver bo­sta­den och ett över­ta­gan­de är skä­ligt. Som skä­ligt räknas van­ligt­vis att per­so­nen ska ta hand om ge­men­sam­ma barn. 

Om er bostad är sam­bo­e­gen­dom kommer den ingå i bo­del­ning­en och ska delas lika. Om ni inte kan komma över­ens om vem som ska bo kvar i bo­sta­den gäller att den sambo som har störst behov av bo­sta­den har rätt till den.

För att sam­bo­e­gen­do­men fort­fa­ran­de ska kunna delas lika kommer den som tar över bo­sta­den behöva kom­pen­se­ra den andra sambon. Du får alltså köpa ut sambo.

Hur löser man ut någon från ett hus?

Vid en separation ska en bodelning göras. I en sambobodelning ingår endast bostad och bohag anförskaffat för gemensamt bruk. Ni måste först komma fram till vad fastighetens marknadsvärde är. Ni kan låta en värderingsfirma eller mäklare värdera den. När man tillskiftas en fastighet i en bodelning så ska någon beskattning inte ske. Den som övertar fastigheten kommer däremot bli belastad för skatten när denne säljer fastigheten. Ni ska därför räkna ut nettovärdet av fastigheten. Beräkningen går till enligt följande.

När ska man betala skatt på vinst?

Reavinst, eller kapitalvinst, som det även kallas är den vinst du gör när du säljer din bostad för mer än du köpte den för. På vinsten ska du sedan betala skatt, så kallad vinstskatt. Vinstskatten är oftast 22% av vinsten på privatbostäder.

Vad är avdragsgillt vid försäljning av fastighet?

Ett småhus är ett hus med en eller två bostäder. En ägarlägenhet är en lägenhet som du själv äger och som ligger i ett flerbostadshus. Den innehåller en enda bostad. Småhuset eller ägarlägenheten är antingen en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Avgörande för bedömningen är hur husets eller ägarlägenhetens yta används eller är avsedd att användas. Vid en försäljning är det förhållandena på försäljningsdagen som avgör om småhuset eller ägarlägenheten är en privatbostad eller inte.

En privatbostad kan endast ägas av en fysisk person, det vill säga en privatperson.

Använd gärna tjänsten för att beräkna vinst och förlust på din bostadsförsäljning samt hur mycket skatt du behöver betala för din eventuella vinst.

Uträkning av vinst eller förlust gör du enligt följande uppställning:

Försäljningspriset − försäljningsutgifter − inköpspris och lagfartskostnad m.m. − förbättringsutgifter + återföring av uppskov = vinst eller förlust