:

Var fyller man i avdrag för dubbelt boende?

Innehållsförteckning:

 1. Var fyller man i avdrag för dubbelt boende?
 2. Vad får man dra av för dubbelt boende?
 3. Hur fungerar dubbel bosättning?
 4. Hur mycket får man dra av för hemresor?
 5. Hur gör man schablonavdrag?
 6. Vad gäller vid arbete på annan ort?
 7. Hur räknar man ut avdrag?
 8. Kan man vara skriven på två olika adresser?
 9. Vad krävs för att få göra reseavdrag?
 10. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 11. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 12. Får man bo på sitt jobb?
 13. Får man vara själv på en arbetsplats?
 14. Vilka avdrag har jag rätt till?
 15. Hur mycket avdrag får man göra?

Var fyller man i avdrag för dubbelt boende?

Vi kan börja med att reda ut vad som gäller för att Skatteverket ska klassa din situation som dubbel bosättning. Först och främst ska du ha behövt skaffa den nya bostaden på grund av arbete på den nya orten och den nya arbetsorten måste ligga över 50 kilometer från den gamla.

Ett exempel är om du fått ett nytt jobb på en ort långt bort men samtidigt har familjen kvar i bostaden på orten du tidigare jobbade. Skaffar du då en övernattningsbostad på den nya orten räknas det som att du har dubbel bosättning.

Du kan då göra avdrag för dina dubbla bostäder. Inte bara för bostadskostnader utan även för mat och andra småutgifter. Men mer om det lite senare i texten!

För att få göra avdrag för dubbel bostad krävs det som sagt först och främst att du har behov av det. Giltiga anledningar att ha dubbel bosättning kan vara jobb, familjesituation eller nuvarande boendeform.

Avståndet mellan bostäderna måste också vara över 50 kilometer, och det krävs att du övernattat på den nya arbetsorten för att du ska kunna göra avdrag. Precis som med de flesta andra avdrag som görs till Skatteverket måste du också kunna redovisa dina kostnader.

Vad får man dra av för dubbelt boende?

Skatterättsnämnden har prövat frågan om vilken bostad man kan få avdrag för när en arbetstagare tillsammans med sin familj tar ett arbete på annan ort och behåller sin tidigare bostad på den gamla arbetsorten. Den oeniga Skatterättsnämnden gav ett förhandsbesked att avdrag kan ges för bostaden på den gamla arbetsorten. Högsta förvaltningsdomstolen får slutligen avgöra frågan.

Den sökande hade blivit erbjuden ett arbete i Göteborg och ämnade flytta dit till en hyrd bostad. Han skulle behålla sin bostad i Stockholm. Den sökandes familj hade för avsikt att följa med till Göteborg.

Hur fungerar dubbel bosättning?

Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten.

För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer.  

Hur mycket får man dra av för hemresor?

Vi kan börja med att reda ut vad som gäller för att Skatteverket ska klassa din situation som dubbel bosättning. Först och främst ska du ha behövt skaffa den nya bostaden på grund av arbete på den nya orten och den nya arbetsorten måste ligga över 50 kilometer från den gamla.

Ett exempel är om du fått ett nytt jobb på en ort långt bort men samtidigt har familjen kvar i bostaden på orten du tidigare jobbade. Skaffar du då en övernattningsbostad på den nya orten räknas det som att du har dubbel bosättning.

Du kan då göra avdrag för dina dubbla bostäder. Inte bara för bostadskostnader utan även för mat och andra småutgifter. Men mer om det lite senare i texten!

För att få göra avdrag för dubbel bostad krävs det som sagt först och främst att du har behov av det. Giltiga anledningar att ha dubbel bosättning kan vara jobb, familjesituation eller nuvarande boendeform.

Avståndet mellan bostäderna måste också vara över 50 kilometer, och det krävs att du övernattat på den nya arbetsorten för att du ska kunna göra avdrag. Precis som med de flesta andra avdrag som görs till Skatteverket måste du också kunna redovisa dina kostnader.

Hur gör man schablonavdrag?

Det här med deklaration och avdrag är ett ständigt återkommande ämne varje vår. För många går mycket på automatik och den tryckta informationen i deklarationen behöver bara dubbelkollas, men det är inte omöjligt att det finns ett antal avdragsgilla kostnader där ute som du inte vet om.

I den här guiden listar vi 18 avdrag du inte får missa – kanske hittar du något som kan spara dig pengar vid nästa självdeklaration.

Vad gäller vid arbete på annan ort?

Avdrag för ökade levnadskostnader på grund av att en person har sitt arbete på en annan ort än den där hen har sin bostad, kan medges enligt reglerna om tillfälligt arbete (12 kap. 18 § IL).

För att avdrag ska medges krävs att någon av följande förutsättningar är uppfyllda (12 kap. 18 § första stycket IL):

 • arbetet avser en kortare tid
 • arbetet är inte kortvarigt men tidsbegränsat till sin natur
 • arbetet kräver en fast anknytning till bostadsorten
 • arbetet bedrivs på flera olika platser
 • det finns någon annan anledning som gör att det inte är skäligt att flytta till arbetsorten.

Eftersom det krävs att personen har sitt arbete på en annan ort än den där hen har sin bostad har det stor betydelse var man bedömer att personen är bosatt.

Skatteverket anser att vid bedömningen av var en person skatterättsligt ska anses vara bosatt ska man i första hand ta hänsyn till de faktiska bostads­förhållandena. Folkbokförings­adressen har i det sammanhanget inte någon avgörande betydelse.

Det som sägs här om bosättning avgör inte om en person anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte enligt bestämmelsen i 3 kap. 3 § IL, utan tillämpas bara på bestämmelserna om avdrag för tillfälligt arbete.

Hur räknar man ut avdrag?

Det finns tillfällen då det kan bli aktuellt att räkna ut avdrag per timme även om du är anställd med månadslön, till exempel vid kortare frånvaro då arbetsgivaren har rätt att göra löneavdrag.

Det finns olika sätt att räkna ut avdrag per timme om du har månadslön. De två vanligaste är:

Kan man vara skriven på två olika adresser?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Vad krävs för att få göra reseavdrag?

Har du någon som sköter din ekonomi? I e-tjänsten Ombud och behörigheter kan du enkelt lägga till en person som ombud för att lämna dina deklarationer och hantera ditt skattekonto. Observera att du har automatiskt behörighet att använda många av Skatteverkets e-tjänster för ditt företags räkning om du är registrerad hos Bolagsverket som vd eller ensam firmatecknare.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Har du någon som sköter din ekonomi? I e-tjänsten Ombud och behörigheter kan du enkelt lägga till en person som ombud för att lämna dina deklarationer och hantera ditt skattekonto. Observera att du har automatiskt behörighet att använda många av Skatteverkets e-tjänster för ditt företags räkning om du är registrerad hos Bolagsverket som vd eller ensam firmatecknare.

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

Enligt reglerna har du rätt till avdrag för skälig del av bostadskostnaden. För att bestämma det skäliga avdraget behöver du räkna ut hur stor del av dina totala kostnader som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Är till exempel uppvärmningen jämt fördelad över hela din bostad beräknar du avdraget utifrån hur stor del av den totala ytan som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Det vill säga om din bostad är 100 kvadratmeter och arbetsrummet 10 kvadratmeter blir ditt skäliga avdrag för värme 10 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Har du till exempel inte något vatten indraget i arbetsrummet kan du inte göra något avdrag för vattenkostnader.

Får man bo på sitt jobb?

Är det så att du är anställd på en av Sveriges större industrier men har en bit att åka varje dag? Att jobba inom industrin är det många som gör och det är ett jobb som många gillar att göra. Men det kan vara jobbigt att varje dag ta bilen, tåget eller bussen till jobbet. För att du inte ska behöva sluta på ditt jobb, så kan det vara bra att fundera på om det kan vara läge att flytta närmare. Du kan då kika efter lediga hyresbostäder som ligger nära just den arbetsplats du har. Dock beror det ju även mycket på huruvida du lever själv eller har en familj och om de då är villiga att flytta de med. Annars kan ett bra alternativ vara att skaffa dig en så kallad övernattningslägenhet.

Hyra övernattningslägenhetOm det är så att du pendlar och vill komma närmare ditt arbete, utan att behöva flytta på heltid, så kan ett bra sätt vara att hyra en så kallad övernattningslägenhet. Det är då en form av lägenheter som många gånger finns i bostadsrättsföreningar och större hyreskomplex. Sedan finns det även företag och privatpersoner som hyr ut på detta sätt.

Får man vara själv på en arbetsplats?

Fråga din närmaste chef om arbetsgivaren tagit reda på om det finns några risker i arbetet. Om det finns risker ska skyddsombudet också känna till det.

Om chefen säger ja: har du rätt till information om riskerna på arbetsplatsen och du har rätt till en särskild introduktion om du arbetar ensam.

Om chefen säger nej är det en signal om att allt inte står rätt till. Ta kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats eller ett regionalt skyddsombud, RSO och säg att du är orolig för din arbetsmiljö. RSO kan du hitta via din fackförening eller det fack som finns på arbetsplatsen.

Vilka avdrag har jag rätt till?

Avdragsramar:

Med ”enklare förtäring” menas förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid, och som är av mindre värde, till exempel alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås.

Hur mycket avdrag får man göra?

Deklarationstips 14 avdrag inför deklarationsdagen. Det är det många som stressar upp sig inför 2 maj. Accountors skatteexperter har tagit fram några tips på avdrag att uppmärksamma, avdrag som kan påverka den slutliga skatten.

Om din arbetsgivare inte betalar för ett arbetsredskap som du anser att du behöver för att kunna utföra ditt jobb, till exempel en mobiltelefon, kan du få avdrag i deklarationen om du själv köper in det.

En av förutsättningarna för avdrag är dock att arbetsredskapet är nödvändigt för jobbet. Det ställs i detta fall högre krav än om arbetsgivaren istället hade köpt redskapet. Då krävs bland annat att redskapet är av väsentlig betydelse för att du ska kunna göra ditt jobb. I skattesammanhang är detta en gradskillnad till individens nackdel vid eget inköp.

Är förutsättningarna för avdrag uppfyllda kan du få direktavdrag för anskaffningsutgiften, under förutsättning att denna inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (24 150 kr för inkomståret 2022).

Om du har betalat trängselskatt för egen bil som avser inkomståret 2022 och dessutom uppfyller reglerna för avdrag för resor till och från arbetsplatsen kan du få avdrag för trängselskatten. Du får avdrag för den del av dina sammanlagda utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 11 000 kr. För hjälp att räkna ut se här. 

Du får dock inget avdrag om du har förmånsbil och fått betala trängselskatt kontant eller via nettolöneavdrag. Arbetsgivaren ska här istället ha reducerat bilförmånsvärdet med det belopp som du har betalat.

Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten under ett år kan byte av arbetsgivare medföra att du inte kör fullt antal mil hos respektive arbetsgivare, men att du sammanlagt gör det under kalenderåret. Vardera arbetsgivaren har då redovisat fullt förmånsvärde på kontrolluppgifterna.

I ett sådant fall kan du i inkomstdeklarationen yrka justering av det sammanlagda förmånsvärdet till 75 %. Denna begäran gör du under övriga upplysningar på deklarationen.