:

Hur mycket el får man producera med solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket el får man producera med solceller?
 2. Vad händer om man producerar mer solel än man förbrukar?
 3. Hur mycket el ger 100 m2 solceller?
 4. Hur mycket solel får en privatperson producera?
 5. Hur mycket el får man av solceller på vintern?
 6. Måste man betala skatt på egenproducerad el?
 7. Måste man betala nätavgift om man har solceller?
 8. Hur många solceller behövs för 20000 kWh?
 9. Får man sälja mer el än man köper?
 10. Hur får man bort snö från solceller?
 11. Hur mycket solceller behövs för 20000 kWh?
 12. Hur ser elräkningen ut med solceller?
 13. Måste man ha tillstånd för solceller?
 14. Hur många solceller behövs för att driva ett hus?
 15. Hur mycket ger 50 kvm solceller?

Hur mycket el får man producera med solceller?

 • Solceller dimensioneras så att elproduktionen täcker fastighetens elförbrukning på årsbasis.
 • Solcellers effekt bör inte överstiga huvudsäkringens maxeffekt.
 • Takstorleken begränsar antalet solpaneler som kan monteras.
 • Solpaneler har en storlek på 1,82–2,2 kvadratmeter.

Hur mycket solceller man behöver till ett hus beror på den årliga elförbrukningen samt storleken på huvudsäkringen. En tumregel är att maximalt installera lika många Watt solceller som storleken på sin huvudsäkring x 690, och inte fler watt än din årliga elförbrukning i kWh.

En villa med en huvudsäkring på 16 A har därmed möjlighet att installera cirka 11 kW solceller.

Vad händer om man producerar mer solel än man förbrukar?

Som solcellsägare (med en huvudsäkring på som mest 100 A) har man rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Skattereduktionen är den viktigaste förklaringen till att det oftast blir bäst ekonomi i en anläggning där man har lägre solelproduktion än förbrukning.

Ett hushåll som producerar mer än vad det gör av med får bara skattereduktion på såld el motsvarande mängden el som köps in. Dvs om man “överproducerar” blir den andel el som överskrider årsförbrukningen värd 60 öre mindre. Om man bara producerar något över sin elförbrukning så får detta alltså bara en marginell påverkan på ekonomin då man som sagt ändå får skattereduktion för resten av produktionen. (Att sen skattereduktionen inte är tidsbestämd av politikerna och därmed ingen garanti under anläggningens livslängd, är en annan historia.)

Rent praktiskt får man skattereduktionen först efterföljande år i samband med deklarationen där den ska stå förtryckt på deklarationsblanketten. Den syns alltså inte på fakturan från sitt elnätföretag.

Hur mycket el ger 100 m2 solceller?

Det beror på. De aspekter som vanligtvis begränsar hur mycket solceller man kan sätta upp är takets storlek (såtillvida det inte finns en bra markyta), pengarna man är villig att satsa, och sin egen elanvändning. Om man på årsbasis producerar mer el än vad man gör av med blir ekonomin sämre då man inte får skattereduktionen på 60 öre per kWh för den produktion som överskrider årsförbrukningen.

En vanlig solcellsanläggning är på 5 kW - 15 kW, och tar upp mellan 20 - 70 m2 och får plats på de flesta villatak. Solcellsanläggningar under 3 kW blir ofta dyra på grund av vissa fasta kostnader, t.ex. byggnation av byggställning och transporter.

Hur mycket solel får en privatperson producera?

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. 

Hur mycket el får man av solceller på vintern?

För att förstå vad kilowatt (kW) och kilowattimmar (kWh) är, behöver vi ta en titt på begreppen effekt och energi. Med effekt menar man den mängd energi (elström) en apparat antingen gör av med eller producerar under en viss tidsenhet. Ju högre effekt en elektrisk apparat har, desto mer energi (ström) går åt för att driva den. Ju högre effekt en solpanel har, desto mer solel kan den producera per kvm. Effekt mäts i watt (W), medan energi mäts i wattimme (Wh).

Kilowatt är det samma som 1 000 watt – som när man säger “kilogram” för 1 000 gram. Man mäter vanligtvis energi i kilowattimmar (kWh), som är 1 000 wattimmar. Om man vill räkna ut hur mycket el en apparat drar, så kan man multiplicera apparatens effekt (watt) med tiden som den används. Om man till exempel har en glödlampa på 60 watt tänd under 10 timmar, så blir det 600 wattimmar (60 multiplicerat med 10). För att sedan få fram kilowattimmar, dividerar du talet med 1 000. Glödlampan har i detta fall förbrukat 0,6 kilowattimmar.

När man talar om styrka eller storlek i samband med solcellsanläggningar, menar man vanligtvis solpanelernas effekt i watt. Den genomsnittliga effekten för solcellsanläggningar anpassade för svenska villor ligger på cirka 9 000 watt. Till exempel kan 30 stycken solpaneler på 300 watt vardera ge sammanlagt 9 000 watt, eller 9 kilowattimmar.

Solceller i Sverige producerar per år cirka 800–1 100 kWh per installerad kWp. Det betyder att en solcellsanläggning på 10,4 kWp producerar cirka 8 320–11 440 kWh per år. Här nedan kan du se ungefärlig årsproduktion sett till anläggningens storlek:

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

 • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 500 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
 • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms.
 • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Om du har en näringsfastighet, om du driver företag i enskild näringsverksamhet eller om du har flera anläggningar som producerar el, hittar du information på nedanstående sida:

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Det vanligaste för privatpersoner är att installera solceller på fastigheten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Måste man betala nätavgift om man har solceller?

Energimarknadsinspektionen kräver nu att landets alla elnätsbolag höjer nätavgifterna för villaägare med solceller på taket – och alla andra småskaliga producenter av solel. Branschföreningen Svensk Solenergi menar att beskedet är ett dråpslag för alla mikroproducenter som investerat i solceller med nuvarande elnätstariffer i kalkylen.

EU:s elmarknadsförordning kräver att alla producenter ska bära sina egna kostnader. De flesta elnätsbolag ger idag dock en reducerad nätavgift för mikroproducenter av solkraftsel.

Hur många solceller behövs för 20000 kWh?

Det beror på. De aspekter som vanligtvis begränsar hur mycket solceller man kan sätta upp är takets storlek (såtillvida det inte finns en bra markyta), pengarna man är villig att satsa, och sin egen elanvändning. Om man på årsbasis producerar mer el än vad man gör av med blir ekonomin sämre då man inte får skattereduktionen på 60 öre per kWh för den produktion som överskrider årsförbrukningen.

En vanlig solcellsanläggning är på 5 kW - 15 kW, och tar upp mellan 20 - 70 m2 och får plats på de flesta villatak. Solcellsanläggningar under 3 kW blir ofta dyra på grund av vissa fasta kostnader, t.ex. byggnation av byggställning och transporter.

Får man sälja mer el än man köper?

Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

Hur får man bort snö från solceller?

 • Enbart solceller täcker normalt sett inte en villas elbehov på vintern.
 • Solceller ger grovt räknat 5 gånger mer el på sommaren än på vintern.
 • Täcks en solcell med 2 cm snö minskar dess elproduktion med 80–90 %.
 • Upplutade solpaneler placerade i söderläge är bäst med avseende på snö.
 • Solpaneler kan skadas vid avlägsning av snö
 • Både snölast och takkonstruktion måste beaktas vid val av solpanel.
 • Solpaneler klarar normalt de snölaster de utsätts för i Sverige.

En norsk studie av Andenae E. et al. har påvisat att snö och is kan slita på en solpanels yta (1). Detta slitage visar sig främst genom att en solpanels förmåga att repellera vatten och is kan försämras över tid. Stora snölaster kan också medföra en risk för att solpaneler går sönder.

Det tryck snö utövar på solpaneler kan därför behöva därför beaktas vid val av solpaneler och övriga komponenter.

Enligt en norsk studie av Andenae E. et al. sjunker elproduktionen från en solcell med 80–90 procent om solcellen är täckt med cirka 2 cm snö (2). Är snötäcket däremot tio centimeter tjockt producerar solcellen normalt ingen ström alls.

Anledningen till detta är att ju tjockare ett snötäcke är över en solpanel, desto mindre del av solens strålning når fram till panelen. Elproduktionen från en solcell är med andra ord proportionellt mot den solinstrålning som når solcellen genom snötäcket.

Hur mycket solceller behövs för 20000 kWh?

Solceller har blivit en allt mer populär investering för villaägare - och inte minst miljön. Men hur mycket solceller behöver just ditt tak? Det ska vi reda ut i den här artikeln!

Ta först och främst reda på hur många solpaneler som får plats på just ditt tak. Du kan alltid köpa mer solceller, men du kan inte göra ditt tak större. Som utgångspunkt brukar “ett vanligt villatak” rymma mellan 40-60 kvadratmeter med solceller.

Hur ser elräkningen ut med solceller?

När dina solceller producerar mer el än ditt hushåll kan förbruka går överskottet automatiskt ut på elnätet. Teckna ett elavtal för mikroproduktion för att få betalt för din överskottsel.

Du som producerar din egen, fossilfria solel kan få ersättning på tre sätt:

Måste man ha tillstånd för solceller?

Bygglov är sällan något du behöver oroa dig för vid en normal installation av solceller på ditt tak. Regelverket för bygglov för solceller har lättats upp ordentligt, men det finns undantag där du behöver tillstånd från kommunen. Här får du koll på på vad som gäller för bygglov innan du ger dig på ditt solenergiprojekt.

Det vanligaste är att du inte behöver bygglov för solceller på ditt tak, men det finns omständigheter som gör att det kan behövas.

Hur många solceller behövs för att driva ett hus?

Det första du ska ta reda på är hur stor huvudsäkring du har – det vill säga det skydd som begränsar hur mycket ström du kan ta ut på samma gång och därmed motverkar överbelastning. Den absolut vanligaste storleken för en villa är mellan 16 och 35 A (Ampere). Om du inte vet hur stor huvudsäkring du har kan du i många fall hitta detta på din elnätsfaktura, alternativt så ringer du till ditt elnätsbolag och frågar. Storleken på solcellsanläggningen måste anpassas efter huvudsäkringen för att inte riskera att denna går sönder.

Nästa steg är att titta på hur stor din årliga elkonsumtion är. Glöm inte att ta hänsyn till eventuell fjärrvärme när du tittar på konsumtionen, så att det verkligen bara är årskonsumtionen av el du tittar på. Det är nämligen denna som du ska matcha med årsproduktionen på din solcellsanläggning. Du får såklart bygga en större anläggning, men då räknas du inte längre som mikroproducent och får därför inte någon skattereduktion för din överskottsel.

Hur mycket ger 50 kvm solceller?

 • Solceller producerar årligen 800–1 100 kWh el per installerad kW.
 • Varje år producerar 10 kW solceller 8 000–11 000 kWh solel.
 • Varje månad producerar 10 kW solceller 150–1 500 kWh solel.
 • Solceller producerar mellan 5–50 kWh solel per dag beroende på väder och årstid.
 • Solcellers elproduktion beror på solcellsanläggningens storlek i watt, årstiden, globalinstrålningen i området samt lutning och riktning på panelerna.

I Sverige producerar solceller per år ca 800–1 100 kWh per installerad kilowatts effekt (kWp). En genomsnittlig solcellsanläggning på 10,4 kWp producerar alltså ca 8 320 – 11 440 kWh per år. Exakt hur mycket el en solcellsanläggning producerar beror på lutning, väderstreck och områdets solinstrålning.