:

Vad krävs för att jobba inom EU?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att jobba inom EU?
 2. Får man jobba i annat EU-land?
 3. När behöver man inte arbetstillstånd?
 4. Hur får en EU-medborgare svenskt personnummer?
 5. Måste man betala skatt om man jobbar utomlands?
 6. Får man som svensk jobba i USA?
 7. Kan man jobba i två länder samtidigt?
 8. När krävs A1 intyg?
 9. Får man jobba utan arbetstillstånd?
 10. Kan man jobba utan arbetstillstånd?
 11. Kan man bli utvisad om man är EU-medborgare?
 12. Hur ansöker man om arbetstillstånd?
 13. Vad är 183 dagars regeln?
 14. Vilket land betalar minst skatt i Europa?
 15. Hur många dagar i veckan jobbar man i USA?

Vad krävs för att jobba inom EU?

På EU:s inre marknad råder fri rörlighet för personer vilket innebär att alla EU-medborgare har rätt att bosätta sig och jobba i andra EU-länder utan krav på arbets- eller uppehållstillstånd.

Om du ska flytta till ett annat EU-land och tänker stanna mer än ett år kan det påverka var du ska vara folkbokförd och var du ska betala skatt. Det finns ett antal myndigheter som du bör kontakta.

Får man jobba i annat EU-land?

Som medborgare i Europeiska unionen kan du med stöd av ett giltigt ID-kort eller pass vistas i ett annat EU-land högst tre månader.

Du har rätt till över tre månaders vistelse om

 • du arbetar eller är självständig yrkesutövare i landet eller
 • När behöver man inte arbetstillstånd?

  De allra flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver ett arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta här. Personen ska ansöka om och ha fått sitt tillstånd innan han eller hon reser till Sverige men under vissa förutsättningar kan en ansökan lämnas in efter att personen har rest in i Sverige.

  För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum.

  Länder vars medborgare behöver visum för att vara i Sverige kortare tid än tre månader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Hur får en EU-medborgare svenskt personnummer?

  Du som är EU/EES-medborgare men inte har uppehållsrätt kan ansöka om uppehållstillstånd om din familjemedlem är bosatt i Sverige och ni vill bo tillsammans här. Du kan ansöka från Sverige.

  För att du ska kunna ansöka om uppehållstillstånd ska din familjemedlem i Sverige vara

  • sambo, make eller maka eller registrerad partner
  • blivande sambo, make eller maka
  • barn under 18 år.

  Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Hen ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

  Läs mer om kravet på försörjning och bostad

  I undantagsfall kan du få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en annan nära anhörig som du har bott tillsammans med i hemlandet. Det kan till exempel vara om du är över 18 år och dina föräldrar är bosatta här.

  Ni ska kunna visa att ni bodde tillsammans omedelbart innan din anhörige flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

  Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att din anhörige flyttade till Sverige. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att din anhörige flyttade till Sverige.

  Måste man betala skatt om man jobbar utomlands?

  Hej Bertil, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du har fått ett jobberbjudande i Asien och funderar på att flytta dit för att arbeta i minst 1 år. Och du undrar hur du ska göra för att slippa betala skatt i både Sverige och landet som du kommer att flytta till för att arbeta då du beskriver att du kommer vara skattskyldig i landet där du planerar att arbeta.

  Din fråga aktualiserar inkomstskattelagen som förkortas IL samt avräkningslagen.

  Får man som svensk jobba i USA?

  Drömmen om att bo och jobba i USA är något som många svenskar har och som tusental svenskar uppfyllt ända sedan utvandringarna till USA i mitten på 1800-talet.

  Det finns mycket som attraherar svenskar till att bo och jobba i USA. Landets mångfald med tropiskt klimat längs Mexikanska golfen, Medelhavsklimat i kustområdena som Kalifornien till polarklimat i norra Alaska.

  Kan man jobba i två länder samtidigt?

  Grensetjänstens uppgift är att vägleda dig till myndighetsinformation i Norge och Sverige. Låt oss veta om det saknas information på den här sidan som hade varit bra för dig i din situation. Har du frågor till oss på Grensetjänsten, använd kontaktformuläret istället. Se länkar i sidfoten.

  När krävs A1 intyg?

  Varje år registreras 8 000 utländska medborgare som skattebetalare i Sverige trots att de saknar tillstånd att arbeta, enligt Skatteverket. Vissa av dem tycks ha fått hjälp att söka jobb av Arbetsförmedlingen.

  Får man jobba utan arbetstillstånd?

  Varje år registreras 8 000 utländska medborgare som skattebetalare i Sverige trots att de saknar tillstånd att arbeta, enligt Skatteverket. Vissa av dem tycks ha fått hjälp att söka jobb av Arbetsförmedlingen.

  Kan man jobba utan arbetstillstånd?

  Varje år registreras 8 000 utländska medborgare som skattebetalare i Sverige trots att de saknar tillstånd att arbeta, enligt Skatteverket. Vissa av dem tycks ha fått hjälp att söka jobb av Arbetsförmedlingen.

  Kan man bli utvisad om man är EU-medborgare?

  Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du dock anmäla din närvaro vid ankomsten.

  Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (oftast hos kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsintyg.

  Du behöver ett giltigt nationellt id-kort eller pass och dessutom följande:

  Hur ansöker man om arbetstillstånd?

  Den som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. Medborgare i många länder behöver också ha visum för att få resa in och vistas i Sverige kortare tid än tre månader (90 dagar).

  Det finns i denna process möjlighet att använda sig Mittuniversitetets upphandlade relocation företag, läs mer under relocation.

  Vad är 183 dagars regeln?

  Du kan behöva betala skatt i Sverige om du vistas här i mer än 183 dagar. Detta gäller även under rådande coronapandemi.

  Om du omfattas av den så kallade 183-dagarsregeln/montörregeln när du arbetar här gäller att:

  Vilket land betalar minst skatt i Europa?

  Sveriges skatter är de sjätte högsta i världen (OECD) som andel av BNP. Under stora delar av 1900-talet var dock skatterna mycket lägre – det var först på 50-talet som de samlade skatterna översteg 20 procent av BNP. 

  I takt med att den offentliga sektorn expanderat och att bidrag och transfereringar har ökat så har skattetrycket stigit. Länder med mindre utbyggda välfärdssystem har ofta ett lägre skattetryck.

  De är båda 42 år gamla men tjänar olika mycket och bor i olika delar av landet.

  Hur många dagar i veckan jobbar man i USA?

  Att jobba i USA är en dröm för många. Det stora landet i väst har en enorm dragningskraft för många svenskar och vi åker ofta dit på allt från utbytesår i grundskolan och gymnasiet till längre collegestudier. Men hur är det med möjligheten att få jobb i USA? Svaret är att det inte är lika enkelt som i t.ex Europa eller i många andra länder. Dock så finns det vägar att gå.

  Här nedanför presenteras ett par varianter på hur du kan få möjlighet att jobba i USA. Använd också Utlandsjobb som sökmotor för att bläddra bland de utlysta tjänsterna på den amerikanska arbetsmarknaden.