:

Hur mycket är ett schablonbelopp?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är ett schablonbelopp?
 2. Vad är en schablonbelopp?
 3. Vad är en schablonersättning?
 4. Vad innebär Schablonkostnad?
 5. Hur stort belopp är skattefritt?
 6. Hur räknar man ut schablonmetoden?
 7. Hur räknar man ut schablonskatt?
 8. Hur mycket kan man få i ersättning för sveda och värk?
 9. Hur mycket pengar kan man få för ett ärr?
 10. Vad är rimligt att leva på i månaden?
 11. Hur mycket pengar på kläder per månad?
 12. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 13. Hur mycket får man tjäna i månaden utan att betala skatt?
 14. Är schablonmetoden bra?
 15. Hur fungerar schablonmetoden?

Hur mycket är ett schablonbelopp?

Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2023 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 195 250 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. För att kunna tillämpa löneregeln för utdelningar under 2023 måste du som ägare under året innan, alltså 2022, ha tagit ut en lön om minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor). Det är alltid löner per kalenderår som ska beaktas vid beräkningen och även en närstående kan uppfylla löneuttagskravet.

Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2024 så är det lönerna år 2023 som du ska räkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2023.

Vad är en schablonbelopp?

Jag har sålt marknadsnoterade aktier. Hur ska jag räkna ut omkostnadsbeloppet?

Du ska räkna ut ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort, oavsett hur och när de förvärvats. Tänk på att även en split, nyemission och fondemission påverkar omkostnadsbeloppet.

Vad är en schablonersättning?

Jag har sålt marknadsnoterade aktier. Hur ska jag räkna ut omkostnadsbeloppet?

Du ska räkna ut ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort, oavsett hur och när de förvärvats. Tänk på att även en split, nyemission och fondemission påverkar omkostnadsbeloppet.

Vad innebär Schablonkostnad?

Ett schablonbelopp är ett generellt fast belopp som är vanligt förekommande inom skatteregelverket.

Schablonbelopp används ofta för att förenkla beräkningar inom olika beskattningsområden, exempelvis traktamenten och milersättningar. Ett schablonbelopp hämtas från en redan gjord generell uppskattning, och är alltså inte ett exakt värde. Anledningen till att schabloner används är för att man enklare ska kunna uppskatta olika utgifter. Ett exempel där schablonbelopp används är milersättning. Om en anställd använder sin egen bil i tjänsten har denne avdragsrätt enligt det angivna schablonbeloppet.

Hur stort belopp är skattefritt?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Hur räknar man ut schablonmetoden?

Schablonmetoden kan användas för att beräkna omkostnadsbeloppet. Men det går även bra att använda genomsnittsmetoden för att göra den här beräkningen.

Den här metoden passar bäst om man inte har koll på vad anskaffningsvärdet (inköpspriset) var, vilket kan uppstå om man t.ex. har ärvt aktierna som man sedan har sålt. Man får dock använda schablonmetoden även om man känner till anskaffningsvärdet. 

Schablonmetoden går ut på att man använder 20 procent av försäljningspriset (efter att man har gjort avdrag för courtage) som omkostnadsbelopp. Den resterande delen (80 procent) av försäljningen räknas därefter som vinst och är det som beskattas. Detta gör att schablonmetoden är förmånligast att använda om aktierna har stigit mer än 400 procent.

Hur räknar man ut schablonskatt?

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,882 %. 

Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

Hur mycket kan man få i ersättning för sveda och värk?

Du kan få ersättning för inkomstförlust. Beloppet du får är skillnaden mellan den inkomst som du skulle ha haft om skadan inte hade inträffat och den inkomst du fick efter skadan. Du kan inte få brottsskadeersättning för om du förlorat inkomst för att du blivit kallad till polis eller domstol. Den ersättningen kan du få från polis eller domstol.

Hur mycket pengar kan man få för ett ärr?

Flera försäkringar ersätter ärr, till exempel olycksfalls- eller barnförsäkringar. 

För att du ska få ersättning behöver du uppfylla vissa kriterier. Dels måste sjukdomen eller olycksfallet ha krävt läkarvård då såret tejpats, limmats eller sytts – dels ska det ha lämnat ett bestående ärr. Skadan måste därför ha hunnit läka innan du kan ansöka om ersättning. Vanligtvis ska det ha gått 1 år sedan olyckan för att försäkringsbolaget ska kunna avgöra om de betalar ut ersättning och hur stor den blir.  

En del försäkringsbolag ersätter endast ärr som är “klart framträdande” eller “vanprydande”. Exakt vart gränsen går för när ett ärr är framträdande eller vanprydande framgår inte och olika försäkringsbolag kan göra olika bedömningar. Men ärr som knappt syns brukar inte ersättas. 

Vad är rimligt att leva på i månaden?

Vad som är en rimlig matkostnad för en person eller hushåll varierar beroende på livsstil och matvanor. Men enligt Konsumentverkets senaste beräkning ligger en normal matbudget för två vuxna på cirka 6800 kronor per månad. För en familj med två vuxna och två barn ligger matkostnaden på cirka 10 700 kronor per månad. För en vuxen beräknar Konsumentverket en matkostnad på cirka 3400 kronor i månaden. Matkostnaden i exemplen räknas fram utifrån en fyraveckorsmatsedel som följer de nordiska näringsrekommendationerna och de svenska kostråden från Livsmedelsverket.

Att göra en matbudget innebär mer än att bara sätta en summa pengar åt sidan varje månad för mat. För att din matbudget ska fungera måste den vara realistisk, hållbar och flexibel. Här är några steg att följa för att skapa en matbudget som passar för ditt hushåll:

Hur mycket pengar på kläder per månad?

Enligt den brittiske finansexperten Pete Dunn kan du bränna 5 procent av din månadslön på klädshopping utan att budgeten blir lidande, men går du över den summan riskerar du hål i ekonomin.

Låt oss säga att du tjänar 28 000 kronor i månaden. Isåfall har du 1400 kronor till godo att lägga på kläder. Per år landar den summan på 16 800.

Följer du detta råd riskerar du alltså aldrig att shoppa för mycket!

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Hur mycket får man tjäna i månaden utan att betala skatt?

Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!

Är schablonmetoden bra?

Du ska deklarera dina aktieaffärer om du sålt aktier, om du ägt aktier i ett bolag som gått i konkurs eller om du haft aktier som lösts in under förra året.

Du behöver förstås inte deklarera försäljningar av aktier och fonder om dessa har förvarats på ett investeringssparkonto, eftersom dessa schablonbeskattas.

Hur fungerar schablonmetoden?

Om du har gjort en kapitalvinst (gått plus, för att använda ett vardagligt uttryck) vid försäljning av värdepapper ska du redovisa denna i din inkomstdeklaration eftersom vinsten ska beskattas. För att beräkna beskattningsunderlaget måste du först dra av det så kallade omkostnadsbeloppet från vinsten.

Omkostnadsbeloppet är vanligtvis anskaffningsutgiften, alltså det du har betalat för dina värdepapper. Om du har fått värdepapper som till exempel gåva eller vid arv övertar du den tidigare ägarens omkostnadsbelopp.

För att räkna ut det belopp som du ska deklarera vid en värdepappersförsäljning ska du alltså dra av omkostnadsbeloppet från vinsten. Detta gör du med hjälp av en så kallad kapitalvinstberäkning. För att kunna beräkna detta behöver du ta reda på inköpspriset.

När du säljer värdepapper – till exempel aktier – har Skatteverket i de flesta fall ditt försäljningspris via banken, vilket oftast är angivet i deklarationen när du får den. Du behöver dock fylla i inköpspriset, det vill säga anskaffningsvärdet för dina aktier. Om du har köpt aktierna i den “digitala eran” kan du vanligtvis hitta avräkningsnotorna i din digitala historik över köp och försäljning. En avräkningsnota är ett skriftligt kvitto på en transaktion där du antingen har köpt eller sålt aktier eller andra värdepapper.

När du beräknar omkostnadsbelopp för de aktier du har sålt måste du ta hänsyn till händelser som skett i bolaget från att du köpte aktierna till att du sålde dem. Exempel på sådana händelser är nyemission, fondemission, aktiesplit, inlösen eller utdelning av aktier.