:

När får man kompensation för drivmedel?

Innehållsförteckning:

 1. När får man kompensation för drivmedel?
 2. När får vi 1000 kr av staten?
 3. När får man pengar bilägare?
 4. När kommer pengarna för bränsle?
 5. Vem betalar ut drivmedel kompensation?
 6. Finns det fortfarande 1000 kronors sedel?
 7. När kommer skattesänkningen på drivmedel?
 8. Hur ofta kommer vi bilägare ut?
 9. Vad hände med bensin avdraget?
 10. Hur mycket kostar privata mil med tjänstebil?
 11. Finns 20 lappen kvar?
 12. När försvann 5 kronors sedel?
 13. Vilka får sänkt skatt 2023?
 14. Hur mycket skatt får staten in på bensin?
 15. När försvinner subventionen på bensin?

När får man kompensation för drivmedel?

Publicerad 05 maj 2022

I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att minska effekterna av de höga drivmedelspriser som uppstått som en följd av Rysslands invasion av Ukraina. En ny lag föreslås som innebär att en fysisk person som den 28 februari 2022 ägde en personbil klass I ska få ersättning med 1 000 kronor. Undantag görs för vissa fordon. För den fordonsägare som samma dag bodde i någon av vissa angivna kommuner ska ytterligare ersättning lämnas med 500 kronor.

När får vi 1000 kr av staten?

Lodrätt lila säkerhetsband med tre fönster. I fönstren finns bilder som rör sig och växlar motiv mellan KR och en kungakrona när du vickar på sedeln. Placeringen av bandet kan variera med uppemot 2 cm.

Färgskiftande bild med anknytning till personen på sedeln, i det här fallet en olivkvist. I bilden finns även sedelns valörsiffra, 1 000. Bilden och valörsiffran skiftar färg gradvis mellan guld och grönt när du vickar på sedeln.

När får man pengar bilägare?

Mängder av svenskar söker ersättning hos Trafikverket för skador på sina bilar varje år. Men bara 1 av 25 får någon ersättning utbetalt – och det är myndigheten själv som avgör om det blir några pengar.

När kommer pengarna för bränsle?

En liter bensin för strax under tjugan, dieseln för runt 24. Billigare än vårens toppar. Dyrare än för ett år sedan.

På OK Solbacka blir det många suckar som svar på frågan om det märks. Jo. Så klart.

Det märks även i politiken. Med kort tid kvar till det som ibland benämns som ett plånboksval duggar utspelen tätt: 

Reseavdraget på 18,50 kronor milen täcker en del, men inte allt.

– Det är en klen tröst. Förr täckte det drivmedel och även visst slitage. Nu räcker det inte ens till drivmedel.

Han vill att reseavdraget höjs. Nu görs hela systemet om och fler ändringar är på gång. Vad det innebär för Simon Lundmark är svårt att veta.

Vem betalar ut drivmedel kompensation?

Behöver du en bil för att utföra dina arbetsuppgifter, ska din arbetsgivare i första hand tillhandahålla en tjänstebil eller en hyrbil. Det finns ingen skyldighet för dig att ställa din bil till arbetsgivarens förfogande om ni inte specifikt har kommit överens om detta när du blev anställd.

Om du har gått med på att använda egen bil i tjänsten, så är det viktigt att det är tydligt vilken ersättning du ska ha för de kostnader som uppkommer på grund av detta. Det är vanligt att sådana kostnadsersättningar är reglerade i ett resereglemente på företaget. Om det inte finns något sådant är det viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren om ersättningen.

Ersättningar när du använder bil i tjänsten finns vanligtvis inte reglerade i .

Arbetsgivaren kan ersätta dig med 25 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Bilen kostar dock mer än så, och de som kör mycket i tjänsten med egen bil bör förhandla om en högre milersättning. På större företag finns det ofta resebestämmelser om ersättningar.

Unionen rekommenderar att arbetsgivaren betalar minst 19:50 kronor per körd tjänstemil utöver den skattefria delen.

Finns det fortfarande 1000 kronors sedel?

De äldre versionerna av de svenska 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, blir ogiltiga efter den 31 december 2013. Det är första steget i det sedel- och myntutbyte som kommer ske i Sverige de närmaste åren när vi ska få nya sedlar och mynt.

Idag finns cirka 13 miljoner 1000-kronorssedlar och 4 miljoner 50-kronorssedlar av äldre versioner i cirkulation. Det motsvarar drygt 13 miljarder kronor som ska in till Riksbanken via bank och handel. 

När kommer skattesänkningen på drivmedel?

Riksdagen avslår den tillfälliga skattesänkning på drivmedel och den sänkta skatt på bränslen i viss värmeproduktion som lagts fram till riksdagsbeslut i proposition 2022/23:17.

Hur ofta kommer vi bilägare ut?

Att undertecknad är frukten av den era som ibland kallas DDR-Sverige det är bara att tillstå. När jag växte upp under 1980-talet fanns två tv-kanaler. en stark debatt om att förbjuda paraboler och Kabel-tv. Radion hade 3 fasta kanaler även om Program 4 den lite mer lokalorienterade såg sitt ljus runt 1987. Tablån just för P4 var dock inte lika fulltecknad som för övriga kanaler så sändningsuppehåll förelåg titt som tätt under dagen.

Konstigt nog, i detta sparsmakade eterutrymme fanns ett trafikprogram på TV och ett i radion. Att Trafikmagasinet mutat in sin plats i medvetandet hos flera generationer ja det ser jag som fastlagt. Programmet fanns i tablån från 1978 och fram till 2003. Råkar du möjligen vilja återuppleva lite av det som avhandlades så rekommenderas Trafikmagasinets Youtubekanal orkestrerad av ingen mindre än Car-Ingemar Perstad himself.

Vad hände med bensin avdraget?

Reseavdraget kommer inte att göras om, men milersättningen höjs för bensin- och dieselbilar. Det meddelar den nya regeringen.

De förra regeringen ville driva igenom en förändring av reseavdraget där alla personer kunde dra av lika mycket för resor till och från jobbet, oavsett färdmedel. Detta skulle uppmuntra till att åka kollektivt och samåka. Det senare för att alla i bilen skulle få göra avdrag, inte bara föraren. 

Hur mycket kostar privata mil med tjänstebil?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Finns 20 lappen kvar?

Joakim: Hej allihopa och välkomna till vår första lektion i den här kursen, eller kurs, det är mer en podcast, för er som redan kan rätt avancerad svenska. Med mig idag har jag min bror Ludvig.

Ludvig: Hej.

När försvann 5 kronors sedel?

100 kr:\n1957, 1959.\n\n50 kr:\n1960, 1990.\n\n10 kr:\n1939, 1955, 1958, 1959, 1960, 1968 (5 st), 1971, 1972, 1979, 1984 (2 st), 1988 (3 st), 1989 (3 st), 1990.\n\n10 kr, ovikta och nummerföljd:\n1977 (8 st), 1979 (2 st), 1990 (2 st).\n\n5 kr:\n1946, 1951, 1952 (3 st), 1961, 1963 (2 st), 1972 (2 st), 1973 (2 st), 1974 (2 st), 1978 (6 st), 1979, 1981 (6 st).\n\nNominellt värde 775:-\n\nUtöver sedlar finns diverse frimärken i albumet.

Vilka får sänkt skatt 2023?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Hur mycket skatt får staten in på bensin?

Minskad användning av fossila drivmedel skapar nya förutsättningar för vägtrafiken men får även konsekvenser för statens skatteintäkter.

– År 2017 bidrog beskattning av bensin och diesel till över 60 miljarder kronor netto till statskassan. Det är intäkter som används för att bekosta offentlig verksamhet i allmänhet, säger Jan-Eric Nilsson, professor emeritus i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut,VTI.

– Den grundläggande principen för beskattning med syfte att finansiera offentlig verksamhet är att sådana skatter bör snedvrida resursanvändningen så lite som möjligt. Den funktionen har drivmedelsbeskattningen haft fram till nu, men frågan är om det finns motiv för att vägtrafik också fortsättningsvis bör bidra med ett positivt saldo för staten.

En annan princip för beskattning handlar om skatter som tas ut för att minska mängden externa effekter. När trafikanterna anpassar sig efter de högre kostnader som skatten genererar kommer detta att leda till mindre trafik än om skatten inte hade tagits ut. Trafikens utsläpp av växthusgaser minskar därmed liksom andra miljöproblem såsom buller. Även slitage på infrastruktur, olycksrisker och trängsel blir mindre än vad som annars skulle ha varit fallet.

Även om utsläppen från fossila drivmedel minskar orsakar även framtidens fordon externa effekter. Tung trafik påskyndar vägarnas nedbrytning vilket ger anledning att ta ut en högre skatt ju tyngre lastbilarna är. Det kommer också att finnas fortsatta skäl för trängselskatter.

När försvinner subventionen på bensin?

 • Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel (pdf 550 kB)

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under det senaste året, främst på grund av att oljepriset har stigit kraftigt, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. De höga drivmedelspriserna får konsekvenser för hushåll och företag som är beroende av transporter. I promemorian föreslås därför att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt ska sänkas med 1 krona och 5 öre per liter under perioden den 1 maj–30 september 2022.