:

Hur bokförs återbetalning av moms?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokförs återbetalning av moms?
 2. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 3. Hur bokför man omvänd moms?
 4. När används konto 2645?
 5. Hur bokförs en återbetalning?
 6. Hur kan man bokföra återbetalning?
 7. När används konto 2640?
 8. När används konto 2647?
 9. Vem betalar moms vid omvänd moms?
 10. Vad är konto 3001?
 11. När används konto 6990?
 12. När används konto 6540?
 13. Hur bokför jag återbetalning av skatt?
 14. Hur bokförs återbetalning av skatt?
 15. Hur bokför man en rättelse?

Hur bokförs återbetalning av moms?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Som företagare som säljer varor eller tjänster inom Sverige är det viktigt att du tar ut moms från dina kunder. Denna moms, också kallad utgående moms, är en skatt som du samlar in från kunden och redovisar vidare till staten. Det är viktigt att notera att moms inte är en kostnad för företaget, utan en form av inkomst genom skatt som samlas in från kunderna.

Hur bokför man omvänd moms?

Vid försäljning av byggtjänster från ett företag till en momsregistrerad person är omsättningen momsfri.

Vid försäljning av byggtjänster från ett företag till en icke momsregistrerad person är omsättningen momspliktig.

När används konto 2645?

När man gör inköp från EU länder så måste man göra en lite konstig bokföring av fiktiv moms, eller beräknad moms som det också kallas. Du ska alltså bokföra ett momsbelopp baserat på priset på varan eller tjänsten fast det inte finns någon moms på fakturan. Det normala är att fakturor som går till en kund i annat land saknar moms. Det är istället köparen som ska beräkna och bokföra momsen. Detta kallas för omvänd skattskyldighet. Det är på grund av detta som man som köpare måste beräkna och bokföra moms på låtsas så att säga. Omsättningen av dessa transaktioner ska nämligen bokföras och rapporteras.

2614 -Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25 %

På det här kontot bokför du den beräknade momsen för tjänster.

Hur bokförs en återbetalning?

Ibland när man har köpt något, kan det hända att man väljer att returnera varan/tjänsten. Har du fått en faktura från leverantören kan du hantera återbetalningen av den, dvs kreditfaktura, på den registrerade leverantörsfakturan i Bokio. Gjorde du däremot ett inköp och mottog ett kvitto på betalningen, kan du göra enligt den här guiden.

Återbetalningen är enklast att hantera genom att bokföra manuellt.

Hur kan man bokföra återbetalning?

Prenumerera

Jag skulle behöva hjälp hur man skall bokföra en återbetalning, jag har köpt och betalat en annonsplats på en webbsida men de kunde aldrig lägga upp min annons så jag fick pengar tillbaka.Hur bokför jag detta vilka konton skall användas?

När används konto 2640?

‎2016-05-06 09:48

Egentligen är det ingen skillnad alls vad jag förstår.Baserar du din bokföring på en äldre kontoplan använde man 2640. I takt med att fler momsområden börjat användas så som omvänd moms och moms vid handel med andra länder behövdes fler konton och då började 2641 användas vid den vanliga debiterade ingående momsen.

När används konto 2647?

Det finns en mängd olika metoder för bokföring av moms. Beroende på vilka syften ett ekonomisystem ska fylla i ett företag kan det förekomma bokföring på olika momskonton eller någon form av kodning av momstransaktioner (momskoder). Ett företag kan helt fritt välja ett passande sätt att bokföra men vald lösning måste medföra en korrekt momsredovisning i en skattedeklaration.

Det är vanligt förekommande att företag tillämpar BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen uppdateras årligen och har ett omfattande kontosystem för bokföring och redovisning av moms. De vanligaste momskontona återfinns i nedanstående tabell. Beroende på vilken bransch ett företag arbetar inom kan fler branschspecifika konton behövas. Verksamheter som har behov av branschspecifika konton är t.ex. företag som omfattas av frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning och företag som säljer begagnade varor eller resetjänster som omfattas av vinstmarginalbeskattning.

Det finns två olika redovisningsmetoder för moms, faktureringsmetoden och bokslutsmetoden. Vilken metod ett företag använder påverkar hur bokföringen av moms ska ske.

Vem betalar moms vid omvänd moms?

Enligt Skatteverket ska du använda omvänd byggmoms när följande två villkor uppfylls:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Vad är konto 3001?

  Försäljning av tjänster till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i Sverige utgör normalt momspliktig omsättning för en momsregistrerad redovisningsenhet, vissa tjänster är dock momsfria.

  Tjänster är produkter som det inte går att ta på då de är immateriella till sin natur. Tjänster kan vara kapitalintensiva och/eller arbetsintensiva och utföras i kundens närhet eller utföras långt ifrån kunden.

  När används konto 6990?

      konto 6990,6991,6992 2009-11-08 13:13 hade lagt upp diverse kostnader i konto 6990 externa kostnader, såg sedan att det fanns konto 6991 -II- -II- avdragsgilla, samt 6992 -II- -II- ej avdragsgilla

  flyttade då mina kostnader till konto 6991, för att känna mig säker på att det är avdragsgillt ,

  När används konto 6540?

  Hej David

  Normalt sett har varje bolag en domän, som man måste betala en årsavgift för. Vill man särredovisa den avgiften så kan man använda konto 6230, Datakommunikation. Men det går också bra att bokföra den tillsammans med övriga kostnader för telefon/telekommunikation. Då handlar det om företagets egen domän.

  Hur bokför jag återbetalning av skatt?

  För att betala arbetsgivaravgifter och personalskatt rekommenderar vi att man använder lönefunktionen som har automatiska hantering av detta. Läs mer om hur du kommer igång med lön i Bokio.

  För att betala in preliminärskatt till Skatteverket kan du använda dig utav våra bokföringsmallar. Har ni ett aktiebolag ska ni vid överföring från bank till skattetonto använda mallen Insättning till skattekonto & sedan när själva dragningen görs så väljer ni Preliminärskatt aktiebolag. 

  Hur bokförs återbetalning av skatt?

  Hej, När ni upptäckte felet med momsen, hur såg då momskontona ut? Hade ni kvar en fordran på 2650 för att ni betalat in för mycket moms? Eller haded ni nollat momskontona så att felet med momsen inte var rättat i bokföringen? Alltså att det ligger kvar på något resultatkonto? För om bokföringen skulle vara rätt så skulle den visa en fordan på 2650 (eller 1650) med det belopp ni fått tillbaka. Och då ska ni boka som du skrev 1630/2650(alt 1650) och då nollar ni den fordran.

  www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

  Hur bokför man en rättelse?

  Enligt punkt 10.12 ska ett företag rätta ett väsentligt fel i den finansiella rapport som upprättas närmast efter upptäckten av felet. Företaget ska rätta felet genom att

 • räkna om jämförelsetalen för föregående räkenskapsår om felet uppstod detta år, eller

 • räkna om ingående balans för tillgångar, skulder och eget kapital för föregående räkenskapsår, om felet uppstod ett räkenskapsår som föregår detta år.