:

Hur mycket skattar vi på el?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skattar vi på el?
 2. Hur mycket är skatt på el 2023?
 3. Hur stor del av elpriset är skatt och moms?
 4. Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?
 5. Vem tjänar på att elen är dyr?
 6. Vilket land har högst skatt på el?
 7. Hur mycket har staten tjänat på elpriset?
 8. Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?
 9. Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?
 10. Hur mycket ström drar en tv?
 11. Hur mycket tjänar staten på högt elpris?
 12. I vilket land är elen dyrast?
 13. Vilket land har billigaste elen?
 14. Vilka företag gynnas av höga elpriser?
 15. Vad kostar det att titta på TV en timme?

Hur mycket skattar vi på el?

Kostnad för energiskatt beräknat på 2023 års skattesats kan du se i tabellen. Kostnaden avser energiskatten inklusive moms.

De tre värdena för årlig energianvändning motsvarar ungefärlig energianvändning för en mindre lägenhet (2 000 kWh per år), större lägenhet eller mindre villa (5 000 kWh per år) samt för en villa med elvärme (20 000 kWh per år). Din egen egen energianvändning hittar du exempelvis på elnätsfakturan.

Hur mycket är skatt på el 2023?

Vid årsskiftet skrivs elskatten upp med nio procent. Det hänger ihop med indexeringen av skatten i linje med inflationstakten.

Därmed blir redan dyra elräkningar ännu dyrare för hushåll.

Hur stor del av elpriset är skatt och moms?

Den kommande vintern ser ut att bli en rysare för hushållen. I alla fall i elområde 3 och 4. När elhandelsbolaget Bixia bedömde elpriset i södra Götaland (elområde 4) landade man på ett snittpris om 3,50 kronor per KWh under kommande höst och vinter. Från december 2021 till och med mars 2022 var snittpriset 1,40 kronor KWh. Mer än en fördubbling alltså.

Energiminister Khashayar Farmanbar uppgav tidigare i år att någon ny elpriskompensation för att stötta allmänheten inte var aktuell. Nu verkar han ha ändrat sig. Till tidningen Svenska Dagbladet uppger han att nya stöd inte kan uteslutas.

Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?

Funderar du på vad el kostar per kilowatt timme (kwh)? En kilowatt är tusen watt och är det mått man brukar mäta hos bostäder. Priset per kilowattimme kan variera kraftigt beroende på vilka parametrar du väger upp när du ska välja elavtal.

Till att börja med är priset för 1 kWh baserat på vilket spotpriset är. Spotpriset är det pris som elhandelsaktörer får köpa in elen för.

Vem tjänar på att elen är dyr?

Staten drar in miljarder när företag och hushåll betalar rekordhöga elräkningar. ”Om elpriserna fortsätter att vara så höga som de är nu, så kommer momsintäkterna till staten att landa på mellan fem och tio miljarder extra den här vintern. Det tror jag att det flesta känner är skevt”, säger Christian Ekström, Skattebetalarnas vd, till TN.

Publicerad: 22 dec 2021, 12:55

Vilket land har högst skatt på el?

Den kommande vintern ser ut att bli en rysare för hushållen. I alla fall i elområde 3 och 4. När elhandelsbolaget Bixia bedömde elpriset i södra Götaland (elområde 4) landade man på ett snittpris om 3,50 kronor per KWh under kommande höst och vinter. Från december 2021 till och med mars 2022 var snittpriset 1,40 kronor KWh. Mer än en fördubbling alltså.

Energiminister Khashayar Farmanbar uppgav tidigare i år att någon ny elpriskompensation för att stötta allmänheten inte var aktuell. Nu verkar han ha ändrat sig. Till tidningen Svenska Dagbladet uppger han att nya stöd inte kan uteslutas.

Hur mycket har staten tjänat på elpriset?

Undrar du vart pengarna tar vägen för dina rekorddyra elräkningar? Hemnytt kan avslöja vilka som profiterar på att du betalar rekordmycket. Staten drar totalt in 100 miljarder kronor extra  – över 100 miljarder kronor går till elproducenterna och finanshajar som köpt elkontrakt. 

De rekordhöga elpriserna var en av de hetaste frågorna i valet och är det hetaste debattämnet i Sverige just nu. I södra och mellersta Sverige betalar vi flera gånger högre elpriser än normalt. Elen till en normal villa kan i vinter kosta 85000-95000 kronor, enligt Stockholms Handelskammare. 

Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?

Stor geografisk spridning och många olika behov under samma tak. Det är några av utmaningarna när sjukhus, kommuner och myndigheter bygger sina larm- och passersystem. Därför är det viktigt att kunna anpassa säkerhetssystemen efter varje unik verksamhet. Och att skapa en bra balans mellan trygghet och tillgänglighet.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?

När det är dags att byta ut en glödlampa hemma, välj ett energisnålt alternativ som lågenergilampa, halogenlampa eller lysdiodlampa.

Standby-läget är en energitjuv som gör att apparater fortsätter dra ström även när de inte används. Genom att stänga av apparaten helt istället för att låta den stå i standby-läge kan man spara mycket elektricitet. Tänk också på att även mobilladdaren har ett slags standby-läge som gör att den drar ström så länge den är ansluten till eluttaget, även om mobilen är fulladdad eller till och med bortkopplad.

En grenkontakt med strömbrytare gör det enkelt att stänga av strömmen till samtliga apparater som är kopplade till grenkontakten. Man kan på så vid till exempel se till inte bara teven utan också all kringutrustning till kan slås av och på med en enda enkel knapptryckning. Det kan också vara praktiskt att ordna en laddningsstation där man kopplar in mobiltelefoner, surfplattor etc för laddning och stänger av med en knapptryckning på grenkontaktens strömbrytare när ingen laddning ska ske.

Moderna datorer brukar tillåta att man själv ställer in hur snabbt de ska ställa om sig till energisparläge när de inte används. Utnyttja denna möjlighet. Ibland finns det flera olika energisparlägen att välja mellan, så att man till exempel kan ha ett energisparläge som går igång så snart datorn har stått oanvänd i 2 minuter och ett annat som följer om datorn fortsätter vara oanvänd i ytterligare 10 minuter.

Hur mycket ström drar en tv?

Vi är alltid mer eller mindre beroende av el. Det finns dock mycket som kan göras för att minska elförbrukningen. Det här kapitlet ger förslag på hur det går att spara ström utan att dra ner på levnadsstandarden.

Vi har smarta produkter för att sänka elkostnaden, se vår temasida där du får tips om smarta produkter och enkla knep för att spara på strömmen.

Hur mycket tjänar staten på högt elpris?

Bengt Ekenstierna menar att den svenska prissättningsmodellen på el måste ändras för att få bukt med situationen.

Han har tagit fram en prissättningsmodell som han anser löser problemet, Beken-modellen. Förenklat går den ut på att inte låta exportpriset på el påverka det inhemska priset i Sverige.– Vi måste se till så att den elexport som sker inte blir prissättande på den svenska marknaden, säger han.

Ett argument som förts fram mot en sådan modell är att Sverige då skulle bryta mot en EU-paragraf om att samma pris ska gälla i samma elprisområde. Bengt Ekenstierna framhåller att Sverige med de förändringar i prissättningsmodellen som hans team föreslagit inte innebär några förändringar i de exportvolymer som sker idag.

I vilket land är elen dyrast?

Sverige har ett genomsnittligt hushållspris på strax över 32 eurocents per kilowattimme, jämfört med EU:s snitt på dryga 29, enligt Eurostats senaste rapport för första kvartalet 2022.

Lars Nordström, professor i elkraftteknik på KTH, menar att det främst är skatten och momsen som gör att Sverige hamnar högt bland EU-länder när det kommer till slutkonsumentpriset. Han påpekar att Sverige har en låg energiskatt för företag vilket bygger på vår elintensiva industri. 

Vilket land har billigaste elen?

Hushållens totalkostnad för el består av flera delar. Först kostnaden för själva elen som förbrukats, därefter kostnaden för elnätet, och slutligen olika pålägg som staten gör i form av skatt, moms och olika avgifter som till exempel stöd för hållbar energi. Fördelningen av dessa kostnader skiljer sig mycket åt mellan olika länder. I Sverige, där en stor del av elen kommer från det billiga energislaget vattenkraft, är kostnaden för förbrukningen bland de lägsta i EU. Högst pris för själva energin finns på Irland, Cypern, Malta och Grekland.

Skillnaderna i kostnader gör att elanvändningen ser väldigt olika ut mellan olika delar av Europa, där Sverige hör till länder som använder förhållandevis mycket el per person och år.

–  I Sverige, Norge och Frankrike sker mycket uppvärmning med el, eftersom det har varit billigt. Det har gjort att man kunnat fasa ut oljeuppvärmning. Men naturgas står för större delen av uppvärmningen i Europa. Sedan är förstås uppvärmningsbehovet inte lika stort i södra Europa som i norra, säger Magnus Thorstensson, expert på Energiföretagen.

Vilka företag gynnas av höga elpriser?

Elproducenterna är elkrisens klara vinnare. Det är inte konstig när timpriset på elbörsen Nordpool var sju gånger högre i december 2021 än samma månad året innan. Under hela 2021 steg det så kallade systempriset med 550 procent jämfört med året innan.

– Generellt skulle jag säga att det är elproducenterna som är de största vinnarna på det höga elpriset. Sedan har de ju en del av sin elproduktion prissäkrad, så vinsten blir inte lika stor som om de kunnat sälja all sin el till rörligt pris, säger elanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis.

Elproducenterna är elkrisens klara vinnare. Det är inte konstig när timpriset på elbörsen Nordpool var sju gånger högre i december 2021 än samma månad året innan. Under hela 2021 steg det så kallade systempriset med 550 procent jämfört med året innan.

– Generellt skulle jag säga att det är elproducenterna som är de största vinnarna på det höga elpriset. Sedan har de ju en del av sin elproduktion prissäkrad, så vinsten blir inte lika stor som om de kunnat sälja all sin el till rörligt pris, säger elanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis.

Alla tjänar dock inte lika mycket på de skenande priserna. Kraftbolagens ersättning varierar beroende på var i landet kraftverket finns samt tid på dygnet och när på året de producerar.

Vad kostar det att titta på TV en timme?

Har du t ex en myskväll med din favoritserie på Netflix, där du ser flera avsnitt efter varandra på din PlayStation, blir din elkostnad upp till 15 gånger större än om du använder t ex Apple TV. Det finns alltså mycket pengar att spara genom att skippa spelkonsolen när du streamar.

Här under kan du se hur mycket el de olika apparaterna drar när du streamar film och TV-serier. Beräkningarna är baserade på ett elpris på 2,50 kr per kWh och summorna avrundade till hela kronor. De har gjorts av danska Energistyrelsen, men priserna är i svenska kronor och principerna är de samma i Sverige.

Spelkonsolen PlayStation 5 är den klart största syndaren när det gäller elförbrukning. Den använder 55,6 watt under streamning av film. Det motsvarar 61 kWh om året, om du streamar 3 timmar om dagen, och det kostar 152 kr om året. Den andra spelkonsolen, Xbox One, drar inte riktigt lika mycket – 33 watt för att streama film i 3 timmar. Det ger en elförbrukning på 36 kWh om året till en kostnad av 90 kr. Pe år.