:

När är det utdelning?

Innehållsförteckning:

 1. När är det utdelning?
 2. När har Industrivärden utdelning 2023?
 3. När delar Investor ut 2023?
 4. Hur mycket delar Investor ut?
 5. Hur mycket utdelning 2023?
 6. Vilka aktier har bäst utdelning 2023?
 7. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 8. Vilka aktier har högst utdelning 2023?
 9. Vilka aktier ger högst utdelning 2023?
 10. Vilka bolag delar ut mest 2023?
 11. Vilka bolag ger bäst utdelning?
 12. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2024?
 13. Hur stor utdelning får man ta ut?
 14. Vilken svensk aktie har högst utdelning?
 15. Vilka aktier delar ut flera gånger per är?

När är det utdelning?

Se nästa utdelningsdag för brev, tidningar och reklam som har utdelning varannan vardag.

Varubrev 1:a-klass, expressleveranser och post till postbox delas ut varje vardag.

När har Industrivärden utdelning 2023?

Risk för medlemsras i fotbollsklubben i tiderna som råder.

Då fick Rågsveds IF hjälp – från det lokala näringslivet.

När delar Investor ut 2023?

Investor, är ett av stockholmsbörsen störa bolag mätt i börsvärde. Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv.

Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi för att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

X-dag = Handlas utan utdelningKöp aktien dagen innan x-dagen för att ta del av utdelningen. Du kan som ägare av aktien sälja på x-dagen och ändå ta del av utdelningen.

Hur mycket delar Investor ut?

Normal Utdelningsandel är oftast mellan 20-60%. Bolaget behåller en del av vinsten för att växa och investera.

Om Utdelningsandel är över 100% så är detta ett stort varningstecken. Bolaget delar ut mer pengar än sin vinst. Detta är inte hållbart över tid. Ibland beror det på att bolaget inte vill sänka sin utdelningshistorik, eller att bolaget har en stor kassa som de vill dela ut. Oavsett anledning så behöver du som investerare hitta orsaken.

Hur mycket utdelning 2023?

Fråga: Hur mycket lön måste jag ta ut 2022 för att kunna maxa mina möjligheter att ta ut utdelning med 20 procent i skatt från mitt fåmansföretag år 2023?

Svar från juristen: Enligt förenklingsregeln är gränsbeloppet 195 250 kronor för utdelningen för samtliga aktier i bolaget för utdelningar som görs år 2023. Om du i stället vill räkna enligt huvudregeln och kunna räkna på löneunderlaget i bolaget måste du eller närstående ha tagit ut en viss minsta lön. Har du flera fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i ett av dem.

Vilka aktier har bäst utdelning 2023?

1Degiro - Bästa mäklare för aktier och ETF:er

2.  XTB - Bästa mäklare baserad i Paris med 0% provision

 • Symbol: TTE
 • Nuvarande pris: 58 EUR
 • Börsvärde: 137 504 miljoner euro
 • Mål: 64,58 EUR

Att köpa TotalEnergie-aktien visar sig vara attraktivt med tanke på den attraktiva vinstpotential det visar. Det är en av bästa aktierna att köpa Just nu. Det före detta Compagnie Pétroliers Française är faktiskt nu specialiserat på produktion av biobränsle och förnybar energi, naturgas och grön gas, och naturligtvis olja. TolalEnergie är en av de stora oljebolagen när det gäller sin omsättning. Det visas också på 4:e plats i rankningen av börsvärde i euroområdet för franska företag. För att inte tala om att TTE betalar en exceptionell interimsutdelning på en euro per aktie. Sedan dess, köpa TotalEnergie-aktien har lukrativ vinstpotential för framtiden.

 • Symbol: GFC
 • Börsvärde: 8 miljoner euro
 • Nuvarande pris: 110 000 EUR
 • Mål: 140 EUR

Den franska koncernen Gecina är ett fastighetsbolag i spetsen för en mycket stor fastighetsportfölj belägen i Ile de France. Han äger en mycket stor fastighet värderad till cirka 20 miljarder euro. Gecina är därmed ett av de största markföretagen i Frankrike. Det är av detta som det innehar sin titel av de största fastighetsbolagen i Frankrike. Gecina-gruppen är en av de 120 aktierna som utgör SBF 120-indexet och de 20 aktierna som utgör CAC Next 20. Dessutom motsvarar tillväxten i utdelningar som betalas av bolaget 2,65 euro per aktie. Kortfattat, köpa aktier i Gecina är en av de säkraste investeringarna för framtiden.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Förenklingsregeln kan bara nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Vilka aktier har högst utdelning 2023?

I börsbolagens senaste kvartalsrapporter kan man se ett förslag på vilken utdelning man planerar på att ge 2023. Hur stor utdelning det faktiskt blir bestäms sen på bolagens stämmor. Bolagsstämmorna hålls normalt två veckor innan utdelningarna betalas ut.

I år var den föreslagna utdelningen mestadels positiv. De flesta bolagen behåller utdelningen och vissa höjer även utdelningen jämfört med förra året. Det vanligaste måttet för utdelning är direktavkastning, vilket du får fram genom att dela utdelning per/aktie med aktiekursen. Ett annat begrepp som är viktigt att kunna är X-dag, vilket är dagen som aktien handlas exklusive rätt till utdelning. För att ge en inblick i hur direktavkastningen ser ut för några av börsens största bolag har jag gjort en sammanställning som ni kan se nedan. Även utdelningstillväxten från 2022 till 2023 är inkluderad.

Vilka aktier ger högst utdelning 2023?

Här hittar du en lista över alla kommande aktieutdelningar på börsen. Du kan också söka direkt på bolag och få svar på när de har en aktieutdelning.

Tips! Jämför och hitta bästa sparräntan för ditt kapital >>

Vilka bolag delar ut mest 2023?

Börsens bästa utdelningsaktier. Här är bolagen som per räkenskapsåret 2022 höjt den ordinarie utdelningen flest år i följd. Den aktieutdelningen betalas ut under våren 2023 och för de som delar ut flera gånger per år kommer resten senare under året.

Vitec – 21 år i sträck med höjningar av utdelningenVarje vår sedan 2003 har programvarubolaget Vitec betalat ut mer pengar till sina aktieägare jämfört med året innan.

Wihlborgs – 17 år av höjda utdelningarFabege och Wihlborgs gick skilda vägar i maj 2005 då Wihlborg började handlas på börsen. Fastighetsbolaget Wihlborgs införde utdelning det räkenskapsåret och från och med 2006 har utdelningen höjts varje år.

Vilka bolag ger bäst utdelning?

Utdelningsaktier är enkelt förklarat olika företag (aktiebolag) som delar med sig utav sin vinst.

Genom att köpa utdelningsaktier så får du ta del utav vinsten som företaget gör i form utav rena kontanter, detta årsvis, halvårsvis, kvartalsvis, eller i vissa fall till och med månadsvis.

De utdelningsaktier som delar med sig utav sin vinst är ofta större väletablerade företag som kanske inte längre uppnår lika snabb tillväxt som mindre företag, och då väljer man att dela med sig utav vinsten till sina aktieägare.

Detta kommer du ha lärt dig efter att ha läst genom denna artikel om aktier med utdelning:

De bästa utdelningsaktierna är enligt mig inte de som har högst direktavkastning.

Utan snarare de företag som erbjuder en utdelning varje år och trots kriser kan behålla sin utdelning utan att dra tillbaka den.

Det vi såg under år 2020 när coronakrisen slog till var att många företag på börsen drog tillbaka sin utdelning för att de var oroliga för att inte ha råd att kunna betala ut sin vinstutdelning.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2024?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Hur stor utdelning får man ta ut?

Aktieutdelning, vinstutdelning, eller helt enkelt utdelning handlar om att dela ut medel från ett aktiebolag till dess ägare fördelat på antal aktier per ägare. Det som delas ut är vanligen pengar, men kan även vara exempelvis saker eller fordringar. Aktieutdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta ägarna för satsat kapital och/eller arbetsinsats. Men hur mycket som får delas ut till ägarna när årsredovisningen är fastställd beror på bolagets utdelningsbara medel och om kraven kring utdelning i aktiebolagslagen (ABL) kan uppfyllas, vilket vi ska fokusera på nu.

Vill du istället veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12-reglerna, läs den här 3:12-artikeln.

Vilken svensk aktie har högst utdelning?

Vill du investera i aktierna som ger bäst utdelning i år? Här är topplistan med aktierna som ger beräknas ge direktavkastning 2023.

När du köper aktier, det vill säga ägarandelar i ett aktiebolag, erhåller du titeln aktieägare. När man talar om aktiebolag separerar man på publika och privata. De publika är oftast de man hör flest nyheter kring och är även de som handlas fritt på den öppna aktiemarknaden via en mäklare. Som aktieägare kan du även ha rätt till utdelning, vilket enklast beskrivs som att du som ägare får ta en del av vinsten som företaget genererar. En belöning för att du är aktieägare och investerar i bolaget genom att överskottet delas ut till aktieägarna.

Det vanligaste är då att aktiebolaget gör en kontant utbetalning till dig som aktieägare. Dessa är de aktier som främst menas då man pratar om utdelningsaktier. Men ett företag kan även göra en utdelning till aktieägarna genom att lösa in aktier, göra en fondemission eller återköpa aktier.

Det vanligaste är dock att aktiebolaget delar ut pengar, kontant. Dessa pengar kommer från antingen årets eller tidigare års resultat. Detta förutsätter dock oftast att resultatet är för året, eller har varit tidigare år, positivt.

Det vill säga företaget har gått med vinst i och med att intäkterna från företagets verksamhet överträffar kostnaderna. Ofta höjs utdelningen i takt med att företaget växer och ökar sitt resultat.

Först och främst kan man se utdelning som en belöning för att man är aktieägare. Som investerare kan man förvänta sig att få någon sorts avkastning på sin investering i utbyte mot den risk som man tar. Bolag som delar ut pengar till aktieägarna hjälper på så sätt till att skapa och upprätthålla förtroende gentemot sina investerare. Samt skapar en större efterfrågan på sina aktier i och med att många investerare gillar konceptet av passiva inkomster, som exempelvis att ta del av en utdelning varje månad.

Vilka aktier delar ut flera gånger per är?

För att kunna handla med utdelningsaktier gäller det att du först förstår vad en utdelningsaktie faktiskt är och hur den fungerar. Orsaken till varför detta är så viktigt är helt enkelt för att du ska kunna göra de bästa valen för just din portfölj.

Enkelt förklarat kan man säga att en ”utdelningsaktie” är ett uttryck för ett bolag som vill dela med sig av en vinst till alla de aktieägare som de har. Det är nämligen inte ovanligt att många bolag inte erbjuder någon utdelning överhuvudtaget och andra kan välja att ha utdelning om det är så att det går extra bra för bolaget, men inte annars. Sen finns det naturligtvis också de företag som alltid erbjuder utdelning till sina aktieägare och där du kan ta del av avkastning årligen.

Begreppet utdelningsaktier kommer vanligtvis från företag och bolag som har en mycket god historik av just aktieutdelning. Ett bolag vars aktie kallas får utdelningsaktie är Castellum som är ett fastighetsbolag som höjer utdelningar varje år. Ett annat är Investor som är ett investmentbolag som också ger stabila utdelningar. Det finns många faktorer som har betydelse och mycket att tänka på när det kommer till utdelningen. De investerare som brukar köpa utdelningsaktier brukar vanligtvis titta på hur hög och stabil direktavkastningen är, men man tittar också på skuldsättningen hos bolaget och om utdelningarna har sjunkit eller vuxit under årens gång. Helst ska utdelningen ha höjts varje år. En annan sak som är viktig att ha i åtanke är hur stor del av bolagets vinst som de väljer att dela ut. Om bolaget delar ut 90% av vinsten/fria kassaflödet så finns en risk att bolaget måste sänka utdelningen ifall sämre tider kommer.

Kort och gott kan man säga att aktieutdelning är den avkastning som du får av att äga dina utdelningsaktier. När ett bolag har tittat igenom föregående år och räknat ihop sina vinster görs en sedvanlig årsredovisning. Det är sedan med hjälp av årsredovisningen som styrelsen kommer att ta ett beslut för hur man kan använda sig av vinsten på bästa sätt. Ett alternativ här är att använda den till utdelning. Ett annat alternativ är att återinvestera vinsten. När beslutet är taget så delas utdelningen ut till aktieägarna och detta brukar vanligtvis ske under april eller maj månad.

För att du ska kunna ta del av utdelningen behöver du först se till att du är inskriven i aktieboken och detta måste ske på avstämningsdagen. Detta sker automatiskt nät du köper aktier via en nätmäklare. Avstämningsdagen brukar föreligga någon gång runt den andra bankdagen efter att årsstämman har ägt rum. Om du inte är inskriven i aktieboken vid angiven tid så kommer du heller inte att få ta del av vinsten, men det finns undantag. Ett undantag är om du väljer att sälja din aktie på dagen-X. Då kan du ha rätt till utdelning ändå, tack vare de två likvida dagar som Sverige tillämpar.

Direktavkastning är något som du kommer höra många gånger om när du handlar med utdelningsaktier och det är viktigt att veta vad detta innebär. Direktavkastning är ett ord som används för att beskriva det mått mellan storleken på utdelningen och det nuvarande priser som företagets aktie har. För att göra det så enkelt som möjligt har man valt att ange direktavkastningen som en procentsats och det är alltså denna procentsats som kommer att visa för dig hur stor utdelning som sker årligen.

Räkneexempel: Securitas har i år beslutat att göra en utdelning på 4,8 kr per aktie. Aktiekursen står i 130 kr när du köper aktier. För att få fram direktavkastningen dividerar du 4,8 / 130 = 3,7. Direktavkastningen på dina aktier blir därmed 3,7%. Så har du investerat 20 000 kronor så får du 740 kr i utdelning på ditt investeringssparkonto.

Det är viktigt att inte stirra dig blind på procentsatsen för direktavkastningen och orsaken till detta är helt enkelt för att den kan förändras. Procenten kan gå upp och ner beroende på huruvida företaget lyckas behålla utdelningens storlek eller inte. Det är därför viktigt att även värdera aktien på P/E-tal och få en uppfattning om hur mycket bolagets vinst kan växa i framtiden.

Det finns många orsaker till varför allt fler väljer att fokusera på utdelningsaktier istället för andra alternativ. Till att börja med finns det en större säkerhet i de bolag som erbjuder utdelningsaktier, eftersom du vet med dig att de är vinstdrivande. På så sätt slipper du oroa dig för att du investerar dina pengar i bolag som inte tjänar pengar underliggande. Detta är dock inte allt och därför listar vi nu fler anledningar till varför du bör satsa på denna aktieform.

 • Utdelningsaktier är en enkel strategi som de allra flesta klarar av att fortfölja. Att bygga upp en stabil och hållbar portfölj är sällan ett problem och det finns inte så många parametrar att ha i åtanke.
 • Väljer du stabila utdelningsaktier kommer du ha ett kassaflöde med pengar till din aktiedepå som är ständigt och återkommande. Den som önskar kan återinvestera dessa för att få en ränta på ränta effekt eller använda pengarna till precis vad som helst. Många använder utdelningarna får att sätta en guldkant på tillvaron.

När du är på jakt efter utdelningsaktier vill du med största sannolikhet hitta aktierna med högst direktavkastning på marknaden. Det är trots allt direktavkastningens procentsats som kommer vara avgörande för hur mycket av bolagets vinst som går vidare till aktieägarna, vilket i detta fall är du och ditt aktiekonto. Idag finns det många guider och artiklar som du kan dra nytta av för att jämföra och se vilket aktier som är de absolut bästa inom sin kategori. Utifrån vår erfarenhet vill vi dock tipsa om nedanstående aktier som är bland de bästa utdelningsaktierna.

Securitas – I en allt mer orolig värld så behövs säkerhetsbevakning. Securitas har väktare och digitala tjänster som larm och kamerabevakning.

Telia – Telia har länge haft en mycket stabil utdelning och nu när 5G har lanserats står bolaget inför en intresseväckande tid.

Telia, Apple och PepsiCo är naturligtvis inte de enda utdelningsaktier som finns och som har en bra direktavkastning. Här nedan har vi därför listat ytterligare några alternativ för den som vill göra en bra investering och som vill veta vad som gäller för 2023.

Tethys Oil – total direktavkastning på 12,4 %Tele2 – total direktavkastning på 8,2 %Electra Gruppen – total direktavkastning på 6,9 %Fastpartner – total direktavkastning på 6,3 %Telia – total direktavkastning på 5,1%

Riskvarning: Ibland är en hög direktavkastning ett tecken på att utdelningsnivån inte är hållbar och att bolaget måste sänka utdelningen. Historisk utdelning är ingen garanti för framtida utdelningar.

Att säga vilka utdelningsaktier/aktier som du bör ha i din portfölj kan vara väldigt svårt. En portfölj kan bestå av så många olika finansiella instrument som väger upp för både det ena och det andra. Är du ny som investerare kan det dock ändå vara skönt att få lite mer kött på benen och därför har vi satt upp ett alternativt förslag på hur en bra och stabil utdelningsportfölj kan se ut. Du kan också få tips genom att titta på vilka utdelningsaktier Börsveckan, Di, Börsplus och Aktiespararna har i vår artikel om utdelningsportföljer här.

Fem aktier som är värda att undersöka närmare är Securitas, Investor, Industrivärden, Essity och Swedish Match. Orsaken till detta är helt enkelt för att de är trygga bolag som har en bra utdelning som inte rubbas i första taget.

Ju fler utdelningsaktier som du har i din portfölj, desto större chans är det att du inte blir lika hårt drabbad om det skulle gå dåligt för ett (eller flera) bolag eller aktier. Det innebär att du sprider dina risker och är viktigt för att du inte ska bli alldeles för påverkad av hur börsen ser ut. Hur många utdelningsaktier du väljer att ha är helt upp till dig själv. Det är inte ovanligt att man ser investerare med 15-20 utdelningsaktier. Sen finns det också de investerare som istället väljer att ha cirka 10 stycken aktier för att kunna ha bättre koll på de bolag som man valt att investera i. Frågar du oss skulle vi säga att ett bra antal med utdelningsaktier är någonstans mellan 10-25 stycken.