:

Hur ska utdelning bokföras?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska utdelning bokföras?
 2. Vad är fördelen med ett holdingbolag?
 3. Hur man bokför?
 4. Kan man bokföra i Excel?
 5. Kan man ta ut lön från holdingbolag?
 6. Hur beskattas ett holdingbolag?
 7. Hur bokför jag utdelning av vinst Bokio?
 8. Hur redovisar jag utdelning?
 9. Kan man sköta bokföringen själv?
 10. Hur ska ett kvitto se ut Skatteverket?
 11. Hur mycket kostar det att ha en revisor?
 12. Måste man bokföra samma dag?
 13. Kan man ha anställda i ett holdingbolag?
 14. Kan man fakturera till ett holdingbolag?
 15. Hur bokföra Bokio?

Hur ska utdelning bokföras?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad är fördelen med ett holdingbolag?

Ett holdingbolag kallas ibland moderbolag, och är ett bolag som har ett aktieinnehav eller äger andelar i andra företag. Ofta bedrivs ingen direkt verksamhet i holdingbolaget, utan den sker i dotterbolaget eller dotterbolagen. Det är därför många holdingbolag har ”Holding” med i namnet.

Ett holdingbolag är ett aktiebolag och rent juridiskt finns det ingen skillnad mellan ett holdingbolag och ett vanligt aktiebolag. Däremot bör det framgå i verksamhetsbeskrivningen och bolagsordningen att syftet med holdingbolaget är att äga aktier i andra bolag.

Hur man bokför?

För dig som funderar på om du klarar att sköta din bokföring själv, har vi sammanställt vad som är bra att känna till. Ofta kan det låta väldigt enkelt, som att det räcker med att köpa ett bokföringsprogram och att resten löser sig själv, men det finns fler saker att tänka på än så. Du behöver inte ha en utbildning inom redovisning för att klara av bokföringen men det är bra att ha ett intresse, grundläggande kunskaper och en realistisk syn på hur mycket tid som krävs.

1. KonteringDetta innebär att du behöver förse verifikationer med värde för konto och kostnadsställe – vilket konto i kontoplanen ska en verifikation bokföras på? Vissa bokföringsprogram har automatisk bokföring, men du bör ändå veta detta exempelvis för att kunna kvalitetsgranska.

Kan man bokföra i Excel?

Bokföring i Excel (läs mer om det här) är inte tillåtet enligt Bokföringslagen. I programmet går det nämligen att ändra siffror i efterhand. Och det är inte tillåtet om du ska följa lagen. Dessutom blir du helt utlämnad till din egen kunskap om du skulle använda Excel, medan ett modernt och digitalt bokföringsprogram (som exempelvis Visma eEkonomi) hjälper dig att göra rätt.

Ett digitalt bokföringsprogram som uppfyller kraven för bokföringsskyldigheten är en smart och trygg investering för dig som företagare. Då kan du vara säker på att lagar och regler följs, samtidigt som själva administrationen av bokföringen tar mindre tid.

För att hänga med och framtidssäkra ditt företag behöver du fokusera på digitalisering, automatisering och effektivisering. Då skapar du utrymme för kontroll, nya affärer och nöjdare medarbetare. I den tuffa konkurrensen krävs både idag och i framtiden ett hållbart digitalt företagande.

Kan man ta ut lön från holdingbolag?

Är företaget som du vill sälja ett fåmansbolag? Förenklat kan man säga att ett fåmansbolag är ett bolag där det inte finns externa, ej närstående och ej aktiva ägare som inte äger mer än 30 % av aktierna.

Vid försäljning av fåmansbolag beskattas vinsten vid en försäljning, enligt gällande skatteregler, som inkomst av tjänst. Inkomst av tjänst innebär en skattesats på upp till 58 %.

Hur beskattas ett holdingbolag?

Holdingbolag, holdingverksamhet, förvaltningsbolag eller moderbolag, kärt barn har många namn. Som beteckningen holding (engelska för håller eller innehav) indikerar har ett holdingbolag oftast inte annan verksamhet än att inneha aktier och andelar i andra företag. Även om det finns holdingbolag som är aktiva i förvaltningen av de bolag som de äger.

Det eller de bolag som holdingbolaget äger aktier eller andelar i brukar i sin tur kallas för verksamhetsbolag eller dotterbolag. Det är alltså ofta i ett verksamhetsbolag eller om man vill kalla det dotterbolag, som själva verksamheten bedrivs. Verksamhetsbolag kan också benämnas förvaltningsbolag.

Hur bokför jag utdelning av vinst Bokio?

Företaget får 960 kr i utdelning [8210] på sina aktier (anläggningstillgång). Pengarna sätts in direkt på företagets bankkonto [1930].

Utdelning på kapitalplaceringsaktier eller lageraktier som företaget äger är skattepliktig. Däremot är utdelning på aktier och andelar i onoterade bolag (näringsbetingade andelar), t ex dotterbolagsaktier, skattefri.

Hur redovisar jag utdelning?

När ett aktiebolag lämnar utdelning till en aktieägare ska bolaget eller den som sköter utbetalningen åt bolaget, till exempel en bank eller Euroclear, redovisa denna och den avdragna preliminära skatten eller innehållna kupongskatten till Skatteverket på KU31.

Du som ska redovisa utdelning till Skatteverket kan göra det via e-tjänsten för kontrolluppgifter, antingen direkt i e-tjänsten eller genom att föra över filer. Redovisa gärna innehållen kupongskatt och avdragen preliminär skatt i samma fil.

Kan man sköta bokföringen själv?

Planerar du att sköta bokföringen själv? Här kommer en liten guide till vad du ska tänka på:

Att sköta bokföringen själv kan vara ett effektivt sätt att sänka kostnaderna i det mindre bolaget. Det kan även skapa ökad kontroll när du som företagare får en bättre förståelse för hur det som händer påverkar ditt bolag. Det behöver heller inte vara särskilt svårt att få till det så länge man är lite ödmjuk inför vad man kan och inte kan och man dessutom är noggrann.

Hur ska ett kvitto se ut Skatteverket?

Genom att alltid ta ett kvitto när du handlar vet du att försäljningen har slagits in i kassan och att säljaren betalar skatt på köpet. Då bidrar du till konkurrens på lika villkor bland företagen. Företag som gör rätt ska inte konkurreras ut av företag som fuskar.

De företag som inte betalar skatt för sin försäljning kan sätta lägre priser och på så sätt konkurrera ut seriösa företag som gör rätt för sig.

Hur mycket kostar det att ha en revisor?

Först och främst behöver man veta när ens företag behöver en redovisningskonsult och när det behöver en revisor. Mer om det finns att läsa här. Sammanfattningsvis behöver företag generellt sett endast en revisor när de uppfyller följande de två senaste räkenskapsåren.

 • Fler än tre anställda
 • Över 3 miljoner i nettoomsättning
 • Över 1.5 miljoner kronor i balansomslutning

Om du inte uppfyller två av dessa kraven rekommenderar vi att du använder dig av en redovisningskonsult istället för att få hjälp med ditt företags ekonomi. Anledningen är att en revisor oftast är dyrare än en redovisningskonsult, samt att en revisor inte alltid ställer upp och gör bokföring. Oavsett om du behöver en redovisningskonsult eller revisor så kan vi hjälpa dig.

Måste man bokföra samma dag?

Vid tillämpning av kontantmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor i samband med att betalningen av dessa äger rum. Det innebär att intäkter, kostnader och moms bokförs på samma datum och verifikat som själva betalningen. Kontantmetoden anses ofta vara en enklare metod än faktureringsmetoden då du inte behöver boka någon kundfordran eller leverantörsskuld, vilket du gör med den sistnämnda metoden.

Kan man ha anställda i ett holdingbolag?

Bra idé, men vad är egentligen fördelarna med ett holdingbolag? Finns det nackdelar? Vad bör man tänka på? Vi tänkte gå igenom dessa frågeställningar övergripande för att förhoppningsvis ge lite mer klarhet.

Ett holdingbolag är ett helt vanligt aktiebolag, men där verksamheten består av ägande och förvaltning av aktier i andra bolag. Denna typ av verksamhet är inte momspliktig och kräver i de flesta fall inte personal, så insatsen från dig som ägare löpande är begränsad.

Kan man fakturera till ett holdingbolag?

Prenumerera

Vi är fyra delägare av ett AB (3:12 fåmansbolag) skulle vilja ha holdingbolag för AB:t men uppdelat så att varje delägare har ett eget holdingbolag som äger dennes andel i bolaget. Tillsammans har alltså dessa 4 holdingbolag 100% av aktierna i bolaget.

Hur bokföra Bokio?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.