:

Vilka papper behöver jag för att gifta mig i Thailand?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka papper behöver jag för att gifta mig i Thailand?
 2. Vad behöver man för papper för att gifta sig?
 3. Vad gäller om man gifter sig i Thailand?
 4. Hur registrerar man att man är gift?
 5. Kan man gifta sig utan papper?
 6. Vilka fyra krav måste uppfyllas för att man ska få gifta sig?
 7. Får man stanna i Sverige om man gifter sig?
 8. Vad händer om man gifter sig utomlands?
 9. Hur lång tid tar det innan det står att man är gift?
 10. Har gift mig utomlands?
 11. Kan man gifta sig via internet?
 12. Kan jag hämta min flickvän till Sverige?
 13. Kan man gifta sig utan hindersprövning?
 14. Vad ändras när man gifter sig?
 15. Får man stanna i Sverige om man är gift?

Vilka papper behöver jag för att gifta mig i Thailand?

Visum Thailand I kommande text nämner vi olika visum och extension. För mer information om dessa. Klicka på rutan nedan.                                        Att vara gift med en Thai

- Är man gift med en Thailändsk medborgare finns det ett antal alternativ. Vad som är bäst beror mycket på hur lång tid per år man vill vara i Thailand per år.

Vad behöver man för papper för att gifta sig?

Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas innan vigseln kan äga rum

För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad. Man måste ha ansökt om hinderprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Intyget man får berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Hinder för äktenskapet är att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll. Om man är under 18 år krävs särskilt tillstånd. Blankett för hindersprövning kan laddas ner på Skatteverkets hemsida. Den fylls i av båda parter tillsammans. Intyget man får är giltigt i fyra månader så gör inte ansökan för tidigt!

Samtidigt med ansökan skickar man in en blankett där man anger vilket eller vilka efternamn man kommer att bära efter vigseln (tänk på att ni kan behöva ansöka om nytt pass, körkort och så vidare om ni byter namn.)

Vad gäller om man gifter sig i Thailand?

Hej

Själv har jag gift mig två gånger i Thailand, första gången var nog 1987 med en tjej ifrån Petchabun, men själva bröllopet hölls i Surin där en stor del av släkten kom ifrån, det var ett traditionellt Khmer bröllop som skiljde sig lite ifrån ett vanligt Thailändskt bröllop, det var inga munkar närvarande utan ceremonin sköttes av en äldre vitklädd man, stilen hade stora influenser ifrån Hinduismen, på den tiden skulle bruden vara oskuld och efter att vi tillbringade första natten tillsammans så kom släkten för att kontrollera att det fanns blod på lakanet.

Hur registrerar man att man är gift?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Kan man gifta sig utan papper?

Gifta sig

Hej! Vi står inför att gifta oss, jag år Svensk medborgare hon Kenyansk medborgare migrant (ej flykting) i Frankrike nu, hon har ett tillfälligt uppehållstillstånd (fullt Fransk medborgarskap erhålls efter 7 år)I Frankrike, vi vill gifta oss i Sverige finns det några hinder för detta vi vill ha ett registrerat giftemål (vigselbevis)vi har undersökt möjligheterna i Frankrike men det är en komplicerad procedur, Frankrike rekommenderar utländska medborgare att inte gifta sig i Frankrike.

Vilka fyra krav måste uppfyllas för att man ska få gifta sig?

Finns det formella krav för att få gifta sig? Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas. För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad.

Ni måste ha ansökt och om hindersprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Intyget berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Hinder för äktenskapet är till exmepel att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll.  Är parterna under 18 år krävs särskilt tillstånd.

Får man stanna i Sverige om man gifter sig?

Hej och tack för din fråga,

Din fru verkar ha fått ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, i detta fall äktenskap. Som huvudregel innebär en skilsmässa att uppehållstillståndet inte förnyas och personen med det tillfälliga uppehållstillståndet måste lämna Sverige, se 5 kap. 16 § 1 st. Utlänningslagen (UtlL).

Vad händer om man gifter sig utomlands?

Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Det är ett intyg om att ni får gifta er. När ni har fått intyget om hindersprövning ska ni lämna det till vigselförrättaren.

I vissa länder finns det svenska vigselförrättare som har fått den svenska regeringens tillstånd att viga utomlands. Ni måste själva ta reda på om det finns en svensk vigselförrättare med tillstånd i det land där ni vill gifta er. Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning.

Hur lång tid tar det innan det står att man är gift?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Har gift mig utomlands?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Kan man gifta sig via internet?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Kan jag hämta min flickvän till Sverige?

Myndighetsjuridik

Hejsan! Jag vill ska ansöka till migrationsverket att min fru ska flytta till Sverige . Jag har en fast jobb och min inkomst,månadslön är 15 680 kr . Jag har en förstahandsval lägenhet och det har hyran är 5600 kr.

Kan man gifta sig utan hindersprövning?

Inför en vigsel kräver svensk myndighet att hindersprövning har gjorts. Hindersprövning innebär att en kontroll görs, och dokumenteras, om att inga hinder föreligger för två personer att ingå äktenskap. Utländsk myndighet där vigsel ska förrättas brukar ställa krav på motsvarande dokumentation. Kontrollera alltid med vigselförrättaren och/eller ansvarig myndighet i landet där vigseln ska äga rum.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:• Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.• Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.• Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.Ovannämnda hinder gäller om ni ska gifta er i Sverige, även om ni inte är svenska medborgare eller bor i Sverige.

Vad ändras när man gifter sig?

Det finns en lag som heter äktenskapsbalken. I den står vad som gäller för att få gifta sig:

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du och den du gifter dig med måste båda vilja gifta er med varandra.
 • Du får inte gifta dig om du redan är gift. I så fall måste du skilja dig först.
 • Du får inte gifta dig med din förälder, morförälder eller farförälder eller ditt helsyskon. Ibland kan halvsyskon få gifta sig, men då behövs ett särskilt tillstånd.

Får man stanna i Sverige om man är gift?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.