:

Vad ligger traktamente på 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ligger traktamente på 2023?
 2. Vad ligger traktamente på Transport?
 3. Vad blir löneökningen 2023 Transport?
 4. Hur mycket är övertidsersättning Transport?
 5. Hur mycket ska man ha i traktamente?
 6. Hur mycket får man för traktamente?
 7. När får man löneökning 2023?
 8. Hur går det i avtalsrörelsen 2023?
 9. Hur mycket kommer lönerna höjas 2023?
 10. När höjdes traktamentet?
 11. Kan man få traktamente utan övernattning?
 12. När får man helt traktamente?
 13. När börjar nya lönen gälla 2023 Transport?
 14. Hur många procent höjs lönen 2023?
 15. När ska lönen höjas 2023?

Vad ligger traktamente på 2023?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Vad ligger traktamente på Transport?

Traktamente betalas ut i samband med tjänsteresor för att täcka de ökade kostnaderna som tjänsteresor innebär för anställda. Traktamente är en ekonomisk ersättning som gäller kostnader för mat, övernattning och mindre reseutgifter. Traktamente kan betalas ut vid tjänsteresor som görs både i Sverige och utomlands. Storleken på traktamentet beror på resans omfattning.

I många fall kan du göra avdrag för traktamente. Tjänsteresan måste uppfylla tre krav för att arbetsgivaren ska kunna betala ut det skattefritt:

 • Minst en övernattning ingår i tjänsteresan. Resan ska pågå mellan klockslagen 00.00 och 06:00.
 • Tjänsteresan ska vara förlagd på en ort som ligger längre än 50 kilometer från verksamhetsorten.
 • Du måste styrka tjänsteresan med ett underlag, såsom en reseräkning. I reseräkningen ska det framgår vem som var på tjänsteresan, vart den gick samt när den började och slutade.

Om du uppfyller kraven ovan är det skattefritt att betala ut traktamente.

Vad blir löneökningen 2023 Transport?

Publicerat 06 apr 2023

Transport har tecknat ett nytt kollektivavtal för transportsektorns största avtal Transportavtalet. Avtalet innebär löneökningar upp till 9,1 procent fördelat på två år.

Hur mycket är övertidsersättning Transport?

Övertidskompensationen beror på vilken tid och veckodag det är. Den beror också på om övertidsarbetet utförs i anslutning till ordinarie arbetstid eller inte. 

I de flesta avtal är övertidsersättningen månadslön delat med 94 för varje timme fram till klockan 20.00 på vardagskvällar.

Hur mycket ska man ha i traktamente?

Reser du i tjänsten? Då kan du få traktamente av din arbetsgivare. Traktamente är en ersättning som ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan – utgifter som högre måltidskostnader, boende och diverse småutgifter. Så här funkar det.

Tre punkter måste uppfyllas för att din arbetsgivare ska kunna betala ut schablonbeloppen, skattefritt traktamente, till dig:

Hur mycket får man för traktamente?

Traktamente betalas ut i samband med tjänsteresor för att täcka de ökade kostnaderna som tjänsteresor innebär för anställda. Traktamente är en ekonomisk ersättning som gäller kostnader för mat, övernattning och mindre reseutgifter. Traktamente kan betalas ut vid tjänsteresor som görs både i Sverige och utomlands. Storleken på traktamentet beror på resans omfattning.

I många fall kan du göra avdrag för traktamente. Tjänsteresan måste uppfylla tre krav för att arbetsgivaren ska kunna betala ut det skattefritt:

 • Minst en övernattning ingår i tjänsteresan. Resan ska pågå mellan klockslagen 00.00 och 06:00.
 • Tjänsteresan ska vara förlagd på en ort som ligger längre än 50 kilometer från verksamhetsorten.
 • Du måste styrka tjänsteresan med ett underlag, såsom en reseräkning. I reseräkningen ska det framgår vem som var på tjänsteresan, vart den gick samt när den började och slutade.

Om du uppfyller kraven ovan är det skattefritt att betala ut traktamente.

När får man löneökning 2023?

SKR, Sobona och Kommunal har kommit överens om ett löneökningsutrymme för 2023 på totalt 4.1 procent som omfattar drygt 400 000 medarbetare i kommuner och regioner.

Nuvarande avtal med Kommunal tecknades 2020 och gäller till och med den 31 mars 2024. Löneökningsutrymmet för 2023 ska, enligt gällande avtal, fastställas i nivå med det märke som sätts av parterna inom industrin.

Hur går det i avtalsrörelsen 2023?

NYHET — 6 april 2023

Transportarbetareförbundet har tecknat kollektivavtal med Biltrafikens Arbetsgivareförbund, en del av Transportföretagen. Avtalet landar på industrins märke. ”Det märke som industrin satt följs vilket skapar stabilitet och ger förutsägbarhet”, säger vice vd Mattias Dahl.

Hur mycket kommer lönerna höjas 2023?

Privat vård och personlig assistansbolag

Gäller alla medlemmar som arbetar inom privata vård-, behandlings-, omsorgs- och personlig assistansföretag.

När höjdes traktamentet?

Prisbasbeloppet som styr traktamentet hoppar upp med 700 kronor 2022. Men det får trots allt inget genomslag på traktet som ligger kvar på samma nivå.

Din lön 25 oktober 2021 kl 11:15

Kan man få traktamente utan övernattning?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

När får man helt traktamente?

Traktamente är ersättning för dina ökade levnadskostnader som du har när du är på tjänsteresa. Tjänsteresan måste innebära övernattning och vara utanför den vanliga verksamhetsorten för att traktamente ska utbetalas. Traktamentet är skattefritt.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12:00 eller senare utbetalas halvt traktamente.

Lönetillägg utgår både vid endagsförrättning och flerdygnsförrättning. Tillägget är skattepliktigt.

Läs mer om lönetillägg i det lokala avtalet Lokalt avtal bilaga 1 

När börjar nya lönen gälla 2023 Transport?

Så här ser Kommunals huvudkrav ut:

Lönekraven är en del av LO:s samordning som Kommunal och alla andra LO-förbund utom Transport har enats om.

Hur många procent höjs lönen 2023?

SVAR: Nej, om det är individuella löner så finns det inga garantier. Detta gäller de allra flesta av Kommunals avtal, till exempel det för anställda i kommuner och regioner (SKR). Då finns en insamlingsmodell där alla bidrar med en summa till en lönepott. Den delas sedan upp individuellt och vissa får mer och andra mindre. Detta gäller även anställda i kyrkan och de flesta privata företag.

När ska lönen höjas 2023?

Avtalsrörelsen är i full gång. Just nu träffas Unionen och arbetsgivarens parter för att delge vilka krav man prioriterar i de kommande förhandlingarna. Första kravväxlingen genomfördes precis innan jul, då inom industriområdet, och är extra intressant eftersom det är inom industrin som märket så småningom sätts. I denna film berättar Martin Wästfelt, förhandlingschef, Moa Andersson, avtalsansvarig för teknikavtalet och Martin Linder, Unionens förbundsordförande, mer om kravväxlingen på industriområdet, vad arbetsgivarna vill och om hur långt ifrån varandra vi står i det här läget.