:

Är arbetskläder avdragsgillt?

Innehållsförteckning:

 1. Är arbetskläder avdragsgillt?
 2. Vad bokförs på konto 6540?
 3. Hur bokför jag inköp av kläder?
 4. När används konto 6540?
 5. Vad bokförs på 6991?
 6. Vad bokförs på 6560?
 7. Är arbetskläder förbrukningsmaterial?
 8. Vad gäller vid arbetskläder?
 9. Vilket konto arbetskläder?
 10. Vad gäller med arbetskläder?
 11. Vad bokförs på konto 6550?
 12. Vad bokförs på 6992?
 13. Vad bokförs på 6990?
 14. När används konto 6990?
 15. Vad bokförs på konto 5410?

Är arbetskläder avdragsgillt?

Många undrar vad som är avdragsgillt vad gäller företagskläder.

Dra av för kläder/ arbetskläder?

Vad bokförs på konto 6540?

En redovisningsenhet som anlitar en extern IT-konsult för att hjälpa till med allt som har med datorer och Internet att göra har externa utgifter för IT-tjänster.

En IT-konsult kan hjälpa en redovisningsenhet med att sätta upp datornätverk, installera mjukvara, reparera datorer, installera skrivare, göra hemsidor och ge rådgivning om hur informationsteknologin kan göra verksamheten mer effektiv och produktiv.

Hur bokför jag inköp av kläder?

För att du ska få dra av kostnad för arbetskläder, behöver utgiften avse kläder som är särskilt anpassade för ditt arbete och olämpliga att bära privat. Ett klädesplagg räknas som arbetskläder när det är särskilt anpassat för ditt arbete, till exempel uniformer och skyddskläder.

När används konto 6540?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6540 IT-tjänster
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på 6991?

för 3 år sedan Uppdaterad

Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

Vad bokförs på 6560?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Är arbetskläder förbrukningsmaterial?

Vid bokföring kommer ofta frågan upp: Vad är förbrukningsmaterial, som ska kontoföras på konto 5460. Många har svårt att avgöra skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarie (konto 5410). Det är egentligen inte så svårt att skilja på dessa när man känner till definitionerna av dessa begrepp.

Förbrukningsmaterial, eller förbrukningsvaror, är produkter som du förbrukar inom ett år. Produkterna ska inte heller ha något större värde. Exempel på förbrukningsmaterial är papper, trasor, handskar, rengöringsmedel, absorbenter, lim, silikon, tejp, engångstallrikar, sopsäckar och så vidare. Med andra ord: Nästan allt som säljs i vår butik är förbrukningsmaterial.

Vad gäller vid arbetskläder?

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Vilket konto arbetskläder?

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat (11 kap. 9 § IL).

Kontanta bidrag för inköp av uniform och andra arbetskläder är alltid skattepliktiga som lön.

Vad gäller med arbetskläder?

JA och NEJ. Om en riskbedömning visar att kylan är en hälso- eller säkerhetsrisk krävs skyddskläder, men annars finns inget krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla vinterjackor. Många arbetsgivare ser dock till att till exempel förskolepersonal får varma jackor ändå. Ta upp frågan med din arbetsgivare och ditt fack om du tycker att det behövs. 

Skyddskläder är kläder som skyddar mot en eller flera risker. De är märkta med symboler, piktogram, som visar vilka risker de skyddar mot. Det kan handla om risk för skärskador, strålning, kemiska risker, kyla och hetta. Arbetsgivaren måste riskbedöma arbetet och sedan köpa den skyddsutrustning som krävs. Det gäller även om du är gravid eller har en ovanlig storlek. 

Vad bokförs på konto 6550?

Utgifter för revision kan debiteras konto 6420 Ersättningar till revisor, alternativt delas upp på underkontona 6421 Revision och konto 6422 Rådgivning. Utgifter avseende bokförings- och bokslutsarbete debiteras däremot konto 6530 Redovisningstjänster och rena konsultuppdrag kan debiteras konto 6550 Konsultarvoden, bokföringskostnader. Fakturerade kostnader, t.ex. för avgifter till Bolagsverket, kopiering, databehandling etc, debiteras det utgiftskonto det gäller, fakturerade kostnader (jfr utlägg). Det är vanligt att revisorn/revisionsbyrån skickar en à contofaktura inför revisionsarbetet, à contofaktura.

Vad bokförs på 6992?

Utgifter för avdragsgilla inköp av mindre belopp kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Utgifter för icke avdragsgilla inköp debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Vad bokförs på 6990?

We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.

När används konto 6990?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6990 Övriga externa kostnader
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på konto 5410?

En förbrukningsinventarier är en inventarie som har en begränsad livslängd, ofta kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. Det kan till exempel vara ett tangentbord, en kontorsstol eller en skruvdragare. Den ska också vara av “obetydligt värde”. Med obetydligt värde menas att den skall vara värd mindre än ett halvt prisbasbelopp.

Det finns vissa kriterier som skall uppfyllas för att någonting skall räknas som en förbrukningsinventarier istället för inventarie eller förbrukningsmaterial.

I stort sett alla företag har någon typ av inventarie. I vanliga fall skrivs en inventarie av över en längre tidsperiod. Det innebär också att företaget som skriver av inventarien får ett minskat resultat över flera år. Ofta kan man också sälja vidare en inventarie. 

En förbrukningsinventarie räknas däremot ha en kortare livslängd än en inventarie, och byts ut efter ungefär tre år. Samtidigt behövs oftast någon typ av förbrukningsinventarie för att företaget skall kunna bedriva sin verksamhet. I och med att livslängden är begränsad skall dock inte en förbrukningsinventarie skrivas av, utan hela beloppet skall tas upp som en kostnad vid inköpstillfället eftersom de betraktas ha en begränsad livslängd.