:

Hur mycket pengar måste man ha för att starta företag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket pengar måste man ha för att starta företag?
 2. Vad behöver man tänka om om man vill börja importera?
 3. Vad kostar det att starta enskilt bolag?
 4. Kan vem som helst starta företag?
 5. Vad är olagligt att importera?
 6. Vad är lönsamt att importera?
 7. Kan man starta eget företag utan pengar?
 8. Hur mycket får man tjäna utan att starta eget?
 9. Hur mycket får man tjäna utan att starta företag?
 10. Hur mycket pengar kan man få i starta eget bidrag?
 11. Kan man starta företag utan pengar?
 12. Får man importera svärd?
 13. Vem betalar tull vid import?
 14. Hur mycket får man importera?
 15. Hur importerar man från Kina?

Hur mycket pengar måste man ha för att starta företag?

En vanlig missuppfattning är att startkapital är synonymt med aktiekapital för att starta ett aktiebolag. Medan aktiekapitalet bara syftar på insatsen som krävs för att kunna starta ett bolag, räknas i begreppet startkapital in andra kostnader som tillkommer i uppstartsfasen utöver själva aktiekapitalet.

När du har grundat ditt företag och innan försäljningen har kommit igång, har du som företagare som regel behov av kapital för att kunna finansiera anskaffningar och komma igång med verksamheten. Du kanske måste köpa in maskiner, varor och inventarier, samt betala lokaler, löner och så vidare.

Företagets ägare satsar eget kapital som startkapital, och kommer således alltid att bära en ekonomisk risk. Det är vanligt med utomstående finansiering i form av exempelvis banklån, bidrag eller förskott från kunder. Den ägare som tar in externt kapital och ställer sina egna personliga tillgångar som säkerhet till långivaren kommer att ta en större ekonomisk risk för egen del.

Innan du startar ditt företag är det viktigt att du bildar dig en uppfattning om hur mycket pengar du behöver ha dels till själva uppstartsfasen, och dels till dina löpande utgifter för att kunna fortsätta att driva verksamheten. Hur stort kapital som måste tillföras som startkapital avgörs därför av verksamhetens art och omfattning. Beroende på bolagsform kan det dessutom finnas lagstadgade krav som rör aktiekapitalets storlek. 

Mest utmärkande är reglerna för aktiebolag, som beskrivs närmare nedan. När man ska ansöka om finansiering hos exempelvis en bank är det viktigt att kunna visa att affärsidén är finansiellt genomförbar. Därför är det en god idé att först göra en affärsplan för verksamheten, som både beskriver verksamhetens mål samt hur företaget ska finansieras.

Varje företag är unikt och därför är det i regel svårt att ge en generell rekommendation på hur mycket startkapital som behövs för en specifik företagsstart.

Vad behöver man tänka om om man vill börja importera?

Hej!

Tack för din fråga.Baobab (Adansonia digitata) är ett så kallat nytt livsmedel, som vi inom EU inte har ätit i någon större omfattning. Baobab (A.d) är säkerhetsbedömt av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, och får användas endast under de förutsättningar som anges i förordningen om nya livsmedel (EU) nr 2017/2470.

Vad kostar det att starta enskilt bolag?

Till att börja med – det kostar inte 25000 kronor att starta ett aktiebolag i den mån att du betalar dessa pengar till någon för att aldrig mer se dem. För att få starta ett aktiebolag behöver du investera 25000 kr i ditt egna bolag, och ha dessa pengar på ett företagskonto på banken. Denna summa ska finnas där när du ansöker om att starta ditt bolag, men är sedan dina att använda inom företaget.

Kan vem som helst starta företag?

Att driva företag innebär nya saker ekonomiskt och administrativt jämfört med att vara anställd. Läs vår samlade information för dig som vill starta företag.

Vad är olagligt att importera?

För införsel av farliga föremål krävs tillstånd. (Det gäller inte sablar och svärd.) Du kan endast få tillstånd för införsel av föremål som är avsedda att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.

Tillstånd prövas av Polismyndigheten. Tänk även på att du eventuellt även måste förtulla föremålen.

Vad är lönsamt att importera?

För införsel av farliga föremål krävs tillstånd. (Det gäller inte sablar och svärd.) Du kan endast få tillstånd för införsel av föremål som är avsedda att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.

Tillstånd prövas av Polismyndigheten. Tänk även på att du eventuellt även måste förtulla föremålen.

Kan man starta eget företag utan pengar?

Det är enkelt – om du inte har några pengar att investera i ditt företag behöver du hitta andra intäktskällor under tiden du startar eget. Det enklaste sättet är att behålla ditt jobb (eller kanske gå ner till 80 %). Ett annat alternativ är att fortsätta/börja plugga och starta företag vid sidan om.

Så här har 1 000-tals företagare gjort. Om andra kan, kan du!

Så snart du tjänar tillräckligt mycket på företaget för att kunna leva på företaget, går du över till fulltid. Enklast brukar vara att göra denna övergång stegvis. 80 %, 60 %, 40 % och så vidare.

Hur mycket får man tjäna utan att starta eget?

 • Något du gör på din fritid. Det är inte din huvudsakliga försörjning, utan något du gör på sidan av till exempel arbete eller studier.
 • Du utför inte arbete på uppdrag av eller anlitad av någon annan.
 • Drivs utan vinstsyfte.

Hur mycket får man tjäna utan att starta företag?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Hur mycket pengar kan man få i starta eget bidrag?

Det är vanliga frågor. Starta eget-bidraget syftar till att hjälpa den som är arbetslös men som har förutsättningar och potential att starta en egen verksamhet. Hos Arbetsförmedlingen kallar man formellt bidraget och programmet för ”stöd vid start av näringsverksamhet”, men då det är känt som starta eget bidrag i folkmun så är det termen vi använder oss av i den här artikeln.

Om du är 25 år eller äldre får du aktivitetsstöd som du betalar skatt på. Om du har rätt till a‑kassa är det lägsta belopp du får i aktivitetsstöd 510 kronor per dag vid heltidsprogram. Om du inte uppfyller villkoren för a‑kassa får du 223 kronor per dag vid heltidsprogram. Är du med i programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan du få ersättning i totalt 450 dagar.

Om du är 18–24 år och har rätt till a‑kassa får du aktivitetsstöd som du betalar skatt på. Bidraget är då detsamma som din dagpenning från a‑kassan. Om dina a-kassa dagar tar slut får du stöd baserat på din a‑kassas lägstanivå. Detta gäller så länge du är medlem i a‑kassan.

Kan man starta företag utan pengar?

Starta aktiebolag utan pengar är faktiskt helt möjligt om du har tillgång till en så kallad apportegendom. Det är egendom som är relevant för det företag som du skall starta och bör utgöra ett värde av 25 000 kronor om de skall motsvara en kapitalinsats i form av kontanter, som är alternativet eller komplementet. Exempel på en relevant apportegendom kan vara en dyr kaffebryggare om du skall starta ett fik, eller en lastbil om du skall starta ett åkeri. Kapitalinsatsen skall vara på minst 25 000 kronor.

Får man importera svärd?

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller när du handlar vapen och farliga föremål i ett annat land och tar med dem till Sverige.

Jag ska åka till en vapenmässa i Frankrike och köpa ett gevär. Vilka regler gäller när jag kommer hem till Sverige?

Vem betalar tull vid import?

Varornas ursprung kan berättiga till nedsatt tull eller nolltullsats. Tillämpning av denna tullförmån förutsätter alltid en skriftlig ursprungsdeklaration eller ett skriftligt ursprungscertifikat.

Med förmånsbehandling avses att det för varor som importeras från ett land utanför EU på någon grund uppbärs en tull som är lägre än den allmänna tullen eller att ingen tull överhuvudtaget uppbärs för varorna.

Tullen kan sänkas på grundval av avtal som EU har slutit eller som en följd av ensidiga eftergifter beviljade av EU. Årliga begränsningar av importmängderna kan gälla för dessa förmåner. Tullförmåner som är bundna till importmängder, dvs. kvoterade, kan också grunda sig på Världshandelsorganisationens (WTO) avtal.

Hur mycket får man importera?

Jag vill köpa saker från ett land utanför EU (exempelvis USA). Hur mycket ska jag betala i tull och moms för dessa?

Med hjälp av Tullverkets kalkylator kan du själv räkna ut ungefär hur mycket en vara kommer att kosta.

Hur importerar man från Kina?Planerar du att importera produkter från Kina till Sverige? I denna guide förklarar vi grunderna som alla svenska importörer måste känna till innan beställning från Kina. Därtill är det många produkter som inte lämpar sig för import från Kina.