:

Hur bokför jag inköp av kläder?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför jag inköp av kläder?
 2. Är arbetskläder avdragsgillt?
 3. Hur gör man avdrag för arbetskläder?
 4. Vilket konto bokförs kontorsmaterial?
 5. Är arbetskläder förbrukningsmaterial?
 6. Hur deklarera arbetskläder?
 7. Är profilkläder avdragsgilla?
 8. Hur bokför man inköp av material?
 9. Vad bokförs på 5410?
 10. Vad bokför man på 6590?
 11. Får man behålla arbetskläder?
 12. Vilka regler gäller för arbetskläder?
 13. Vad räknas som bokföringsmaterial?
 14. Vad bokför man på 5410?
 15. Vad bokförs på 6990?

Hur bokför jag inköp av kläder?

För att du ska få dra av kostnad för arbetskläder, behöver utgiften avse kläder som är särskilt anpassade för ditt arbete och olämpliga att bära privat. Ett klädesplagg räknas som arbetskläder när det är särskilt anpassat för ditt arbete, till exempel uniformer och skyddskläder.

Är arbetskläder avdragsgillt?

Som med mycket när man ska tolka in skatteverkets riktlinjer för vad som är avdragsgillt och inte så kan det vara svårt att förstå vad de verkligen menar.

Vi ska försöka förenkla Skatteverkets skrift och tala i klarspråk. Vilka arbetskläder gäller och vilka gäller inte?

Hur gör man avdrag för arbetskläder?

Bredband är i grunden en privat levnadskostnad, säger Skatteverket. Om du driver verksamheten från hemmaplan är det tveksamt om du kan göra avdrag för en del av denna kostnad. Om du däremot drar in ett kraftigare bredband för att din verksamhet kräver detta kan du göra en fördelning mellan dig och företaget.

Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket, förklarar: ”Bredband är i dag en privat levnadskostnad. Vissa företagare behöver kanske en bättre bandbredd för att driva sin verksamhet, då kan man föra ett resonemang som innebär att man kan låta företaget bära en del av kostnaden.”

Vilket konto bokförs kontorsmaterial?

Det kan vara bra att ha lite koll på att det är skillnad på begreppen utgifter och kostnader. Vi kommer helt att fokusera på kostnader och beskriva två exempel som förhoppningsvis är intressanta.

Det kan vara bra att ha lite koll på att det är skillnad på begreppen utgifter och kostnader. Vi kommer helt att fokusera på kostnader och beskriva två exempel som förhoppningsvis är intressanta.

Är arbetskläder förbrukningsmaterial?

För att du ska få dra av kostnad för arbetskläder, behöver utgiften avse kläder som är särskilt anpassade för ditt arbete och olämpliga att bära privat. Ett klädesplagg räknas som arbetskläder när det är särskilt anpassat för ditt arbete, till exempel uniformer och skyddskläder.

Hur deklarera arbetskläder?

Som med mycket när man ska tolka in skatteverkets riktlinjer för vad som är avdragsgillt och inte så kan det vara svårt att förstå vad de verkligen menar.

Vi ska försöka förenkla Skatteverkets skrift och tala i klarspråk. Vilka arbetskläder gäller och vilka gäller inte?

Är profilkläder avdragsgilla?

Om du får en uniform av din arbetsgivare för att använda i arbetet är det en förmån du inte behöver betala skatt för.

Med uniform menas klädsel som har fastställts och utformats i detalj av en myndighet eller en annan arbetsgivare. Uniformens syfte är att tydligt visa en befattning eller befogenheter och utformningen på en uniform avviker från vanliga kläder.

Hur bokför man inköp av material?

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial kan lätt förväxlas. De skiljer sig dock åt på några punkter. För att något skall räknas som förbrukningsmaterial skall det, likt fallet med förbrukningsinventarier, vara av obetydligt värde. Det innebär under ett halvt prisbasbelopp. För att något skall klassas som förbrukningsmaterial ska det också ha en livslängd på under 1 år. Det är med andra ord sådant som “bara går åt”, som glödlampor, toapapper eller anteckningsblock.

Det är lätt att förväxla förbrukningsmaterial och inköp av material och varor. Generellt gäller att saker som bara ”går åt” i ditt företagande utan att de ger ett värde till slutprodukten är förbrukningsmaterial. Varor och material du köper in för att förädla eller utföra ditt yrke är går istället under material och varor. Vi tar ett exempel: 

En restaurang köper in 10 kg torskrygg som skall användas för att servera dess gäster. Den varan förädlas och ska bokföras mot 4010, inköp av material och varor. Samma restaurang köper också in 15 disksvampar för att hålla rent i köket. Disksvamparna blir då förbrukningsmaterial, eftersom de inte kommer ingå restaurangens försäljning. 

Det är också bra att tänka på att något som är förbrukningsmaterial för en verksamhet kan vara inköp av material och varor för en annan.

Vad bokförs på 5410?

När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning.

Du går med på att inte posta något störande, stötande, vulgärt, hatiskt, hotande, sexuellt anspelande eller något annat material som kan tänkas bryta mot någon tillämplig lag. Om du bryter mot detta kan det leda till att du blir permanent avstängd och din Internetleverantör kontaktas. Varje meddelandes IP-adress sparas för att stärka detta vid eventuellt missbruk. Du går med på att webbmaster, administratör och moderatorer har rätt att ta bort, ändra, flytta eller stänga vilka inlägg som helst, när som helst. Som en användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Den informationen kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Webbmastern, administratören eller moderatorer kan inte hållas ansvariga vid intrångsförsök som kan leda till att data stjäls.

Som medlem får du även vårt nyhetsbrev med artiklar och erbjudanden. Om du önskar kan du enkelt avregistrera dig från detta nyhetsbrev. I övrigt används e-postadressen bara för att aktivera din registrering, och för att skicka ett nytt lösenord till dig om du råkar glömma det.

Vad bokför man på 6590?

När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning.

Du går med på att inte posta något störande, stötande, vulgärt, hatiskt, hotande, sexuellt anspelande eller något annat material som kan tänkas bryta mot någon tillämplig lag. Om du bryter mot detta kan det leda till att du blir permanent avstängd och din Internetleverantör kontaktas. Varje meddelandes IP-adress sparas för att stärka detta vid eventuellt missbruk. Du går med på att webbmaster, administratör och moderatorer har rätt att ta bort, ändra, flytta eller stänga vilka inlägg som helst, när som helst. Som en användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Den informationen kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Webbmastern, administratören eller moderatorer kan inte hållas ansvariga vid intrångsförsök som kan leda till att data stjäls.

Som medlem får du även vårt nyhetsbrev med artiklar och erbjudanden. Om du önskar kan du enkelt avregistrera dig från detta nyhetsbrev. I övrigt används e-postadressen bara för att aktivera din registrering, och för att skicka ett nytt lösenord till dig om du råkar glömma det.

Får man behålla arbetskläder?

Måste jag ha arbetsgivarens fula uniform? Vem står för tvätten? Kan jag kräva skyddsskor? Handelsnytt reder ut allt du behöver veta om kläder på jobbet.

Texten uppdaterades

Vilka regler gäller för arbetskläder?

LÄS OCKSÅ: Elva frågor och svar om arbetskläder

SVAR: Arbetsgivaren har ansvar för hela processen för hantering av arbetskläder: tvätt, transport och förvaring. Detta ska göras så att arbetskläderna inte riskerar att sprida smitta och hur det ska gå till är upp till respektive arbetsgivare.

Vad räknas som bokföringsmaterial?

Begreppet räkenskapsinformation är centralt för att förstå vad ett företags bokföringsskyldighet innebär. Begreppet är inriktat på vissa slag av information eller sammanställningar av information. Det syftar däremot inte på informationsbäraren (pappersdokumentet, mikroskrift eller det elektroniska mediet). I stället finns det i 7 kap. 1 § BFL regler om på vilka medier som räkenskapsinformation får bevaras (prop. 1998/99:130, del 1, s. 374).

Ett företags räkenskapsinformation kan delas in i tre kategorier: primär räkenskapsinformation, avtal och andra viktiga handlingar samt övrig räkenskapsinformation.

Vad bokför man på 5410?

Begreppet räkenskapsinformation är centralt för att förstå vad ett företags bokföringsskyldighet innebär. Begreppet är inriktat på vissa slag av information eller sammanställningar av information. Det syftar däremot inte på informationsbäraren (pappersdokumentet, mikroskrift eller det elektroniska mediet). I stället finns det i 7 kap. 1 § BFL regler om på vilka medier som räkenskapsinformation får bevaras (prop. 1998/99:130, del 1, s. 374).

Ett företags räkenskapsinformation kan delas in i tre kategorier: primär räkenskapsinformation, avtal och andra viktiga handlingar samt övrig räkenskapsinformation.

Vad bokförs på 6990?

Påminnelseavgifter från leverantörer bokförs vanligen på konto 6990, och på konto 3591 när du själv skickat en påminnelseavgift som din kund betalar.