:

Vad kostar det att anlita en boutredningsman?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att anlita en boutredningsman?
 2. Vem betalar en skiftesman?
 3. Kan man vägra boutredningsman?
 4. Vad är skillnaden mellan Boutredning och bouppteckning?
 5. Hur mycket kostar det att få hjälp med bouppteckning?
 6. När ska man ha en boutredningsman?
 7. Vem betalar kostnaden för arvskiftet?
 8. Hur lång tid tar det att få en boutredningsman?
 9. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 10. När behöver man en boutredningsman?
 11. Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?
 12. Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?
 13. Vad har en boutredningsman rätt att göra?
 14. När betalar banken ut arvet?
 15. Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

Vad kostar det att anlita en boutredningsman?

Juridik vid dödsfall

När en av arvtagarna är oense om skiftet och man går till tingsrätten, vad kostar det?

Vem betalar en skiftesman?

Juridik vid dödsfall

Vi är tre syskon. Frågan gäller hur min bror och jag kan få ut vårt morsarv. Vår syster har vägrat skriva på dokumentet från juristen på begravningsbyrån som handhar dödsboet. Vår mor dog i december 2015.     Vi (dödsboet, hösten 2016) har sålt en sommarstuga som mamma ägde, vilken även var i praktiken det enda värdefulla hon hade, förutom pengar till sin begravning.      Vår syster bodde de senaste 13 åren hos vår mamma, som lät henne få mat och husrum gratis. Dessutom fick vår syster 3000 i månaden. Dessa pengar har naturligt nog räknats som förskott på arv, och dessa fakta (de extra pengarna) kom fram vid vårt första möte med juristen på begravningsbyrån. Dödsboet sålde fastigheten och försäljningen blev klar i höstas. Då skickade juristen papper på uträkning och fördelning av försäljningen.  Inget blev kvar åt vår syster när han räknat bort det hon fått i förskott.      Min bror och jag skrev på och skickade in våra papper till juristen redan i november 2016. Vår syster vägrar skriva på och tycker att hon fått "lön" av vår mor, trots att vår mor inte behövt hjälp. Vi får inte våra pengar utan att vår syster skrivit på, menar juristen. Vi har frågat honom hur vi kan gå vidare, men han har inte svarat annat än att vi kan vända oss till någon annan jurist. Vår syster har skrivit på att hon fått dessa pengar så jag förstår inte varför juristen avvaktar. Med vänlig hälsning 

Kan man vägra boutredningsman?

Juridik vid dödsfall

Vi är tre syskon. Frågan gäller hur min bror och jag kan få ut vårt morsarv. Vår syster har vägrat skriva på dokumentet från juristen på begravningsbyrån som handhar dödsboet. Vår mor dog i december 2015.     Vi (dödsboet, hösten 2016) har sålt en sommarstuga som mamma ägde, vilken även var i praktiken det enda värdefulla hon hade, förutom pengar till sin begravning.      Vår syster bodde de senaste 13 åren hos vår mamma, som lät henne få mat och husrum gratis. Dessutom fick vår syster 3000 i månaden. Dessa pengar har naturligt nog räknats som förskott på arv, och dessa fakta (de extra pengarna) kom fram vid vårt första möte med juristen på begravningsbyrån. Dödsboet sålde fastigheten och försäljningen blev klar i höstas. Då skickade juristen papper på uträkning och fördelning av försäljningen.  Inget blev kvar åt vår syster när han räknat bort det hon fått i förskott.      Min bror och jag skrev på och skickade in våra papper till juristen redan i november 2016. Vår syster vägrar skriva på och tycker att hon fått "lön" av vår mor, trots att vår mor inte behövt hjälp. Vi får inte våra pengar utan att vår syster skrivit på, menar juristen. Vi har frågat honom hur vi kan gå vidare, men han har inte svarat annat än att vi kan vända oss till någon annan jurist. Vår syster har skrivit på att hon fått dessa pengar så jag förstår inte varför juristen avvaktar. Med vänlig hälsning 

Vad är skillnaden mellan Boutredning och bouppteckning?

Hej och tack för din fråga,

När ett äktenskap upplöses, antingen genom äktenskapsskillnad eller på grund av att en make avlider, ska i regel en bodelning göras.[1] I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods och värdet av giftorättsgodset ska fördelas lika mellan makarna.[2] En bodelning innebär alltså att makarnas egendom delas upp mellan dem.

Hur mycket kostar det att få hjälp med bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

När ska man ha en boutredningsman?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Vem betalar kostnaden för arvskiftet?

Sist i den här artikeln finns exempel på hur arvskiften kan se ut.

I ett enmansdödsbo görs inget arvskifte. Där är det ju bara en person, den enda dödsbodelägaren, som ärver allt. Då är det viktigt att föra över tillgångarna på arvingen, ansöka om lagfart, avsluta bankkonton och registrera om värdepapper på arvingen. Annars ser man det som om dödsboet finns kvar som en egen juridisk person som ska deklarera sina inkomster varje år. Den registrerade bouppteckningen används som underlag för att göra överföringen av tillgångarna.

Hur lång tid tar det att få en boutredningsman?

Juridik vid dödsfall

Min pappa gick bort för ett år sedan ungefär, min mor 2 år innan. Vi är 2 barn, min bror och jag, inga särkullsbarn. Efter pappas död blev jag och min bror osams om arvet så jag skrev till tingsgsrätten och bad dom utse en bodelningsman vilket dom gjorde för 4 månader sedan. Problemet är att han ännu inte är klar och jag förstår inte vad som tar sån tid. Lägenheten är såld, den enda som behöver göras är att sälja fonderna och räkna ut vinstskatten på lägenhteen. Får en advokat låta det ta så här lång tid? Det kan ju bara vara frågan om några timmar arbete!

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Tillgångarna som finns på dödsboets konton ska i första hand användas till att betala begravningen och kostnader som tillkommer med den. Därför bör du först göra en beräkning för att se att tillgångarna räcker till begravningskostnaderna, bouppteckning och eventuella banklån innan du betalar några andra räkningar. 

Dödsboet kan betala följande räkningar, förutsatt att det finns pengar på konto utan bankbok:

 • begravningskostnader
 • löpande räkningar utställda i den avlidnes eller dödsboets namn (t ex hyra, el, telefon)

Checklista för dödsbo (pdf, 67 KB)Öppnas i nytt fönster

Betaltjänst för dödsbo (pdf, 96 KB)Öppnas i nytt fönster

Så betalar du dödsboets räkningar digitalt (pdf, 201 KB)Öppnas i nytt fönster

 • Räkningar som inte kan betraktas som löpande kostnader eller som inte är utställda i dödsboets namn
 • Räkningar utställda till efterlevande make/maka
 • Utlägg mot kvitto för insättning på eget konto
 • Betalningar till utlandet

Vid frågor om betalningar för dödsbo, kontakta vår support för dödsbo på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster.

När behöver man en boutredningsman?

 • När dödsboet inte kan tas hand om av dödsbodelägarna.
 • När dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska skötas.
 • Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?

  En bouppteckning kan liknas vid ett bokslut över hur en avliden persons ekonomi såg ut på dödsdagen. Bouppteckningen visar två saker:

  • Vilka tillgångar och skulder har den avlidne lämnat efter sig?
  • Vem eller vilka ska ärva den avlidne?

  När en person avlider ska ni som är delägare i dödsboet nästan alltid göra en bouppteckning. Mer specifikt ska ni göra en bouppteckning i två fall:

  • Om dödsboet har tillgångar kvar efter att kostnaden för begravning har betalats.
  • Om den avlidne äger en fastighet.

  En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsdagen. När bouppteckningen är klar, måste den lämnas in till Skatteverket inom en månad efter att den har blivit klar.

  Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

  Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

  • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
  • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
  • Ma­ski­ner och verk­tyg
  • Skul­debrev, sedlar och mynt
  • Bil, cykel och andra fordon

  💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

  Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

  I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

  Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

  Vad har en boutredningsman rätt att göra?

  När en person avlider har de som är dödsbodelägare ansvar för att förvalta och avveckla dödsboet. Det är alltså ni dödsbodelägare som ansvarar för att bland annat göra en bouppteckning, säga upp den avlidnes kontrakt, sälja den avlidnes bostad och bestämma vem som ska ärva vad.

  För att ni ska kunna förvalta och avveckla dödsboet krävs det dock att ni dödsbodelägare kommer överens. Det finns nämligen ingen lag som säger hur ni ska göra för att förvalta och avveckla dödsboet, utan det är snarare upp till er själva att välja hur ni vill göra. Därför blir det också givetvis väldigt viktigt att komma överens eftersom avvecklingen av dödsboet annars riskerar att stanna upp.

  Det bästa är alltså att ni kommer överens, men ibland går det bara inte. Ni kanske är oense om vem som ska ärva vad, om lantstället ska vara kvar i släkten, hur ett testamente ska tolkas eller så litar ni bara inte på varandra. Eller också så är ni överens, men vill ändå slippa ansvaret för förvaltningen och avvecklingen och istället låta någon annan sköta alla pappershögar. I samtliga sådana fall kan lösningen för er vara att anlita en boutredningsman.  Familjens Jurist har stor erfarenhet av boutredningar och kan hjälpa till genom hela processen.

  En boutredningsman ansvarar för förvaltningen och avvecklingen av dödsboet. Om en boutredningsman utses blir det alltså boutredningsmannen som ansvarar för det som ni dödsbodelägare annars skulle ha ansvar för. Det blir boutredningsmannen som bland annat bestämmer vem som ska ärva vad (såvida det inte finns ett testamente som säger vem som ska ärva vad), om lantstället ska säljas och hur testamentet ska tolkas. En boutredningsman kommer dock inte att köra över er dödsbodelägare om ni är överens i en fråga. Det är alltså bara om ni är oense om något som boutredningsmannen träder in och bestämmer.

  När betalar banken ut arvet?

  Tillbaka

  Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

  Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

  Man får inte själv upprätta bouppteckningen om man är arvinge, ombud eller testamentstagare. Uppdraget måste lämnas till två utomstående personer. De kallas förrättningsmän. Förrättningsmännen utses vanligen av de som är dödsbodelägare.

  Den dag som man börjar gå igenom dödsboets tillgångar och skulder kallas förrättningsdag. Tid och plats för förrättningen bestämmas vanligen av den av dödsbodelägare som i huvudsak har hand om dödsboet, till exempel efterlevande make eller maka.