:

Vem är gift?

Innehållsförteckning:

 1. Vem är gift?
 2. Vad händer när man är gift?
 3. Hur många är gifta?
 4. Kan du gifta mig?
 5. Vad säger man när man gifter sig?
 6. Hur skriver man sig som gift?
 7. Vad är bäst sambo eller gift?
 8. Vilka fördelar är det att vara gift?
 9. Hur lång tid tar det innan man är gift?
 10. Vilken tid är bäst att gifta sig?
 11. Är det olagligt att skaffa barn med sin kusin?
 12. Hur mycket kostar det att gifta sig?
 13. Måste man ha vittnen när man gifter sig?
 14. När registreras man som gift?
 15. Är man sambo om man är gift?

Vem är gift?

Juridik vid dödsfall

vilken arvsrätt gäller vid bortgång av make/maka med särkullbarn utan gemensamma barn?

Vad händer när man är gift?

Tillbaka

Jag har blivit sambo och både jag och min partner har egna hus. Om vi gifter oss blir våra repspektive tillgångar, hus, bilar osv med automatik gemensamma tillgångar?

Hur många är gifta?

Det finns mycket in­sikts­full sta­tistik kring skils­mäs­sor. Här är några spän­nan­de fakta från SCB för 2021.

 • Skils­mäs­sa är van­li­gast till antal bland per­so­ner i åldern 35–49 år
 • Ge­nom­snittsläng­den för äk­ten­skap som tog slut genom skils­mäs­sa var 11,7 år
 • Ge­nom­snittsläng­den för äk­ten­skap som tog slut genom döds­fall var 36,9 år
 • Äk­ten­skap varar kor­ta­re tid i stor­stä­der­na än i övriga landet
 • Att gifta sig vid ung ålder ökar san­no­lik­he­ten för skils­mäs­sa

En studie visar att par skil­jer sig i mindre ut­sträck­ning om de har lik­nan­de vär­de­ring­ar, ar­be­tar lika mycket och båda tar ansvar för barn och hem. Detta jäm­fört med par som inte delar samma vär­de­ring­ar kring hem och arbete. 

Om du bor i Stock­holm eller i en krans­kom­mun, Gö­te­borg eller Malmö är san­no­lik­he­ten till skils­mäs­sa dub­belt så stor jäm­fört med om du bor i norra Sve­ri­ge.

I kom­mu­ner­na Bjur­holm, Sor­se­le, Pajala, Ar­jeplog och Sto­ru­man i Norr­bot­ten och Väs­ter­bot­ten län varar äk­ten­ska­pet i snitt 39,5–42,0 år. Medan i kom­mu­ner­na Sund­by­berg, Bot­kyr­ka, Stock­holm, Hud­dinge och Ha­ninge är samma siffra 20,4–23,7 år.

Siff­ran avser äk­ten­skap som slutar genom skils­mäs­sa eller döds­fall.

Kan du gifta mig?

Det finns en lag som heter äktenskapsbalken. I den står vad som gäller för att få gifta sig:

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du och den du gifter dig med måste båda vilja gifta er med varandra.
 • Du får inte gifta dig om du redan är gift. I så fall måste du skilja dig först.
 • Du får inte gifta dig med din förälder, morförälder eller farförälder eller ditt helsyskon. Ibland kan halvsyskon få gifta sig, men då behövs ett särskilt tillstånd.

Vad säger man när man gifter sig?

Ordningen nedan är en grundritual.  Vid P läser prästen. Vid F läser alla (församlingen) tillsammans. NN står för namnen/namnet.

Hur skriver man sig som gift?

Som gifta är det viktigt att tänka igenom hur ni vill ha det i just ert äktenskap. Vill ni till exempel ha giftorätt i all egendom? Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. Om ni vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Om ni vill att ett framtida arv ska fördelas på ett särskilt sätt är det möjligt genom att skriva ett testamente.

 • Ansök om hindersprövning i god tid innan bröllopet – oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands behöver ni göra en hindersprövning.
 • Hur ska ni göra med efternamnen? Vill ni ändra efternamn behöver en ansökan skickas in till Skatteverket.
 • Se över era försäkringar – det är alltid bra att kolla upp vad som händer med försäkringarna när ni gifter er, är det något som behöver ändras?
 • Vad är bäst sambo eller gift?

  När det kommer till en separation eller skilsmässa gör juridiken skillnad mellan exempelvis äktenskap och samboskap.

  – En skillnad är att när ett par separerar eller skiljer sig har man som gift, som huvudregel, rätt till hälften av alla gemensamma tillgångar, även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt som man i och för sig kan avtala bort genom ett äktenskapsförord, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

  Vilka fördelar är det att vara gift?

  Gifta sig

  Hej, har tillsammans med min sambo 2 barn. Vi funderar nu om det är en bra idé att gifta oss eller om det är en gammal skröna? Och vilka fördelar finns det i sådana fall?

  Hur lång tid tar det innan man är gift?

  – Det kan verka lite motsägelsefullt eftersom de som gifter om sig i regel är äldre än dem som gifter sig för första gången, men det här mönstret gäller alla åldrar, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

  Vi kan också se att tiden som sambor före vigseln skiljer sig åt beroende på i vilken världsdel de nygifta är födda.

  – Kortast sambotid har de par där båda är födda i Afrika eller Asien, där har sex av tio av de nygifta paren varit sambor mindre än två år, säger Karin Lundström.

  Av de par där båda är födda i Norden eller EU gäller samma mönster som för par där båda är födda i Sverige, det vill säga att de oftare har varit sambor i minst fem år när de ingår äktenskap. Även för de par där den ena parten är född i Sverige och den andra utomlands, är tiden som sambor kortast för dem födda i Afrika och Asien och längst för dem födda i Norden eller EU.

  Vilken tid är bäst att gifta sig?

  Väduren är full av energi och styrs av sina impulser. Du orkar inte vänta på att bröllopssäsongen ska börja. Att gifta sig i början på våren går därför hand i hand med din personlighet. Ett aprilbröllop passar din lite lätt rastlösa själ.

  Du är djupt rotad i jordens tecken – vilket gör dig till en extra lojal partner. Oxen är en romantiker som älskar allt det goda livet har att erbjuda. Ett februaribröllop, mer specifikt på alla hjärtans dag, blir en romantisk hyllning till kärleken.

  Som tvilling är du lekfull och alltid ute efter nästa festliga tillfälle – ett halloweenbröllop är en garanti för en extra livad fest. Du gillar förändring och när årstiderna slår om mår du extra bra. När sommar går till höst i oktober är tiden som mest optimal för dig.

  Är det olagligt att skaffa barn med sin kusin?

  Kusiner får gifta sig i Sverige. Foto: TT

  I Sverige är det lagligt att gifta sig med sin kusin. Så har det varit i över 150 år.

  Hur mycket kostar det att gifta sig?

  Stina Hagman är präst i Kulla pastorat och anställd i Vikens kyrka. Här kan du läsa hennes svar på vanliga frågor om ett kyrkligt bröllop.

  Måste man ha vittnen när man gifter sig?

  En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. I Linköpings kommun finns det officiella förrättare som får förrätta borgerlig vigsel.

  När registreras man som gift?

  När ni ska gifta är finns det två papper som är viktiga att hålla reda på: hindersprövningsintyget och vigselintyget.

  Ni behöver ha ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. Ni gör hindersprövning genom att fylla i en blankett som ni kan hämta på Skatteverkets webbplats eller på det lokala skattekontoret.

  Är man sambo om man är gift?

  Juridiskt sett är det stor skillnad mellan att vara gift och att leva i ett samboförhållande. Här är de viktigaste skillnaderna du bör känna till.

  Som sambo gäller sambolagen. Den gäller för den gemensamma bostaden och möbler som köpts för gemensamt bruk. Samboegendom ska delas lika när ni separerar, även om en i förhållandet betalt mer än den andre. Och vill man inte dela helt lika ska man skriva ett samboavtal. Det förekommer bland annat att vid en separation inser man att den ena i förhållandet köpt saker till hemmet och stått för alla löpande kostnader hemmet och den andra har köpt en massa saker som inte omfattas av sambolagen, aktier kanske eller en bil.