:

Hur mycket lön får en handläggare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket lön får en handläggare?
 2. Hur blir man Skattehandläggare?
 3. Är det bra att jobba på Skatteverket?
 4. Vad tjänar en administrativ handläggare?
 5. Hur mycket tjänar en handläggare på Försäkringskassan?
 6. Hur mycket tjänar en handläggare på Kronofogden?
 7. Vad krävs för att bli handläggare?
 8. Hur mycket tjänar en handläggare på arbetsförmedlingen?
 9. Hur mycket tjänar man som handläggare på Migrationsverket?
 10. Vad är skillnad mellan administratör och handläggare?
 11. Hur får man jobb som handläggare?
 12. Hur mycket tjänar en handläggare på Migrationsverket?

Hur mycket lön får en handläggare?

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln utredare, handläggare, kommun ingår i gruppen Planerare och utredare m.fl. där ytterligare 111 yrkestitlar ingår.

Planerar, utreder och handlägger ärenden inom offentlig sektor, företag och organisationer. Utarbetar rapporter, utredningar m.m. Utformar direktiv och förordningar samt utövar tillsyn.

Hur blir man Skattehandläggare?

Hej Anton!I en aktuell annons om anställningen som Skattehandläggare på Skatteverket står det följande krav på utbildning/arbetslivserfarenhet:

Är det bra att jobba på Skatteverket?

Bra arbetsplats men mycket stillasittande/stående arbete vid datorn. Man lär sig mycket om lagar och regler. Man har flextid, och friskvård.

Cheferna var mycket dåliga och utvecklingsmöjligheterna samt löneutvecklingen obefintlig.

en statlig myndighet som förslavar folk till usla löner och inga möjligheter till utveckling/befordran. urdåliga chefer. urdåliga löner. SÄMST!

Vad tjänar en administrativ handläggare?

Jag jobbar som handläggare för aktivitetsstöd på fk. Lön är 23000 kr. Jag är över 30 år så har då 31 dagar semester detta året. Kulturen är att de flesta börjar tidigt på morgonen och går hem tidigt på eftermiddagen på det kontoret jag arbetar på. Flextider är det med generös flexram.

Du jobbar med människor på fk fast på ett annat sätt än på en förskola. Jag har mycket telefonkontakt med olika typer av människor runt om i landet, skriver även en hel del brev till dem också. Arbetet jag utför handlar mycket om statistik, man ska klara av ett visst antal ärenden per dag för att ens få en tillsvidare anställning och allt redovisar man till chefen. Man är övervakad hela tiden och någon avdelning inom fk kontrollerar så man inte gör otillåten sökning i systemet, exempelvis på sig själv eller grannen eller dylikt. De kontrollerar säkert annat man gör på datorn också, det är väl det första man får höra när man börjar på fk. Gör aldrig något privat på arbetsdatorn och sök aldrig på dig själv i systemet.

Hur mycket tjänar en handläggare på Försäkringskassan?

Jag jobbar som handläggare för aktivitetsstöd på fk. Lön är 23000 kr. Jag är över 30 år så har då 31 dagar semester detta året. Kulturen är att de flesta börjar tidigt på morgonen och går hem tidigt på eftermiddagen på det kontoret jag arbetar på. Flextider är det med generös flexram.

Du jobbar med människor på fk fast på ett annat sätt än på en förskola. Jag har mycket telefonkontakt med olika typer av människor runt om i landet, skriver även en hel del brev till dem också. Arbetet jag utför handlar mycket om statistik, man ska klara av ett visst antal ärenden per dag för att ens få en tillsvidare anställning och allt redovisar man till chefen. Man är övervakad hela tiden och någon avdelning inom fk kontrollerar så man inte gör otillåten sökning i systemet, exempelvis på sig själv eller grannen eller dylikt. De kontrollerar säkert annat man gör på datorn också, det är väl det första man får höra när man börjar på fk. Gör aldrig något privat på arbetsdatorn och sök aldrig på dig själv i systemet.

Hur mycket tjänar en handläggare på Kronofogden?

Den viktade genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 43 900 kr. För det lägst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mindre än 31 800 kr. För det högst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mer än 57 700 kr.

Vad krävs för att bli handläggare?

Handläggare och utredare

Handläggare och utredare är de som utgör basen i hela verksamheten. I uppgifterna ingår vanligen både utredningar och beslut om ekonomiska ersättningar. Den viktigaste skillnaden mellan yrkesrollerna är att utredarna handlägger ärenden som kräver högre grad av hänsyn till personernas individuella behov i utredningarna och besluten.

Hur mycket tjänar en handläggare på arbetsförmedlingen?

På en stor myndighet finns det förstås en stor blandning av yrkesroller – här ser du några av de vanligaste och mest efterfrågade.

Arbetsförmedlare / handläggare

Hur mycket tjänar man som handläggare på Migrationsverket?

Som andra skrivit så är alla släkt, gifta eller ihop. Cheferna är konflikträdda och tillåter vuxenmobbning och skiter fullständigt i hur den utsatta mår.Ständig personalbrist leder till stress där arbetet inte fördelas jämnt. Fast anställda sörplar kaffe och kollar på Youtube medans provanställda får springa på allt.Gör dig själv en tjänst och sök aldrig jobb på Migrationsverket.

I would never suggest to work at Migrationsverket. The work-mates are awfull and overall the spirit is just not there. The salaries are pretty low and there´ s a bad leading culture.

Ett företag som präglas av familjkultur.Alla är besläktade med varandra och kompisar.Cheferna vågar inte ta itu med problemen och försvarar dem heltidsanställda oavsett vad dem gör.Vuxenmobbning förekommer varenda dag, dem heltidsanställda beter sig som en grupp små barn på dagis.Dom springer omkring hela nätterna pratar illa om cheferna och sina kollegor. Nattcheferna trots sin högga lön springer från enhet till enhet och siporar kaffe.Dem som arbetar där är nästan alla släkt med varandra eller gifta eller flick /pojkvän relation. Sedan ör majoriteten från samma land vilket gär att deras hemspråk brukas mera än svenska.

En typisk arbetsvecka kommer innefatta ommöblerade prioriteringar, konstant jakt efter siffror och slumpmässigt ledarskap. Har du en bra chef och stark teamledare kan din arbetsmiljö vara överlag positiv och lärorik. Uppgifterna och grunduppdraget är spännande och varierande. Handläggningen är komplex och bjuder på utveckling i oändlighet eftersom uppdraget är att arbeta md människor. Intervju/utredning är något du alltid kan fortsätta bli bättre på. Samordningen mellan olika aktörer och hantverket att, effektivt, få tillräckligt med uppgifter för ett väl underbyggt beslut blir lättare ju fler ärenden du handlagt. Men utveckla dig och väx för din egen skull - det kommer inte ta dig uppåt och du kan inte förvänta dig belöning efter förtjänst.

Vad är skillnad mellan administratör och handläggare?

Administration fungerar som ett stöd för den grundläggande verksamheten och är det som krävs för att allt ska flyta på som det ska. Det grundläggande arbetet kallas också för det operativa arbetet, till skillnad från det administrativa arbetet. Med andra ord är administration de händelser och uppgifter som behövs för att kontrollera driften av en plan eller organisation. En administratör kan arbeta på alla möjliga arbetsplatser inom både offentlig och privat sektor och i nästan alla branscher. Arbetar man på myndigheter eller kommuner kallas rollen ofta för handläggare.

Ett administrativt yrke kan innebära stor variation och många olika arbetsuppgifter. Ofta arbetar man inom många olika avdelningar på företaget så som service och ekonomi, och kanske både internt och externt ut mot kunder eller leverantörer. Man har nytta av att vara noggrann, effektiv och serviceinriktad och i gengäld får man  ett roligt yrke. Du blir ofta den personen på företaget som får helheten att gå ihop samtidigt som du kommer hantera kontakter utåt via telefon och mejl.

 • Administratör
 • Handläggare
 • Kundtjänstmedarbetare
 • Löneadministratör
 • Receptionist
 • Telefonist
 • Sekreterare

Hur får man jobb som handläggare?

Som handläggare arbetar du med att hantera ärenden, ofta inom statliga myndigheter och kommunal förvaltning, men du kan även arbeta inom privat sektor så som försäkringsbranschen eller i en ideell organisation. Handläggarens uppgift kan vara att fatta beslut i olika myndighetsärenden och att genomföra utredningsarbete.

Hur mycket tjänar en handläggare på Migrationsverket?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41200 kronor i yrket medan männen har en lön på 44700 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 42400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 42400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket får en asylhandläggare kvar i lön efter skatt? En asylhandläggare får ut 28 829 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag: