:

Hur mycket ström drar en serverhall?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket ström drar en serverhall?
 2. Vad betalar Serverhallarna för elen?
 3. Hur mycket betalar serverhallar för el?
 4. Varför serverhallar i Sverige?
 5. Har inte råd att betala elen?
 6. Hur mycket kostar 1 timme el?
 7. Får man stänga av elen för barnfamiljer?
 8. Vad krävs för att få elen avstängd?
 9. Vad blir elpriset i januari 2023?
 10. Vad är det som drar mest el i hemmet?
 11. Kan de stänga av elen i vinter?
 12. Kan elen försvinna i vinter?
 13. Kan man duscha när elen är avstängd?
 14. Hur dyr blir elen i vinter 2024?
 15. Hur mycket kommer elen att kosta i vinter?

Hur mycket ström drar en serverhall?

Med molntjänster menas i synnerhet funktioner som traditionellt har skötts på egna datorer men som genom molnet sköts av någon annan, direkt på nätet.

Coronatiden har accelererat den här trenden avsevärt, berättar Joakim Stolpe, som är affärsområdeschef i Norden för IT-företaget Amazons molnverksamhet.

Vad betalar Serverhallarna för elen?

Serverhallarna slukar el och får stora skatterabatter. Medan hushållen betalar 36 öre per kWh i skatt, betalar de 0,6 öre.

Hur mycket betalar serverhallar för el?

Aftonbladet har återigen gjort vad som ser ut att vara journalistik och lagt en artikel bakom betalvägg om skandalen med de icke-jobbskapande men enegislukande serverhallarna som Google, Amazon och Microsoft nu etablerar i bananmonarkin Sverige. Godkända ansökningar drar som en svensk kärnreaktor, och inneliggande ansökningar drar ytterligare två hela kärnkreaktorer, för en summa om cirka 3 000 megawatt. Varifrån denna energi ska komma utan att man stänger av arbetsplatser, offentlig service och bostäder i den ursprungligen Annie Lööfska krypandet för Internetgiganter med större börsvärden än multiplar av Sveriges BNP lämnas som en övning åt bananmonarkins regering och myndigheter.

Expressen har gjort ett referat av delar av Aftonbladets betalväggade artikel. Där konstateras det att två godkända ansäkningar om serverhallar ligger på 461 MW respektive 500 MW. Liggande ännu ej godkända ansökningar från bland annat Google, Amazon och Microsoft ligger på 2 015 MW, varav 420 MW för Amazons nya serverhallar i Mälardalen. Summan blir alltså 461+500+2015=2976 MW. 

Varför serverhallar i Sverige?

Aftonbladet har återigen gjort vad som ser ut att vara journalistik och lagt en artikel bakom betalvägg om skandalen med de icke-jobbskapande men enegislukande serverhallarna som Google, Amazon och Microsoft nu etablerar i bananmonarkin Sverige. Godkända ansökningar drar som en svensk kärnreaktor, och inneliggande ansökningar drar ytterligare två hela kärnkreaktorer, för en summa om cirka 3 000 megawatt. Varifrån denna energi ska komma utan att man stänger av arbetsplatser, offentlig service och bostäder i den ursprungligen Annie Lööfska krypandet för Internetgiganter med större börsvärden än multiplar av Sveriges BNP lämnas som en övning åt bananmonarkins regering och myndigheter.

Expressen har gjort ett referat av delar av Aftonbladets betalväggade artikel. Där konstateras det att två godkända ansäkningar om serverhallar ligger på 461 MW respektive 500 MW. Liggande ännu ej godkända ansökningar från bland annat Google, Amazon och Microsoft ligger på 2 015 MW, varav 420 MW för Amazons nya serverhallar i Mälardalen. Summan blir alltså 461+500+2015=2976 MW. 

Har inte råd att betala elen?

Om du inte har råd att betala alla dina räkningar, prioritera att betala elräkningen. Tillsammans med hyra och hemförsäkring är elen den viktigaste räkningen du har. Om elbolaget stänger av elen (det finns tydliga regler för när de får göra detta) så blir det dyrt att slå på den igen.

Om du inte kan betala ska du alltid kontakta elbolaget. Kontakta dem skriftligt och begär anstånd med betalningen tills du fått ditt elprisstöd. I andra hand kan du begära att få en avbetalningsplan. Obs! Ta reda på villkoren för anstånd och avbetalning så att du vet vad det kommer kosta dig totalt sett.

Hur mycket kostar 1 timme el?

I detta exempel beräknar vi den totala kostnaden för el per kWh i en lägenhet med en säkring på 16 A. 

Förutsättningar (priser angivna exkl. moms): 

Får man stänga av elen för barnfamiljer?

Skrivet av Kris-Tina [lever i misär?] Jag orkade inte ha kontroll någon gång i våras. Pladask sa det så föll vår ekonomi. Nu sitter vi med en elskuld på drygt 11 000:- och har ingen el hemma förrän skulden är betald. Ingen hjälp från soc, ingen inkomst. Ångest såklart.

Fy fan vad livet skiter sig ibland...

Vad krävs för att få elen avstängd?

Avstängningen kan ske manuellt eller automatiskt. När ordern kommer har regionnätsföretagen 15 minuter på sig att verkställa.

Exakt när en avstängning kan ske har Niclas Damsgaard svårt att sia om. Sannolikt rör det sig om de timmar när förbrukningen är som högst – tidiga morgnar, sena eftermiddagar, när det är riktigt kallt eller vindproduktionen är låg.

– Typiskt sett, om det skulle ske under flera timmar, kommer man att ha så kallad roterande bortkoppling. Man kopplar bort en grupp kunder under en viss tid och sedan får de tillbaka elen.

Vad blir elpriset i januari 2023?

Fyra elmarknadsanalytiker är överens. Elpriset blir lindrigare än de värsta prognoserna under det nya året. Det skriver Dagens Nyheter. Ett av elbolagen som tidningen talat med är elbolaget Bixia.

MISSA INTE: Nu sänks pensionerna för 47 000 svenskar

Vad är det som drar mest el i hemmet?

Det finns en del bovar som drar mycket el när du bor i lägenhet. Den största delen av en lägenhets förbrukning sker i köket när vi lagar mat, kyl- och frysen samt diskmaskinen. Några andra stora strömtjuvar är element, eldriven golvvärme, eldriven handdukstork samt tvättmaskin och torktumlare. Även hemelektronik i stand by-läge kan dra en hel del ström.  

Kan de stänga av elen i vinter?

Manuell förbrukningsfrånkoppling sker på order av Svenska kraftnät. Vi som nätägare styr varken över var eller när det skulle ske. Vid avbrott orsakade av manuell frånkoppling i våra nät betalas inte avbrottsersättning ut (som normalt utgår vid längre avbrott överstigande 12 timmar).

Du som kund har inte heller möjlighet att få ersättning för omkostnader. Detta med hänvisning till hur ellagen och allmänna villkor är utformade.

Däremot kan du som kund vara skyddad och få ersättning genom din egen hemförsäkring. Ett tips är att se över vad som täcks i den. Det finns även överspänningsskydd att köpa i elektronikbutiker som du kan installera vid produkter som är särskilt känsliga.

Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att beordra frånkoppling för att skydda kraftsystemet från större skador. 

Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till anvisade nätbolag, till exempel E.ON, att de ska genomföra frånkopplingen och då ska detta göras inom 15 minuter. 

För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan roterande frånkoppling blir aktuellt.  Roterande frånkoppling innebär att elen kopplas bort inom ett visst område under en begränsad tid och att den därefter kopplas till igen samtidigt som den kopplas bort i ett annat område.  Det är värt att poängtera att om vi skulle hamna i en situation där strömförsörjningen behöver kopplas bort, handlar det om ett tillfälligt stopp under ett fåtal timmar under vintern - inte långa perioder. 

Kan elen försvinna i vinter?

Timmarna när svenska folket vaknar och industrin sätter igång samt timmarna när alla kommer hem från jobbet och ska laga middag används mest el under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning. Om man tittar på kurvan över elförbrukningen i Sverige så ser man två toppar, morgon och kväll. Här är det är störst risk att elen inte räcker till, särskilt kalla dagar när det inte blåser.

Kan man duscha när elen är avstängd?

Du vaknar med ett ryck. Telefonen som skulle larma 07.30 är helt död. Och när du kommer ut i hallen är det tyst på ett sätt som det sällan är i lägenheten i din stadsdel. Märkligt. Det hörs inga ljud från kylen eller frysen. Displayen på mikron är släckt. Det slår dig att det måste vara strömavbrott. Du spolar efter dig på toaletten, men det vanliga ljudet av en spoltank som fylls på kommer inte. Är vattnet också beroende av el? Du får igång duschen ett kort tag, men sedan blir strålen till bara några enstaka droppar. Lika bra det, tänker du, vattnet är ju iskallt!

Du stänger ytterdörren och minns hur nöjda ni har varit med det nya digitala låset. E-handlandet förenklades mycket när buden kunde komma in i lägenheten i stället för att lämna grejerna i trapphuset. Men hur fungerar digitala lås nu? Blir dörren verkligen låst? Och hur ska man öppna den sen? Ja, ja, installatören pratade ju om något slags backup. Det funkar säkert. Trapphuset är dock kolsvart ända ner till källaren där cykeln står, som du strax ska susa iväg på. Grannens dörr öppnas och ni hejar på varandra. Han plockar upp mobilen och lyser upp trapphuset åt er båda.

Hur dyr blir elen i vinter 2024?

Genom att analysera kostnaden för prissäkringar är det möjligt att få en prognos av framtida elpriser. Vi har sammanställt de senaste priserna från Nasdaq OMX Commodities.

Ditt elhandelsbolag köper in din el på den nordiska elbörsen Nord Pool där spotpriset varierar dagligen utifrån utbud och efterfrågan. Det är även möjligt att handla med terminer, så kallade prissäkringar, på handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities. Om man är intresserad av att få en prognos över framtida elpris är det möjligt att analysera dessa terminspriser.

Graf nedan visar historiskt systempris (genomsnittet i Norden) per dygn mellan 30 januari – 26 augusti 2023 samt terminspriser cirka 1,5 år framåt i tiden. Observera att enheten är EUR/MWh, vilket förenklat sett kan avrundas till öre/kWh.

Tänk på att terminspriset avser systempriset (genomsnittet för hela Norden) och att den slutgiltiga prissättningen påverkas av områdespriserna i Sveriges fyra elområden SE1, SE2, SE3 och SE4. Det är även möjligt att i tillägg prissäkra sig mot ett specifikt elområde med så kallade EPAD-kontrakt.

Historiskt sett, före 2020, har prisskillnaden mellan Sveriges elområden varit låg, oftast har det handlat om några ören i genomsnitt per år mellan det nordligaste och sydligaste elområdet. Däremot har det sedan 2020 blivit allt större prisskillnader.

Observera att kostnaden att prissäkra el endast ger en indikation över framtida spotpriser. Terminspriserna kan i vissa fall variera kraftigt från dag till dag.

Tabell nedan visar kostnaden att prissäkra el för perioden augusti, september och Q4 (oktober – december). Priserna baseras på handelsdagen 2023-08-31 på Nasdaq OMX Commodies och redovisas exklusive moms.

Den första kolumnen avser kostnaden att prissäkra mot systempriset. Resterande kolumner avser kostaden att prissäkra mot både systempris och elområde.

Hur mycket kommer elen att kosta i vinter?

Stockholms handelskammare har räknat på en längre period, hela vinterhalvåret. Deras beräkningar pekar på elräkningar på 85 000 kronor i elområde 3 och 95 000 kronor i elområde 4, baserat på en normalvillas förbrukning på 20 000 kilowattimmar per år.

– Hushållen är extremt pessimistiska om sin hushållsekonomi. Många kommer få dra ned på all konsumtion utom sådan som är absolut nödvändig, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms handelskammare.