:

Vad är det första man gör när någon dör?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det första man gör när någon dör?
 2. Vad måste man göra när någon dör?
 3. Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?
 4. Vem ringer man när någon dött?
 5. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 6. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 7. Kan ett dödsbo ha BankID?
 8. Hur beklagar man när någon dött?
 9. Vem är skyldig att ordna begravning?
 10. Vem ärver sparade pengarna på banken?
 11. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 12. Vem får röra ett dödsbo?
 13. Vad ska man säga istället för beklagar sorgen?
 14. Vad säger man istället för beklagar sorgen?
 15. Hur lång tid får det gå mellan dödsfall och begravning?

Vad är det första man gör när någon dör?

Oavsett om döden var väntad eller kom plötsligt så är en anhörigs bortgång aldrig lätt. Inte nog med att du måste hantera sorgen över personen du mist, som närstående förväntas du dessutom ta hand om din anhöriges dödsbo och allt det han eller hon har lämnat efter sig. För att arbetet med att sköta ett dödsbo och alla saker relaterade till detta inte ska kännas för övermäktigt har vi sammanställt en checklista som hjälper dig veta vad man gör när någon dör.

Här har vi satt ihop en checklista på sådant som ska hanteras när någon dör. Det kan kännas som att det är en hel del att gå igenom, men ta lite i taget och kryssa för ärenden vart eftersom du slutför dem, så kommer det lösa sig. Tänk på att ta allt i din egen takt och att du också behöver tid till att bearbeta sorgen. 

Vad måste man göra när någon dör?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?

 • bank- och kreditkort (automatiska betalningar till exempel Netflix, Spotify, kollektivtrafik med mera upphör när vi avslutar korten)
 • internetbanken
 • digipass (säkerhetsdosa för identifiering)
 • e-faktura
 • betalservice via kuvert
 • bank via telefon.

Vem ringer man när någon dött?

Vem kontaktar man vid ett dödsfall

Beroende på var personen avlider är det olika personer som ska kontaktas. Avlider en anhörig på ett sjukhus eller ett på sjukhem, är det den ansvarige läkaren som konstaterar att personen är avliden. Läkaren skriver ett dödsintyg och efteråt gör personalen i ordning den avlidne som får ligga kvar i sin säng.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Hejsan! Min svärfar lämnade oss igår och jag och min sambo har haft han om hans ekonomi sista månaderna. Vi bor i samma fastighet och har hjälpt han att betala räkningar och dylikt. Har pratat med en advokatfirma som ska hjälpa oss med bouppteckning men vi skulle få landa lite i allt detta innan vi bokade en tid. Jag undrar nu hur det skulle fungera ifall det ex kommer en räkning som är till min svärfar och han har gått bort. Har vi tillåtelse att betala det med hans pengar? Vad får och får vi inte göra? Då det är tre bröder inblandade så vill vi inte göra något fel.  

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Kan ett dödsbo ha BankID?

 • bank- och kreditkort (automatiska betalningar till exempel Netflix, Spotify, kollektivtrafik med mera upphör när vi avslutar korten)
 • internetbanken
 • digipass (säkerhetsdosa för identifiering)
 • e-faktura
 • betalservice via kuvert
 • bank via telefon.

Hur beklagar man när någon dött?

/ I samarbete med PostNord och #mininbjudan /

En hälsning som är svår att skriva? Den till någon som drabbats av det värsta tänkbara, sorgen efter en älskad som gått bort. Såhär inför allhelgonahelgen (alltså, alla helgons dag och allhelgonadagen) har vi därför adderat hälsningar kring sorg i projektet #minibjudan – och hur är det nu, KAN man skriva “Jag beklagar sorgen”? Scrolla ner, så reder vi ut detta…

Vem är skyldig att ordna begravning?

När huvudmannen avlider upphör ställföreträdarskapet automatiskt. Möjligheterna för ställföreträdaren att ta ut pengar från huvudmannens konto är därmed stängda. Räkningar för hyra, skatter, begravning kan behöva betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffats. Den f.d. ställföreträdaren ska då överlämna dödsboets räkningar till banken, som kan göra utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne. Meddela överförmyndaren att huvudmannen har avlidit och vem som är företrädare för dödsboet. Om det behövs, meddela också anhöriga till huvudmannen. Utan dröjsmål efter uppdragets upphörande ska den f.d. ställföreträdaren till dödsboet överlämna de tillgångar som förvaltats.

Den f.d. ställföreträdaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan den f.d. ställföreträdaren endast vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla egendomen. Anträffas inte de anhöriga bör anmälan göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande.

Vem ärver sparade pengarna på banken?

Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen kan förklaras som en förteckning över den avlidnas tillgångar och skulder som denne hade/ägde när den avled. Bouppteckningen blir senare underlag för det arv som så småningom ska gå ut till arvingarna, efter det att bouppteckningen har registrerats av Skatteverket.

Exempel på tillgångar som ska antecknas i en bouppteckning kan vara allt ifrån fastigheter till fordon, lösöre (möbler, inredning, husgeråd etc.), kontanter, banktillgångar och värdepapper. Som skuld i ett dödsbo ska exempelvis begravningskostnader och obetalda fakturor som förelåg på dödsdagen tas upp. Skulder som uppkommer efter dödsfallet tas inte upp om de inte är direkt hänförliga till dödsfallet. Det kan exempelvis handla om en faktura för palliativ vård, en ambulansresa i samband med dödsfallet eller liknande.

Vem får röra ett dödsbo?

När en person avlider lämnar den i regel en del tillgångar och skulder efter sig. Det kan röra sig om miljonbelopp, eller enklare ägodelar och mindre skulder. I både dessa fall finns det en del regler att tänka på och tidsfrister att hålla. Det är därför väsentligt att efterlevande närstående har en uppfattning om reglerna härom.

Kvarlämnade tillgångar och skulder kallas för ett dödsbo. En smidig och komplikationsfri hantering av dödsboet är många gånger en lättnad i ett annars känslomässigt skede. I den följande texten förklarar vi vad ett dödsbo är, vilka regler som du som närstående bör ha i åtanke samt vad som annars gäller för att ett dödsbo ska avvecklas, förvaltas m.m.

Vad ska man säga istället för beklagar sorgen?

När man uttrycker sitt deltagande till de nära anhöriga till någon som har avlidit kallas det för att kondolera. Det går att framföra kondoleanser personligen eller med ett kort eller med blommor. Traditionellt sett brukar man skicka ett så kallat kondoleans kort – men det går även bra att till exempel ringa, skicka ett sms eller ta kontakt via sociala medier för att lämna sina kondoleanser. Det viktigaste är att du visar att du bryr dig, så gör det som känns bäst för dig. 

Det svåra kan vara att veta vad man egentligen ska skriva när någon har dött. Många tycker det är svårt att uttrycka sig i skrift när man ska framföra sina kondoleanser. Vi har därför samlat några förslag på texter som man kan skriva på exempelvis ett kort: 

 • Varma kramar
 • Varma tankar 
 • Vi tänker på dig / er 
 • Jag finns för dig / er 

Vad säger man istället för beklagar sorgen?

Det kan vara svårt att hitta ord inför sorgen och döden. Det kan kännas främmande att inte veta vad man ska säga. Det kan också kännas skrämmande att möta någon som sörjer och att påminnas om att människor kan dö. Det är okej att känna så.

Men du hjälper den som sörjer genom att stå ut med vilsenheten och obehaget en stund och säga något. Vad du säger är inte så noga. Det brukar nog höras mellan raderna när någon bryr sig om en.

Hur lång tid får det gå mellan dödsfall och begravning?

Trots försök att med lagstiftning minska tiden mellan dödsfall och begravning finns inget annat land i världen där denna perioden är så lång som i Sverige.

Det visar en undersökning gjord av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.