:

Hur registrerar man konto?

Innehållsförteckning:

 1. Hur registrerar man konto?
 2. Hur anmäler man sitt konto till Kontoregister?
 3. Måste man anmäla konto till Swedbank?
 4. Hur anmäler man konto för Elstödet?
 5. Måste man anmäla konto till Skatteverket?
 6. Kan två personer ha samma bankkonto?
 7. Hur vet jag om mitt konto är registrerat hos Swedbank?
 8. Hur anmäler man sitt konto till Skatteverket?
 9. Kan banken neka bankkonto?
 10. Får banken gå in på mitt konto?
 11. Måste man anmäla sitt konto för elstöd?
 12. Hur betalas Elstödet ut 2023?
 13. Hur registrerar man sitt bankkonto hos Skatteverket?
 14. Har Skatteverket koll på bankkonton?
 15. Kan någon komma in på mitt bankkonto?

Hur registrerar man konto?

Om din arbetsgivare eller pensionsutbetalare gör utbetalning via Nordeas tjänst för lön, behöver du anmäla ditt konto till Nordeas kontoregister för att få pengarna till ditt konto. Detta bör du göra senast sex bankdagar innan utbetalningen sker för att få in pengarna direkt till kontot.

 • Även du som inte har ett bankkonto hos oss på Nordea ska anmäla ditt konto för att få in lönen på det konto du har som lönekonto.
 • Om du inte har anmält ditt konto när utbetalningen görs skickar vi ett Plusgiroutbetalningskort som du får lösa in. Så här löser du in ett utbetalningskort.

Om du regelbundet får utbetalningskort som rör annat än lön eller pension behöver du själv kontakta det företag som skickat utbetalningskorten och meddela ditt kontonummer så får du in pengarna direkt på ditt konto i fortsättningen.

Hur anmäler man sitt konto till Kontoregister?

Det är Swedbank som sköter utbetalningarna från CSN. Därför är det till Swedbank som du ska meddela vilken bank och vilket konto du vill ha pengarna insatta på.

Måste man anmäla konto till Swedbank?

Stödet betalas ut med start i slutet av februari och för att få det utbetalt tidigt ska man registrera sitt konto senast den 13 februari 2023. Det går bra att registrera sig i kontoregistret efter det datumet men då kommer utbetalningen senare.

Man behöver inte vara eller bli kund hos Swedbank för att anmäla sitt konto i deras kontoregister. Saknas uppgifter i Swedbanks kontoregister, kan Försäkringskassan se om det finns ett bankkonto registrerat hos dem eller hos Pensionsmyndigheten och betalar elstödet dit.

Hur anmäler man konto för Elstödet?

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

Måste man anmäla konto till Skatteverket?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Kan två personer ha samma bankkonto?

Övrigt/annat

Mitt ex och jag har separerat. Vi har två fondkonton och två sparkonton till våra barn som vi båda äger och har dispositionsrätt till. Nu har mitt ex plockat ut alla pengarna till sig själv utan min vänskap. Får han det?

Hur vet jag om mitt konto är registrerat hos Swedbank?

 • Anmäl kontot med BankID så blir det aktivt för insättning inom 2 bankdagar
 • Privatperson som är över 18 år kan göra en kontoanmälan
 • Du kan anmäla konto från alla svenska banker och en kontoanmälan innebär inte att du blir kund hos oss

Hur anmäler man sitt konto till Skatteverket?

Om ditt slutskattebesked visar att du får ett överskott på skattekontot kan du få pengarna insatta direkt på ditt bank- eller plusgirokonto. Det gäller även om du har klagat på taxeringen eller debiteringen och får rättelse som innebär att du ska ha pengar tillbaka.

Du kan anmäla ditt bankkonto direkt via våra e-tjänster Skattekonto eller Inkomstdeklaration (i deklarationstider). Om du saknar e-legitimation kan du anmäla bankkonto eller bankgiro via Bankgirots webbplats (Tjänster/Övrigt/Överskjutande skatt).

Kan banken neka bankkonto?

Banksekretessen regleras i Lag om bank- och finansieringsrörelse 1 kap. 10 §. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften att en viss person är, eller inte är, kund i en viss bank omfattas av sekretessen.

– Lagstiftaren anser att det finns ett samhälleligt intresse av att allmänheten ska kunna sätta in sina pengar i en bank.

Får banken gå in på mitt konto?

Banksekretessen regleras i Lag om bank- och finansieringsrörelse 1 kap. 10 §. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften att en viss person är, eller inte är, kund i en viss bank omfattas av sekretessen.

– Lagstiftaren anser att det finns ett samhälleligt intresse av att allmänheten ska kunna sätta in sina pengar i en bank.

Måste man anmäla sitt konto för elstöd?

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

Hur betalas Elstödet ut 2023?

Elprisstödet ligger på totalt 55 miljarder kronor och tillgodoser ungefär fem miljoner elkunder – privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Försäkringskassan sköter utbetalningarna till privatpersoner, vilka kommer att påbörjas den 20 februari. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Beloppet beräknas i sin tur på elförbrukningen du hade mellan oktober 2021 och september 2022.

Hur registrerar man sitt bankkonto hos Skatteverket?

Du kan inte få din skatteåterbetalning insatt på någon annans konto. Om utbetalningen sker från ett bolags skattekonto måste även bankkontot tillhöra bolaget.

Du kan anmäla antingen ett bankkonto, bankgiro, personkonto eller plusgirokonto som mottagande konto. Ett registrerat kontonummer gäller tills du avregistrerar kontot eller ändrar till ett nytt konto. Du som har fem siffror i ditt clearingnummer ska bara ange de fyra första siffrorna när du anmäler konto via e-tjänsten. Har du personkonto i Nordea anger du 3300 som clearingnummer. Om du vill anmäla plusgirokonto ska du ange hela ditt kontonummer (14 siffror som börjar med clearingnumret 9960).

Har Skatteverket koll på bankkonton?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning i e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet. Tänk på att samtidigt be om hjälp av Skatteupplysningen eller Servicekontoret att anmäla ett mottagande konto, så att du får dina pengar direkt på kontot nästa år.

Om du vill ha utbetalat till ett bankkonto, men inte kan anmäla det som ett mottagande bankkonto, kan du begära utbetalning via brev till Skatteverket. Nedan ser du vilka handlingar du måste skicka in för att du ska få ditt överskott utbetalat till bankkontot.

Om du inte tar ut överskottet, och inget annat än ränta registreras på kontot i tio år, tillfaller beloppet staten i februari det elfte året. Registreras något på skattekontot, till exempel en ny inbetalning, startar en ny tioårsperiod efter detta datum.

Kan någon komma in på mitt bankkonto?

Bankkassören som hjälper dig på banken kan se saldot på ditt bankkonto när han eller hon hjälper dig med dina bankbehov. Detta gäller när du gör en insättning och begär ditt saldo, eller tar ut pengar och begär ett kvitto för transaktionen.

Detta är mycket osannolikt. Med de flesta större nätbanksportaler i USA, hackare kan inte komma åt ditt konto bara med ett kontonummer och routingnummer. Vanligtvis behöver de ha ytterligare information om din personliga information för att kunna utföra hacket.

I allmänhet alla vars namn finns på ett gemensamt konto kan skriva checkar, ta ut pengar och göra transaktioner. På samma sätt, om någon av kontohavarna är skyldig pengar, kan borgenären försöka driva in pengar på det gemensamma bankkontot.

Medan någon kan inte hacka ditt konto direkt med endast din banks routingnummer, kan en vårdslöst kasserad fysisk check äventyra ditt bankkonto eftersom personliga checkar innehåller både din routing- och kontonummer.

 • Konstiga köp. Att se aktivitet som är utöver det vanliga kan vara den första ledtråden till att en hackare har infiltrerat ditt konto. ...
 • Okända transaktioner. ...
 • Blockerad inloggning. ...
 • Telefonsamtal från din bank. ...
 • Stängt eller tömt konto. ...
 • Nekat kort.