:

När kan man teckna teckningsoption?

Innehållsförteckning:

 1. När kan man teckna teckningsoption?
 2. Hur får man teckningsoptioner?
 3. Hur fungerar en teckningsoption?
 4. Vad händer om man inte utnyttjar teckningsoptioner?
 5. Måste man utnyttja teckningsoptioner?
 6. Hur länge ska man ha en aktie för att få utdelning?
 7. När får man teckningsrätter?
 8. Hur handlar man med teckningsoptioner?
 9. Kan man förlora pengar med teckningsrätter?
 10. Är det bra att köpa teckningsoptioner?
 11. Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?
 12. Hur långt innan måste man köpa en aktie för att få utdelning?
 13. Kan man köpa aktier precis innan utdelning?
 14. När ska man köpa optioner?
 15. Vad händer om man inte svarar på teckningsrätter?

När kan man teckna teckningsoption?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

Hur får man teckningsoptioner?

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

Innehavaren av teckningsoptionen har rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget. För att kunna nyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier har bolaget en inlösenperiod av teckningsoptionerna, där innehavaren av teckningsoptionen kan välja att utnyttja sina teckningsoptioner. Anmälan av utnyttjandet av teckningsoptionen sker till den bank som optionsinnehavaren förvarar sina teckningsoptioner.

Hur fungerar en teckningsoption?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

Vad händer om man inte utnyttjar teckningsoptioner?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

Måste man utnyttja teckningsoptioner?

Teckningsoptioner som kvalificerar som värdepapper beskattas som förmån i inkomstslaget tjänst vid förvärvet och försäljning av optionen beskattas i inkomstslaget kapital.

Du behöver inte betala skatt vid utnyttjandet av teckningsoptionen till köp av de nyemitterade aktierna.  

Hur länge ska man ha en aktie för att få utdelning?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Martin, för att få utdelning krävs endast att man är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen som är tredje bankdagen efter bolagsstämman. Det är alltså inget krav på hur länge man ska äga en aktie.

Eftersom det dröjer till den tredje bankdagen från handelsdagen innan du är införd som aktieägare måste du äga aktien vid slutet av stämmodagen för att få rätt till utdelning.

När får man teckningsrätter?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Företaget utfärdar då nya aktier för att få in mer kapital till företaget. Oftast erbjuds de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla för att locka allmänheten att investera i bolaget.

Hur handlar man med teckningsoptioner?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

Kan man förlora pengar med teckningsrätter?

Låt oss börja med frågan: vad betyder nyemission? För dig som aktiesparare innebär en nyemission att du erbjuds chansen att teckna nya aktier i företaget som genomför emissionen. För företag är nyemission framförallt ett sätt att få in mer pengar till att stärka verksamheten, till exempel för att kunna finansiera en expansion eller utveckla nya produkter. I värsta fall kan nyemissionen vara ett sätt att undvika konkurs, dock är det en mer ovanlig anledning och brukar då ses som något dåligt.

Att bolaget emitterar nya aktier betyder kort och gott att de ger ut fler aktier. Då erbjuds befintliga aktieägare att teckna dessa nya aktier i företaget, men det kan hända att även allmänheten får möjlighet att teckna. Vem som får teckna aktierna, och i vilken turordning, beror på vilken slags emission det handlar om - läs mer om det lite längre ner i denna guide.

För att locka fler till att investera erbjuder bolaget ofta ett rabatterat pris på nyemitterade aktier, men inte alltid. Tack vare att investerare och privatpersoner investerar i en nyemission, kan verksamheten få in kapital och därmed ges möjligheter att förbättra sin tillväxt.

Är det bra att köpa teckningsoptioner?

När man ställer ut teckningsoptioner i Sverige använder man av skattemässiga skäl så kallad “revers vesting”, dvs att optionsinnehavaren får en tilldelning av alla optioner direkt, men är tvungen att sälja tillbaka en del av dessa beroende på hur länge personen har arbetat i bolaget.

I praktiken får det samma effekt som om man gjorde “vanlig” vesting, dvs att optionerna tilldelades i takt med att man arbetade i bolaget. Men det finns en viktig skillnad: om en person slutar måste någon köpa tillbaka de optioner som inte har blivit vestade. Detta kan bli lite komplicerat. Problemet är att någon alltså måste betala pengar för optionerna - vanligtvis inköpspriset, men samtidigt inte får utnyttja dem (eftersom det skulle bli en orättvis omfördelning av ägandet).

Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?

En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units. En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i bolaget. Själva emissionen sker sedan i två steg. Först registreras utgivandet av teckningsoptionen och då får du som är aktieägare i bolaget units inbokade på ditt konto. Det går även att köpa teckningsoptioner på börsen. I det här skedet förändras inte aktiekapitalet, utan det sker först senare om innehavaren väljer att utnyttja sin teckningsoption.

Villkoren för teckningsoptionen finns att hitta på företagets hemsida och i prospektet som är kopplat till emissionen. Där kan du se under vilket eller vilka tillfällen i framtiden du har möjlighet att omvandla teckningsoptionerna och till vilket pris, och vilka andra villkor som ska gälla vid en eventuell framtida aktieteckning.

Hur långt innan måste man köpa en aktie för att få utdelning?

Nyemission är när ett företag erbjuder befintliga aktieägare och allmänheten möjligheten att köpa nya aktier i företaget. Företaget har då utfärdat nya aktier som alltså inte fanns tillgängliga till försäljning innan. Anledningen till att ett företag gör en nyemission kan vara att de behöver få in mer kapital för att finansiera ett uppköp eller en expansion. För att attrahera fler köpare brukar aktierna vid en nyemission ha ett lägre pris än de gamla.

Teckningsrätt ger dig som aktieägare rätten att teckna nya aktier i en nyemission till ett förutbestämt pris. Det kallas ibland även för företrädesemission då aktieägarna har företrädesrätt att delta i nyemissionen.

När en nyemission sker får du som aktieägare med teckningsrätt oftast två val. Om du inte agerar på dem kommer dina teckningsrätter förfalla. Valen du får är:

Kan man köpa aktier precis innan utdelning?

Som inledningsvis nämndes är den så kallade X-dagen den tidigaste dagen på vilken du kan sälja dina aktier och fortfarande ha rätt till utdelning för dem. X-dagen är också den dag från och med vilken aktierna köps exklusive rätt till utdelning – därav benämningen X-dag.

För att bättre förstå hur detta fungerar och varför just X-dagen är den dag som gäller, behöver man se till hela processen som leder fram till en aktieutdelning. En process som delas upp i följande steg:

När ska man köpa optioner?

Traders använder specifika termer när de pratar om optioner. Här följer några av de viktigaste:

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar priset (premien eller säkerhetskravet) du betalar när du handlar med optioner. Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att det underliggande marknadspriset rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset vid förfallodatumet, desto högre kommer optionens värde att vara.

Vad händer om man inte svarar på teckningsrätter?

Fondaktierätter medför rätt för aktieägare att delta i fondemission (11 kap. 4 § ABL).

Om fondaktierätten utnyttjas för att förvärva aktier eller andra tillgångar utlöses ingen kapitalvinstbeskattning (44 kap. 10 § IL). En försäljning av fondaktierätten ska dock kapitalvinstbeskattas.