:

Hur beskattas solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas solceller?
 2. Hur fungerar skattereduktion på solceller?
 3. Hur mycket är skattereduktionen på solceller?
 4. Vad betalar man om man har solceller?
 5. Hur mycket solceller får en privatperson ha?
 6. Kan man bli självförsörjande på solceller?
 7. Vad gäller för solceller 2023?
 8. Kan man få rotavdrag på solceller?
 9. Måste man betala nätavgift när man har solceller?
 10. Hur mycket el får man av solceller på vintern?
 11. Får man sälja mer el än man köper?
 12. Varför ska man inte skaffa solceller?
 13. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 14. Får man el från solceller på vintern?
 15. Kan man få bidrag för solceller?

Hur beskattas solceller?

Intäkter från din solcellsanläggning beskattas som kapitalinkomst av produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom du får ett schablonavdrag per år som dras av från de totala inkomsterna för varje fastighet. Det kan exempelvis vara inkomster av uthyrning, försäljning av produkter från privatbostaden och vidareförsäljning av producerad el från dina solceller. Avdraget får göras av var och en som äger privatbostaden och som haft inkomster av uthyrning eller försäljning. Det totala avdraget per fastighet är 40 000 kronor och får fördelas mellan ägarna. Läs mer hos Skatteverket.

Om din försäljning av el och andra varor och tjänster uppgår till högst 80 000 per år under två år behöver du inte deklarera och betala moms. Du ska inte heller registrera dig för moms.  

Om försäljningen överstiger 80 000 kronor per år är du dock skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen. Den här skyldigheten bedöms separat även om verksamheten inte utgör en näringsverksamhet. Läs mer hos Skatteverket.

Hur fungerar skattereduktion på solceller?

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Den el som du producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Det är vanligt att fastighetsägare förbrukar sin egenproducerade el i vissa perioder, och levererar ut el på elnätet när produktionen är större än förbrukningen. Det kallas överskottsel. Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent.

Det är olika regler beroende på om du som har en näringsfastighet, där det också finns en privatbostad, placerar solcellerna på din privatbostad eller på en verkstadslokal eller på en ekonomibyggnad.

 • Gränsdragningen mellan privatbostads- och näringsfastighet, Rättslig vägledning Länk till annan webbplats.

Om du placerar dina solceller på privatbostaden gäller samma regler som för andra privatbostäder.

Hur mycket är skattereduktionen på solceller?

För att förstå skattereduktionen behöver vi först förstå vad elpriset består av. Elpriset består av följande fyra delar:

 • Spotpriset: Det faktiska priset för elen du köper in. Anges i öre per kWh och varierar beroende på tillgång och efterfrågan.
 • Överföringsavgift: En kostnad som nätägare tar ut för överföring av elen du köper in. Kostnaden varierar mellan olika nätägare och var i landet du bor, men mellan 15 och 25 öre per kWh är ett vanligt pris.

För att få skattereduktionen måste du klassas som mikroproducent av Skatteverket. Mikroproducent är du om du uppfyller följande två kriterier:

 • Din anläggning har samma anslutningspunkt och huvudsäkring som bostaden. Med andra ord, elen matas in och ut via samma anslutningspunkt.

Vad betalar man om man har solceller?

Jämför man kostnaden för en solcellsanläggningen med mängden solel den producerar över sin livstid blir värdet per producerad kWh solel ca 1 kr. Det innebär att om du köper en solcellsanläggning för 100 000 kr motsvarar det ca 100 000 kWh (diskonterat).

Hur mycket solceller får en privatperson ha?

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Kan man bli självförsörjande på solceller?

För att lyckas långsiktigt som installatör och återförsäljare i den snabbväxande solelsbranschen gäller det att hitta rätt grossist redan från början. En som både levererar rätt produkter och är en trygg kunskapspartner på vägen. Solelgrossisten, nu en del av Ahlsellkoncernen, satsar stort på att skapa ett heltäckande koncept där allt ska gå att hitta under ett och samma tak för både små och stora solcellsprojekt.

Det är strålande tider för alla som jobbar inom solcellsbranschen. Alla vill täcka taken med solceller, från småhusägare till kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. De senaste årens pristurbulens på el och den kommande stora elektrifieringen har gjort att allt fler inser värdet av att producera sin egen el och använda batterilager för att trygga upp sin verksamhet. Och senast år 2028 ska alla nya byggnader ska vara utrustade med solpaneler, enligt ett beslut i EU-parlamentet. Exakt hur det kommer att se ut på nationell nivå är ännu inte beslutat.

Vad gäller för solceller 2023?

Intresset för solceller är just nu rekordstort, men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill stimulera efterfrågan ytterligare. Ett lägre pris ska göra det möjligt för fler att investera i solceller. 

Kan man få rotavdrag på solceller?

Du som investerar i solceller kan ansöka om solcellsbidrag - antingen skatteavdrag för grön teknik eller rot-avdrag. Här går vi igenom hur solcellsstöden är utformade och hur du kan ta del av dem. 

Måste man betala nätavgift när man har solceller?

Detta var jag klar över skulle komma i framtiden, varför? För det är en prenumerations inkomstkälla för företag, stat etc. Och där det kan plockas pengar vill det alltid plockas pengar.

Därför är mitt eget solcells bygge helt oberoende av el-nätet, det kör med separat el-system och separat el-nät som inte är kopplat in på nåt företags el-nät (då menar jag företag som E.on etc.) men helt privat, och den lagras på bilbatterier.

Hur mycket el får man av solceller på vintern?

Solceller producerar elektricitet även om det är molnigt så länge solen är uppe och det är ljust ute. Under vintern så är solbestrålningen fortfarande stark i Sverige och när de reflekteras mot snön så bidrar det också till att solcellerna kan producera elektricitet även under vintern.

Dock så kommer produktionen av elektricitet aldrig vara lika hög som under sommaren men ändå ge tillräcklig effekt för att vara lönsam även under vintertid.

Bäst effekt får du om du installerar solceller i södra, sydöstra eller mellersta Sverige där antalet soltimmar ligger över genomsnittet, även under vintern.

Får man sälja mer el än man köper?

Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

Varför ska man inte skaffa solceller?

Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Forskarna och mäklarna är överens – solceller höjer värdet på ditt hus. Vill du veta hur mycket?

Svara på frågorna nedan så räknar vår algoritm snabbt ut den möjliga värdeökningen för just ditt hus.

Får man el från solceller på vintern?

Hur mycket el solceller kan producera beror inte hur varmt det är, utan framförallt på hur mycket solljus som träffar dem. Man brukar kalla denna faktor för solinstrålning. I det här fallet handlar det om hur mycket sol ett visst område får. Det är vanligt att tala om soltimmar per år för att beskriva solinstrålningen.

Att solcellsanläggningens elproduktion styrs av antalet soltimmar är ett faktum. På vintern blir dagarna allt kortare i Sverige, speciellt om man bor längre norrut. Den lägre infallsvinkeln gör också att mindre direkt solljus kan tas upp. Solcellerna klarar av att producera el även vid indirekt solljus, till exempel vid lättare molnighet. Men det går inte att förneka att den svenska vintern levererar mycket mindre användbart solljus jämfört med sommaren. Beroende på var man befinner sig i Sverige kan produktionen av solel en genomsnittlig sommarmånad vara upp till 100 gånger högre än i december. Generellt sett sker 3–7% av årsproduktionen av solel under vinterhalvåret.

Framåt vårkanten börjar produktionen att öka igen. Soltimmarna blir fler och solstrålarna reflekteras i kvarvarande snö på marken. En studie från från forskningsinstitutet SINTEF visar att denna reflektion hjälper till med solinstrålningen och ger elproduktionen en extra skjuts.

Kan man få bidrag för solceller?

Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man köper solceller. Från och med 1 januari 2023 ligger avdraget på 20% av arbets- och materialkostnaden, alternativt 19,4% av totalkostnaden efter en schablon från Skatteverket. (Skatteverket har gjort en bedömning att 97% av kostnaderna för en solcellsanläggning utgörs av arbets- och materialkostnad.)

Det finns inga bidrag för företag, kommuner och bostadsrättsföreningar som köper solceller.