:

Hur många efternamn får man ha i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många efternamn får man ha i Sverige?
 2. Hur många efternamn finns det?
 3. Hur många heter för och efternamn?
 4. Hur långt efternamn får man ha?
 5. Kan barn ha två efternamn?
 6. Kan ett barn ha två efternamn?
 7. Varför två efternamn?
 8. Kan man ha dubbla efternamn?
 9. Vad är det ovanligaste namnet i Sverige?
 10. Kan man ta ett adligt efternamn?
 11. Kan man ha fler än två efternamn?
 12. Varför har man två efternamn?
 13. Kan man ge sitt barn två efternamn?
 14. Vad är det värsta namnet?
 15. Kan man heta Gud?

Hur många efternamn får man ha i Sverige?

Ytterligare en stor förändring är att alla som är folkbokförda i Sverige får möjlighet att ta dubbla efternamn, på riktigt. Tidigare har ett av namnen varit ett mellannamn.

– Från och med nu behöver man inte vara Andersson och Bengtsson, utan man kan vara Bengtsson Andersson eller Andersson Bengtsson. Med eller utan bindestreck, säger Agneta Carlquist.

Finns det ett behov att ha dubbla efternamn i Sverige idag?

Hur många efternamn finns det?

Det finns cirka 759 000 efternamn om man räknar varje stavning som ett eget namn. Antalet kvinno­förnamn är cirka 238 000 men antalet mans­förnamn är "bara" cirka 203 000 om man räknar varje stavning som ett eget namn.

På SCB:s webbplats finns också en tabell med de vanligaste kvinnonamnen, mansnamnen och efternamnen.

Du kan även ta reda på hur vanligt ett visst namn är genom vårt Namnsök.

Hur många heter för och efternamn?

Vi känner tyvärr inte till betydelsen av efternamnet Tas.

Vet du vad Tas betyder eller härstammar ifrån? I så fall får du gärna föreslå en ny betydelse.

Hur långt efternamn får man ha?

Idag är det fritt fram att byta efternamn eller att byta förnamn. Anledningarna till varför man vill byta namn kan vara många. Vissa byter namn när man gifter sig, när man skaffar barn eller av den enkla anledningen att man vill ha ett annat namn än det man har.

Den 1 juli 2017 ändrades namnlagen så att det blev lättare att byta namn. Efter det har man sett ett uppsving i antal namnbyte av både för- och efternamn. En av de saker som ändrads var rätten att ha dubbla efternamn. Tidigare var de som hade två efternamn tvungna att ha det ena efternamnet som mellannamn. Har man sedan tidigare ett mellannamn så behåller man detta men det går nu inte längre att skaffa ett nytt mellannamn.

Kan barn ha två efternamn?

Jag blir tokig! Sambon och jag skall snart ha vårt andra barn. Första barnet har mitt efternamn, vi pratade aldrig direkt om det utan det var rätt självklart för oss båda. Nu när andra barnet är på väg kläcker han att detta barnet SKALL ha hans efternamn, då det är tradition att barnen har pappans. Jag själv anser att det är egoistiskt att låta barnen ha olika efternamn då många kommer ifrågasätta om de är syskon eller ej och det har jag påpekat för sambon. Då hävdar han att första barnet plus nästa skall ha hans namn då inget annat är acceptabelt. (Kan tillägga att han endast är traditionsenlig med traditioner som passar honom) jag anser dock att barnen skall ha mitt eller bägges då jag burit barnen i 9 månader samt gått igenom två stora bukoperationer för att sätta dom till världen. (Första blev urakut KS och denna kommer med planerat snitt) Hur har ni gjort med efternamn? Har det vart några konstigheter?

Kan ett barn ha två efternamn?

Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas enligt personnamnlagen. Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet.

Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn.

Varför två efternamn?

Hej,

Vi fick vår barn i tisdags. Vi fyller nu blanketten om “Namn vid födelse” från Skatteverket. Vi vill att vår barn få dubbelt namn, men vi har osäkert att använda bindestreck eller ej.

Kan man ha dubbla efternamn?

Hej,

Vi fick vår barn i tisdags. Vi fyller nu blanketten om “Namn vid födelse” från Skatteverket. Vi vill att vår barn få dubbelt namn, men vi har osäkert att använda bindestreck eller ej.

Vad är det ovanligaste namnet i Sverige?

Det finns många unika och ovanliga namn men vissa namn är ändå ovanligare än andra. Här har vi samlat 100 extremt ovanliga namn som förhoppningsvis kan fungera som inspiration för dig som letar efter ett mycket ovanligt och unikt namn till ditt barn.

Ditt barn är unikt så varför ska namnet inte vara det? Kanske frågar du dig vilket som är det ovanligaste namnet i Sverige? Det finns tyvärr inget enkelt svar på den frågan då det finns många personer som är ensamma om sitt namn. Då SCB inte lämnar ut statistik om dessa namn vet vi tyvärr inte hur många dom är. Vi vet däremot att det finns fler än 45 000 förnamn som endast bärs av två personer i Sverige.

Kan man ta ett adligt efternamn?

Namnlagen ger alltså ett utökat skydd för unika släktnamn. Det betyder att alla namn som bärs av färre än 2000 personer är skyddade (det rymmer med råge även den talrikaste ätt på Riddarhuset). Man får dock ta upp ett äldre släktnamn om det har burits av någon i rakt uppstigande led inom fyra generationer. Det betyder att du kan ta upp din mormors mormors adliga namn om du vill.

Men den här texten handlar inte om vad du får göra utan hur jag tänker mig att vi överlag bör resonera kring vårt historiska arv.

Kan man ha fler än två efternamn?

Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas enligt personnamnlagen. Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet.

Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn.

Varför har man två efternamn?

Grundregeln är: sortera på det första efternamnsliknande namnet efter en persons förnamn.

Från den 1 juli 2017 gäller en ny lag om personnamn i Sverige. En av de stora nyheterna i den är att det åter blir tillåtet med dubbla efternamn, med eller utan bindestreck, där ett eller båda kan ärvas av namnbärarens barn. Att ha fler än två efternamn blir dock inte tillåtet. Samtidigt försvinner möjligheten att registrera nya mellannamn, alltså ett tilläggsnamn som man tidigare kunnat ha mellan förnamn och efternamn för att t.ex. visa samhörighet med en make som har annat efternamn. Eftersom de gamla mellannamnen inte har juridisk status som efternamn, har de vid spetsställd sortering (där förnamnet kommer sist, åtskilt med komma) ibland sorterats som förnamn och ibland tillsammans med efternamnet (ibland före, ibland efter, med eller utan bindestreck till efternamnet).

Kan man ge sitt barn två efternamn?

Jag blir tokig! Sambon och jag skall snart ha vårt andra barn. Första barnet har mitt efternamn, vi pratade aldrig direkt om det utan det var rätt självklart för oss båda. Nu när andra barnet är på väg kläcker han att detta barnet SKALL ha hans efternamn, då det är tradition att barnen har pappans. Jag själv anser att det är egoistiskt att låta barnen ha olika efternamn då många kommer ifrågasätta om de är syskon eller ej och det har jag påpekat för sambon. Då hävdar han att första barnet plus nästa skall ha hans namn då inget annat är acceptabelt. (Kan tillägga att han endast är traditionsenlig med traditioner som passar honom) jag anser dock att barnen skall ha mitt eller bägges då jag burit barnen i 9 månader samt gått igenom två stora bukoperationer för att sätta dom till världen. (Första blev urakut KS och denna kommer med planerat snitt) Hur har ni gjort med efternamn? Har det vart några konstigheter?

Vad är det värsta namnet?

Ibland kan det uppfattas som konstigt att vissa namn har blivit godkända medans namn som känns helt okej har blivit förbjudna. I Sverige är det Skatteverket som tar beslut om huruvida ett namn ska godkännas eller inte.

Många vill ge sina barn ett unikt och kreativt namn. Kanske vill man att barnet ska vara ensamt om sitt namn. Varje år så skickas det konstiga förslag på namn till Skatteverket. Vissa namn går igenom medan andra inte godkänts. En del namn är även förbjudna. Om du inte är nöjd med ditt namn så kan du relativt enkelt byta namn.

Kan man heta Gud?

Vi känner tyvärr inte till betydelsen av efternamnet Gudheim.

Vet du vad Gudheim betyder eller härstammar ifrån? I så fall får du gärna föreslå en ny betydelse.