:

Hur bokför man försäljning till EU-land?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man försäljning till EU-land?
 2. Hur bokför man inköp från annat EU-land?
 3. Är det moms på försäljning inom EU?
 4. Hur bokför man EU inköp?
 5. Vad ska stå på en faktura till EU?
 6. Hur redovisar man EU moms?
 7. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 8. Hur bokför man försäljning utanför EU?
 9. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 10. Hur bokföra försäljning till privatperson inom EU?
 11. Hur bokföra moms inom EU?
 12. Är det moms på försäljning utanför EU?
 13. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?
 14. När används konto 2640?
 15. När används konto 2440?

Hur bokför man försäljning till EU-land?

För att leveransen av varorna ska kunna bli undantagen från svensk moms krävs det att säljaren kan göra sannolikt att transporten av varorna har gått från Sverige till ett annat EU-land. Det har tidigare inte funnits någon rättslig vägledning om vilka dokumentationskrav som gäller. Skatteverket har dock ansett att en faktura tillsammans med en frakthandling normalt kan vara tillräckligt. Detta gäller även fortsättningsvis.

I syfte att ge företag en praktisk lösning för att visa att en gränsöverskridande transport har skett till ett annat EU-land har det från och med 1 januari 2020 införts en presumtionsregel.

Hur bokför man inköp från annat EU-land?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

Är det moms på försäljning inom EU?

När du säljer varor till andra EU-länder debiterar du ingen svensk moms, om din kund är ett företag och har ett momsregistreringsnummmer. Momsregistreringsnumret kallas inom EU för VAT-nummer. VAT-numret anger du på fakturan till din kund. Om din kund saknar ett giltigt VAT-nummer lägger du istället på vanlig svensk moms på fakturan. Det gör du även om du säljer till en privatperson i ett annat EU-land, eftersom privatpersoner inte har VAT-nummer.

Din kund, det vill säga köparen, redovisar momsen i sitt land. När du gör din momsredovisning redovisar du beloppet som du fakturerade i ruta 35 (försäljning av varor till ett annat EU-land) på din momsdeklaration.

Det finns alltså ett antal krav för att du ska få sälja varor momsfritt till andra EU-länder:

Har du sålt varor momsfritt till en köpare med VAT-nummer i ett annat EU-land, ska du varje månad lämna in uppgifter till Skatteverket. Det gör du i en så kallad periodisk sammanställning som listar värdet av dina varuleveranser.

Vid försäljning till länder utanför EU anger du ingen moms alls på fakturan. Tullverket är den myndighet som svarar på frågor om försäljning till länder utanför EU. På fakturan ska det framgå varför moms inte debiteras. På fakturan anges Export, outside-community supply of goods

Hur bokför man EU inköp?

Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige tillämpas reglerna om omvänd skattskyldighet för en momsregistrerad redovisningsenhet som lämnar sitt VAT-nummer till säljaren.

Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på sin faktura till köparen och att det är köparen som i stället skall redovisa utgående moms och ingående moms på inköpsvärdet omräknat till redovisningsvalutan.

Vad ska stå på en faktura till EU?

För att leveransen av varorna ska kunna bli undantagen från svensk moms krävs det att säljaren kan göra sannolikt att transporten av varorna har gått från Sverige till ett annat EU-land. Det har tidigare inte funnits någon rättslig vägledning om vilka dokumentationskrav som gäller. Skatteverket har dock ansett att en faktura tillsammans med en frakthandling normalt kan vara tillräckligt. Detta gäller även fortsättningsvis.

I syfte att ge företag en praktisk lösning för att visa att en gränsöverskridande transport har skett till ett annat EU-land har det från och med 1 januari 2020 införts en presumtionsregel.

Hur redovisar man EU moms?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Ni har köpt en vara från ett annat EU-land och angett ert VAT-nummer. Varan skickas till er från det andra EU-landet, och ni har därmed gjort ett unionsinternt förvärv. Leverantörsfakturan innehåller ingen moms, utan ni bokför varans värde enligt fakturan som ett inköp med 10 000 kronor i debet och krediterar kontot för leverantörsskulder med samma belopp = 10 000 kronor.

Hur bokför man försäljning utanför EU?

Hej lena63!

Ja, som standard är konto 3045 inställt på att påverka ruta 40. Detta dubbelkollar du enklast genom att gå in på din kontoplan, (Bokföring - Kontoplan), söka upp 3045, och kika i kolumnen Momsrapportkod, se nedan bild. Skulle det mot förmodan vara fel, ändrar du lätt genom att dubbelklicka dig in på kontot och ändra momsrapportkoden där.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

‎2016-05-06 09:48

Egentligen är det ingen skillnad alls vad jag förstår.Baserar du din bokföring på en äldre kontoplan använde man 2640. I takt med att fler momsområden börjat användas så som omvänd moms och moms vid handel med andra länder behövdes fler konton och då började 2641 användas vid den vanliga debiterade ingående momsen.

Hur bokföra försäljning till privatperson inom EU?

Vid försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige är omsättningen normalt momsfri och vid försäljning av tjänster till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är omsättningen momspliktig.

En försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige är momsfri oavsett om näringsidkaren är momsregistrerad eller inte (huvudregel). En försäljning av tjänster till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är normalt momspliktig enligt svenska momsregler. Försäljning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (OSS) till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är momspliktig i det land där kunden bor, detta under förutsättning att omsättningströskeln (99 680 SEK år 2022/2023) överskrids under ett kalenderår. Omsättningströskeln avser unionsintern distansförsäljning av varor och försäljning av OSS-tjänster till samtliga andra EU-länder än Sverige, om omsättningströskeln ej överskrids kan en redovisningsenhet välja om moms skall tas ut i Sverige eller i det land där kunden bor.

Hur bokföra moms inom EU?

Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige tillämpas reglerna om omvänd skattskyldighet för en momsregistrerad redovisningsenhet som lämnar sitt VAT-nummer till säljaren.

Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på sin faktura till köparen och att det är köparen som i stället skall redovisa utgående moms och ingående moms på inköpsvärdet omräknat till redovisningsvalutan.

Är det moms på försäljning utanför EU?

För att avgöra om en tjänst ska beskattas i Sverige eller ett annat land ska du ta ställning till följande:

 • Är köparen en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson)?
 • Vad är det för typ av tjänst?

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Fakturor från andra EU-länder som avser varuleverans till Sverige ska aldrig inkludera moms, förutsatt att företaget uppger ett giltigt VAT-nr. Vid beställning av varor från andra EU-länder ska universitetets VAT-nr uppges, SE202100315301, för att leverantören ej ska debitera utländsk moms. Utöver VAT-nr krävs för momsfrihet att varan levereras från annat land till Sverige. Om leverantören inte har kännedom om vårt VAT-nr kommer denne att debitera utländsk moms. Om ni felaktigt blivit debiterade för sådan moms bör felet korrigeras i samråd med leverantören innan betalning sker. Be att denne ställer ut en ny faktura utan moms, eller be att få en kreditfaktura på momsbeloppet - sänd i så fall fakturan till betalning tillsammans med kreditfakturan.

I normalfallet ska både ingående och utgående moms (så kallad förvärvsmoms) bokföras av köparen vid betalning av varor från momsregistrerade leverantörer i andra EU-länder. Denna bokning av förvärvsmoms sker av den centrala ekonomifunktionen och deklareras tillsammans med svensk moms varje månad. Momsdeklarationen sköts av den centrala ekonomifunktionen.

När används konto 2640?

Moms, även kallad mervärdesskatt, är en skatt som vi alla måste betala när vi handlar. Som privatperson kommer du dock inte att märka av den eftersom skatten redan är inbakad i priset. Om ditt företag är momsregistrerat ska du dock deklarera och betala moms.

När du köper varor och tjänster till din verksamhet ska du göra avdrag för den moms du betalar. När du sedan säljer till kunder ska du lägga moms på priset som du sedan betalar in till Skatteverket.

När används konto 2440?

Hej igen!

Jag förstår vad du menar, men i och med att du från början lade upp totala skulden som en tillgång samt mot 2440 så bör du rimligtvis behöva fortsätta ha kvar den delen som är kvar att betala mot 2440. Detta både för att du annars inte har något att boka dina sista betalningar mot och du då kommer boka en högre kostnad än vad det egentligen är, plus att du fortfarande har kvar en del att betala.