:

Hur bokför man personalrepresentation?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man personalrepresentation?
 2. Är Personalaktivitet avdragsgill?
 3. Vad bokförs på konto 7632?
 4. Vad bokförs på konto 7690?
 5. Är personalkostnader avdragsgilla?
 6. Hur mycket är avdragsgillt vid personalfest?
 7. Vilken personalrepresentation är avdragsgill?
 8. När används konto 6072?
 9. Vad bokförs på 6991?
 10. Vad räknas som övriga personalkostnader?
 11. Vad bokförs på 7699?
 12. Hur redovisas personalkostnader?
 13. Vad bokförs på övriga personalkostnader?
 14. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 15. Vad är skillnad på representation och personalrepresentation?

Hur bokför man personalrepresentation?

Interna representation handlar i stället om interna möten och event såsom personalfester, informationsträffar, kurser och konferenser.

På verifikationerna såsom kvitton och fakturor för interna representationen måste företaget ange syftet med personalrepresentationen, vilka som har deltagit och deras befattningar.

Är Personalaktivitet avdragsgill?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Vad bokförs på konto 7632?

Endast enklare mat och dryck är avdragsgillt, exempelvis kaffe, kakor, smörgåsar och alkoholfria drycker. Kostnaden får inte överstiga 60 kronor per person.

Det är möjligt att dra av ingående moms för måltider i samband med representation. Momsen på mat och alkoholfria drycker är 12 procent medan momsen på alkoholhaltiga drycker är 25 procent. Du kan dra av hela momsbeloppet på upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Det finns två alternativ för momsberäkningen genom att separera kostnaden för mat och alkoholhaltiga drycker, eller genom att använda ett schablonbelopp. Om notan överstiger 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle, kan du dra av ett schablonbelopp på 46 kronor per person om alkohol serveras, eller 36 kronor om alkohol inte serveras. Observera att dricks inte räknas med i momsberäkningen, och hela sällskapets nota används som underlag.

Vad bokförs på konto 7690?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7690 Övriga personalkostnader
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Är personalkostnader avdragsgilla?

Vad som är avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader är inte helt enkelt att hålla reda på, men vi ska försöka reda ut begreppen så gott vi kan!

Att något är avdragsgillt innebär på det stora hela att du får ta upp affärshändelsen i din bokföring. Dvs öka kostnaderna i bolaget, minska vinsten och framförallt minska skatten. Bortsett från några undantag är de mesta avdragsgillt och innefattar alltså de kostnader som reducerar ens skattemässiga resultat. En av de viktigaste grundpelarna för att kostnaden ska vara avdragsgill är att den ska ha en direkt koppling till bolaget. För att vara helt säker på om det man ska bokföra är avdragsgillt eller ej kan det alltid vara bra att kontrollera med Skatteverket då det är de som kommer avgöra vad som gäller i slutändan. Ett exempel på kostnader som är avdragsgilla är kontorsmaterial, serviceavgifter, tjänstebil och tjänsteresor, trängselskatt och företagsförsäkring.

Hur mycket är avdragsgillt vid personalfest?

Vi får många frågor från våra kunder om vad som gäller skattemässigt för personalfest för de anställda. Det många inte vet är att samma regler gäller även för dig som är ensam anställd i ditt aktiebolag

Spelar ditt favoritlag på bortaplan till helgen? Varför inte passa på att anordna en av årets personalfester och heja på ditt lag och bo över på hotell då det är skattefritt för personalen och med en gynnsam avdragsrätt för arbetsgivaren?

Vilken personalrepresentation är avdragsgill?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

När används konto 6072?

Deductible representation expenses The general rule under income category Law ( THE 16 Chapter 2 § ) is that “representation expenses and other purposes shall be deducted only if they are directly connected with the business activity, such as when it is exclusively a question of opening or maintaining business relationships, or the like or in which the expenditure relates anniversary or staff welfare. The deduction can not exceed what is considered reasonable.” What is reasonable, determined by the Tax, see the amount of use.

A condition for allowance is granted is that the receipt or invoice indicating which participants (all), companies and the purpose of representation.

Vad bokförs på 6991?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad räknas som övriga personalkostnader?

Man brukar skilja på bruttolön och nettolön men i bokföringen använder vi oss av bruttolönen dvs. den lön som den anställde och arbetsgivaren kommer överens om. I bokföringen skiljer man oftast även på löner beroende på vad den anställde arbetar med såsom löner till kollektivanställda (7010), löner till tjänstemän (7210) och löner till företagsledare (7220).

Samtidigt som man bokför en speciell lön så ska även alla andra transaktioner som rör just den lönen bokföras. Hit hör arbetsgivaravgifter, AFA-avgifter och skatter. Ibland ska vissa avgifter dras från lönen såsom fackavgifter och måltidskuponger. Man ska även bokföra upplupen semesterersättning och sociala avgifter om det finns med.

Har man däremot en enskild firma, ska man komma ihåg att den ersättning man tar ut från företaget inte är en lön utan ett eget uttag och bokförs därför inte under kontoklass 7.

Vad bokförs på 7699?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur redovisas personalkostnader?

Personalkostnader får endast bestå av faktiska lönekostnader inklusive andra kostnader som är direkt kopplade till lönerna, till exempel skatter och sociala avgifter inklusive pensioner (HB:s LKP).

 • Lönekostnaden ska vara knuten till projektgenomförandet och bokförd på projektets projektkonto.

 • Anställningsavtal eller arbetsbeskrivning finns.

 • Stödmottagaren får inte ha tagit emot stöd för lönekostnader från annat håll, t.ex. lönebidrag eller anställningsstöd. Sådana belopp ska i sådant fall dras av.

Personalkostnader får redovisas för personer som har någon av följande typ av anställning hos stödmottagaren:

Vad bokförs på övriga personalkostnader?

Man brukar skilja på bruttolön och nettolön men i bokföringen använder vi oss av bruttolönen dvs. den lön som den anställde och arbetsgivaren kommer överens om. I bokföringen skiljer man oftast även på löner beroende på vad den anställde arbetar med såsom löner till kollektivanställda (7010), löner till tjänstemän (7210) och löner till företagsledare (7220).

Samtidigt som man bokför en speciell lön så ska även alla andra transaktioner som rör just den lönen bokföras. Hit hör arbetsgivaravgifter, AFA-avgifter och skatter. Ibland ska vissa avgifter dras från lönen såsom fackavgifter och måltidskuponger. Man ska även bokföra upplupen semesterersättning och sociala avgifter om det finns med.

Har man däremot en enskild firma, ska man komma ihåg att den ersättning man tar ut från företaget inte är en lön utan ett eget uttag och bokförs därför inte under kontoklass 7.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Vad är skillnad på representation och personalrepresentation?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.