:

Vad kostar det att få hjälp med dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att få hjälp med dödsbo?
 2. Vem kan hjälpa till med bouppteckning?
 3. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 4. Vad händer om det inte finns pengar i dödsboet?
 5. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 6. Kan banken hjälpa till med bouppteckning?
 7. Vad får man röra i ett dödsbo?
 8. Hur lång tid tar det innan man får pengar från dödsbo?
 9. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 10. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 11. Hur får man tillgång till Avlidens konto?
 12. Får man gå in i ett dödsbo innan bouppteckning?
 13. Vem får gå in i huset vid dödsfall?
 14. Hur lång tid efter bouppteckningen får man sitt arv?
 15. Får man slänga kläder innan bouppteckning?

Vad kostar det att få hjälp med dödsbo?

Det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans ska se till att en boupp­teck­ning blir gjord. Döds­bo­de­lä­gar­na kan själva välja att göra boupp­teck­ning­en. Det är då enklast att den person som bäst känner till den av­lid­nes eko­no­mi och ägande gör sam­man­ställ­ning­en. Det kan ex­em­pel­vis vara part­ner eller en bröstar­vinge. Det är oftast inte sär­skilt svårt och det finns mycket stöd att få om det skulle be­hö­vas. 

Det går också att anlita en jurist eller ta hjälp av be­grav­nings­by­rå som ofta har en egen jurist eller sam­ar­be­te med en ju­rist­by­rå. Du kan också välja att låta någon annan ut­om­stå­en­de som du litar på göra boupp­teck­ning­en. 

Insikt: Nor­disk studie: En­kel­het vik­tigt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ning

Kost­nad för boupp­teck­ning kan va­ri­e­ra stort och beror på vem du väljer att anlita och den tid som krävs för ar­be­tet. Det kan ta olika lång tid be­ro­en­de på hur till­gång­ar och skul­der i dödsbo ser ut, om det finns mycket att gå igenom och reda ut.

Om ett dödsbo har många döds­bo­de­lä­ga­re kan det också be­hö­vas extra tid för att ta reda på vem som ska ärva, jäm­fört med ett dödsbo som bara har en eller ett par nära ar­ving­ar. 

En jurist tar i regel från 1 500–1 600 kr i timmen, och även en enkla­re boupp­teck­ning tar åt­minsto­ne några timmar. Kost­nad för boupp­teck­ning kan därför börja på runt 4 000 kr och kosta upp mot det dubbla eller mer om det är kom­pli­ce­rat. 

Vem kan hjälpa till med bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Hejsan! Min svärfar lämnade oss igår och jag och min sambo har haft han om hans ekonomi sista månaderna. Vi bor i samma fastighet och har hjälpt han att betala räkningar och dylikt. Har pratat med en advokatfirma som ska hjälpa oss med bouppteckning men vi skulle få landa lite i allt detta innan vi bokade en tid. Jag undrar nu hur det skulle fungera ifall det ex kommer en räkning som är till min svärfar och han har gått bort. Har vi tillåtelse att betala det med hans pengar? Vad får och får vi inte göra? Då det är tre bröder inblandade så vill vi inte göra något fel.  

Vad händer om det inte finns pengar i dödsboet?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på. Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden.

Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

Kan banken hjälpa till med bouppteckning?

Banken får reda på att en kund har avlidit via offentliga register, men det kan ändå vara bra att kontakta banken och tala om vad som har hänt. De ger ofta vägledning om vad du måste göra och vad banken står till tjänst med vid ett dödsfall. De hjälper till med att betala nödvändiga räkningar så som till exempel hyra, skatt, el eller bolåneräntor samt begravningskostnader och kostnader för bouppteckning.

När banken får kännedom om dödsfallet sker en rad automatiska åtgärder:

 • Bank-, betal- och kreditkort samt BankID spärras.
 • Eventuella e-fakturor i Internetbanken skickas istället som pappersfaktura till dödsboet. 
 • Internetbanken, mobilbanken och Kundcenter Privat avslutas. 
 • Dispositionsrätter tas bort för god man och förvaltare.
 • Kapital- och räntebesked skickas till dödsboets adress.

Vad får man röra i ett dödsbo?

Ett dödsbo måste förvaltas av någon som kallas för boutredningsman, som utses av tingsrätten. Boutredningsmannen ska se till att dödsboet förvaltas på ett korrekt sätt och att eventuella skulder betalas.

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplicerad process. Det är viktigt att ha koll på vad man får röra i dödsboet för att undvika eventuella legala konsekvenser och för att undvika eventuella konflikter med andra arvingar eller boutredningsmannen. I denna artikel har vi tittat på vad ett dödsbo är, vad som händer med det efter någons död, vad man får och inte får röra i ett dödsbo, samt vad som händer med skulder i ett dödsbo.

När någon avlider kan det vara oklart vad man får röra i dödsboet. Här är en lista på vad som brukar vara tillåtet:

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplicerad process. Det är viktigt att ha koll på vad man får röra i dödsboet för att undvika eventuella legala konsekvenser och för att undvika eventuella konflikter med andra arvingar eller boutredningsmannen. I denna artikel har vi tittat på vad ett dödsbo är, vad som händer med det efter någons död, vad man får och inte får röra i ett dödsbo, samt vad som händer med skulder i ett dödsbo.

Hur lång tid tar det innan man får pengar från dödsbo?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Hur får man tillgång till Avlidens konto?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Får man gå in i ett dödsbo innan bouppteckning?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

Vem får gå in i huset vid dödsfall?

Likt de flesta hemsidor använder vi oss av cookies för att webbplatsen ska fungera, analysera hur hemsidan används för framtida förbättringar. Du kan antingen klicka på “Godkänn alla” och surfa vidare eller så klickar du på "Inställningar" för att läsa mer och göra specifika val. Läs mer om cookies

Hur lång tid efter bouppteckningen får man sitt arv?

Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

Får man slänga kläder innan bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.