:

Kan man vara personlig assistent till sitt eget barn?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man vara personlig assistent till sitt eget barn?
 2. Hur blir man personlig assistent till anhörig?
 3. Hur mycket får en personlig assistent i timmen?
 4. Vad kan man begära i lön som personlig assistent?
 5. Hur många barn har personlig assistans?
 6. Hur ser en dag ut som personlig assistent?
 7. Vilket assistent företag är bäst lön betal?
 8. Vad tjänar en personlig assistent 2023?
 9. Hur många timmar är en heltid för en personlig assistent?
 10. Hur mycket får man för sovande jour?
 11. Hur många timmar är heltid personlig assistans?
 12. Är personlig assistans gratis?
 13. Hur många timmar i veckan får man jobba som personlig assistent?
 14. Hur många Dygnspass är heltid?
 15. Hur många timmar är heltid som personlig assistent?

Kan man vara personlig assistent till sitt eget barn?

TACK så jättemycke för alla fina svar!!

Det stämmer, att vi är mitt uppe i allting i livet nu känns det som... puh!

Hur blir man personlig assistent till anhörig?

För många personer med ett behov av assistans kan det kännas tryggt med en nära anhörig som assistent. Det är en familjemedlem eller annan släkting som får i uppdrag att sköta om det stöd och den service som man är berättigad till genom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hur mycket får en personlig assistent i timmen?

Jag har blivit erbjuden ett jobb som personlig assistent.

Men är lite nyfiken på vilka arbetstider har ni, lön, heltid/deltid?

Vad kan man begära i lön som personlig assistent?

Medellönerna gäller anställda i kommuner, regioner, räddningstjänst, två kommunala bolag samt ett region-kommunalt bolag. Medellönerna gäller alltså inte anställda hos privata arbetsgivare.

Uppgifterna gäller tillsvidareanställda, medellönen är räknad på heltid, utan rörliga tillägg den 30 november 2022. 

Hur många barn har personlig assistans?

Försäkringskassans statistik visar att det har skett en liten uppgång i antalet barn med personlig assistans (assistansersättning genom Försäkringskassan). I augusti upphörde dock ökningen, och antalet barn med assistansersättning minskade åter. Se fler diagram som visar utvecklingen 2023.

Redan under våren och försommaren 2023 kom det signaler om att reformen inte blivit alls så positiv som väntat för barn med funktionsnedsättning.

– Vi börjar se tydliga förlorare och vinnare på lagändringen, säger advokat Emilia Liedbeck, Altius Advokatbyrå. Förlorarna är helt klart barn och unga. Det har blivit svårare för barn att få assistans. Äldre barn med assistans riskerar förlora timmar om de ansöker om utökning, på grund av det nya föräldraavdraget.

Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG, beskrev situationen så här i ett webbinarium den 11 september 2023:

Det nya föräldraavdraget skulle ersätta den gamla modellen, där Försäkringskassan tog bort de timmar som motsvarade normalt föräldraansvar för andra barn i samma ålder.

Den gamla modellen fungerade ofta väldigt godtyckligt, och man gjorde också stora avdrag på assistansbehovet. I praktiken hade barn under sex år inte någon chans att få personlig assistans.

Tanken var att föräldraavdraget skulle ge mer enhetliga bedömningar. Det skulle inte vara upp till handläggaren att bedöma skillnaden jämfört med vad som är ”normalt” för ett jämnårigt barn utan funktionsnedsättning.

Syftet var att möjliggöra för fler barn att berättigas till assistansersättning. Konsekvensen av lagändringen är hittills inte att fler barn berättigas till assistans.

”Det har inte gått tillräckligt med tid för att säga att lagstiftningen inte berättigar fler barn rätt till assistans, men min uppfattning är att det blivit svårare”, säger Emilia Liedbeck i en intervju med HejaOlika på försommaren 2023.

– Det som har hänt är att lagstiftaren inte närmare reglerat när föräldraavdraget ska göras. Jag har läst igenom propositionen många gånger, och det är väldigt otydligt, säger Emilia Liedbeck.

– Grundtanken är att fler barn ska få rätt till assistans. Utifrån denna grundtanke borde föräldraavdraget göras på den totala tidsåtgången för grundläggande och andra personliga behov. Då skulle föräldraavdraget inte avgöra rätten till assistans.

– Förarbetena ger inte något tydligt exempel på hur föräldraavdraget ska användas vid bedömningen av rätten till assistans, vilket är beklagligt. Det problem som nu har uppstått är inte omnämnt i förarbetena, så jag tror inte att någon har förutsett att detta skulle bli konsekvensen.

När det gäller att få rätt till assistans är förlorarna de barn som har omfattande hjälpbehov (men som inte behöver hjälp med sondmatning eller andning).

När det gäller totala behovet av assistans är förlorarna de barn med beslut där avdrag tidigare inte gjorts för föräldraansvar (eller där avdragen har varit små) och som har omfattande assistansbeslut men där det krävs utökad assistans, kanske för att barnet är vaken längre tid.

Ett exempel: En 16-åring har assistans all vaken tid, och inga avdrag har gjorts för föräldraansvar. Barnet är nu vaket en timme mer per dag. Denna 16-åring kan inte beviljas mer assistans vid en ansökan om utökning, eftersom den timme mer som barnet numera är vaken bedöms som föräldraavdrag. Konsekvenserna blir att 16-åringen måste förlita sig på hjälp från föräldrarna trots att föräldrarna kanske inte ens arbetar som assistenter, och 16-åringen all annan tid är van vid att få hjälp från assistenter som hen själv valt.

Hur ser en dag ut som personlig assistent?

Det viktiga när du ska arbeta som personlig assistent på Inspirera Assistans är att du har empati. Empati betyder i korthet förmågan att uppleva och förstå andas känslor. Det handlar först om att du bryr dig om andra människor. Man skulle kunna säga att det är en typ av inlevelse och medkänsla. Det handlar om att sätta sig in i och känna vad andra känner.

Om du har empati så kommer leda till att ni har en god kommunikation med respekt och integritet.

Det är på ett sätt personligt att arbeta som personlig assistent. Du är med i vardagen hos den som är funktionsnedsatt och hjälper den personen att leva ett självständigt liv. Det finns också andra kontaktytor runt om den som är funktionsnedsatt och det kan vara så att du relaterar till familj, anhöriga och vänner. På så sätt är det väldigt viktigt att man hittar ett professionellt förhållningssätt.

Vilket assistent företag är bäst lön betal?

Det viktiga när du ska arbeta som personlig assistent på Inspirera Assistans är att du har empati. Empati betyder i korthet förmågan att uppleva och förstå andas känslor. Det handlar först om att du bryr dig om andra människor. Man skulle kunna säga att det är en typ av inlevelse och medkänsla. Det handlar om att sätta sig in i och känna vad andra känner.

Om du har empati så kommer leda till att ni har en god kommunikation med respekt och integritet.

Det är på ett sätt personligt att arbeta som personlig assistent. Du är med i vardagen hos den som är funktionsnedsatt och hjälper den personen att leva ett självständigt liv. Det finns också andra kontaktytor runt om den som är funktionsnedsatt och det kan vara så att du relaterar till familj, anhöriga och vänner. På så sätt är det väldigt viktigt att man hittar ett professionellt förhållningssätt.

Vad tjänar en personlig assistent 2023?

När börjar storhelgs-ob gälla julen 2023? Vilka storhelgstillägg finns i Kommunals avtal? Hur mycket ob får man på julafton? Vilka får extra ob-ersättning för nattarbete? Vilka är reglerna för ob-tillägg? KA reder ut vad som gäller. Här kan du söka på ditt yrke.

Hur många timmar är en heltid för en personlig assistent?

Den viktade genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 33 700 kr. För det lägst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mindre än 28 600 kr. För det högst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mer än 40 000 kr.

Hur mycket får man för sovande jour?

Timlön är standard på detta avtal vilket gör att löneutrymmet anges nedan per timme. 

 • 1 februari 2021 är löneutrymmet 3,95 kronor per timme. 
 • 1 juli 2022 är löneutrymmet 3,24 kronor per timme. 

Lönerna kommer att förhandlas vid två tillfällen under avtalsperioden. Detta kallas lönerevision. Till varje gång beslutar de centrala parterna om ett utrymme i kronor som är en så kallad ”insamlingsmodell”. Det betyder att när lönerna sedan kan förhandlas på lokal nivå mellan Kommunal och din arbetsgivare räknar man ihop summan för alla till en gemensam pott. Sedan fördelas potten mellan de anställda. 

Föredelning av potten är individuell och differentierad utifrån de lönekriterier som finns på din arbetsplats. Olika personer kan få olika mycket löneökning och det finns inga garantier för löneökningar för alla.

Hur många timmar är heltid personlig assistans?

Det är glädjande att Kommunal nu efter flera år hittat en lösning på den ojämlikhet som funnits mellan våra yrkesgrupper inom socialförvaltningen i Skellefteå Kommun, säger Gun-Britt Janson, sektionsordförande

Personliga assistenterna har haft detta krav i många år och lyft det som en stor orättvisa. De har skrivit motioner och ställt krav på att Kommunal lokalt skulle hitta en lösning. Facklig kamp tar ibland tid men äntligen kan vi se att den orättvisa som funnits är borta säger Gun-Britt.

Är personlig assistans gratis?

Den 11 september anordnade HejaOlika och ABH Utbildning & Rådgivning ett webbinarium för att ge svar på de mest brännande frågorna.

Här kan du se webbinariet i efterhand – denna version utan textning:

Hur många timmar i veckan får man jobba som personlig assistent?

Som personlig assistent till en anhörig får du arbeta maximalt 48 timmar i veckan i genomsnitt. Sedan ställs det enligt arbetstidslagen krav på dygnsvila (11 timmar i genomsnitt under 14 dagar) och veckovila (36 timmar). Vid tillfälliga avvikelser är det dock okej att jobba mer så länge genomsnittet inte understigs.

Hur många Dygnspass är heltid?

Jeanette Liljekvist är en av de assistenter som dragit igång namninsamlingen.

– Om man måste ha 11 timmars dygnsvila i sträck innebär det att dygnspassen kommer att försvinna. Detta resulterar i stora negativa förändringar i verksamheter som ambulans och räddningstjänst men också inom LSS [lag om stöd och service till vissa funktionshindrade], säger Jeanette.

Assistentgruppen menar att förändringen kommer att påverka assistansanvändare negativt, med fler personalbyten och ökad oro. Sämre blir det även för arbetsgivare som kommer att få svårt att rekrytera. Dygnspass är väldigt populära bland nya arbetstagare, och många som i dagsläget jobbar dygnspass är mycket nöjda med sina scheman.

Hur många timmar är heltid som personlig assistent?

Arbetstiden för en assistent kan vara innebära alla tider på dygnet, dag, kväll, natt samt helger. Du som assistent kan t.ex arbeta under ett dygn eller ha ett omväxlande schema, dagtid, kväll eller natt. Enligt kollektivavtalen ska arbetsgivaren ge ändringar av assistentens schema minst två veckor i förväg.

För de egna arbetsgivare som inte har anslutit sig till ett kollektivavtal gäller Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete.