:

Hur mycket kostar det att starta en förening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att starta en förening?
 2. Vad behövs för att starta en ideell förening?
 3. Får en ideell förening tjäna pengar?
 4. Hur finansieras oftast en förening?
 5. Hur mycket bidrag får en förening?
 6. Hur finansieras en förening?
 7. Måste man betala medlemsavgift i en förening?
 8. Hur beskattas en ideell förening?
 9. Hur mycket skatt betalar en ideell förening?
 10. Hur kan föreningar tjäna pengar?
 11. Hur får föreningar in pengar?
 12. Måste en förening ha en budget?
 13. Har alla rätt att starta en förening?
 14. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?
 15. Måste föreningar betala skatt?

Hur mycket kostar det att starta en förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Vad behövs för att starta en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Får en ideell förening tjäna pengar?

Om man investerar en summa pengar i en ideel förening.Kan man ta ut dom pengarna från den ideela föreningen sen?

feb '22

Hur finansieras oftast en förening?

Det är mycket viktigt att hålla ordning och reda på föreningens administration. Börja med att skaffa några mappar med innehållsförteckning och fördela inom styrelsen vem som håller reda på vad.

Styrelsen fattar beslut om vilka som har rätt att teckna föreningens firma (skriva under för föreningens räkning). Oftast beslutar styrelsen att ordföranden och kassören kan teckna firma antingen tillsammans eller var för sig. Firmateckningen måste givetvis följa föreningens stadgar ifall detta är reglerat där. Det är viktigt att det i protokollet framkommer med namn och post vilka som har rätten att teckna firma.

Det är viktigt att styrelsen utser en postmottagare som tar hand om föreningens post och fördelar den vidare till berörda. Vanligtvis väljer man att posten går till samma adress som kontaktpersonen för föreningen ifall föreningen inte skaffar en postbox.

Om föreningen har mycket utgående brev kan det löna sig att ansöka om ekonomibrev hos Posten och kan då skicka B-post med lägre portokostnad.

Information om ekonomibrev på Postens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mycket bidrag får en förening?

Välkommen till vår hjälpsida för dig som vill veta mer om vilka stiftelser eller fonder som en ideell förening kan söka bidrag från. Här samlar vi länkar till verk, organisationer, stiftelser och fonder som kan vara av nytta. Om ni som förening vill ha hjälp att söka medel så är ni även mycket välkomna att kontakta Svensk Bidragsförmedling för en kostnadsfri rådgivning. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Först kommer några grundläggande länkar till webbplatser där det finns generell och viktig information till föreningar.

 • Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, Läs mer här: www.sok.se
 • Riksidrottsförbundet, RF, Läs mer här: www.rf.se
 • Idrottslyftet, Läs mer här: www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet
 • Bolagsverket, Läs mer här: www.bolagsverket.se
 • Skatteverket, Läs mer här: www.skatteverket.se
 • Jordbruksverket, Läs mer här: www.jordbruksverket.se
 • Fotbollsförbundet, anläggningsfonden, Läs mer här: http://fogis.se/anlaggningarenor/stod-kontakt/anlaggningsfonden/

Nedan finner du ett antal olika fonder och stiftelser som delar ut stipendier eller bidrag till projekt. Kontakta oss om du önskar ytterligare information om vilka möjligheter din organisation har för att få ett bidrag för ert eller era projekt.

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. Läs mer om Arvsfonden här: www.arvsfonden.se

Brottsförebyggande rådet (Brå) delar årligen ut ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete. De brottsförebyggande insatserna kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer. Läs mer om Brottsförebyggande rådet här: https://www.bra.se/forebygga-brott/ekonomiskt-stod.html

Stiftelsen ger bidrag till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller ungdomars vård och fostran, ungdomars utbildning och vård och hjälp till åldersstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning. Läs mer om Dr Félix Neuberghs stiftelse: www.felixneubergh.se

Hur finansieras en förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Måste man betala medlemsavgift i en förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Hur beskattas en ideell förening?

Bolagsskatten är den skatt som föreningen betalar för sin vinst

Om en medlem är anställd av föreningen får medlemmen lön. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt

Hur mycket skatt betalar en ideell förening?

Bolagsskatten är den skatt som föreningen betalar för sin vinst

Om en medlem är anställd av föreningen får medlemmen lön. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt

Hur kan föreningar tjäna pengar?

Att det är viktigt att tjäna pengar till föreningskassan är ingen direkt nyhet för oss som är aktiva inom föreningslivet. Vi har minsann stenkoll på att det behövs en hel del pengar för att driva föreningar och allt som tillkommer med det. Bara att byta ut sliten utrustning, kunna åka på cuper och köpa nya matchtröjor kostar en hel del pengar. Om föreningen har en god ekonomi öppnar sig många fler möjligheter för alla medlemmar!

Hur får föreningar in pengar?

Tjäna pengar till idrottslagen och föreningen utan att säljaNu över vintern genomgår många en tuff period för att hantera ränteökningar, elräkningar, ökade matkostnader etc. Detta drabbar även idrottsföreningar och lags möjlighet att tjäna in pengar till sina lagkassor när föräldrar och supporters måste prioritera saker i sin privatekonomi

Men det finns inkomstbringande aktiviteter som både lag och förening kan starta igång och som inte handlar om att bedriva försäljning.

Måste en förening ha en budget?

Budgeten ska stämma överens med vad ni har skrivit i verksamhetsplanen. Det betyder att alla aktiviteter och projekt som finns i verksamhetsplanen ska ha finansiering och i budgeten bestämmer ni hur mycket det ska vara.

Tips: Kolla hur mycket pengar som gått åt tidigare år, då kan det vara lite lättare att ta fram årets budget. Om det är föreningens första år – se budgeten som riktlinjer och fokusera på det övergripande hellre än detaljerna.

Det är lätt att överskatta intäkterna och lika lätt att underskatta utgifterna!

 • Se till att endast lägga in säkra intäkter men var trots det förberedd på att du kan behöva stryka vissa av dem.  
 • Ta med osäkra utgifter och håll koll på vilka av utgifterna som kan variera.
 • Var beredd på att ändra budgeten när förutsättningarna förändras, till exempel genom oförutsedda utgifter.

Har alla rätt att starta en förening?

1

Personerna med avsikt att starta föreningen samlas och förbereder ett förslag på stadgar, mål och vilken inriktning föreningen ska ha.

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

Idrottsföreningen Höjdarna BK har haft följande inkomster under beskattningsåret:

Loppmarknad: 15 000 kronorFörsäljningskampanjer: 35 000 kronorEnklare servering: 20 000 kronorBingolotter: 10 000 kronorButiksinventering: 10 000 kronorBemanning vid parkering:10 000 kronor

Måste föreningar betala skatt?

Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.