:

Vem får pengarna om den försäkrade avlider?

Innehållsförteckning:

 1. Vem får pengarna om den försäkrade avlider?
 2. Vad är dödsfallsersättning?
 3. Hur länge betalas pensionen ut vid dödsfall?
 4. Hur mycket får man i Arvsvinst?
 5. När en förälder dör Försäkringskassan?
 6. Vilka försäkringar betalas ut vid dödsfall?
 7. Vad ska betalas vid dödsfall?
 8. Kan barn ärva pension?
 9. Hur mycket mer får man om man tar bort efterlevandeskydd?
 10. Hur fördelas pengar vid dödsfall?
 11. Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?
 12. Måste barn betala föräldrars begravning?
 13. Hur mycket har barn rätt att ärva?
 14. Kan barn ärva sina föräldrars skulder?
 15. Får min fru min pension om jag dör?

Vem får pengarna om den försäkrade avlider?

Det innebär att dina närstående får det som är kvar av din pension när du dör. Vanligtvis betalas pengarna ut månadsvis, som en vanlig pension.

Vad kostar det? Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd kopplat till din försäkring, men eftersom du inte får ta del av arvsvinsterna kan du få en lägre pension om du har ett återbetalningsskydd. Arvsvinst innebär att när en försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd avlider, så fördelas de pengar som finns kvar i hens försäkring mellan andra försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Vad är dödsfallsersättning?

En livförsäkring ger skydd i händelse av att den försäkrade avlider. Ur försäkringen betalas det avtalade ersättningsbeloppet till förmånstagaren eller förmånstagarna, om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. Det har ingen betydelse, om dödsfallet förorsakats av en sjukdom eller ett olycksfall. Livförsäkringen gäller överallt i världen. Ur ett parskydd betalas den avtalade ersättningen endast en gång, också i det fall att båda försäkrade avlider samtidigt. Då har bådas förmånstagare rätt till hälften var av ersättningsbeloppet

En livförsäkring ger skydd i händelse av att den försäkrade avlider. En på förhand avtalad engångsersättning betalas till förmånstagaren eller förmånstagarna, om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid.

Hur länge betalas pensionen ut vid dödsfall?

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region
 • Gäller om du dör medan du fortfarande är anställd
 • Kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller sambo med och till dina barn.

Hur mycket får man i Arvsvinst?

Kontakta Collectum om du vill lägga till eller ta bort återbetalningsskydd. Om du vill ta bort återbetalningsskyddet när utbetalningen av din pension har startat ska du kontakta oss istället. Det behöver du göra skriftligen, till exempel genom att skicka ett meddelande till oss på Mina sidor.

När en förälder dör Försäkringskassan?

Att hitta försäkringar efter en avliden kan vara en utmaning för många människor. När en person har dött uppstår snabbt kostnader för begravning och annat som rör dödsfallet, samtidigt som räntor på eventuella bostadslån och alla andra vardagliga kostnader behöver betalas. Därför är det viktigt att snabbt bilda sig en uppfattning om hur mycket av kostnaderna som den avlidnes försäkringar kan täcka. 

Vissa försäkringar betalas ut automatiskt, andra måste de anhöriga aktivt söka upp. Om din partner hade en livförsäkring via JustInCase kommer vi att kontakta dig när vi fått vetskap från folkbokföringen om att försäkringstagaren avlidit. Vi kommer sedan att betala ut ett skattefritt engångsbelopp till dig som förmånstagare. Engångsbeloppet kan till exempel användas för att lösa bolån, betala för hushållsnära tjänster för att få vardagen att gå ihop eller för att gå ner i arbetstid.   

Vilka försäkringar betalas ut vid dödsfall?

Att hitta försäkringar efter en avliden kan vara en utmaning för många människor. När en person har dött uppstår snabbt kostnader för begravning och annat som rör dödsfallet, samtidigt som räntor på eventuella bostadslån och alla andra vardagliga kostnader behöver betalas. Därför är det viktigt att snabbt bilda sig en uppfattning om hur mycket av kostnaderna som den avlidnes försäkringar kan täcka. 

Vissa försäkringar betalas ut automatiskt, andra måste de anhöriga aktivt söka upp. Om din partner hade en livförsäkring via JustInCase kommer vi att kontakta dig när vi fått vetskap från folkbokföringen om att försäkringstagaren avlidit. Vi kommer sedan att betala ut ett skattefritt engångsbelopp till dig som förmånstagare. Engångsbeloppet kan till exempel användas för att lösa bolån, betala för hushållsnära tjänster för att få vardagen att gå ihop eller för att gå ner i arbetstid.   

Vad ska betalas vid dödsfall?

Vad är ett ämbetsbetyg och vad behöver man det till? Vad är ett ämbetsbetyg?

 • Med ämbetsbetyg avses ett utdrag ur person- och familjerelationsuppgifter som sparats i befolkningsdatasystemet eller kyrkans medlemsregister. 
 • Med ämbetsbetyg kan också avses ett levnadsintyg eller en släktutredning. Med ett ämbetsbetyg påvisar du ditt delägarskap i dödsboet.
 • Ett ämbetsbetyg kan skaffas för olika ändamål. Om du snabbt behöver ett ämbetsbetyg för att sköta bankärenden, kan du ansöka om ett begränsat ämbetsbetyg. Ett mer omfattande ämbetsbetyg behövs för bouppteckningen. 
 • Beställ ett ämbetsbetyg för den avlidna hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller hos den avlidnas församling. 
 • Skicka ämbetsbetyget till oss bekvämt på nätet eller lämna in det på närmaste andelsbankskontor.

Kan barn ärva pension?

Om du är sambo eller gift kan din partner få ärva din tjänstepension om du avlider. Om du har ett återbetalningsskydd ärver dina anhöriga de pengar du hunnit tjäna in.

Vanligast är att du aktivt måste välja återbetalningsskydd till din tjänstepension. Om du är osäker på hur det går till ska du fråga din arbetsgivare. Du kan också göra en pensionsprognos och se vilka bolag som har hand om din tjänstepension.Eller så kontaktar du den valcentral dit din arbetsgivare skickar inbetalningarna till pensionen.  Hos dem kan du ta reda på om du har återbetalningsskydd eller inte.

Du kan också ha ett familjeskydd kopplat till din tjänstepension. Det är en försäkring där en summa pengar betalas ut till dina anhöriga om du dör före pensioneringen. Kostnaden för försäkringen dras från de pengar som betalas in till din pension.

Hur mycket mer får man om man tar bort efterlevandeskydd?

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

Mangold erbjuder depåkonto för värdepappershandel med hög ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Depåkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Mangolds depåkonto är en värdepappersdepå från vilken du kan köpa och sälja värdepapper. Den fungerar även som ett sparkonto där du får ränta på ditt insatta kapital som du inte köper värdepapper för.

Hur fördelas pengar vid dödsfall?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?

 • bank- och kreditkort (automatiska betalningar till exempel Netflix, Spotify, kollektivtrafik med mera upphör när vi avslutar korten)
 • internetbanken
 • digipass (säkerhetsdosa för identifiering)
 • e-faktura
 • betalservice via kuvert
 • bank via telefon.

Måste barn betala föräldrars begravning?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Hur mycket har barn rätt att ärva?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga.

Kan barn ärva sina föräldrars skulder?

Grundregeln är att alla tillgångar och skulder överförs till dödsboet när en person avlider. Ett dödsbo är en egen juridisk person som dödsbodelägarna, alltså arvingarna, är ansvariga för att ta hand om. Mycket ofta anlitas en jurist som hjälper till med det administrativa kring ett dödsbo.

Nedan beskrivs processen från att personen har avlidit till att arvskifte sker. Texten utgår från att det är det är en enda person som står som låntagare. Längre ner i texten presenteras exempel på vad som sker om det är två personer som är skrivna på samma lån.

Får min fru min pension om jag dör?

Men för att kunna göra det behöver du först godkänna funktionella cookies. Läs mer om cookies.