:

När börjar tullarna i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. När börjar tullarna i Stockholm?
 2. Mellan vilka tider är det trängselskatt i Stockholm?
 3. Hur betalar man tull i Stockholm?
 4. Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?
 5. När öppnar tullarna?
 6. Var går tullarna i Stockholm?
 7. Hur kan man undvika trängselskatt?
 8. När är det mest trafik i Stockholm?
 9. Vilka varor betalar man tull på?
 10. Hur mycket måste man betala i tull?
 11. Hur mycket får Stockholm in på trängselskatt?
 12. När stänger tullarna i Stockholm?
 13. Vilka bor på Kungsholmen?
 14. Var går gränsen mellan Vasastan och Östermalm?
 15. Vilka bilar är befriade från trängselskatt?

När börjar tullarna i Stockholm?

En lokal folkomröstning angående införandet av trängselskatt i Stockholm ägde rum i samband med riksdagsvalet 2006. För att ge de valberättigade en realistisk bakgrund genomfördes ett fullskaleförsök med trängselskatt från 3 januari 2006 till 31 juli 2006, det så kallade Stockholmsförsöket. Kostnaderna för försöket hamnade på 1,8 miljarder kronor.[8]

Opinionen var innan Stockholmsförsöket starkt mot trängselskatter i Stockholm och i de kommuner som genomfört omröstningar hade trängselskatter mycket tydligt avvisats. Enligt flera opinionsundersökningar svarade en stor majoritet av befolkningen i såväl Stockholms län, Stockholms stad och Stockholms innerstad "nej" på den raka frågan om ja eller nej till trängselskatt.

En majoritet (51,5 %) röstade dock ja till trängselskatt i Stockholms kommun. I kringliggande kommuner röstade en majoritet mot permanent trängselskatt. Resultatet av folkomröstningen har diskuterats och tolkats på många olika sätt. Trängselskatt infördes permanent den 1 augusti 2007. Beslutet fattades av riksdagen och den skatt som tas ut är statlig.[9]

De stadsdelar som är belägna inom området för trängselskatten är: Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Norrmalm, Skeppsholmen, Vasastaden, Östermalm, Hjorthagen, Ladugårdsgärdet, Norra Djurgården, Kungsholmen, Kristineberg, Stadshagen, Fredhäll, Marieberg, Stora Essingen, Lilla Essingen och Djurgården.

Från Johanneshovsbron i syd till Ekhagen i norr och från Ropsten i öst till Stora Essingen i väst, finns sammanlagt 20 olika betalstationer runt om i Stockholm som är relaterade till trängselskatten[11]. Sedan 1 januari 2016 gäller även trängselskatt på E4/Essingeleden[12].

Mellan vilka tider är det trängselskatt i Stockholm?

 • Från och med 1 januari 2020 har Transportstyrelsen gjort följande ändringar av trängselskatt i Stockholm innerstad och Essingeleden.
 • Nya tider: Ny tidsperiod 06.00-06.29 har blivit tillagd. Tidigare började trängselskatt först vid kl. 06.30 men nu börjar trängselskatt kl. 06.00. Inga tidsförändringar på övriga tider.
 • Nya belopp: Trängselskatten har blivit dyrare, upp till 33 % dyrare. Trängselskatten är som dyrast vid kl. 07.00-08.29 och 16.00-17.29. I Stockholm innerstad kostar det 45 kr och Essingeleden 40 kr per passering.
 • Trängselskatten anpassas efter säsong: Tidigare var det samma trängselskatt oavsett tid på året. Nu inför man lågsäsong och högsäsong. Högsäsong är 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.
 • Trängselskatt även de fem första vardagarna i juli: Innan var juli månad fri från trängselskatt.
 • Trängselskatt gäller också vissa dagar före helgdag: dagen före långfredagen, dagen före Kristi himmelsfärdsdag, dagen före alla helgons dag, dagen före den 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).

Hur betalar man tull i Stockholm?

Du kan på egen hand logga in och se dina skattebeslut i vår e-tjänst för trängselskatt. Det är även möjligt att kontakta vår kundtjänst på telefon: 0771-29 29 29 (öppet vardagar kl.9:00-16:00) eller använda vårat kontaktformulär. Visa hela svaret

Betalning av trängselskatt – Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

autogiro e-avi (e-faktura) bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut) digital brevlåda (erbjuder din brevlådeoperatör en betallösning kan du betala i din digitala brevlåda )

Läs mer om betalning och avisering av trängselskatt, Visa hela svaret

Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?

Trängselskatt gäller endast inom och runt Stockholm och Göteborg. Bilister behöver inte stanna för att betala trängselskatten. de får en faktura för att använda vägtullarna i dessa områden varje månad.

Bilar, lastbilar och bussar är alla ansvariga för trängselskatten. Nödfordon, EG-mobilkranar och bussar med en totalvikt på minst 14 ton, motorcyklar och mopeder är dock undantagna från trängselskatt.

Infrastrukturavgiften gäller för korsningar till följande fyra broar för både Sverigeregistrerade fordon och utlandsregistrerade fordon:

När öppnar tullarna?

Den 15 augusti 2023 började högsäsongen för trängselskatten i Stockholm. Lågsäsong börjar igen den 1 december 2023.

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid betalstationer. Beloppet varierar beroende på vilken tidpunkt en betalstation passeras samt om det är hög- eller lågsäsong.

Var går tullarna i Stockholm?

Innerstaden, enligt stadens definition Inre staden, avgränsas mestadels av vatten, nämligen Brunnsviken och Ålkistan (gräns mot Solna), Lilla Värtan (gräns mot Danderyd och Lidingö), Saltsjön (gräns mot Nacka), Årstaviken, Liljeholmsviken och Essingesundet (gräns mot Söderort), Essingefjärden och Tranebergssund (gräns mot Västerort) samt Ulvsundasjön och Karlbergskanalen (gräns mot Solna). Mot Solna har Innerstaden landgräns, som följer kommungränsen genom bland annat Hagastaden. Eftersom Innerstaden definieras som summan av sina distrikt ingår formellt även några stadsdelar på andra sidan vattnet, t ex stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (Hammarby sjöstad), som överfördes till Stockholms Sofia distrikt från Söderort (stadsdelsområdet Hammarby) år 1999, samt Danviksklippan och Sickla udde.

Folkmängden i Inre staden var den 31 december 2014 335 123 invånare.[3] Ytan uppgick den 31 december 2010 till 4 776 hektar, varav 3 577 hektar land och 1 199 hektar vatten.[4] Befolkningstätheten var därmed 9 369 invånare/km² land. Dess högsta punkt är Henriksdalsberget, 57 meter över havet, invid gränsen till Nacka kommun.

Hur kan man undvika trängselskatt?

Sverige busigaste och olydigaste företag som varit en nagel i ögat på maktfullkomliga politiker sedan 2006. Här ser ni varför. Välkommen till den civila olydnadens högborg.

När är det mest trafik i Stockholm?

I maj 1693 kom den första kungliga förordningen att göra Stockholm och Slottet Tre kronor till utgångspunkt för hela rikets vägmätning. I augusti 1693 fick lantmätaren i Uppland Hoffstedt order av landshövdingen Jakob Gyllenborg att börja vägmätningen "med kedja från Stockholms slotts portar och utmärka hvar fjärdingsväg på marken" (med fjärdingsväg avsågs en fjärdedels mil). Den 3 juni 1694 skrev lantmäteriets direktör Carl Gripenhielm till lantmätarna i Uppland att enligt K. M:ts befallning skulle alla landsvägar i riket mätas från korspunkten mellan Västerlånggatan och Storkyrkobrinken och de, som "redan voro mätta, ändras därefter".[1] Korsningen Västerlånggatan/Storkyrkobrinken ligger bara ett 100-tal meter från Stockholms slott. Skillnaden mot 1693 års direktiv var alltså inte så stor men någon vägmätning direkt knuten till 1694 års direktiv har inte återfunnits.[2] Det dröjde till 1722 innan en ny vägmätning för Stockholms län genomfördes av Jacob Braun. Då gällde Stockholms slotts portar som utgångspunkt och Brauns mätning styrde även 1777 års milstolpar i länet. Systemet bibehölls till slutet av 1800-talet. Idag räknas Stockholms geografiska mittpunkt för avståndsangivelser från Gustav Adolfs torg.[3]

År 1905 fanns det i Stockholm 177 registrerade bilar, siffran ökade på tjugo år till 9 000 registrerade motorfordon och fem år senare, år 1930, hade antalet fördubblats till 17 800 motorfordon. På 1930-talet var det därför en av stadsplanerarnas och samhällsplaneringens viktigaste uppgifter att planera Stockholms vägnät för den förväntade fordonsökningen.

På 1930-talet skapades flera stora infrastrukturprojekt i Stockholms innerstad. Nästan samtidigt invigdes Västerbron (1935), Tranebergsbron (1934) och Slussen (1935). Nu bestämde bilismens framfart planeringen av Stockholms vägnät. På 1940- och 1950-talen planerades omdaningen av Stockholms City, Norrmalmsregleringen, med en förlängning av Sveavägen söderut till det nya Sergels torg. Då tillkom även Klaratunneln, Tegelbacken, Centralbron, Klarastrandsleden och Söderleden. Planerna angående en motorvägsring runt staden tog form på 1950- och 1960-talen och Essingeleden, som är en del av denna ring, invigdes 1966.

År 1960 började man planera Stockholms inre och yttre trafikleder och inom ramen för 1960 års trafikledsplan för Stockholm presenterades ett trakikledssystem för staden. Radiella infartsleder skulle leda ut till Ekerö, Enköping, Uppsala, Lidingö, Nacka, Nynäshamn och Södertälje, samt till de nya eller planerade satellitstäderna som Vällingby, Farsta och Skärholmen. Infartslederna skulle ansluta till en ringled med hög kapacitet och därmed avlasta stadens gatunät. Ringen skulle utgöras av Essingeleden, Norra länken, Valhallavägen, Österleden och Södra länken.

Vilka varor betalar man tull på?

Tullavgifter finns för att priset på olika varor inte ska skilja sig för mycket mellan olika länder och för att EU i vissa fall vill uppmuntra till köp av varor från europeiska företag. Hur mycket du behöver betala i tullavgift beror därför på vilken typ av vara det är, vad den kostar och vilket land den skickas ifrån. Det är viktigt att du tar reda på tullavgiften innan du handlar så att du inte överraskas av att det kostar mer än förväntat.

Hur mycket måste man betala i tull?

En av de största fördelarna med EU för dig som företagare är att du i princip alltid kan importera varor från andra EU-länder utan att behöva betala moms och tull för det. 

Hur mycket får Stockholm in på trängselskatt?

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.

Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

När du kör ditt fordon genom en betalstation tas en bild av fordonets registreringsskylt av ett automatiserat system. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

När stänger tullarna i Stockholm?

Den 1 januari 2020 förändrades reglerna för trängselskatt i Stockholm, bland annat tas skatten ut en halvtimme tidigare på morgonen. Trängselskatt tas även ut vissa dagar före helgdag och den första veckan i juli. Skattebeloppen har även anpassats efter hög- eller lågsäsong. Här nedanför kan du läsa om de regler och belopp som nu gäller.

Trängselskatt tas ut måndag till fredag, mellan kl 06.00 och 18.29. Det tas inte ut trängselskatt under lördagar, söndagar och helgdagar.

Vilka bor på Kungsholmen?

Från 1400-talet brukades holmen av Gråbrödraklostret[1] och kallades vid denna tid därför "Munklägret" eller "Munkliderna" (lid med betydelsen sluttning). Troligtvis var "lägret" en förvanskning av "lidern". Munkarna anlade ett tegelbruk vid Rålambshov och förutom detta ägnade de sig åt jordbruk och fiske. I samband med reformationen 1527 hamnade ön i kronans ägo. Den första bebyggelsen uppstod i dalen mellan Kungsklippan och Kronoberget, medan hantverkares verkstäder och industrier uppfördes längs stränderna.

År 1645 fick Munklägret sin första bro. År 1672 fick holmen namnet "Kungsholmen" och bildade en egen församling.[2]

Kungsholmen var fram till 1700-talet i stort sett obebyggd. O.J. Gjödings "Chartan öfwer Kungsholmen eller Stockholms wästre malm" visar slotten Hornsberg och Christinæberg i nordvästra delen av ön. Mot sydost syns början av ett planerat gatunät med några huvudgator (räknade från norr till söder) som Reparebansgatan (nuvarande Fleminggatan), Stora Kungshomsgatan (nuvarande Kungsholmsgatan) och Hantwärkaregatan (nuvarande Hantverkargatan). I slutet av 1800-talet genomförde Albert Lindhagen den stadsplan (Lindhagenplanen) som fortfarande präglar Kungsholmens stadsbebyggelse.

Det finns idag två olika sätt att namnge något som ligger på Kungsholmen. Dels exempelvis Kungsholms baptistkyrka, Kungsholms församling, Kungsholms hamnplan, Kungsholms kyrka och Kungsholms strand och dels exempelvis Kungsholmens brandstation, Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium och Kungsholmens stadsdelsområde – men vad gäller brandstationen och gymnasiet finns även äldre referenser som anger "Kungsholms brandstation" och "Kungsholms gymnasium".[4][5]

Var går gränsen mellan Vasastan och Östermalm?

Stockholms innerstad ligger i Stockholms stad, en del av Stockholms tätorter i Sverige. Sedan 2007 har Stockholms innerstad delats in i fyra stadsdelsområden, Kungsholmen, Södermalm, Norrmalm och Östermalm. Innan 2007 var innerstaden indelad i fem stadsdelsområden, Katarina-Sofia, Kungsholmen, Maria-Gamla stad, Norrmalm och Östermalm. Gränsen mellan de historiska landskapen Södermanland och Uppland delar Stockholms innerstad i två delar. Cirka 179,000 människor bor i ett område på cirka 25 kvadratkilometer i den norra delen (Uppland) medan cirka 103,000 människor bor i ett område på cirka 7,5 kvadratkilometer i den södra delen (Södermanland), båda med olika siffror för människor per kvadratkilometer.

Visa karta över: Kungsholmen karta Norrmalm karta Södermalm karta Östermalm karta

Vilka bilar är befriade från trängselskatt?

Ansökan kan gälla din egen eller någon annans bil och ska vara undertecknad av den som har parkeringstillståndet. Om du som söker är under 18 år och båda föräldrarna är vårdnadshavare måste bägge föräldrarna skriva under din ansökan.

Tillsammans med ansökan ska du bifoga något som styrker att du har ett parkeringstillstånd, till exempel en kopia på fram- och baksida av tillståndet eller en kopia på kommunens beslut.