:

Måste man registrera särskilt företagsnamn?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man registrera särskilt företagsnamn?
 2. Varför särskilt företagsnamn?
 3. Vad får företag inte heta?
 4. Måste man ha Ab i namnet?
 5. Hur mycket kostar det att registrera företagsnamn?
 6. Vad händer om man inte registrerar sitt företag?
 7. Vad kostar särskilt företagsnamn?
 8. Kan man registrera företagsnamn utan företag?
 9. Kan två aktiebolag ha samma namn?
 10. Vad kostar det att registrera ett företagsnamn?
 11. Vilka namn är inte tillåtna?
 12. Vilka namn får man inte ha?
 13. Hur lång tid tar det att registrera företagsnamn?
 14. Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?
 15. Hur mycket kostar det att registrera ett företag?

Måste man registrera särskilt företagsnamn?

Bifirma är ett särskilt namn som ett företag kan använda för en avgränsad del av näringsverksamheten.

Att starta en bifirma, även kallat särskilt företagsnamn, innebär att ett redan etablerat företag startar en underfirma med ett nytt namn under samma organisationsnummer. En bifirma fungerar alltså som ett extranamn som du döper en viss del av företaget till. Kanske driver du ett företag som säljer möbler, och nu planerar ni att lansera en ny produktkedja med inredningsdetaljer som ni vill döpa till något annat. Bifirman kan då fungera som ett nytt varumärke. För att anmäla en bifirma kontaktar du Bolagsverket. När en sådan registreras är det viktigt att det i beskrivningen står tydligt att denna nya verksamhet är en del av huvudföretaget. Det är möjligt att registrera flera olika bifirmor under samma organisationsnummer för att dela upp verksamhetens olika delar i flera avdelningar med olika namn.

Varför särskilt företagsnamn?

Bolagsverkets benämning på bifirma har ändrats till Särskilt företagsnamn.

Särskilt företagsnamn är ett undernamn i företaget och som inte får ha någon associationsbeteckning. Det särskilda företagsnamnets verksamhet ingår i huvudverksamheten och det krävs inte att officiellt göra någon särskild redovisning för det särskilda företagsnamnets verksamhetsdel.

Vad får företag inte heta?

Vad kännetecknar egentligen ett bra företagsnamn? I dagens brusiga värld handlar det om att sticka ut från mängden. Därför bör du satsa på att ditt företagsnamn uppfyller dessa kriterier:

Innan vi går in på det roliga med att komma på ett bra företagsnamn, måste vi först prata om vad man får och inte får göra gällande företagsnamnet. Som alltid finns det riktlinjer. Bolagsverket har en lista som du som företagare behöver förhålla dig till. Har du bra koll på reglerna så ökar chansen väsentligt att ditt företagsnamn blir godkänt. Här är några exempel på regler som gäller:

 • Företagsnamnet måste gå att särskilja från namn på andra företag, föreningar eller varumärken.
 • Namnet ska inte kunna förväxlas med andra företagsnamn
 • Företagsnamnet får inte innehålla uttryck som diskriminerar eller förolämpar någon. Det får inte heller innehålla något som kränker någons upphovsrätt.
 • Namnet ska stämma överens med den verksamhet som företaget bedriver. Namnet får inte vara vilseledande på något sätt.
 • Namnet kan inte enbart innehålla en ort
 • Företagsnamnet kan inte heller enbart innehålla ett efternamn
 • Företagsnamnet får inte endast innehålla siffror, eller enbart innehålla bokstäver som inte bildar ett ord.

Måste man ha Ab i namnet?

Prenumerera

Om man registrerar ett visst företagsnamn, t.ex. Pennlampor AB, kan man sen använda ett annat namn på sin butik? T.ex. pennbutiken.

Hur mycket kostar det att registrera företagsnamn?

Att driva företag innebär nya saker ekonomiskt och administrativt jämfört med att vara anställd. Läs vår samlade information för dig som vill starta företag.

Vad händer om man inte registrerar sitt företag?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med följer det av 1 kap. 1 § lagen om handelsbolag och enkla bolag att ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsregistret. Ett icke registrerat handelbolag är enligt 1 kap. 3 § lagen om handelsbolag och enkla bolag ett enkelt bolag.

Vad kostar särskilt företagsnamn?

Det är Skatteverket, inte Bolagsverket, du ska kontakta för att starta en enskild näringsverksamhet. Du startar egen näringsverksamhet genom att registrera den hos Skatteverket. Du kommer att behöva ansöka om F-skattesedel och anmäla dig för momsredovisning.

Kan man registrera företagsnamn utan företag?

Att driva företag innebär nya saker ekonomiskt och administrativt jämfört med att vara anställd. Läs vår samlade information för dig som vill starta företag.

Kan två aktiebolag ha samma namn?

Det enklaste och snabbaste sättet att få ensamrätt till ditt företagsnamn är att registrera det i handelsregistret. Ensamrätten innebär att annan näringsidkare i Finland inte får använda en firma som är förväxlingsbar med din registrerade firma, om det inte visas att det inte leder till skada.

Två liknande företagsnamn kan inte registreras parallellt, inte heller namn som används inom närliggande bransch och som är så pass liknande att de är förväxlingsbara med varandra.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) granskar ditt föreslagna namn innan det kan registreras. Vid namngranskningen beaktar vi bland annat följande:

Vad kostar det att registrera ett företagsnamn?

Hur fungerar det att registrera ett nytt bolag och vad är en firmatecknare? I denna artikel reder vi ut begreppen.

Det finns olika regler för huruvida du är tvungen att registrera ditt företag eller inte, beroende på vilken typ av företag du tänkt starta.

Vilka namn är inte tillåtna?

Ibland kan det uppfattas som konstigt att vissa namn har blivit godkända medans namn som känns helt okej har blivit förbjudna. I Sverige är det Skatteverket som tar beslut om huruvida ett namn ska godkännas eller inte.

Många vill ge sina barn ett unikt och kreativt namn. Kanske vill man att barnet ska vara ensamt om sitt namn. Varje år så skickas det konstiga förslag på namn till Skatteverket. Vissa namn går igenom medan andra inte godkänts. En del namn är även förbjudna. Om du inte är nöjd med ditt namn så kan du relativt enkelt byta namn.

Vilka namn får man inte ha?

 • Wasp
 • Tottenhamn
 • Alkis
 • Pilsner
 • Prinsessan
 • Tomhet
 • Skrot
 • Think
 • Superfastjellyfish
 • Green
 • Anarkia
 • Messias
 • Rackartuss
 • Lakrits
 • Ikea
 • Minus
 • Money Penny
 • Kaninen
 • Dotcom
 • Allah
 • Jord
 • Snäckan
 • Tegnér
 • Rebell
 • Trollet
 • T-Rex
 • Kråka
 • Mysco
 • Diablo
 • Lucifer
 • Nazi
 • Gosse
 • Hoor
 • HelloKillerz
 • Hoppsan
 • Judas
 • Fisen
 • Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssql-bb111163
 • Amiral
 • Superman
 • Veranda
 • Pappa
 • Farmor
 • Biceps
 • Simon-Klippan
 • Tholle (ett allmänt känt skånskt dialektord som betyder en klump eller en korv med avföring.)
 • Knorren
 • Superfastjellyfish
 • Stormtass
 • Papich

Enligt personnamnlagen i Sverige får inget namn som kan väcka anstöt, kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet eller av någon annan anledning är olämpligt som förnamn godkännas.

Det kan till exempel innebära att namnet inte får likna ett efternamn, ett ortsnamn eller har en smeknamnskaraktär.

Hur lång tid tar det att registrera företagsnamn?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor

Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?

Om du bara säljer tjänster mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa mervärdesskatt, moms. Om du regelbundet säljer tjänster mot ersättning kan du bli skyldig att redovisa moms om ersättningen exklusive moms överstiger 80 000 kronor.

Skattesatsen är oftast 25 procent. Då är momsen 20 procent av det pris som kunden betalar. Vissa branscher är undantagna från moms och vissa branscher har lägre skattesats.

Hur mycket kostar det att registrera ett företag?

Genom Skatteverkets e-tjänst hos Verksamt eller via en blankett hos Skatteverket, registrerar du företaget för F-skatt och registrerar dig för moms. Du lämnar även uppgifter om preliminärskatt och gör arbetsgivarregistrering, även om det bara är du i företaget.