:

Hur får jag fram min a-skattsedel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag fram min a-skattsedel?
 2. Hur skriver man ut a-skattsedel?
 3. Varför A-skattsedel?
 4. Hur ansöker jag om A-skatt?
 5. Var kan jag se min skattsedel?
 6. När får man sin skattsedel?
 7. Vad är skillnaden mellan A-skatt och F-skatt?
 8. Vilka har A-skatt?
 9. Hur mycket är A-skatt?
 10. Måste man ansöka om A-skatt varje år?
 11. När kan man se skattsedeln?
 12. Kan man ha både A-skatt och F-skatt?
 13. När får man betala 50 procent skatt?
 14. Vad är ett A Skatteintyg?
 15. Vem betalar A-skatt?

Hur får jag fram min a-skattsedel?

 • Gå till verksamt.se.
 • Logga in på Mina sidor med din e-legitimation.
 • Klicka på registrera företag.
 • Starta Skatteverkets tjänst och följ anvisningarna.
 • Skicka in din ansökan.

  Om du inte har e-legitimation kan du istället använda en blankett, Företagsregistrering (SKV 4620).

  Lästips: Starta eget steg för steg - den kompletta guiden

Hur skriver man ut a-skattsedel?

A-skattesedeln visar vilken skattesats som en arbetsgivare ska använda för att göra skatteavdrag av på din lön. Avdraget går både till skatter och socialavgifter (arbetsgivaravgifter). Förutom information om skatt innehåller finns uppgifter om din folkbokföringsadress och hemkommun. Hur mycket skatt som dras på din lön kan du se på ditt lönebesked.

A-skattesedel är Skatteverkets beslut om preliminär A-skatt. När du deklarerar årets inkomster får du reda på din slutliga skatt och om du till exempel får skatteåterbäring eller måste göra en extra inbetalning.

Varför A-skattsedel?

A-skattsedel är det dokument som påvisar vilken skattesats som arbetsgivaren ska utgå ifrån när skatter och sociala avgifter betalas in. Det är därmed en inkomstskatt på anställning (A-skatt) som arbetsgivaren ska betala. Hur stort belopp som betalats i skatt ska även framgå på lönebeskedet. Önskas lägre skattesats behöver jämkning av A-skatt ske.

Alla som har en anställning har A-skattsedel. Detta oavsett om det är tillsvidare, timanställning eller annan anställningsform . Så länge som ett företag betalar ut lön ska de betala skatt på detta belopp. I detta fall har arbetstagaren en A-skattsedel som anger skattesats som ska användas. Det vanligaste är även att pensionärer har A-skattsedel.

Hur ansöker jag om A-skatt?

Personer som har fått beslut om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta i Sverige, men för att få arbeta måste de även bli skatteregistrerade.

För att bli skatteregistrerad måste den anställde eller arbetsgivaren skicka en anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket. Den anställde får börja arbeta även innan Skatteverket har fattat beslut om preliminär A-skatt.

Var kan jag se min skattsedel?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

När får man sin skattsedel?

. Det innebär att du som arbetsgivare ska betala in arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på den anställdas lön.

Du behöver ta reda på den anställdas preliminärskatteuppgifter för att veta vilken skattetabell du ska använda för att beräkna skatteavdraget. Du kan ta reda på detta på två sätt:

Be den anställda att lämna in sin skattsedel till dig. Hen kan själv skriva ut, eller beställa, sin skattsedel via skatteverket.se.

Vad är skillnaden mellan A-skatt och F-skatt?

Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt motsvarar den slutliga skatten. Den preliminära skatten betalas antingen genom skatteavdrag (A-skatt) eller med belopp som debiterats (F-skatt och SA-skatt).

Vilka har A-skatt?

Här kan du läsa kolumnindelningen för 2023 års skattetabell och skattetabellerna för föregående två år.

Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. På inkomst som är huvudinkomst görs skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På ersättningar som inte är huvudinkomst görs skatteavdrag med 30 procent. Skatteavdrag ska inte göras om den sammanlagda ersättningen till arbetstagaren beräknas bli lägre än 1 000 kronor under året.

Hur mycket är A-skatt?

På Mina sidor kan du se din A-skattsedel (beslut om preliminär A-skatt) samt skriva ut den. På A-skattsedeln framgår det vilken skattetabell som din arbetsgivare utgår från när skatt ska dras från din lön.

Om du ska lämna A-skattsedeln vidare till din arbetsgivare kan du skriva ut eller mejla pdf:en, inte webbsidan med sammandraget.

Om du vill få din A-skattsedel hemskickad via posten ska du istället använda vår e-tjänst Beställ blanketter.

Måste man ansöka om A-skatt varje år?

Personer som inte är permanent bosatta i Sverige, men arbetar där en tid, måste ansöka om A-skatt eller SINK-skatt. Baserat på detta beslut får arbetsgivaren eller redovisningskonsult information om hur denna person beskattas i Sverige.

Om den anställde vistas i Sverige mer än sex månader måste beslut om A-skatt begäras och den här anställde måste även lämna in en inkomstdeklaration för privatpersoner till Skatteverket.

Om den anställde vistas i Sverige högst sex månader måste beslut om SINK-skatt begäras. De personer vars beskattning grundar sig på beslut om SINK-skatt behöver inte lämna in en inkomstdeklaration för privatpersoner till Skatteverket.

När kan man se skattsedeln?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Kan man ha både A-skatt och F-skatt?

En person som både driver egen näringsverksamhet och är anställd ska vara godkänd för både A- och F-skatt. Den kombinerade skattesedeln blir FA-skatt.

FA-skatt är en kombination av F-skatt och A-skatt. F-skatt är den skatt man betalar om man driver egen näringsverksamhet. Om du endast är anställd ska du betala A-skatt på din inkomst. Det är din arbetsgivare som drar av A-skatten på din inkomst. För dig som både är företagare och anställd ska du vara godkänd för både A- och F-skatt. Det korrekta sättet att uttrycka det på är att man har F-skatt med villkor. I vardagligt tal kallas det FA-skatt.

När får man betala 50 procent skatt?

Sedan 2018 har lönsamheten i norsk privata förskola urholkats. Den konservativa politikern  Mathilde Tybring-Gjedde sammanfattar anledningen så här till en norsk näringslivstidning. “Marginalen har minskat kraftigt genom att ställa hårda kvalitetskrav. Två av tre privata förskolor går nu jämnt upp eller med förlust.“

De senaste åren har vardagen för norska privata förskolor kantats av ökade regleringar, minskade bidrag och strejker.

När SBB köper lokalerna till nästan 300 förskolor spelar det stor roll hur företaget ser på den norska förskolemarknaden. Det är ju just norska förskolor som ska hyra lokalerna SBB köper. Om det går bra för de som hyr lokalerna kommer det också gå bra för hyresvärden och då blir lokalerna mer värda.

Vad är ett A Skatteintyg?

En människa som är bosatt i Sverige, varaktigt vistas här eller har en väsentlig anknytning till landet är obegränsat skattskyldig här, 3 kapitlet 3§ Inkomstskattelagen (IL). En person som är obegränsat skattskyldig ska skatta för samtliga av sina inkomster såväl utländska som svenska, se 3 kapitlet 8§ IL.

Som huvudregel ska du alltså skatta för alla dina inkomster, men det finns undantag. Sexmånadersregeln som framgår ur 3 kapitlet 9§ IL 1 stycket, innebär att en person som är anställd utomlands i minst sex månader inte skattar för den delen av inkomsten som har beskattats i verksamhetslandet. Att noterar är att regeln inte gäller för egenföretagare. Av andra stycket i samma paragraf framgår den så kallade ettårsregeln som innebär att inkomsttagaren som är anställd utomlands under en längre tid än ett år inte är skatteskyldig för den utomlands intjänade inkomsten oavsett om inkomsten är beskattad i verksamhetslandet eller inte. Undantaget från tillämpning av ettårsregeln är anställda hos staten, landsting, kommuner, församlingar inom Svenska kyrkan och ledamöter av Europaparlamentet. Varken ettårsregeln eller sexmånadersregeln är tillämplig på anställningar på svenska, norska eller danska luftfartyg och inte heller på gäller de för anställningar ombord på fartyg, se 3 kapitlet 11§ och 12§§ IL.

Vem betalar A-skatt?

Som anställd i Sverige är du enligt lag skyldig att betala inkomstskatt på din lön. Varje månad kommer din arbetsgivare att göra ett skatteavdrag och betalar in skatten till Skatteverket tillsammans med arbetsgivaravgifterna. Men för att veta vilken av de 12 skattetabeller arbetsgivaren ska utgå efter i skatteavdraget måste den anställda visa sin A-skattsedel.

En A-skattsedel är ett intyg utfärdat av Skatteverket som helt enkelt visar vilken skattetabell en arbetsgivare ska använda när de drar inkomstskatt på din lön. Bokstaven A i A-skattsedel står för ”anställning”, men trots det kan även pensionärer inneha A-skattsedel.

I vissa situationer behöver dock anställda inte lämna in någon A-skattsedel. Exempel på sådana är när arbetsgivaren använder ett löneprogram eller när den gör en CSR-förfrågan hos Skatteverket.

Med hjälp av A-skattsedeln kan din arbetsgivare avläsa uppgifter som säkerställer att de drar av och betalar in rätt skattesats. Intyget visar bland annat information om:

 • Folkbokföringsadress på den anställda
 • Hemkommun
 • Skattetabell
 • Särskilda beslut gällande skatteavdrag från Skatteverket