:

Hur mycket pengar får man om man gör lumpen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket pengar får man om man gör lumpen?
 2. Får man en klumpsumma efter lumpen?
 3. Hur mycket tjänar man som skyttesoldat?
 4. Får man ha med sig snus i lumpen?
 5. Får man vara med i lumpen om man har ADHD?
 6. Är det skatt på lumpen?
 7. Måste man raka av håret i lumpen?
 8. Hur ofta är man ledig i lumpen?
 9. Hur mycket tjänar en SOG soldat?
 10. Vad tjänar en soldat i krig?
 11. Får man röka när man gör lumpen?
 12. Hur många cigaretter motsvarar en dosa snus?
 13. Får man göra lumpen med psykisk ohälsa?
 14. Vem får inte göra lumpen?
 15. Hur ser en vanlig dag ut i lumpen?

Hur mycket pengar får man om man gör lumpen?

Värnplikten spelar en central roll när försvaret ska växa. Därför har Säkerhetsrådet djupdykt i frågan och lyft olika perspektiv på vad detta innebär för vår militära förmåga. Men vad krävs egentligen för att få genomföra värnpliktsutbildning i de tuffaste befattningarna? Säkerhetsrådet har samlat in befattningskraven för ett urval av de tuffaste utbildningarna i Försvarsmakten.

För att få chansen att bli jägarsoldat i Försvarsmakten krävs en hel del vid mönstring. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.

Får man en klumpsumma efter lumpen?

It is, unfortunately, too late now to correct the structural defect of having the two directives lumped together.

Tyvärr är det nu för sent att rätta till det strukturella misstaget att slå ihop de två direktiven.

We must question whether it is pertinent to lump everything together in this way.

Hur mycket tjänar man som skyttesoldat?

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Får man ha med sig snus i lumpen?

Varför man inte får ta med sig hur mycket snus man vill utomlands beror lite på vilket land man reser till. Vissa har hårda nedskräpningslagar och andra vill till exempel motverka smuggling. Att bli ertappad med för mycket snus i bagaget leder oftast till att du behöver kassera ditt snus eller betala böter. Vanligtvis är straffen lindriga, men vissa länder är lite hårdare.

Till exempel: I Australien, som har väldigt låga gränser, får du ta med ungefär en dosa in i landet tullfritt. Om du vill ta med dig mer än så kan du välja att deklarera ditt snus och betala tobaksskatten. Ungefär 10.000 SEK per kilo ligger den på. Att ta med sig en stock till Australien kan alltså kosta väldigt mycket pengar.

Får man vara med i lumpen om man har ADHD?

2017 blev värnplikten obligatorisk igen. Året man fyller 18 år påbörjas processen genom det så kallade mönstringsunderlaget, som är ett digitalt frågeformulär, där det bland annat har funnits en ja- eller nejfråga om diagnoserna adhd och autism. Om man tidigare uppgav att man hade någon av diagnoserna blev man automatiskt bortsållad, men nu står dörren på glänt.

Bara ”lindrig adhd” potentiellt välkommet Bollen kom i rullning sommaren 2021. Diskrimineringsombudsmannen (DO) fastslog att det är diskriminering av Försvarsmakten att automatiskt gallra bort personer med adhd och autism, vilket Special Nest rapporterade om här.

Är det skatt på lumpen?

Följande ersättningar till totalförsvarspliktiga eller de som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryter är skattefria:

Även dagersättningar och förmåner till officersaspiranter som genomgår grundläggande officersutbildning är skattefria. Officersaspiranterna avlönas enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, med den skillnaden att ersättningen är högre.

Måste man raka av håret i lumpen?

Du betalar ingen skatt på ersättningen du får under grundutbildningen. Som anställd betalar du skatt som vanligt.

Hur ofta är man ledig i lumpen?

Som heltidsanställd soldat (GSS/K) har du en grundlön som är individuellt satt. Den är kopplad till vad du arbetar med, utifrån befattning, arbetsuppgifter, ditt ansvar samt hur och var du arbetar. Du får extra ersättning vid övningar, beredskap och insats. Lägsta grundlönen soldater och sjömän är 22 000 kronor.

Hur mycket tjänar en SOG soldat?

En Soldat i Sverige tjänar i snitt 26 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Soldat arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Militära yrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vad tjänar en soldat i krig?

Som militär kan du arbeta i armén, marinen, flygvapnet eller tjänstgöra i hemvärnet. Man arbetar på förband som finns på flera platser i Sverige, exempelvis Stockholm, Göteborg, Skövde, Karlsborg och Boden. De soldater och gruppbefäl som anställs i Försvarsmakten har en statlig anställning.

Får man röka när man gör lumpen?

Du som har blivit antagen till grundutbildningen har rätt att få anstånd till högskoleutbildningar och studieuppehåll för påbörjade utbildningar. Du behåller din plats och kan börja eller fortsätta med studierna efter grundutbildningen. 

Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av Försvarsmaktens försäkringsskydd. Du har ett särskilt ekonomiskt skydd under utbildningstiden om du råkar ut för olycksfall.

Hur många cigaretter motsvarar en dosa snus?

Enligt Swedish Match absorberas endast 10-20 % av nikotinet i snuset av kroppen. Det är eftersom att munslemhinnan som tar upp nikotinet när du snusar inte är så effektiv på att absorbera snuset. Med andra ord hamnar endast 10-20 % av nikotinet från snusen i ditt blodomlopp.

En snusprilla innehåller ungefär 10 mg nikotin, den absorberade mängden av din kropp är alltså ungefär 1-2 mg nikotin när du snusar.

Får man göra lumpen med psykisk ohälsa?

Ibland beror våra psykiska problem på trauman från barndomen, ibland på fysisk eller emotionell stress och ibland på medicinska orsaker. Men ibland är det inte svårare än att vi helt enkelt inte klarar av de förväntningar som ställs på oss. Vi är bara människor. Och på tal om det, enligt Socialstyrelsen fick var tjugonde man och var tionde kvinna i åldrarna 18–24 år antidepressiva läkemedel utskrivna under 2019. Det är nu över en miljon människor i Sverige som tar medicin mot olika former av psykisk ohälsa. Samtalsklimatet blir allt öppnare och det är inte längre bara ”svaga” individer som tvingas uppsöka hjälp. I Försvarsmakten är psykisk ohälsa alltjämt tabu. Även om det vore naivt att tro att ingen av de en miljon människor som äter antidepressiva läkemedel jobbar i Försvarsmakten, är det inget vi hör berättas om på arbetsplatsträffar, i fikarummet eller i ”bollhavet” på våra stridsfordon – av rädsla för konsekvenserna. Och låt mig vara tydlig: det finns ingen anledning att anta att myndigheten inte tar sitt rehabiliteringsansvar. Den som anmält behov av hjälp kan säkerligen få det genom försvarshälsan. Men när det väl blivit allmänt känt att en medarbetare lider av psykisk ohälsa blir också karriärmöjligheterna inom myndigheten färre. Att vara ärlig med sitt psykiska tillstånd kan innebära att du berövas möjligheten till utbildningar, befattningar eller insatser. Men inte nog med att du tampas med dina psykiska problem, du riskerar också att gå miste om din karriär.

I dag har jag varit yrkesofficer i över ett decennium med flera internationella insatser och spännande befattningar bakom mig. Mina psykiska problem förföljer mig alltjämt och vid flera tillfällen har jag återfallit i depressioner på grund av olika omständigheter – alla privata och orelaterade till mitt arbete. Jag har sökt hjälp på egen hand utan Försvarsmaktens kännedom och bitit ihop när jag mått dåligt. Därtill har jag alltid avstått läkares rekommendationer om antidepressiva läkemedel eftersom jag varit rädd att behöva uppge dem och att jag därmed skulle behöva stå tillbaka i jobbet.

Vem får inte göra lumpen?

Det är diskriminering när Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket med automatik utesluter personer som uppger att de har diagnoserna autism eller ADHD från möjligheten att prövas för militär tjänstgöring. Det konstaterar DO när nu tillsynen mot Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket har avslutats.

Det handlar om en frågeställning i två webbformulär som används för att bedöma lämpligheten av de som ska kallas till mönstring eller det så kallade frivilliga insteget (där personer på eget initiativ kan ansöka om att göra militärtjänst). En av frågorna i webbformuläret är om personen någon gång fått bland annat diagnoserna ADHD eller autism. Den som då svarar att de någon gång fått någon av diagnoserna går inte vidare i prövningen. För personer som har fått diagnosen ADHD finns en möjlighet att senare inkomma med intyg om de kan visa att de inte längre uppfyller kriterierna för att få diagnosen.

Hur ser en vanlig dag ut i lumpen?

Du som snart blir förälder tänker säkert en hel del på vad ditt barn ska heta. Om du tycker det är svårt att välja namn är du inte ensam om det. Du kanske även funderar på vilka regler som gäller och när ansökan ska göras? Här får du svar.