:

Hur inventerar man varulager?

Innehållsförteckning:

 1. Hur inventerar man varulager?
 2. Vad ska man inventera?
 3. När ska man göra inventering?
 4. Vad betyder det att inventera?
 5. Hur ska en Inventeringslista se ut?
 6. Hur räknar man ut inventering?
 7. Hur bokför man lager?
 8. Hur bokför jag inventering?
 9. Varför gör man en inventering?
 10. Hur räknar man ut lager?
 11. Måste man göra Inkuransavdrag på lager?
 12. Hur ofta måste man inventera?
 13. Hur bokför man en inventering?
 14. Hur gör man en Inventeringslista?

Hur inventerar man varulager?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Vad ska man inventera?

Först och främst för att skattelagstiftningen kräver det; minst en gång om året ska ditt lager inventeras. Men att inventera oftare än en gång per år har sina fördelar – du får till exempel bättre koll på företagets ekonomi. När du vet vad du har i ditt lager blir det enklare att göra beställningar, och du minskar risken för att beställa för mycket eller för lite av en vara eller produkt.

När ska man göra inventering?

Först och främst för att skattelagstiftningen kräver det; minst en gång om året ska ditt lager inventeras. Men att inventera oftare än en gång per år har sina fördelar – du får till exempel bättre koll på företagets ekonomi. När du vet vad du har i ditt lager blir det enklare att göra beställningar, och du minskar risken för att beställa för mycket eller för lite av en vara eller produkt.

Vad betyder det att inventera?

Inventering är en observationsundersökning där data och information insamlas. I butiker och lager görs detta genom att man räknar vad som finns i lager och i tillämpbara fall registrerar priser, stämmer av datakassornas rapporter etc. Detta görs ofta för att få en överblick samt att sätta en statistik över de varor som befinner sig på en specifik plats.

Inventering kan även innebära naturinventering, där man mäter förekomsten av en eller flera organismer i ett område. Detta kan göras i olika skalor och på olika nivåer, till exempel antalet rödlistade svampar i ett län, frekvensen levermossor på ett försöksområde eller en undersökning av olika djur och/eller växter man hittar i en eller flera provrutor.

Hur ska en Inventeringslista se ut?

Först och främst för att skattelagstiftningen kräver det; minst en gång om året ska ditt lager inventeras. Men att inventera oftare än en gång per år har sina fördelar – du får till exempel bättre koll på företagets ekonomi. När du vet vad du har i ditt lager blir det enklare att göra beställningar, och du minskar risken för att beställa för mycket eller för lite av en vara eller produkt.

Hur räknar man ut inventering?

Den mest kända metoden för att beräkna lagervärde är FIFO - First In, First Out. När du använder FIFO utgår du från att det du tar från lagret alltid är det som först kom in på lager – även om det kanske inte riktigt är det du tog.

Om det är cyklar du har på ditt lager spelar det ingen roll om cykeln du tar från lagret är den du köpt i maj eller i mars. Men när du listar ditt lager kommer du alltid att anta att det är cykeln som du fick in i mars.

Om du driver ett livsmedelsföretag kommer du förmodligen inte bara att använda FIFO för lagervärdesberäkning, utan även i praktiken ta den första köpta varan från lagret, så du minskar risken för svinn. Många livsmedelsföretag kan till och med i praktiken använda sig av FEFO – First Expired, First Out, alltså att ta från det som har kortast utgångsdatum, även om det inte är den första varan som köpts. Men även om man utövar FEFO kommer många ändå att beräkna lagersaldot enligt FIFO-metoden.

Hur bokför man lager?

Lagret omfattar i första hand de varor som finns i företagets fysiska lager. Varorna på lagret kan vara råvaror, byggmaterial, handskvaror etc. – kort sagt, det är allt material och alla varor i lagret som måste säljas.

Delar av lagret kan dock också finnas någon annanstans än på lagrets hyllor. Ett exempel på detta kan vara varor du har köpt som levereras någon annanstans än på företagets huvudadress. Även om artiklarna inte finns på dina fysiska lagerhyllor ännu, kan de fortfarande vara en del av ditt lager.

Artiklar som visas och säljs hos en partner, men som ditt företag fortfarande äger, är vanligtvis fortfarande en del av ditt lager. Därför är det viktigt att kunna hålla en översikt över vilka artiklar som tillhör ditt lager – särskilt när inte alla artiklar är fysiskt tillgängliga.

Hur bokför jag inventering?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Varför gör man en inventering?

Inventering är ett begrepp som syftar till att man gör en observationsundersökning. Man samlar in data och information om det som skall undersökas. När man inventerar en butik, lager eller företag så innebär det att man räknar efter hur många saker man har av varje sort. 

Allting bokförs för att få så bra koll på inventariet som möjligt. Genom att till exempel inventera maskiner, produkter, varor och liknande i ett företag så får du en bra överblick över antalet saker och om någonting behöver köpas in. En inventering registrerar även priser och stämmer av med kassornas rapporter. Med inventering menas att man för statistik över vilka varor som finns på en specifik plats.

Hur räknar man ut lager?

I ett företag kan det finnas väldigt varierande storlek på lager. Om du exempelvis tillverkar varor kan lagret var omfattande, medan du som driver ett tjänsteföretag kanske inte har något lager alls. Ett lager innehåller varor och material som är avsedda att säljas vidare. Där ingår färdiga varor som tillverkats i firman, men också råvaror eller halvfärdiga produkter som ska ingå i en färdig produkt som företaget tillverkar säljer. Osålda varor som är inköpta för att direkt säljas vidare till kund tillhör också lagret.

Ett lager ska antingen redovisas hos köparen eller säljaren. När en vara är lämnad för transport till köparen ingår den inte längre i säljarens lager, även om försäljningen inte är fakturerad vid årets slut.

Måste man göra Inkuransavdrag på lager?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur ofta måste man inventera?

Inventering är ett begrepp som syftar till att man gör en observationsundersökning. Man samlar in data och information om det som skall undersökas. När man inventerar en butik, lager eller företag så innebär det att man räknar efter hur många saker man har av varje sort. 

Allting bokförs för att få så bra koll på inventariet som möjligt. Genom att till exempel inventera maskiner, produkter, varor och liknande i ett företag så får du en bra överblick över antalet saker och om någonting behöver köpas in. En inventering registrerar även priser och stämmer av med kassornas rapporter. Med inventering menas att man för statistik över vilka varor som finns på en specifik plats.

Hur bokför man en inventering?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Hur gör man en Inventeringslista?

Denna guide innehåller information och flöde hur man inventerar med hjälp av inventeringslista i PC Kassa.

Inventerar ni med Inventeringsscanner BCP8000 så tar ni del av hela guiden. Inventerar ni utan inventeringsscanner där ni räknar och fyller i inventeringslistan för hand så behöver ni ta del av allt utom kapitel: Inventera med inventeringsscanner BCP8000.

Denna guide innehåller information och flöde hur man inventerar med hjälp av inventeringslista i PC Kassa.

Inventerar ni med Inventeringsscanner BCP8000 så tar ni del av hela guiden. Inventerar ni utan inventeringsscanner där ni räknar och fyller i inventeringslistan för hand så behöver ni ta del av allt utom kapitel: Inventera med inventeringsscanner BCP8000.

Tänk på att vid arbete med skanners alltid testa samtliga av dessa innan arbetet med inventeringen påbörjas. Skapa gärna en testinventeringslista över en mindre artikelgrupp och prova att ladda upp artiklar som finns i gruppen. Gör detta med samtliga skanners för att säkerställa att de fungerar. Slutför inte listan utan radera den efter testerna.Var noga med att följa instruktionerna i denna guide. Inventering med hjälp av handscanner har risker för handhavande fel som kan resultera i flera timmar extra arbete eller risken att en hel inventering måste göras om ifall det utförs på fel sätt.