:

Vilka löner är offentliga?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka löner är offentliga?
 2. Hur får man reda på offentliga löner?
 3. Hur kan jag se mina kollegors lön?
 4. Är löner i kommunen offentliga?
 5. Kan man se folks löner gratis?
 6. Kan man begära ut andras löner?
 7. Har man rätt att se andras lön?
 8. Var begär man ut lönelistor kommun?
 9. Hur många tjänar över 60000 i månaden?
 10. Kan man se andras deklarationer?
 11. Hur begär man ut någons lön?
 12. Kan man kolla lön anonymt?
 13. När anses man vara högavlönad?
 14. Hur många i Sverige tjänar över 100 000?
 15. Hur många tjänar över 50 000 i månaden?

Vilka löner är offentliga?

Hej Ulrika,Tack för att du vänder dig till Naturvetarna med din fråga!

Om du har rätt att få veta dina kollegors lön eller inte beror på var du arbetar och om arbetsgivaren omfattas av offentlighetsprincipen. Löneuppgifter räknas som offentlig handling hos vissa arbetsgivare inom offentlig sektor. Jobbar du inom stat, kommun eller region gäller offentlighetsprincipen och vem som helst har möjlighet att begära ut löneuppgifter då det räknas som en offentlig handling.

Hur får man reda på offentliga löner?

Juridik. Hos min fackklubb kan man kontrollera vad andra tjänar. De låter dig läsa i en pärm vad alla har för grundlön och om löneförhöjningar. Är det verkligen offentliga uppgifter? Jag jobbar på ett stort privat bolag, som inte har uppdrag åt några kommuner eller landsting.

Svar: Du uppger att fackklubben har din och dina arbetskamraters löneuppgifter insatta i en pärm och som arbetskamraterna kan läsa.

Hur kan jag se mina kollegors lön?

På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Är löner i kommunen offentliga?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att redogöra för både inkomstdeklarationer och löneuppgifter nedan.

Kan man se folks löner gratis?

Lönekollen är en tjänst från företaget Ratsit AB, där man som privatperson enkelt kan kolla vad någon tjänar baserat på taxeringskalendern. Taxeringskalendern innehåller offentliga uppgifter om taxerad inkomst för medborgare i Sverige över 16 år som vem som helst kan ta del av, en transparens som inte många andra länder har.

Kan man begära ut andras löner?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Har man rätt att se andras lön?

Jag vet att frågan varit uppe tidigare, men kanske inte i den här formen. Man har rätt att begära ut lönelistor från lönekontoret. Men när vi gör det får vi bara ut listor som visar ett genomsnitt på respektive arbetsplats, alltså inte specificerade uppgifter på vad var och en tjänar exakt. Nu undrar jag om lönekontoret kan gå runt offentlighetsprincipens regler genom ett sådant tillvägagångssätt? Kan de hävda att de gör rätt? /Ett arbetsplatsombud

SVAR: Handlingar som kommit in eller upprättats hos en kommun är enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser allmänna handlingar och sådana handlingar är offentliga. Jag utgår från att en kommun är din arbetsgivare, som bara lämnar ut uppgift om genomsnittlig lön på respektive arbetsplats. 

Var begär man ut lönelistor kommun?

Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån Lunds kommun är i princip allmänna handlingar som i normalfallet är offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. Här försöker vi guida dig vad gäller olika begrepp och hur du kan ta del av offentliga handlingar.

Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet är offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. En handling är till exempel enskilda in- och utgående skrivelser, pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också vara video, foto eller annat format.

Hur många tjänar över 60000 i månaden?

Lönerna i Sverige kan variera beroende på faktorer som yrke, utbildning och erfarenhet. Enligt uppgifter från Medlingsinstitutet var den genomsnittliga bruttolönen för en heltidsanställd i Sverige år 2020 cirka 42 800 kronor per månad. Detta kan dock variera kraftigt beroende på det specifika yrket. År 2020 var till exempel den genomsnittliga lönen för en programvaruutvecklare cirka 55 000 kronor per månad, medan den genomsnittliga lönen för en detaljhandelsförsäljare var cirka 24 000 kronor per månad. Dessutom kan lönerna också påverkas av regionen, där Stockholm och Göteborg har högre löner än andra städer.

Hur många i Sverige tjänar över 60'000 kronor i månaden?

Kan man se andras deklarationer?

Som privatperson kan du granska dina löneuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst. Du ser också uppgifter om de pensioner och förmåner som har betalats ut till dig.

Om du vill ha en sammanfattning av dina inkomster, kan du beställa ett inkomstregisterutdrag från inkomstregistrets e-tjänsten. På registerutdraget kan du se alla löner, pensioner och förmåner som anmälts till inkomstregistret.

Om du vill ha en närmare specifikation av dina inkomster, kan du söka och granska uppgifter på sidan Egna inkomstuppgifter i e-tjänsten.

Hur begär man ut någons lön?

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna finns elektroniskt eller inte.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Kan man kolla lön anonymt?

Lönekollen är en tjänst från företaget Ratsit AB, där man som privatperson enkelt kan kolla vad någon tjänar baserat på taxeringskalendern. Taxeringskalendern innehåller offentliga uppgifter om taxerad inkomst för medborgare i Sverige över 16 år som vem som helst kan ta del av, en transparens som inte många andra länder har.

När anses man vara högavlönad?

Är summan utav din lön, ersättning från eget bolag och din inkomst/underskott av kapital Inkomst = Inkomst av tjänst + Inkomst av näringsverksamhet + Inkomst av kapital. Delas generellt in i tre olika inkomstslag:

Den ersättningen som man erhåller genom sitt arbete. Det är inte bara din månadslön och tillägg som t ex OB-tillägg, provisioner och semestertillägg som räknas in utan även förmåner som beskattas så som tjänstebil mm.

Delas in i två grupper – aktiv och passiv och avser vanligast ersättningen som du erhåller från din näringsverksamhet t ex enskild firma eller din del av vinsten i ett handelsbolag. Är du verksam inom bolaget räknas den som aktiv annars kan den vara att betrakta som passiv. Fördjupade förklaring finns på Skatteverket

Presenteras som inkomst/underskott av kapital och motsvarar summan av de två (inkomst av kapital – underskott av kapital = summa av inkomst/underskott av kapital). Exempel på vad som räknas till kapital är ränteintäkter/räntekostnader, utdelningar, vinst/förlust vid försäljning av värdepapper, fastigheter mm.

Hur många i Sverige tjänar över 100 000?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster.

Hur många tjänar över 50 000 i månaden?

När vi jämför inkomster tittar vi här på medianinkomsten. Det betyder den mittersta inkomsten när alla inkomster sorterats i stigande ordning. År 2021 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 325 500 kronor för kvinnor och 390 400 kronor för män.

För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 356 900 kronor. Kvinnors inkomster ligger därmed på 83 procent av mäns inkomster. Sedan år 2000 har inkomsten för kvinnor ökat med 47 procent fram till 2021, medan männens inkomster har ökat med 35 procent samma period. Då har vi räknat bort effekterna av inflationen, vilket innebär att vi tänker oss att den allmänna prisnivån har varit konstant under perioden.

Tittar man på hur skillnaderna ser ut mellan könen i olika åldrar så är skillnaderna minst för 20-åringar, där kvinnor har 6 procent högre inkomst än män. Mellan 20–29 år ökar medianinkomsten snabbt, men mer för män än för kvinnor, vilket leder till ökade inkomstskillnader. I åldrarna kring 30 år ligger kvinnors inkomst på cirka 78 procent av mäns inkomst. Skillnaderna minskar därefter successivt fram till 60 års ålder, då andelen ligger på 86 procent. Därefter ökar skillnaden igen.