:

Kan man kreditera en betald faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man kreditera en betald faktura?
 2. När ska man kreditera en faktura?
 3. Måste man kreditera faktura?
 4. Vad innebär det att en faktura är Krediterad?
 5. Kan man ta faktura med betalningsanmärkning?
 6. När får man makulera en faktura?
 7. Hur länge kan man kräva betalning för en faktura?
 8. Hur hanterar man en kreditfaktura?
 9. Vad gör man om man får en kreditfaktura?
 10. Hur länge kan man utnyttja en kreditfaktura?
 11. Vad gör man om någon inte betalar?
 12. Kan man skicka en Bestriden faktura till Kronofogden?
 13. Kan man kreditera en kreditfaktura?
 14. Kan man få skulder avskrivna?
 15. Hur gamla skulder kan man kräva in?

Kan man kreditera en betald faktura?

Kreditera är en insättning på ett konto eller en justering av en faktura.

En faktura är ett betalningskrav för en produkt eller tjänst. När man krediterar en faktura stryker man fakturan eller reducerar dess belopp. Kreditering av en faktura kan vara aktuell i de fall kunden väljer att returnera produkten och vill ha pengarna tillbaka eller önskar en kompensation för att produkten är skadad eller något liknande. En kreditfaktura kan också kallas för en kreditnota, en omvänd faktura eller en minusfaktura. Att makulera en faktura är inte samma sak som att kreditera den. När en faktura makuleras görs den ogiltig. Du kan till exempel makulera en faktura om den är felaktig och det aldrig har funnits en försäljning av en produkt. Du kan även makulera en faktura när du vet att du inte kommer att få betalt av kunden, en så kallas kundförlust.

När ska man kreditera en faktura?

En kreditering görs genom att säljaren upprättar en kreditfaktura (kreditnota) till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för skadan. Man kan säga att en kreditfaktura är en motsatt faktura; säljaren betalar kunden. Den ursprungliga fakturan ska inte makuleras utan fortsätter att existera, vid sidan av kreditfakturan, och kreditfakturan ska hänvisa till originalet.

Att kreditera fakturan är också vanligt när säljaren fakturerat ett felaktigt belopp och därför behöver göra en korrigering. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

Måste man kreditera faktura?

En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig, felaktig faktura. En kreditfaktura kan också kallas kreditnota,omvänd faktura eller minusfaktura. Om en faktura är utfärdad men av någon anledning inte ska betalas eller är felaktig måste en kreditfaktura utfärdas.

Vanliga orsaker till att en kreditfaktura har utfärdats är att en produkt har brister eller skador, att fel vara levererats, att tjänsten inte utförts på ett tillfredställande sätt eller att fel belopp har angetts på fakturan. Det enklaste sättet att hantera en felaktig faktura är att makulera den ursprungliga fakturan och sedan skicka en ny faktura med det korrekta eller redigerade beloppet.

Vad innebär det att en faktura är Krediterad?

När en faktura krediteras blir den ursprungliga fakturan krediterad och det skapas en ny faktura: en kreditfaktura. Denna kreditfaktura ska skickas till kunden. I Bokio kan du välja att kreditera en befintlig faktura eller skapa en fristående kreditfaktura.

 • Gå in på fakturan i Bokio (alternativt välj "Ny kreditfaktura" på startsidan för fakturor).
 • Precis som när du skapar en faktura så kan du här göra eventuella justeringar av ditt företags inställningar.

  Kan man ta faktura med betalningsanmärkning?

  Många som råkat ut för betalningsanmärkningar hos Kronofogden får det tyvärr bra mycket svårare när det kommer till att uppta krediter av olika slag. En sådan typ av kredit är köp på faktura. Har du fått en betalningsanmärkning är det däremot inte helt kört. Många av faktureringsföretagen, däribland Klarna gör en mindre kreditkoll för att bedöma din betalningsförmåga. Och det är möjligt att få igenom köp på faktura även om man har en betalningsanmärkning. Det kanske enklaste alternativet till att handla på faktura trots betalningsanmärkning är att låna pengar av en kreditgivare som även lånar ut pengar till personer med betalningsanmärkning. Väljer man detta alternativ behöver man tänka på att räntan för den typen av lån normalt sett är lite högre än för andra typer av lån. Vi har sammanställt en lista över olika långivare, som inte stängt dörren för dig med betalningsanmärkning helt utan istället gör en individuell bedömning av din framtida betalningsförmåga. Är du intresserad av att ansöka om ett lån hittar du listan genom länken. Jämför lån här

    Många av de mindre fakturaföretagen eller genom butiker som skickar ut en egen faktura brukar det vara möjligt att handla även om man har betalningsanmärkning. Företagen gör en enskild bedömning av huruvida du kommer kunna betala eller ej. Man kan alltid testa, eller ställa en fråga till webbshoppens kundtjänst för att se hur de förhåller sig till att sälja saker till dig med betalningsanmärkning.

  När får man makulera en faktura?

  Ändrad den: Fre, 12 Maj, 2023 vid 11:23 F.M.

  Om en faktura kommit in felaktigt i systemet och ska tas bort eller startas om måste den först makuleras/annulleras. Makulering av en faktura kan göras i Leverantörsregistrering och Ankomstregistrering och annullering kan göras i Utredning.

  Hur länge kan man kräva betalning för en faktura?

  Hej och tack för din fråga,

  Hantverkaren kan fortfarande kräva att ni ska betala eftersom fordran preskriberas först efter 3 år från det att den uppkommit. Ni är därmed skyldiga att betala när han begär det.

  Hur hanterar man en kreditfaktura?

  När en faktura krediteras blir den ursprungliga fakturan krediterad och det skapas en ny faktura: en kreditfaktura. Denna kreditfaktura ska skickas till kunden. I Bokio kan du välja att kreditera en befintlig faktura eller skapa en fristående kreditfaktura.

 • Gå in på fakturan i Bokio (alternativt välj "Ny kreditfaktura" på startsidan för fakturor).
 • Precis som när du skapar en faktura så kan du här göra eventuella justeringar av ditt företags inställningar.

  Vad gör man om man får en kreditfaktura?

  En köpare som är missnöjd med en vara kan kräva kompensation för detta. Då sänder säljaren en kreditfaktura till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för "skadan". En kreditfaktura kan alltså sägas vara en omvänd faktura; säljaren betalar kunden. Beloppen på en kreditfaktura har ett minustecken framför sig. Även momsen ska krediteras, vilket många glömmer.

  Man kan även använda en kreditfaktura för att rätta till en faktura med ett felaktigt belopp. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

  Hur länge kan man utnyttja en kreditfaktura?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Det finns mycket riktigt en lag som reglerar hur länge någon får kräva betalning. Den lagen heter preskriptionslagen.

  Vad gör man om någon inte betalar?

  I denna text kommer jag förklara hur du som företagare kan gå tillväga gentemot kunder som inte betalar.

  Kan man skicka en Bestriden faktura till Kronofogden?

  Du kan invända mot kravet genom att skriva

  Bifoga eventuella skriftliga bevis (om kravet gäller särskild handräckning).

  Kan man kreditera en kreditfaktura?

  En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig, felaktig faktura. En kreditfaktura kan också kallas kreditnota,omvänd faktura eller minusfaktura. Om en faktura är utfärdad men av någon anledning inte ska betalas eller är felaktig måste en kreditfaktura utfärdas.

  Vanliga orsaker till att en kreditfaktura har utfärdats är att en produkt har brister eller skador, att fel vara levererats, att tjänsten inte utförts på ett tillfredställande sätt eller att fel belopp har angetts på fakturan. Det enklaste sättet att hantera en felaktig faktura är att makulera den ursprungliga fakturan och sedan skicka en ny faktura med det korrekta eller redigerade beloppet.

  Kan man få skulder avskrivna?

  Ackordsuppgörelse är en betalningsuppgörelse mellan den som ska betala (gäldenären) och den som ska få betalt (fordringsägaren).  Ackordsuppgörelsen kan utformas på många olika sätt men vanligtvis brukar det resultera i att den som ska betala skulden får delar av sin skuld nedsatt / avskriven eller räntan fryst om det antingen görs en större betalning eller om en avbetalningsplan upprättas.

  Om den som äger skulden bedömer att du aldrig eller åtminstone inte över en överskådlig framtid kan betala tillbaka din skuld så är de oftast villiga att ackordsförhandla och se över möjligheterna till en betalningsuppgörelse.

  Hur gamla skulder kan man kräva in?

  Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

  • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
  • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.

  I regel kan preskriptionen av en skuld avbrytas. Efter att preskriptionen har avbrutits börjar en ny, lika lång preskriptionstid som kan avbrytas.