:

Vad händer om man inte fyller i körjournal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte fyller i körjournal?
 2. Var köper man en körjournal?
 3. Vad ska stå i en körjournal?
 4. Måste man föra körjournal på företagsbil?
 5. Måste man ha körjournal enskild firma?
 6. Måste man ha en körjournal?
 7. Vad kostar en körjournal?
 8. Hur ser körjournal ut?
 9. Får man köra privat med företagsbil?
 10. Får man köra en företagsbil privat?
 11. Vad händer om man kör företagsbil privat?
 12. Vad kostar körjournal?
 13. Hur länge ska körjournal sparas?
 14. När är det krav på körjournal?
 15. Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Vad händer om man inte fyller i körjournal?

Ofta är det personer som har förmånsbil som för körjournal. Anledningen är att de måste kunna visa upp för arbetsgivaren hur mycket de har kört i tjänsten och hur mycket de har kört privat. Kör du mer än 3 000 mil per år i tjänsten får du en sänkning av ditt förmånsvärde, vilket betyder att du inte behöver betala lika mycket skatt för din förmånsbil.

En vanlig missuppfattning är att resor till och från jobbet räknas som jobbresor, de är dock privata.

Ibland står arbetsgivaren för bilens drivmedel när anställda kör i jobbet. Då måste de anställda också föra körjournal, oavsett om de har förmånsbil eller inte, för att visa vilka resor de gjort i jobbet och som de borde få ersättning för.

Var köper man en körjournal?

Med en vanlig körjournal är det du själv som bilförare som ansvarar för att anteckna i journalen. Det innebär att du själv både måste räkna ut och skriva ner dina körningar som du har rätt att göra avdrag för, samt hålla koll på och sortera alla underlag för godkända bevis.

Detta är både tidskrävande, påfrestande och krångligt, och det är inte ens säkert att du får godkänt för all körning om underlagen inte är tillräckligt tydliga. Det är inte alltid så lätt att hålla koll på vilka sträckor som kördes i tjänstebil och vilka som kördes utanför tjänsten.

När man tecknar körjournal på det här sättet är det oftast också nödvändigt att man går efter en slags körjournal mall. Det i sig är också krångligt och kräver en hel del pappersarbeten som lätt kan bli röriga!

Vad ska stå i en körjournal?

Med en vanlig körjournal är det du själv som bilförare som ansvarar för att anteckna i journalen. Det innebär att du själv både måste räkna ut och skriva ner dina körningar som du har rätt att göra avdrag för, samt hålla koll på och sortera alla underlag för godkända bevis. 

Detta är både tidskrävande, påfrestande och krångligt, och det är inte ens säkert att du får godkänt för all körning om underlagen inte är tillräckligt tydliga. Det är inte alltid så lätt att hålla koll på vilka sträckor som kördes i tjänstebil och vilka som kördes utanför tjänsten. 

När man tecknar körjournal på det här sättet är det oftast också nödvändigt att man går efter en slags körjournal mall. Det i sig är också krångligt och kräver en hel del pappersarbeten som lätt kan bli röriga!

Måste man föra körjournal på företagsbil?

Eftersom milersättning är skattefritt måste Skatteverket, din revisor eller arbetsgivare få en överblick över dina resor i form av en körjournal. Det finns vissa krav på hur journalen ska se ut och vad den ska innehålla som du måste vara uppmärksam på i denna process, beroende på om du använder en firmabil/förmånsbil eller din egen privata bil i jobbet. Om du har en förmånsbil kan det finnas fler uppgifter som du måste notera jämfört med om du använder din privata bil.

Skatteverket säger att de inte behöver se en körjournal såvida det inte är för att avgöra hur en firmabil har använts. Med det sagt uppmuntrar de dig ändå att ha en körjournal för att hålla koll på hur mycket du kört i företagets namn ifall arbetsgivaren granskas.

Härunder hittar du en lista på de saker du troligen kommer att bli ombedd att skriva ner och registrera för att visa användningen av en firmabil eller privat bil i jobbet

Måste man ha körjournal enskild firma?

Har du tjänstebil är det viktigt att du för körjournal. Här förklarar Per Granqvist på Skatteverket varför du ska föra körjournal, vad den ska innehålla och vad som kan hända om du inte gör detta. Du får också info om förmånsbeskattning och när du kan vara berättigad till ett nedsatt förmånsvärde.

En körjournal är ett bra sätt att visa hur en arbetsgivares bil används, det vill säga om den bara körs i tjänsten av den anställde eller om den även körs privat. Man antecknar de resor man gör på ett ganska detaljerat sätt.

Måste man ha en körjournal?

Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets olika rättsinstanser; ofta saknas de eller är i olika grad bristfälliga. Företagsledare som har dispositionsrätt till företagets bilar blir därför i många fall förmånsbeskattade för både bil och drivmedel. Något som de flesta gärna hade klarat sig utan. Men hur ser man då som företagsledare till att slippa förmånsbeskattning?

Som företagsledare med dispositionsrätt till företagets bilar är det väldigt viktigt att kunna visa att dessa inte använts privat om man vill slippa förmånsbeskattning. Bevisbördan för att visa att bilar inte använts privat i mer än ringa omfattning ligger i sådana här fall på företagsledaren, inte på Skatteverket. För Skatteverket räcker det att företagsledare haft möjlighet att använda bilarna privat i mer än ringa omfattning för att påföra förmånsbeskattning. Som företagsledare ska du kunna bevisa att detta inte skett om du vill slippa förmånsbeskattning.

Vad kostar en körjournal?

Marknadsledande elektronisk körjournal med den senaste GPS-spårningsteknologin som uppdateras enligt Skatteverkets senaste krav. Passar för dig med servicebil, tjänstebil, förmånsbil och privatbil.

Få korret milersättning och alla resor fördelade på tjänsteresa och privatresa automatiskt. Vi utvecklare de senaste tidsbesparande uppdateringarna hela tiden som direkt blir aktiverade kostnadsfritt för alla kunder.

Hur ser körjournal ut?

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

Får man köra privat med företagsbil?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Får man köra en företagsbil privat?

För både tjänstebil och förmånsbil kan du göra avdrag för bilens kostnader. Skillnaden är om det är du som privatperson eller företag som ska göra avdragen. Det är när du som ägare av företaget behöver använda företagsbilen både i tjänsten och privat som det bli lite knepigt att välja mellan de två ägarskapen.

En tjänstebil ägs av företaget och används i verksamheten. Företaget betalar alla bilkostnader, men får göra avdrag för att minska skatterna och hålla nere kostnaderna för företaget. Du får använda tjänstebilen delvis för privat bruk, men som regel högst tio tillfällen per år, vilket i sin tur kan vara svårt att hålla reda på. När du använder en tjänstebil privat blir du förmånsbeskattad.

Vad händer om man kör företagsbil privat?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Vad kostar körjournal?

Har du tröttnat på att fylla i körtid och uppgifter manuellt? Händer det att vissa uppgifter glöms bort? Glöm penna & loggbok - satsa på en elektronisk körjournal.

En elektronisk körjournal kan registrera antalet körningar, tid för dessa, samt spåra sträckor som körts. Med detta system blir det enklare att optimera körvägar och logistik. Dessutom riskerar ni inte att anställda missar att fylla i uppgifter som ska registreras hos Skatteverket.

På Expertvalet har du möjlighet att beställa flera offerter från företag som säljer och installerar elektronisk körjournal. Du mottar offerterna kostnadsfritt och jämför därefter vilken lösning som passar din verksamhet bäst. Många åkerier, kommuner och serviceföretag använder idag elektroniska körjournaler för att minska administration som manuella system innebär.

Hur länge ska körjournal sparas?

Vi reder ut frågor och förklarar fördelarna med en elektronisk körjournal.

Körjournalen dokumenterar hur företagets bilar har använts. Det för att kunna styrka nyttjandet gentemot Skatteverket vid en eventuell revision. På så sätt kan ni undvika restskatt.

När är det krav på körjournal?

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

När en anställd tar del av en förmånsbil uppstår det alltså en beskattningsbar förmån. Det betyder att du är skyldig att betala inkomstskatt på det värde som bilen representerar, det vill säga dess förmånsvärde. Förmånsvärdet räknas ut schablonmässigt, alltså enligt en fast mall med förutbestämda belopp. Det hela är ordentligt krångligt, men mer om det längre ner.