:

Hur mycket kan man ta ut i förseningsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kan man ta ut i förseningsavgift?
 2. Kan man ta ut en förseningsavgift?
 3. Hur stor påminnelseavgift får man ta ut?
 4. Vad gör man om någon inte betalar?
 5. Vad är dröjsmålsräntan 2023?
 6. Vad är Förseningsersättning?
 7. Hur långt tillbaka i tiden kan man fakturera?
 8. Vad är en rimlig påminnelseavgift?
 9. Hur många påminnelser får man innan det går till inkasso?
 10. Kan man driva in privata skulder?
 11. Hur kan jag driva in en privat skuld?
 12. Hur räknar man ut förseningsränta?
 13. Måste man skicka påminnelse innan dröjsmålsränta?
 14. Vad gäller vid försening?
 15. Hur sent kan man fakturera privatperson?

Hur mycket kan man ta ut i förseningsavgift?

Lämnar du din deklaration efter den 2 maj (ordinarie deklarationstidpunkt) utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd och lämnar deklarationen efter beviljat anståndsdatum, riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Så här stor kan avgiften bli:

Kan man ta ut en förseningsavgift?

Redan på ett tidigt stadium bör dröjsmålsränta

, förfallodag och eventuell påminnelseavgift specificeras i offert eller avtal. Det går att avtala bort rätten till dröjsmålsränta när du säljer till konsument men det går inte att avtala bort rätten till dröjsmålsränta mellan näringsidkare.

Dröjsmålsräntan ska beräknas på faktureringsbeloppet inklusive moms

Hur stor påminnelseavgift får man ta ut?

Redan på ett tidigt stadium bör dröjsmålsränta

, förfallodag och eventuell påminnelseavgift specificeras i offert eller avtal. Det går att avtala bort rätten till dröjsmålsränta när du säljer till konsument men det går inte att avtala bort rätten till dröjsmålsränta mellan näringsidkare.

Dröjsmålsräntan ska beräknas på faktureringsbeloppet inklusive moms

Vad gör man om någon inte betalar?

Vårt första tips är att alltid kontakta en kund som är sen med en betalning. Ju förr ni upptäcker att en betalning riskerar att bli försenad eller kanske helt utebli, desto större är chansen att ni får betalt i slutänden. Börja med att kontakta kunden för att höra vad som kan ha hänt. Kanske har kunden helt enkelt missat eller glömt bort att betala?

Vad är dröjsmålsräntan 2023?

Nyhet Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari – 30 juni 2023 till 2,50 procent.

Enligt 9 § räntelagen (1975:635; senast ändrad 2013:55) ska referensräntan fastställas för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken.

Vad är Förseningsersättning?

Rätten till förseningsersättning gäller för alla resor med Västtrafiks biljetter med vissa undantag.

Blir din resa försenad har du rätt till prisavdrag:

Hur långt tillbaka i tiden kan man fakturera?

För det första måste (i princip, utom varuautomater typ) alla krav på betalning vara skriftliga. Dvs leverantören måste utfärda en faktura. Ett muntligt krav på betalning mellan företag för en levererad tjänst vet jag inte hur det skulle kunna vara giltigt, utan kvitto eller faktura.

Om ni inte har avtalat något annat så gäller räntelagen och inkassolagen som tillsammans ger att du för det första börjar räkna betalningstiden från den dag du erhållit fakturan, dvs INTE när leverantören UTFÄRDAT fakturan (som många felaktigt tror).

Vad är en rimlig påminnelseavgift?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Hur många påminnelser får man innan det går till inkasso?

1. När kan jag skicka en faktura till inkasso?

Det som krävs för att skicka ett inkassokrav är att fakturan är förfallen och obetald samt att fakturamottagaren inte har bestridit betalningsansvar. Man behöver inte skicka en påminnelse även om de allra flesta gör det. Däremot bör man enligt god inkassosed ha ett par bankdagars mariginal så att en inbetalning hinner registreras innan eventuellt krav med tillhörande inkassokostnad uppstår.

Kan man driva in privata skulder?

Övrigt/annat

Jag har lånat ut en stor summa pengar till en vän, då det blev en del stora problem för honom tidigare i år när han gjorde slut med sin sambo. Hon slängde ut honom, han hade ingenstans att bo och då hon hade hand om all ekonomi och även hans, så han hamnade i en ekonomisk kris. Han vet om att han är skyldig mig en stor summa pengar, han har sagt flera gånger att han ska betala. Jag har alla bevis på att han lånat pengar. Sms, inspelade samtal, kontoutdrag å överföringar till hans konto. Han vet också om att jag sagt till honom att jag kommer göra en anmälan om betalningsföreläggande hos Kronofogden om han inte betalar tillbaka allt snart. Förfallodatumet för att betala tillbaka allt har passerat. Hur stor är chansen att Kronofogden driver in skulden från honom till mig med ett betalningsföreläggande?

Hur kan jag driva in en privat skuld?

Att få betalt i tid är viktigt för att behålla en god likviditet i företaget. Benägenhet att sköta sina betalningar varierar dock och de flesta har någon gång råkat ut för en kund som inte betalat när förfallodatumet passerat. Här är en snabbguide hur du får in dina pengar.

Du kan enkelt ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande hos Kronofogden genom att fylla i följande blankett: Ansökan - Betalningsföreläggande/vanlig handräckning

Hur räknar man ut förseningsränta?

Redan på ett tidigt stadium bör dröjsmålsränta

, förfallodag och eventuell påminnelseavgift specificeras i offert eller avtal. Det går att avtala bort rätten till dröjsmålsränta när du säljer till konsument men det går inte att avtala bort rätten till dröjsmålsränta mellan näringsidkare.

Dröjsmålsräntan ska beräknas på faktureringsbeloppet inklusive moms

Måste man skicka påminnelse innan dröjsmålsränta?

Om ett företag eller en privatperson inte betalar en räkning eller faktura innan förfallodagen har den som skickat fakturan, borgenären, rätt att lägga på det som kallas för dröjsmålsränta. Här hittar du allt om hur dröjsmålsränta fungerar och vilka regler som gäller enligt räntelagen.  

Dröjsmålsränta är en ränta som erläggs för att någon inte betalat en fordran i tid och är lika med referensräntan plus åtta procentenheter.

Syftet med räntan är att säkerställa att betalning sker enligt avtal och att borgenären ska få en kompensation för de extra kostnader som belastar denne när gäldenären, den som är skyldig pengar, inte betalar i tid.  

Vad gäller vid försening?

I den här guiden beskriver vi hur du gör för att begära ersättning om du har drabbats av en flygförsening.  

När ditt flyg är försenat har du rätt till hjälp och stöd från flygbolaget. Kontakta ditt flygbolag på plats för mer information. Du kan ha rätt till gratis mat och dryck och eventuell övernattning på hotell. Därefter kan du begära ekonomisk ersättning för förseningen. Dina rättigheter påverkas av vad som har orsakat förseningen, hur försenad du blir till din slutdestination och flygsträckans längd. 

Hur sent kan man fakturera privatperson?

Jag har fått en faktura där det står att jag måste betala inom 10 dagar. Har man inte alltid 30 dagar på sig?

Hej! Jag fick en faktura via e-post som var daterat 2 veckor innan den skickades, eftersom den var felaktig skickade en ny som var daterad samma datum, båda med 30 -dagars betalningstid. Även denna andra fakturan var felaktig och då kom det en kredit samt en ny med 10-dagars betalningstid. Får man "bakdatera" en faktura som skickas med e-post och får betalningsvillkoren ändras i en ny faktura?